Personkort bilde

Carina Sandvik Hansen

Økonomi/regnskap Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Mine oppgaver er blant annet:

  • attestant i UBW portal
  • reisebestiller
  • innkjøp/rekvisisjoner
  • bilagsbehandling (omposteringer, honorar, refusjoner, ordregrunnlag, forskudd)
  • generell saksbehandling
  • utlån av Árdna

[Loading...]