Hildegunn Bruland


Kontorsjef

Stillingsbeskrivelse

  • Lederstøtte
  • Budsjett- og økonomiarbeid
  • Personaladministrasjon
  • Administrativ støtte utdannings- og forskningsprosjekter
  • Internasjonalt samarbeid