Personkort bilde

Anita Iversen

Leder, helsefaglig pedagogisk utvikling (HelPed) Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Utdanningsforskning

Tverrprofesjonell samarbeidslæring

Undervisning, veiledning og læring

IKT og læring

Utdanning

2013 - Philosophiae Doctor, PhD, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet

1997 - Cand. Scient i Biologi. Avdeling for Immunologi, UiT Norge 

1992 - B.A i Bioingeniør, Høgskolen i Tromsø, Norge 

1989 -  Psykologi grunnfag. Universitetet i Trondheim Norge

 

Etterutdanning og kompetanseheving

2018    Pedagogisk sakkyndig-kurs for vurdering av pedagogiske mapper v/ UiT Norges arktiske universitet etter modell fra Sverige

2017    Dekanskole. Universitets og høgskolerådet (UHR)

2016    Sommerskole i Faculty development. University of McGill, Montreal Canada

2014    Forskningsveiledning. Result UiT Norges arktiske universitet (4 dager)

2010 - Summer Institute in Public Health Genomics; Genetic Epidemiology, Standing out from the crowd: Issues and Implications around risk of identifiability in genomic studies, Epigenetics. University of Washington, Seattle USA

2009 - Methods and Issues in Using Biological Measurements in Epidemiologic research, University of Washington, Seattle USA.

2009 - Transdisciplinary Research on Energetics and Cancer (TREC) trainee, Fred Hutchinson Cancer Research Center, Seattle USA.

2007 - Ledelse og organisasjonsdesign, UiT Norge

2006    PhD-kurs, «Forskerens egenutvikling», Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), (10 ECTS)

2004    Profesjonsforskning, PhD-kurs Pedagogikk (5 ECTS)

2004 - Transformasjonsledelse, UiT Norge

2004 - Lederskap og personalutvikling, UiT Norge 

2002 - IKT og didaktikk, UiT Norge 

2000 - Pedagogikk, læring og veiledning. Høgskolen i Tromsø, Norge 

 

 

Yrkespraksis

2012 -           Førsteamanuensis, leder ved senter for helsefaglig pedagogisk utvikling, Det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norge

2008 - 2012 PhD Student, ISM, Det Medisinske fakultet , UiT Norge

2003 - 2008 Prodekan Forskning og utvikling, Høgskolen i Tromsø Avdeling for helsefag, Norge

1998 - 2005 Høgskolelektor, Høgskolen i Tromsø Avdeling for helsefag, Norge

1994 - 1998 Forskningsassistent Medi-Cult, Danmark (deltid)

1992 - 1994 Forskningsassistent, IMB, avdeling for Immunologi, UiT Norge 

 

Driver helsefaglig pedagogisk poliklinikk- et veiledningstilbud for ansatte ved det Helsevitenskapelige fakultet.

 • Allern, Marit; Skaalvik, Mari Wolff; Iversen, Anita. Å skrive for og om undervisning og utdanning. UNIPED 2018; Volum 41 (4). ISSN 1500-4538.s 441 - 451.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-04-06.

 • Onstad, Ragnhild Flittie; Nordhaug, Marita; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Haukland, Magne; Uppsata, Solveig; Tveiten, Sidsel. Kvalitet i praksisveiledning - en vedvarende utfordring? Erfaringer fra praksisveiledere. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 86 - 104.

 • Haukland, Magne; Gjerlaug, Anne Karine; Skommesvik, Siri; Uppsata, Solveig; Onstad, Ragnhild Flittie; Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita. Å jenke det til. Vitenskapelig ansattes forståelse av veiledning i praksisstudier. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 105 - 120.

 • Uppsata, Solveig; Iversen, Anita; Skommesvik, Siri; Nordhaug, Marita; Onstad, Ragnhild Flittie; Haukland, Magne; Tveiten, Sidsel. I en akseptert skvis mellom systemer og idealer? Lederes perspektiv på kvalitet i praksisveiledning. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 121 - 136.

 • Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna; Tveiten, Sidsel; Jentoft, Rita; Norbye, Bente. Veiledning i tverrprofesjonell samarbeidslæring.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 168 - 188.

 • Iversen, Anita; Frydenberg, Hanne; Furberg, Anne-Sofie; Flote, Vidar Gordon; Finstad, Sissi Espetvedt; McTiernan, Anne; Ursin, Giske; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Thune, Inger. Cyclic endogenous estrogen and progesterone vary by mammographic density phenotypes in premenopausal women. European Journal of Cancer Prevention 2016; Volum 25 (1). ISSN 0959-8278.s 9 - 18.s doi: 10.1097/CEJ.0000000000000130.

 • Flote, Vidar Gordon; Frydenberg, Hanne; Ursin, Giske; Iversen, Anita; Fagerland, Morten; Ellison, Peter T.; Wist, Erik; Egeland, Thore; Wilsgaard, Tom; McTiernan, Anne; Furberg, Anne-Sofie; Thune, Inger. High-density lipoprotein-cholesterol, daily estradiol and progesterone, and mammographic density phenotypes in premenopausal women.. Cancer Prevention Research 2015; Volum 8 (6). ISSN 1940-6207.s 535 - 544.s doi: 10.1158/1940-6207.CAPR-14-0267.

 • Frydenberg, Hanne; Flote, Vidar Gordon; Iversen, Anita; Finstad, Sissi Espetvedt; Furberg, Anne-Sofie; Torjesen, Peter A; Wilsgaard, Tom; Schlichting, Ellen; Ellison, Peter T; Ursin, Giske; Thune, Inger. Insulin-like growth factor-1, growth hormone, and daily cycling estrogen are associated with mammographic density in premenopausal women. Cancer Causes and Control 2014; Volum 25 (7). ISSN 0957-5243.s 891 - 903.s doi: 10.1007/s10552-014-0389-z.

 • Flote, Vidar Gordon; Furberg, Anne-Sofie; McTiernan, Anne; Frydenberg, Hanne; Ursin, Giske; Iversen, Anita; Lofterød, Trygve; Ellison, Peter T.; Wist, Erik; Egeland, Thore; Wilsgaard, Tom; Makar, Karen W; Chang-Claude, Jenny; Thune, Inger. Gene variations in oestrogen pathways, CYP19A1, daily 17β-estradiol and mammographic density phenotypes in premenopausal women. Breast Cancer Research 2014; Volum 19:16. ISSN 1465-5411.s doi: 10.1186/s13058-014-0499-2.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T.; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar Gordon; Poole, Elizabeth M; Furberg, Anne-Sofie. Genetic Polymorphism CYP17 rs2486758 and Metabolic Risk Factors Predict Daily Salivary 17 beta-Estradiol Concentration in Healthy Premenopausal Norwegian Women. The EBBA-I Study. Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2012; Volum 97 (5). ISSN 0021-972X.s E852 - E857.s doi: 10.1210/jc.2011-2577.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Emaus, Aina; Finstad, Sissi Espetvedt; Flote, Vidar Gordon; Wilsgaard, Tom; Lipson, Susan; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Furberg, Anne Sofie. Ovarian hormones and reproductive risk factors for breast cancer in premenopausal women: the Norwegian EBBA-I study. Human Reproduction 2011; Volum 26 (6). ISSN 0268-1161.s 1519 - 1529.s doi: 10.1093/humrep/der081.

 • Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna. Tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid. Kjernekompetanse for fremtidens helse- og velferdstjenester. Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7.s 82 - 102.

 • Tveiten, Sidsel; Iversen, Anita. Veiledning i høyere utdanning. En vitenskapelig antologi.. Fagbokforlaget 2018 ISBN 9788245021417.s 155 - 167.

 • Jensen, Catrine Buck; Huemer, Jeanette Elise; Furu, Rigmor; Iversen, Anita. Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.. Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.

 • Mansfield, Kylie J; Iversen, Anita; Løchen, Maja-Lisa; Risør, Torsten; Parker-Newlyn, Lyndal; Peoples, Greg E. North and South: Rural Medicine attracts students with a similar approach to learning. AMEE 2019-09-28 - 2019.

 • Iversen, Anita; Løchen, Maja-Lisa. Helseutdanning i Arktis og Australia – et samarbeid for kvalitet og innovasjon. (Fulltekst: https://blogg.uit.no/helsefak/helseutdanning-i-arktis-og-australia-et-samarbeid-for-kvalitet-og-innovasjon/ UiT Helseblogg 2019.

 • Jentoft, Rita; Iversen, Anita. Interprofessional psychogeriatric educational practice - the importance of professional boundary crossing to improve collaboration. Its 21 - The 4th Conference on Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century. 2018-06-20 - 2018-06-21 2018.

 • Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna. Does the nature of interprofessional education in health and social sciences foster a need for special tutor competencies?. Its21 4th conference on interdisciplinary teamwork skills for the 21st century 2018-06-20 - 2018-06-21 2018.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. Bruk av spørreskjema ved vurdering av studenters tverrprofesjonelle samarbeidskompetanse. TPS-nettverkskonferanse 2018-06-07 - 2018-06-07 2018.

 • Norbye, Bente; Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. Collaborative practice for Interprofessional Education - The Tromsø model - a journey from piloting to implementation. Interprofessional Education Showcase 2017-11-23 - 2017-11-24 2017.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. "Flipped IPE" - Preparing the clinics to doing IPE for all students. NIPNET-conference 2017-06-08 - 2017-06-09 2017.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. Is there a "quick fix" to integrate IPE in clinical practice for all students in health and social sciences?. AMEE- conference 2017-08-26 - 2017-08-30 2017.

 • Iversen, Anita. Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning. Kvalitet i utdanning=kvalitet i praksis.. Norsk Sykepleierforbund (NSF) sin utdanning- og forskningskonferanse. 2017-10-19 - 2017-10-20 2017.

 • Iversen, Anita. Kvalitet i utdanning-hva trenger vitenskapelig ansatte? Erfaringer fra HelPed.. Norsk Sykepleierforbund (NSF) sin utdanning- og forskningskonferanse. 2017-10-19 - 2017-10-20 2017.

 • Iversen, Anita. Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning. Etablering av fagtunge enheter gjennom arbeid med struktur.. Møte 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.

 • Allern, Marit; Iversen, Anita. Academic writing - an efficient strategy for educational development?. International Consortium for Educational Development ICED 2016 2016-11-23 - 2016-11-25 2016.

 • Iversen, Anita; Risør, Torsten. På vei mot en ny lege - eller?. (Fulltekst: https://www.idunn.no/uniped/2016/04 UNIPED 2016 (4). ISSN 1500-4538.s 291 - 292.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-01.

 • Iversen, Anita; Jensen, Catrine Buck; Gadgil, Inger Eikeland; Tveiten, Sidsel; Skommesvik, Siri. Building communities of practice among clinical practice tutors: a faculty development initiative across organizational borders. 3.rd International conference in faculty development 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn. Interprofessional education -experiences of developing and implementing an IPE module for 10 different health education programs. Amee 2013 2013-08-24 - 2013-08-26 2013.

 • Flote, Vidar Gordon; Frydenberg, Hanne; Ursin, Giske; Iversen, Anita; Fagerland, Morten Wang; Ellison, Peter T; Wist, Erik; Egeland, Thore; Furberg, Anne-Sofie; Thune, Inger. Dyslipidemia, excess weight and high mammographic density are associated with high levels of daily estrogen and progesterone. AACR 2013-04-06 - 2013-04-10 2013.

 • Iversen, Anita. Lær å lage og holde en presentasjon ved bruk av digitale hjelpemidler. Workshop 2013-12-05 - 2013-12-06 2013.

 • Iversen, Anita. Faculty development at IKO - a focus on signature pedagogics and teaching skills. Fagdag 2013-01-07 - 2013-01-07 2013.

 • Iversen, Anita. Mammographic density is a rather strong risk factor for breast cancer. What will be the advantages and challenges by using mammographic density as a study endpoint instead of breast cancer incidence?. Møte 2013-05-22 - 2013-05-22 2013.

 • Iversen, Anita. Mammografitetthet som endepunkt i epidemiologisk forskning- fordeler og utfordringer. Fagmøte 2013-06-14 - 2013-06-14 2013.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn. Interprofessional education - a way to promote teamwork in health care. The 38th World Hospital Congress Oslo2013 2013-06-18 - 2013-06-20 2013.

 • Frydenberg, Hanne; Flote, Vidar Gordon; Iversen, Anita; Finstad, Sissi Espetvedt; Furberg, Anne-Sofie; Fagerland, Morten; Wist, Erik; Schlichting, Ellen; Ellison, Peter T; McTiernan, Anne; Ursin, Giske; Thune, Inger. Insulin, Insulin-like growth factor-1 and cycling estrogen predicts premenopausal mammographic density. San Antonio Breast Cancer Symposium. San Antonio. Texas, USA. 2012-12-04 - 2012-12-08 2012.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar; Poole, Elizabeth M; Furberg, Anne-Sofie. HDL-cholesterol and CYP17 rs2486758 influence daily estrogen levels. CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium 2011-12-06 - 2011-12-12 2011.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar; Poole, Elizabeth M; Furberg, Anne-Sofie. Genetic polymorphism predisposes to high 17β-estradiol levels depending on women's metabolic profile. Cancer Conference National Cancer Research Institute 2011-11-06 - 2011-11-09 2011.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T.; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar; Poole, Elisabeth; Furberg, Anne-Sofie. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in CYP17A1 and daily 17-b-estradiol among young healthy women. The EBBA-I study. Norsk Epidemiologi, Supplement 2010. ISSN 0803-4206.s 15 - 15.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; Emaus, Aina; Espetvedt, Sissi; Flote, Vidar; Wilsgaard, Tom; Lipson, Susan; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; McTiernan, Anne; Furberg, Anne-Sofie. 17b-estradiol and reproductive factors. The Norwegian Energy Balance and Breast Cancer Aspect (EBBA)-I study. American Journal of Epidemiology 2010 (171). ISSN 0002-9262.s 24 - 24.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; Emaus, Aina; Espetvedt, Sissi; Flote, Vidar; Wilsgaard, Tom; Lipson, Susan; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; McTiernan, Anne; Furberg, Anne-Sofie. 17b-estradiol and reproductive factors. The Norwegian Energy Balance and Breast Cancer Aspect (EBBA)-I study. 43rd Annual SER meeting 2010-06-23 - 2010-06-26 2010.

 • Iversen, Anita. Hvordan benytter høgskolene seg av sin doktorkompetanse?. Kunnskapsløftet og FN's utdanningstiår - bærekraftig forbruk (Omtale: http://www.nsh.no/script/view.asp?id=189) 2007-10-22 - 2007-10-23 2008.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; Emaus, Aina; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Furberg, Anne-Sofie. Timing of menarche and first full-term birth in relation to 17-b-estradiol levels in premenopausal women. The EBBA-I study. Norsk Epidemiologi, Supplement 2008. ISSN 0803-4206.s 20 - 20.

 • Iversen, Anita. Aksjonsforskning og profesjonsutvikling. Utdanningskonferanse for Bioingeniører 2006 2006-06-20 - 2006-06-21 2007.

 • Iversen, Anita. Praksisfeltet, en sentral arena for læring?. Bioingeniørkongressen 2007 2007-06-13 - 2007-06-16 2007.

 • Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild. Veiledning i tverrfaglige studentgrupper Fokus på veilederrollen i Felles innholdsdel for helsefagstudenter ved Høgskolen i Tromsø. (Omtale: http://www.hitos.no/FoU/eureka/sdigital/) 2006 ISBN 9788273891020.

 • Iversen, Anita. Non scholae, sed vitae discimus-"nicht fur die schule, sondern fur das Leben lernen wir" Kan læringsvaner endres ved bruk av ny teknologi?. Felles fagdag for hele høgskolen, 10.oktober 2002. (Omtale: http://fronter.com/hitos/links/files.phtml/3e255590970fd.510723091$/Arkiv/Fagdager+10-11.+okt.+2002/Non+scholae²C+sed+vitae+discimus+-+Anita+Iversen) 2002-10-10 - 2002-10-10 2003.

 • Iversen, Anita. Fysiologiske mekanismer ved Allergi og astma. Livsstilssykdommer. Selvgjort er velgjort? 2002-09-06 - 2002-09-06 2003.

 • Iversen, Anita. Nettsus eller bare "ball". Muligheter og begrensninger med nettet som læringsarena. 2003.

 • Jensen, Catrine Buck; Huemer, Jeanette Elise; Furu, Rigmor; Iversen, Anita. Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.. Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.

 • Mansfield, Kylie J; Iversen, Anita; Løchen, Maja-Lisa; Risør, Torsten; Parker-Newlyn, Lyndal; Peoples, Greg E. North and South: Rural Medicine attracts students with a similar approach to learning. AMEE 2019-09-28 - 2019.

 • Iversen, Anita; Løchen, Maja-Lisa. Helseutdanning i Arktis og Australia – et samarbeid for kvalitet og innovasjon. (Fulltekst: https://blogg.uit.no/helsefak/helseutdanning-i-arktis-og-australia-et-samarbeid-for-kvalitet-og-innovasjon/ UiT Helseblogg 2019.

 • Jentoft, Rita; Iversen, Anita. Interprofessional psychogeriatric educational practice - the importance of professional boundary crossing to improve collaboration. Its 21 - The 4th Conference on Interdisciplinary Teamwork Skills for the 21st Century. 2018-06-20 - 2018-06-21 2018.

 • Iversen, Anita; Hauksdottir, Nanna. Does the nature of interprofessional education in health and social sciences foster a need for special tutor competencies?. Its21 4th conference on interdisciplinary teamwork skills for the 21st century 2018-06-20 - 2018-06-21 2018.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. Bruk av spørreskjema ved vurdering av studenters tverrprofesjonelle samarbeidskompetanse. TPS-nettverkskonferanse 2018-06-07 - 2018-06-07 2018.

 • Norbye, Bente; Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. Collaborative practice for Interprofessional Education - The Tromsø model - a journey from piloting to implementation. Interprofessional Education Showcase 2017-11-23 - 2017-11-24 2017.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. "Flipped IPE" - Preparing the clinics to doing IPE for all students. NIPNET-conference 2017-06-08 - 2017-06-09 2017.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita. Is there a "quick fix" to integrate IPE in clinical practice for all students in health and social sciences?. AMEE- conference 2017-08-26 - 2017-08-30 2017.

 • Iversen, Anita. Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning. Kvalitet i utdanning=kvalitet i praksis.. Norsk Sykepleierforbund (NSF) sin utdanning- og forskningskonferanse. 2017-10-19 - 2017-10-20 2017.

 • Iversen, Anita. Kvalitet i utdanning-hva trenger vitenskapelig ansatte? Erfaringer fra HelPed.. Norsk Sykepleierforbund (NSF) sin utdanning- og forskningskonferanse. 2017-10-19 - 2017-10-20 2017.

 • Iversen, Anita. Utdanningsforskning og innovasjon i undervisning. Etablering av fagtunge enheter gjennom arbeid med struktur.. Møte 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.

 • Allern, Marit; Iversen, Anita. Academic writing - an efficient strategy for educational development?. International Consortium for Educational Development ICED 2016 2016-11-23 - 2016-11-25 2016.

 • Iversen, Anita; Risør, Torsten. På vei mot en ny lege - eller?. (Fulltekst: https://www.idunn.no/uniped/2016/04 UNIPED 2016 (4). ISSN 1500-4538.s 291 - 292.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-04-01.

 • Iversen, Anita; Jensen, Catrine Buck; Gadgil, Inger Eikeland; Tveiten, Sidsel; Skommesvik, Siri. Building communities of practice among clinical practice tutors: a faculty development initiative across organizational borders. 3.rd International conference in faculty development 2015-02-04 - 2015-02-08 2015.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn. Interprofessional education -experiences of developing and implementing an IPE module for 10 different health education programs. Amee 2013 2013-08-24 - 2013-08-26 2013.

 • Flote, Vidar Gordon; Frydenberg, Hanne; Ursin, Giske; Iversen, Anita; Fagerland, Morten Wang; Ellison, Peter T; Wist, Erik; Egeland, Thore; Furberg, Anne-Sofie; Thune, Inger. Dyslipidemia, excess weight and high mammographic density are associated with high levels of daily estrogen and progesterone. AACR 2013-04-06 - 2013-04-10 2013.

 • Iversen, Anita. Lær å lage og holde en presentasjon ved bruk av digitale hjelpemidler. Workshop 2013-12-05 - 2013-12-06 2013.

 • Iversen, Anita. Faculty development at IKO - a focus on signature pedagogics and teaching skills. Fagdag 2013-01-07 - 2013-01-07 2013.

 • Iversen, Anita. Mammographic density is a rather strong risk factor for breast cancer. What will be the advantages and challenges by using mammographic density as a study endpoint instead of breast cancer incidence?. Møte 2013-05-22 - 2013-05-22 2013.

 • Iversen, Anita. Mammografitetthet som endepunkt i epidemiologisk forskning- fordeler og utfordringer. Fagmøte 2013-06-14 - 2013-06-14 2013.

 • Hauksdottir, Nanna; Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild; Sundsfjord, Arnfinn. Interprofessional education - a way to promote teamwork in health care. The 38th World Hospital Congress Oslo2013 2013-06-18 - 2013-06-20 2013.

 • Frydenberg, Hanne; Flote, Vidar Gordon; Iversen, Anita; Finstad, Sissi Espetvedt; Furberg, Anne-Sofie; Fagerland, Morten; Wist, Erik; Schlichting, Ellen; Ellison, Peter T; McTiernan, Anne; Ursin, Giske; Thune, Inger. Insulin, Insulin-like growth factor-1 and cycling estrogen predicts premenopausal mammographic density. San Antonio Breast Cancer Symposium. San Antonio. Texas, USA. 2012-12-04 - 2012-12-08 2012.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar; Poole, Elizabeth M; Furberg, Anne-Sofie. HDL-cholesterol and CYP17 rs2486758 influence daily estrogen levels. CTRC-AACR San Antonio Breast Cancer Symposium 2011-12-06 - 2011-12-12 2011.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar; Poole, Elizabeth M; Furberg, Anne-Sofie. Genetic polymorphism predisposes to high 17β-estradiol levels depending on women's metabolic profile. Cancer Conference National Cancer Research Institute 2011-11-06 - 2011-11-09 2011.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; McTiernan, Anne; Makar, Karen W; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T.; Jasienska, Grazyna; Flote, Vidar; Poole, Elisabeth; Furberg, Anne-Sofie. Single nucleotide polymorphisms (SNPs) in CYP17A1 and daily 17-b-estradiol among young healthy women. The EBBA-I study. Norsk Epidemiologi, Supplement 2010. ISSN 0803-4206.s 15 - 15.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; Emaus, Aina; Espetvedt, Sissi; Flote, Vidar; Wilsgaard, Tom; Lipson, Susan; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; McTiernan, Anne; Furberg, Anne-Sofie. 17b-estradiol and reproductive factors. The Norwegian Energy Balance and Breast Cancer Aspect (EBBA)-I study. American Journal of Epidemiology 2010 (171). ISSN 0002-9262.s 24 - 24.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; Emaus, Aina; Espetvedt, Sissi; Flote, Vidar; Wilsgaard, Tom; Lipson, Susan; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; McTiernan, Anne; Furberg, Anne-Sofie. 17b-estradiol and reproductive factors. The Norwegian Energy Balance and Breast Cancer Aspect (EBBA)-I study. 43rd Annual SER meeting 2010-06-23 - 2010-06-26 2010.

 • Iversen, Anita. Hvordan benytter høgskolene seg av sin doktorkompetanse?. Kunnskapsløftet og FN's utdanningstiår - bærekraftig forbruk (Omtale: http://www.nsh.no/script/view.asp?id=189) 2007-10-22 - 2007-10-23 2008.

 • Iversen, Anita; Thune, Inger; Emaus, Aina; Wilsgaard, Tom; Ellison, Peter T; Jasienska, Grazyna; Furberg, Anne-Sofie. Timing of menarche and first full-term birth in relation to 17-b-estradiol levels in premenopausal women. The EBBA-I study. Norsk Epidemiologi, Supplement 2008. ISSN 0803-4206.s 20 - 20.

 • Iversen, Anita. Aksjonsforskning og profesjonsutvikling. Utdanningskonferanse for Bioingeniører 2006 2006-06-20 - 2006-06-21 2007.

 • Iversen, Anita. Praksisfeltet, en sentral arena for læring?. Bioingeniørkongressen 2007 2007-06-13 - 2007-06-16 2007.

 • Iversen, Anita; Nilsen, Ragnhild. Veiledning i tverrfaglige studentgrupper Fokus på veilederrollen i Felles innholdsdel for helsefagstudenter ved Høgskolen i Tromsø. (Omtale: http://www.hitos.no/FoU/eureka/sdigital/) 2006 ISBN 9788273891020.

 • Iversen, Anita. Non scholae, sed vitae discimus-"nicht fur die schule, sondern fur das Leben lernen wir" Kan læringsvaner endres ved bruk av ny teknologi?. Felles fagdag for hele høgskolen, 10.oktober 2002. (Omtale: http://fronter.com/hitos/links/files.phtml/3e255590970fd.510723091$/Arkiv/Fagdager+10-11.+okt.+2002/Non+scholae²C+sed+vitae+discimus+-+Anita+Iversen) 2002-10-10 - 2002-10-10 2003.

 • Iversen, Anita. Fysiologiske mekanismer ved Allergi og astma. Livsstilssykdommer. Selvgjort er velgjort? 2002-09-06 - 2002-09-06 2003.

 • Iversen, Anita. Nettsus eller bare "ball". Muligheter og begrensninger med nettet som læringsarena. 2003.

 • [Loading...]