Personkort bilde

Jakobsen, Maria

Førstekonsulent Fakultetsadministrasjonen ved Jurfak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Eksamens- og sensurarbeid
  • Studieveiledning
  • Klage på eksamen
  • Plagiatkontroll
  • Kontrakter og reiseregning eksamen og sensur
  • Sammensetning av sensorkorps

[Loading...]