Dummy personkort bilde

Persen, Geir

Seniorrådgiver, faggruppe økonomistyring Seksjon for organisasjon og økonomi HSL-fak
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

  • Økonomi- og budsjettarbeid
  • Lederstøtte økonomi- og virksomhetsstyring
  • Forbedringsprosesser knyttet til økonomiområdet
  • Økonomioppfølging av Institutt for reiseliv og nordlige studier
  • Økonomioppfølging av Institutt for barnevern og sosialt arbeid
  • Administrativ koordinator for Kolarctic-prosjektet KO1013 Bridge

[Loading...]