personkort.JPG
personkort.JPG
Institutt for arktisk og marin biologi siv.andreassen@uit.no 77646381 Tromsø Biologibygget 1.019

Siv Andreassen


Arbeidstittel

Kontorsjef

Stillingsbeskrivelse

Leder av administrasjonen ved AMB med følgende oppgaver innenfor personal- og økonomi:

•Personalsaker
•Utlysninger/tilsettinger/engasjementer/forlengelser
•Tilrettelegging/mottak av nyansatte
•Oppfølging av sykemeldte
•Permisjoner/ferie
•Registrering system-X (gjestesystem)
•Budsjett/økonomi/rapportering

•HMS

 

 

Biologibygget 1.019

Klikk for større kart