Personkort bilde

Siv Andreassen

Kontorsjef Institutt for arktisk og marin biologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Leder av administrasjonen ved AMB med følgende oppgaver innenfor personal- og økonomi:

•Personalsaker
•Utlysninger/tilsettinger/engasjementer/forlengelser
•Tilrettelegging/mottak av nyansatte
•Oppfølging av sykemeldte
•Permisjoner/ferie
•Registrering system-X (gjestesystem)
•Budsjett/økonomi/rapportering

•HMS

 

 

[Loading...]