/ UiT Norges arktiske universitet
 

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

NFH-bygget.jpg

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er den organisatoriske og administrative overbygningen for tre institutt; Norges fiskerihøgskole, Institutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Sentralt i BFEs virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor de forsknings- og utdanningstilbud som forvaltes. BFE er et av syv fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Ved fakultetet er det 400 ansatte og 1500 studenter som jobber sammen for å utvikle kompetansen.


Ansatte ved BFE-fak

Siste nyheter

Koreansk mat og business… Handelshøgskolestudenter på utveksling i Sør-Korea

Norge i Korea.jpg
Som følge av at Handelshøgskolen ved UiT i vår inngikk en avtale med Solbridge International School of Business, reiste i høst tre norske økonomistudenter på utvekslingsopphold til Sør-Korea. De tre studentene er svært fornøyde og har sendt oss reisebrev.
Les nyhetssaken

AMB professor i kunnskapsfilm om økosystemer i endring

5.Professor_En meget fornøyd ElisabethCooper.JPG
Elisabeth Cooper er med i en ny kunnskapsfilm fra Snöball Film kalt "Økosystemer i endring". Cooper setter fokus på hvordan vegetasjon på Svalbard kan påvirkes av klimaendring.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter

Prosjekt:

CarbonBridge - Bridging productivity regimes inthe Arctic Ocean

CarbonBridge is a multidisciplinary research project funded by the Norwegian Research Council. The project addresses how Atlantic water inflow impacts productivity and carbon cycling in an area where future projections identify potential substantial changes in productivity due to ice retreat.
Prosjekt:

EWMA2: Northern Environmental Management

The main objective for the project is to develop a distinct Northern Norwegian competence cluster in waste handling in the Arctic oil industry and shipping. Through research and education, the project will build new knowledge on how to handle waste from this industry in a more proper manner in the high north region and cold environment.

Våre studier

[Loading...]

Enheter under BFE-fak:

VIL DU BLI FORSKER?

Forskerutdanning PhD
Dr. philos.

LEDIGE STILLINGER

Annonseres på Jobbnorge