/ UiT Norges arktiske universitet
 

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

NFH-bygget.jpg

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er den organisatoriske og administrative overbygningen for tre institutt; Norges fiskerihøgskole, Institutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Sentralt i BFEs virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor de forsknings- og utdanningstilbud som forvaltes. BFE er et av syv fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Ved fakultetet er det 400 ansatte og 1500 studenter som jobber sammen for å utvikle kompetansen.


Ansatte ved BFE-fak

Siste nyheter

Interaksjoner mellom den parasittiske planten Cuscuta reflexa og vertsplanter

Risan Johnsen foran vegg
Vi har studert interaksjonene som foregår mellom den parasittiske planten Cuscuta reflexa og vertsplanter, både med hensyn til enzymer involvert i infeksjonsprosessen og mekanismer relatert til resistens.

Master i biologi Hanne Risan Johnsen ved AMB  forsvarte 27.8 offentlig  for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:
"Analysis of processes at the haustorial interfaces between Cuscuta reflexa and its hosts"

Les nyhetssaken

Mye kongekrabbe vandrer ut av kvoteområdet!

Disputas enkeltbilde Windsland mot vegg.jpg
Det vandrer en god del kongekrabbe ut av området med kvoteregulert krabbefiske, viser en doktoravhandling ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Tromsø. – Derfor er det viktig at utryddingsfisket vest for Nordkapp opprettholdes, sier forsker Kristin Windsland.

Master i marin økologi Kristin Windsland ved AMB forsvarte  1.10  offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:
"The invasive red king crab (Paralithodes camtschaticus): Mortality, individual growth and dispersal"

Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter

Prosjekt:

EWMA2: Northern Environmental Management

The main objective for the project is to develop a distinct Northern Norwegian competence cluster in waste handling in the Arctic oil industry and shipping. Through research and education, the project will build new knowledge on how to handle waste from this industry in a more proper manner in the high north region and cold environment.
Prosjekt:

COAT

COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra - is the response of the Fram Centre (High North Research Centre for Climate and the Environment) to the international calls for ecosystem-based climate impact observatories in the terrestrial arctic. COAT is a system for long-term adaptive ecosystem monitoring based on food-web theory, and aims to become the world’s most comprehensive and management relevant long-term research enterprise for arctic terrestrial ecosystems. A peer reviewed science plan for COAT has been published as an issue of the Fram Centre report series.

Våre studier

[Loading...]

Enheter under BFE-fak:

VIL DU BLI FORSKER?

Forskerutdanning PhD
Dr. philos.

LEDIGE STILLINGER

Annonseres på Jobbnorge