/ UiT Norges arktiske universitet
 

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

NFH-bygget.jpg

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er den organisatoriske og administrative overbygningen for tre institutt; Norges fiskerihøgskole, Institutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Sentralt i BFEs virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor de forsknings- og utdanningstilbud som forvaltes. BFE er et av syv fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Ved fakultetet er det 400 ansatte og 1500 studenter som jobber sammen for å utvikle kompetansen.


Ansatte ved BFE-fak

Aktuelt

Semesterstart ved BFE-fakultetet campus Breivika

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi ønsker alle studenter velkommen til det nye studieåret. Under finner du tid og sted for felles velkomstmøte, og tid og sted for programvise oppstartsmøter.

Arven etter Nansen

Working together towards new goals: the SAK project Nansen’s legacy aims to develop a scientific research plan to increase our understanding of the marine bio- and geosphere in the central and northern parts of the Barents Sea.

EWMA Environmental Waste Management

The main objective for the project is to develop a distinct Northern Norwegian competence cluster in waste handling in the Arctic oil industry and shipping. Through research and education, the project will build new knowledge on how to handle waste from this industry in a more proper manner in the high north region and cold environment.

Våre studier

[Loading...]

Enheter under BFE-fak:

VIL DU BLI FORSKER?

Forskerutdanning
Dr. philos.

LEDIGE STILLINGER

Annonseres på Jobbnorge

PROSJEKTER

Mabcent