/ UiT Norges arktiske universitet
 

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

NFH-bygget.jpg

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) er den organisatoriske og administrative overbygningen for tre institutt; Norges fiskerihøgskole, Institutt for arktisk og marin biologi og Handelshøgskolen.

Sentralt i BFEs virksomhet står utvikling av flerfaglig, relevant og banebrytende kompetanse innenfor de forsknings- og utdanningstilbud som forvaltes. BFE er et av syv fakultet ved UiT Norges arktiske universitet. Ved fakultetet er det 400 ansatte og 1500 studenter som jobber sammen for å utvikle kompetansen.


Ansatte ved BFE-fak

Siste nyheter

Ishavsåta - det viktigste dyret i Arktis

Danield_Vogedes_PhD_foto_Eva.Th.Jenssen.jpeg
Uten ishavsåta ville hele det arktiske økosystemet kollapse. Den har en unik posisjon i næringskjeden som bindeledd mellom planteplankton og større dyr i Arktis.

Master i biologi  Daniel Vogedes ved AMB forsvarte 19.11 offentlig for ph.d.-graden i naturvitenskap, avhandlingen:
"Calanus spp. in the Arctic ecosystem - a story on predation, distribution and methodology"

Les nyhetssaken

Tre glade studenter fikk stipend

energistipendvinnere_2014_ingress.png
Tre masterstudenter ved UiT ble i dag 20.000 kroner rikere.
Les nyhetssaken

Aktuelle arrangementer og prosjekter

Prosjekt:

EWMA2: Northern Environmental Management

The main objective for the project is to develop a distinct Northern Norwegian competence cluster in waste handling in the Arctic oil industry and shipping. Through research and education, the project will build new knowledge on how to handle waste from this industry in a more proper manner in the high north region and cold environment.
Prosjekt:

COAT

COAT - Climate-ecological Observatory for Arctic Tundra - is the response of the Fram Centre (High North Research Centre for Climate and the Environment) to the international calls for ecosystem-based climate impact observatories in the terrestrial arctic. COAT is a system for long-term adaptive ecosystem monitoring based on food-web theory, and aims to become the world’s most comprehensive and management relevant long-term research enterprise for arctic terrestrial ecosystems. A peer reviewed science plan for COAT has been published as an issue of the Fram Centre report series.

Våre studier

[Loading...]

Enheter under BFE-fak:

VIL DU BLI FORSKER?

Forskerutdanning PhD
Dr. philos.

LEDIGE STILLINGER

Annonseres på Jobbnorge