Emnekombinasjon for ordinært løp

Her finner du oversikt over hvilke emner som inngår i automasjonsstudiet for ordinært løp

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1 MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører MAT-1060 Beregningsorientert programmering og statistikk

TEK-1513 Innføring i ingeniørfag automasjon

AUT-1500 Datakommunikasjon

2 MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører

AUT-2503 Elektrisitetslære

AUT-2504 Instrumentering

3 AUT-2501 Elektronikk AUT-2602 Programmering med mikrokontroller

AUT-2507 Elektriske maskiner og skjemateknikk

PRO-2611 Prosessteknikk

4 AUT-2604 Lineære systemer AUT-2606 Innebygde systemer AUT-2607 Styringsteknikk
5

Valgemne, f.eks

MAT-1003 Kalkulus 3 10 sp

FYS-2006 Signal Processing 10 sp

AUT-2600 Ølbrygging 5 sp

TEK-2000 Praksis som valgemne 10 sp

BED-2012 Prosjektledelse 10 sp 

AUT-2800 Objektorientert programmering og webutvikling

AUT-2801 Reguleringsteknikk

AUT-2605 Databaser

6 TEK-2005 Operation, Maintainance and Business Management AUT-2780 Bacheloroppgave

Ansvarlig for siden: Anne Mai Ersdal
opprettet: 05.06.2023