vår 2023
AUT-2606 Innebygde Systemer - 10 stp

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Embedded Systems omhandler utvikling av programvare og elektronikk innbygd i damaskinsystemer med forskjellige formål. I kurset blir det både utviklet egen programvare og elektronikk samt gjort sammenstilling og konfigurering av (halv)ferdige elektronikkmoduler og tilhørende programvare. Eksempel på slike systemers formal er datainnsamling, fjernovervåking og styring.

Kurset tar for seg integrerbare komponenter og standarder for sensorer, forskjellig kommunikasjonsmetoder, introduksjon til styring og regulering av sanntidssystemer, kretskortutvikling, elektromagnetisk kompatibilitet og robusthet, UNIX, databaser, grafisk brukergrensesnitt, og diagrammer til utvikling- og dokumentasjonsformål. Faginnholdet kan variere rundt disse sentrale temaene. Praktisk bruk og implementasjon av disse temaene er sentralt i kurset.

Stikkord til konkrete elementer som kan inngå er: Raspberry Pi, Node-Red, UML, Python, Bluetooth, IoT, MySQL, Altium Designer, og forskjellige former for mikrokontrollere, sensorer og programmerbare enheter.


Anbefalte forkunnskaper

AUT-2501 Elektronikk, AUT-2502 El-lære og Elektronikk, AUT-2602 Programmering med mikrokontroller

Hva lærer du

Innholdet i emnet er en sentral og direkte anvendbar kunnskap. Emnet gir kandidaten innsikt og forståelse av mer spesifikke elektroniske og datarelaterte styresystemer, i tillegg til å introdusere flere nye teknologier.

Kunnskap og forståelse

 • Kandidaten får god grunnlagskunnskap innen fagdisiplinene nevnt over. Fagdisiplinene bygger på andre emner som mikrokontrollere og elektronikk.

Ferdigheter

 • Kandidaten kan utvikle og tilpasse sine grunnlagskunnskaper tillært i emnet slik at kunnskapene kan anvendes i lignende problemstillinger.
 • Kandidaten er i stand til å selv søke ny kunnskap og å kunne nyttegjøre seg av open source prosjekter.
 • Kandidaten er i stand til å bygge styresystemer med kunnskap fra dette emnet og bruke dette til andre halvferdige systemer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har erfaring i å sette seg inn i nye problemstillinger, søke kunnskap, foreslå og teste løsninger.
 • Kandidaten har tilegner seg erfaring i prosjektdokumentasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Kan forekomme tema som blir forelest på engelsk.

Undervisning

 • 40 t Forelesninger, 36 t øvinger
 • Laboratorieoppgaver og større gruppeoppgaver.

Mer info om arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan starte på det avsluttende prosjektarbeidet:

 • Innlevering av ni arbeidskrav

Mer info om vurderingsform oppgave

Prosjektrapport etter gruppearbeid.

Mer info om vurderingsform muntlig eksamen

Fremlegging av prosjektarbeid og utspørring.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: AUT-2606
 • Tidligere år og semester for dette emnet