Bacheloremner i filosofi

Emnene våre i filosofi blir jevnlig oppdatert og tar utgangspunkt i forskningen på instituttet. Her kan du se hvilke emner vi tilbyr dette og kommende semestre:

FIL-1020 Innføringsemne i filosofi - Livsfilosofi

FIL-1021 Etikk

FIL-1022 Politisk filosofi

FIL-1023 Feministisk filosofi

FIL-1024 Miljøfilosofi

FIL-1025 Kunnskaps- og vitenskapsfilosofi

FIL-1026 Metafysikk og bevissthetsfilosofi

FIL-1027 Logikk og språkfilosofi

FIL-2031 Metaetikk

FIL-2032 Moralpsykologi

FIL-2033 Sosialfilosofi

FIL-2034 Demokrati og politikkutforming

FIL-2035 Naturfilosofi

FIL-2036 Eksistens- og religionsfilosofi

FIL-2037 Bioteknologi og etikk

FIL-2038 Global rettferdighet - Migrasjon, klima og ulikhet

FIL-2039 Mat- og klimafilosofi

FIL-2040 Lykkefilosofi

FIL-2041 Filosofihistorie

FIL-2060 Bacheloroppgave i filosofi

Ansvarlig for siden: Kari Refsdal
Sist oppdatert: 05.01.2022