Emnetabell - Gassteknologi (Y-VEI), Tromsø

Emner som ligger under studieretning Gassteknologi (Y-VEI), studiested Tromsø.

 
Prosessteknologi, studieretning Gassteknologi (Y-VEI)
Studiested: Tromsø
1. semester (høst)
2. semester (vår)
TEK-0002 Matematikk og fysikk for Y-vei
3. semester (høst)
PRO-1xxx Prosessteknikk 
PRO-1xxx Fluidmekanikk 
4. semester (vår)
5. semester (høst)  
6. semester (vår)

 
Ansvarlig for siden: Espen Johannessen
Sist oppdatert: 10.09.2020 15:50

Dette er emneporteføljen som gjelder for studenter ved Y-VEI ved studieretning Gassteknologi.