Ansvarlig for siden: Espen Johannessen
Sist oppdatert: 06.03.2023

Dette er emneporteføljen som gjelder for studenter ved Y-VEI ved studieretning Prosess- og gassteknologi.