Emnetabell - Prosess- og gassteknologi (Y-VEI), Tromsø

Emner som ligger under studieretning Prosess- og gassteknologi (Y-VEI), studiested Tromsø.

Semester
10 SP
10 SP
10 SP
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
5. semester (høst)  KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi
6. semester (vår)

 

Ansvarlig for siden: Espen Johannessen
Sist oppdatert: 06.03.2023

Dette er emneporteføljen som gjelder for studenter ved Y-VEI ved studieretning Prosess- og gassteknologi.