Informasjon til mastergradsstudenter

Velkommen som mastergradsstudent ved Institutt for språk og kultur! 

På denne siden finner du informasjon som er viktig og nyttig i din studiehverdag. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med informasjonen du finner her. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med faglærer/emneansvarlig, studieprogramleder eller send e-post til aisi@hjelp.uit.no.


Kontrakten er viktig - den dokumenterer dine rettigheter og forpliktelser knyttet til arbeidet med mastergradsoppgaven.

Studenter på mastergradsprogrammene i litteratur, språk, medie- og dokumentasjonsvitenskap og kunsthistorie finner kontrakten her. Når kontrakten er ferdig utfylt og signert, skal den sendes til studieprogramleder for faget.

Studenter på lektorutdanningen i språk og samfunnsfag finner kontrakten her. Når kontrakten er ferdig utfylt og signert, skal den leveres til studieprogramleder for mastergradsfaget (studieretningen).


Som mastergradsstudent på 2-årig mastergradsprogram har du anledning til å benytte deg av lesesalsplass på Campus. Institutt for språk og kultur disponerer lesesalsplasser følgende steder:
 
  • Teorifagbygget, hus 5, plan 2 (rom 5.220, 5.223, 5.224, 5.225, 5.226 og 5.233)

Lesesalsansvarlig:  Toril Storø (tst128@post.uit.no)

Det skal være en lesesalsansvarlig på hver lesesal, som har oversikt over ledige lesesalsplasser. Når du har fått lesesalsplass tildelt av lesesalsansvarlig, kan du ta kontakt med aisi@hjelp.uit.no, for utlevering av nøkkel til lesesalsplass og signering av nøkkelkontrakt. Når du har avsluttet ditt masterstudie, skal nøkkelen returneres.

Lektorstudenter på 5. året på Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 har mulighet til å få lesesalsplass på LESEHUSET (øst). Kontaktperson er Trine Lise Larsen, trine.lise.larsen@uit.no. Med forbehold om ledige plasser.


Mastergradsstudentene har egne kopi­maskiner utenfor lesesalene. Mer informasjon om hvordan du får utskrift, finner du her


Instituttet har ingen støtteordninger i form av stipend/reisemidler. Ta kontakt med din veileder eller studieprogramleder når det gjelder tema og gjennomføring av masteroppgaven.


Innenfor enkelte mastergradsprogram er det mulig å ta et spesialemne i språk og/eller litteratur. Et spesialemne er et emne hvor en selv kan velge tema og pensum i samråd med en faglig veileder. Spesialemnet kan legges opp i tilknytning til mastergradsoppgaven, eller en kan følge undervisningen i et emne som blir tilbudt på mastergradsnivå eller andre aktuelle undervisningstilbud. Faglærer skal godkjenne pensum for spesialemnet.
 
Studenter som vil melde seg opp til et spesialemne, må ta kontakt med aisi@hjelp.uit.no i god tid før semesterregistreringsfristen (1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret), for å få lagt inn dette emnet i sin utdanningsplan.

Mastergradsoppgaven skal leveres som PDF-fil via nettstedet Munin og i WISEflow

Fristene for innlevering av mastergradsoppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Fristen utløper kl 14.00 innleveringsdagen.

Mal til forside finner du her.

Du finner utfyllende informasjon om innlevering av mastergradsoppgaven her. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med denne informasjonen i god tid før du skal levere oppgaven din.

Avdeling for IT har laget en informasjonsside for oppgaveskriving og formatering av lange Word-dokumenter. UiT tilbyr også kurs i formatering i Word samt kurs i annen nyttig programvare som Endnote. Informasjon om dette finner du på IT-avdelingen eller Universitetsbibliotekets sine hjemmesider. Du kan også finne informasjon om relevante kurs for masterstudenter i høyremargen på denne siden.

Hvis du ønsker å se på tidligere innleverte masteroppgaver kan du finne de i Munin.

Ansvarlig for siden: Kari Torill Guldahl
Sist oppdatert: 18.01.2024

Studieprogramledere:

Engelsk språk og teoretisk lingvistikk: Merete Anderssen

Engelsk litteratur: Justin Michael Parks

Kunsthistorie: Elin Haugdal

Kvensk og finsk: Anitta Vinikka-Kallinen

Medie- og dokumentasjonsvitenskap: Tore Brattli

Nordisk: Morten Auklend

Russisk: Andrei Rogatchevski

Samisk: Lisa Monica Aslaksen

Spansk: Petr Pitloun

Tysk: Cathrine Theodorsen

Dersom du har spørsmål om studiet, må du sende en e-post til: aisi@hjelp.uit.no

 

Kurs for studenter: Universitetsbiblioteket tilbyr flere kurs i Endnote hvert semester, både for nybegynnere og viderekommende, og både for PC- og Macbrukere.
Ta kontroll over kildene dine og meld deg på!
Se her for kurs som tilbys.