#
#
Institutt for språk og kultur lisbeth.waerp@uit.no +4777646445 +47 97479100 Tromsø SVHUM A 3005

Wærp, Lisbeth Pettersen


Professor nordisk litteraturvitenskap


 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Shakespeare in Ibsen's Drama. Presa Universitară Clujeană 2021 ISBN 978-606-37-1027-8.s 56 - 63.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Hamsuns Markens grøde (1917) som sideskrift til Johan Turis Muitalus sámiid birra – En bog om lappernes liv (1910). Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2021 (4). ISSN 0013-0818.s 238 - 252.s doi: 10.18261/issn.1500-1989-2021-04-02.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Noget af et eksperiment". Harald Schwenzens stumfilmadaptasjon (1922) av Knut Hamsuns roman Pan (1894). Nordlit 2020. ISSN 0809-1668.s 203 - 224.s doi: 10.7557/13.5696.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Struggle for Existence. Ibsen's The Wild Duck (Vildanden , 1884). Ibsen Studies 2020; Volum 20 (1). ISSN 1502-1866.s 3 - 36.s doi: 10.1080/15021866.2020.1757303.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Nedslag i nyere norsk dramatikk. Det Norske Samlaget 2020 (.) ISBN 9788234003301. ISSN 0078-1266.s 313 - 345.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Hvorfor på nordnorsk?. Norsk Shakespearetidsskrift 2019. ISSN 2535-4728.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. En avtrollet Peer. Norsk Shakespearetidsskrift 2019. ISSN 2535-4728.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Nature, Pathos, Heroism: Victor Sjostrom's Silent Film Adaptation (1917) of Ibsen's "Terje Vigen" (1862). Ibsen Studies 2018. ISSN 1502-1866.s 1 - 33.s doi: 10.1080/15021866.2018.1473092.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Framstillingen av en arktisk ekspedisjon – Roald Amundsens Nordvestpassagen. Beretning om Gjøa-ekspeditionen 1903-1907 (1907). Norsk Litterær Årbok 2018. ISSN 0078-1266.s 239 - 258.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Island in Nordic Literature. John Benjamins Publishing Company 2017 (31) ISBN 9789027234681. ISSN 0238-0668.s 146 - 162.s doi: 10.1075/chlel.xxxi.12war.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Drama, idyll og eventyr. Gunnar Sommerfeldts filmadaptasjon (1921) av Hamuns Markens grøde. Nordlit 2016 (38). ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.3762.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The-play-within-the-film. Peer Gynt in Skjoldbjærg's En folkefiende (A Public Enemy). Nordlit 2015 (34). ISSN 0809-1668.s 411 - 426.s doi: 10.7557/13.3386.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Heterotopisk Svalbard-krim. Nordlit 2015 (35). ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.3426.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Litteraturvitenskapen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 100 - 119.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Poesi, moderne roman, selvbiografi, litterær livsfrise. Tarjei Vesaas' Båten om kvelden (1968). Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0244-0.s 351 - 375.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Min första egentliga film". Julius Jaenzons Fiskerlivets farer. Norsk Medietidsskrift 2014; Volum 21 (2). ISSN 0804-8452.s 119 - 137.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Mit hjærte sitter med rynker". Sanatoriet som heterotopi i Den siste glæde. Hamsun-selskapets skriftserie 2012. ISSN 0803-2688.s 165 - 191.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Third Empire Reconsidered. Verlag Königshausen & Neumann 2011 ISBN 978-3-8260-4572-1.s 105 - 120.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Umenneskelig? Ibsens Brand i et etisk perspektiv. Vidarforlaget AS 2010 ISBN 978-82-7990-100-6.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Villskap må ikkje tolast"? Kimen (1940) som engasjert litteratur. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2382-8.s 85 - 106.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Cultural Change and Hybridization in Ibsen's Oeuvre. 2008 ISBN 9789984143927.s 156 - 163.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Lesninger og feillesninger i/av Ibsen. 2007 (4) ISBN 978-90-809186-5-8.s 47 - 64.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Tropological Turn to Morality. Dr.Stockmann's Speech as Ibsen's Parody of the Reception of Ghosts. Unipub forlag 2007 (V-2007) ISBN 978-82-91540-10-8. ISSN 1503-2981.s 177 - 184.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Tarjei Vesaas´ Experimental Novels in a European Perspective. 2006 ISBN 88-7472-053-X.s 203 - 214.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Dr. Stockmanns rabiate tale". Tapir Akademisk Forlag 2006 ISBN 8251921759.s 63 - 74.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Menneskebonn (1923), Sendemann Huskuld (1924) og Guds bustader (1925). Tarjei Vesaas' debutbøker og myten om det store skillet i forfatterskapet". Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 82-05-36181-9.s 210 - 228.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Mise-en-abyme in Ibsen's When We Dead Awaken. Alvheim og Eide akademisk forlag 2005 ISBN 8290359756.s 231 - 242.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Brand og Når vi døde vågner – "den samme Syllogismus"?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 8276346049.s 19 - 50.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Den litterære utformingen av det uhyggelige i Tarjei Vesaas' forfatterskap. Nordlit 2005 (17). ISSN 0809-1668.s 107 - 125.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Tarjei Vesaas. 2004 ISBN 0-7876-6834-6.s 320 - 335.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Noras forestilling om det vidunderlige. Drømmens betydning i Et dukkehjem. Nordlit 2003. ISSN 0809-1668.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Poetics. "The tragic Muse", Brand (1866) and When We Dead Awaken (1899). Ibsen Studies 2003. ISSN 1502-1866.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen mellom Nietzsche og Freud. En anmeldelse av Atle Kittangs bok Ibsens heroisme. Frå Brand til Når vi døde vågner. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2003. ISSN 0809-2044.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Kulturkritikk og romandiktning i Knut Hamsuns Den siste glæde. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2002. ISSN 0809-2044.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Forsvinning og fastholdelse. Jon Fosses Ein sommars dag - en dramaestetisk lesning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2002. ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Fra en annen virkelighet. Unipub forlag 2002 ISBN 82-7477-087-0.s 129 - 143.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen's When We Dead Awaken and the Concept of Tragedy. Alvheim og Eide akademisk forlag 2001 ISBN 82-90359-65-9.s 257 - 264.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Zanmen siren xinglai shi' zhong de yishu yu shenfen (Art and identity in When We Dead Awaken). 2001 ISBN 7-5306-3056-3.s 326 - 341.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Svar fra doktoranden. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2001. ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Skulptur og drama i Når vi døde vågner. 2000 ISBN 99918-41-25-3.s 535 - 545.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Vingeskutte ender på ville veier. Terje Johansens Om Vildanden i serien Veier til verket. Nordlit 1998. ISSN 0809-1668.s 147 - 155.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Historie og retorikk, retorikk og historie. Keiser Julians historiske frafall som litterært bilde. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 1997. ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsens Kejser og Galilæer. Et verdenshistorisk skuespil. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 1996. ISSN 0806-8623.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Derridas lesning av Baudelaires prosadikt "Den falske mynten". SKRIFT (Skriftserie for litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo 1996. ISSN 0806-9298.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Bevegelsens poesi og poesiens bevegelse. Fem dikt av Eldrid Lunden. 1995.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Dunkelhetens estetikk. En retorisk lesning av Henrik Ibsens Når vi døde vågner. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 1994. ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "de tusind Skjæbnetraades Spind".En lesning av Kejser og Galilæer (1873) og Når vi døde vågner (1899). Agora 1993. ISSN 0800-7136.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Strukturalistisk kvelertak? Per Thomas Andersens doktoravhandling Dekadanse i nordisk litteratur 1880-1900. Agora 1992. ISSN 0800-7136.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. De onbesliesbaarheid van de tekst, en het postmoderne subject (Tekstens ubestemmelighet og det postmoderne subjekt). Tijdschrift voor Skandinavistiek 1992. ISSN 0168-2148.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Dance of Meaning. Betydningsspill i Eldrid Lundens diktsamling hard, mjuk. Norsk Litterær Årbok 1991. ISSN 0078-1266.
 • Helland, Frode; Wærp, Lisbeth Pettersen. Å lese drama. Innføring i teori og analyse. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215018997.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Engasjement og eksperiment. Tarjei Vesaas' romaner Huset i mørkret, Signalet og Brannen. Unipub forlag 2009 ISBN 9788274773813.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen; Helland, Frode. Å lese drama. Innføring i teori og analyse. Universitetsforlaget 2005 ISBN 8215003427.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Overgangens figurasjoner. En studie i Henrik Ibsens Kejser og Galilæer og Når vi døde vågner. Solum 2002 ISBN 8256013788.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Livet på likstrå. Henrik Ibsens Når vi døde vågner. Cappelen Damm Akademisk 1999 (120) ISBN 8245605832. ISSN 0805-6048.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Eksistens og eksperiment. Tarjei Vesaas' Båten om kvelden. Tarjei Vesaas 125 år. Seks blikk på ein forfattarskap 2022-06-13 - 2022-06-13 2022.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Hamsuns Markens grøde (1917) i lys av Johan Turis Muitalus sámiid birra (1910) – Min bok om samene. Forelesning på Hamsunsenteret 2022-03-19 - 2022-03-19 2022.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Solveig, du lyver!". Lørdagsuniversitetet 2022-02-12 - 2022-02-12 2022.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Hamsun var ikke anti-samisk. Morgenbladet 2021. ISSN 0805-3847.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Kjærlighet og tap, sopp og løk (Anmeldelse av HTs oppsetning av Florian Zellers Avant s'envoler). Norsk Shakespearetidsskrift 2021. ISSN 2535-4728.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Et dukkehjem – 15 år etter (Anmeldelse av HTs oppsetning av Lucas Hnath A Doll's House, Part 2). Norsk Shakespearetidsskrift 2021. ISSN 2535-4728.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Hamsun og samene. Presa Universitară Clujeană 2021 ISBN 978-606-37-1222-7.s 47 - 50.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen and Place. Gjesteforelesning 2019-04-08 - 2019-04-08 2019.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen's The Wild Duck. Wilderness and Authenticity. Gjesteforelesning 2019-04-03 - 2019-04-03 2019.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen and Place. Bjug Harstad Memorial Lecture 2019-04-02 - 2019-04-02 2019.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Innledning til og samtale med Dag Solstad om Bjørn Hansen-trilogien. Ordkalotten litteraturfestival 2019-11-08 - 2019-11-08 2019.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Nyere norsk dramatikk – kontekst og nedslag. The Drammar of Culture and Nature 2018-05-14 - 2018-05-16 2018.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Nature and landscape in Scandinavian film adaptations of Ibsen. SASS Conference 2018 2018-05-03 - 2018-05-05 2018.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen on Screen – The Power of Place. The XIVth International Ibsen Conference 2018-09-05 - 2018-09-08 2018.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Christine Hamm, Siri Hempel Lindøe og Bjarne Markussen (red.): Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim og Eide Akademisk forlag, Bergen, 2017. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2018. ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Hålogaland Teaters Apene i Himalaya og Hanne Ørstaviks My Sister's Tree. Samtale med innledning 2017-02-04 - 2017-02-04 2017.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Filmfestival og filmjubileum. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Mørkt og uttrykksfullt, men litt for tydelig. Jon Fosses Sonen på HT. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 2017. ISSN 1503-2310.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Nature and Landscape in Victor Sjöström's Silent Movie Terje Vigen (1917, A Man There Was). AASSC Conference 2017-05-28 - 2017-05-31 2017.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. What did Ibsen do for film?. The Scandinavian Moment in World Literature 2016-12-01 - 2016-12-02 2016.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The challenge of place. Ibsen and Theatrical Modernity 2016-12-08 - 2016-12-10 2016.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Coded, Transcoded, Encoded, Mapped – Reading Film Adaptations of Ibsen in the Digital Age. RIDCH Conference Hong Kong Open University 2016-07-04 - 2016-07-06 2016.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Five Film Adaptations of An Enemy of the People. The 2016 SASS Conference 2016-04-28 - 2016-04-30 2016.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Oppholdsvær skaper språkproblemer. 2015.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Blodig kvinneopprør i Kina inspirert av Ibsen. 2015.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Tarjei Vesaas' Båten om kvelden (1968). Litteraturdagane i Vinje 2015-08-28 - 2015-08-30 2015.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Gunnar Sommerfeldts adaptasjon av Hamsuns Markens grøde. Den sjette internasjonale Hamsunkonferansen 2015-09-02 - 2015-09-04 2015.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Shakespeare and Ibsen. Shakespeare and Scandinavia 2015-10-08 - 2015-10-11 2015.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Øya i nordisk litteratur. Gjesteforelesning ved universitetet i Sofia 2014-11-18 - 2014-11-18 2014.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Monica Kristensen's Crime Novels. Arctic Modernities Conference 2014-09-16 - 2014-09-18 2014.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen's Terje Vigen and 1814. The Constitution - A Foundation of Modern Statehood. An international academic conference dedicated to the 200th anniversary of the Constitution of Norway and the 135th anniversary of the Tarnovo Constitution 2014-11-17 - 2014-11-18 2014.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen adapted to Scandinavian film. Gjesteforelesning ved Nanjing University 2013-05-23 - 2013-05-26 2013.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Kinesiske dukkehjem og afrikanske folkefiender. Ibsen i dag. Seniorforum 2012-05-08 - 2012-05-08 2012.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The-Play-Within-the-Film. Peer Gynt in Skjoldbjærg's An Enemy of the People. The XIIIth International Ibsen Conference 2012-06-18 - 2012-06-23 2012.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Mit hjærte sitter med rynker". Sanatoriet som heterotopi i Hamsuns Den siste glede. Hamsun-dagene 2012-08-09 - 2012-08-11 2012.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Hvorfor Ibsen, og hvordan lese han?. Litteraten 2011-05-07 - 2011-05-07 2011.
 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle; Wærp, Lisbeth Pettersen. Godt nytt Ibsen-år!. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Desertedness of Islands. SASS Conference 2010 2010-04-22 - 2010-04-24 2010.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, Edda, nr. 4 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (4). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder for Edda, nr. 3 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (3). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, for Edda, nr. 2 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (2). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, for Edda, nr. 1 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (1). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Hitlers tale var ikkje verst, men –". Engasjement og ideologi i Tarjei Vesaas' forfatterskap. Vossaseminaret 2010 2010-03-10 - 2010-03-11 2010.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (1). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (4). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, i: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (3). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder. I: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (2). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda nr. 1 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (1). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Aspects of Transition and Passage in Ibsen's Emperor and Galilean. Ibsen-konferanse 2008-04-08 - 2008-04-08 2008.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Engagement and Experiment in Tarjei Vesaas' Oeuvre. Gjesteforelesning 2008-12-05 - 2008-12-05 2008.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda nr. 4 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (4). ISSN 0013-0818.s 1 - 1.
 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder for Edda, nr. 3 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (3). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda nr. 2 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (2). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Samtale med Knut Hoem om Mathias Faldbakkens drama Kaldt produkt. 2007.
 • Karlsen, Ole; Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (3). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, Edda nr. 4 2007. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (4). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder for "Edda", nr. 2 2007. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (2). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, for "Edda" nr. 1 2007. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (1). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Third Empire Revisited. Henrich Steffens-forelesningen ved Humboldt-universitetet i Berlin 2007-06-14 - 2007-06-14 2007.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Gengangere. Folkeuniversitetet 2006-05-15 - 2006-05-15 2006.
 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, i Edda nr. 4 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (4). ISSN 0013-0818.s 1 - 2.
 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, i "Edda" nr. 3 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (3). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, i "Edda" nr. 2 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (2). ISSN 0013-0818.
 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, i "Edda", nr. 1 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006. ISSN 0013-0818.s 1 - 2.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Influence on the Norwegian Society. Excellent Norway EQUAL 2006.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Brand – en fundamentalist?. Dagbladet 2006. ISSN 0805-3766.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Forurensning og fundamentalisme – Henrik Ibsens aktualitet. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Lesninger og feillesninger i/av Ibsen. Ibsen i et internasjonalt perspektiv 2006-06-01 - 2006-06-02 2006.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Cultural Change and Hybridization in Ibsen's Oeuvre. Seminar Fudan University, Shanghai 2006-05-24 - 2006-05-24 2006.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Cultural Change and Hybridization in Ibsen's Oeuvre. Communication as Translatio. Nordic-Baltic-Russian Cultural Dialogues 2006-05-09 - 2006-05-11 2006.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Readings and Misreadings in/of Ibsen. Seminar Ibsensenteret 2006-04-19 - 2006-04-19 2006.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Gengangere. Forskningsdagene 2006 2006-09-22 - 2006-09-22 2006.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Opus Major. Festival della Scienza 2006-10-26 - 2006-11-07 2006.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Tropological Turn to Morality. Dr. Stockmann's Speech as Ibsen's Parody of the Reception of Ghosts. The XIth International Ibsen Conference 2006-08-21 - 2006-08-27 2006.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Concept of Freedom in Ibsen's An Enemy of The People. The 3rd International Ibsen Conference in China 2005-05-11 - 2005-05-14 2005.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Leif Zern. Det lysande mørket. Om Jon Fosses dramatikk. Tidskrift för litteraturvetenskap 2005. ISSN 1104-0556.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsens liv og forfatterskap. Seminar Pomoruniversitetet i Arkhangelsk 2005-11-01 - 2005-11-01 2005.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Metaphors of Darkness and Double Exposure in Some Vesaas Novels. SASS Conference 2004 2004-04-15 - 2004-04-17 2004.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Poetics. "The Tragic Muse", Brand and When We Dead Awaken. A Dramatic Epilogue. The Xth International Ibsen Conference 2004-06-01 - 2004-06-06 2004.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Tarjei Vesaas' Experimental Novels in a European Perspective. Emigrated Authors and Emigrate Literature 2003-09-01 - 2003-09-05 2003.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. A Positive World View?. 2003 ISBN 82-996710-0-0.s 102 - 103.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Jon Fosse in Noc poje pesmi svoje (Jon Fosse og Natta syng sine songar). 2003.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen mellom Nietzsche og Freud. En anmeldelse av Atle Kittangs Ibsens heroisme. Frå Brand til Når vi døde vågner (Oslo 2002). Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2003. ISSN 0809-2044.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens poetikk. "Den tragiske muse", Brand (1866) og Når vi døde vågner. En dramatisk epilog (1899). Ibsensenterets tiårsjubileum 2003-05-10 - 2003-05-10 2003.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. A Doll's House: Nora's "det vidunderlige" Reconsidered. The International Conference on Ibsen and China. Toward an Aesthetic Construction 2002-09-12 - 2002-09-16 2002.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Brand og Når vi døde vågner – "den samme Syllogismus"?. I skriftas lys og teatersalens mørke. Ein konferanse om Henrik Ibsen og Jon Fosse 2002-05-29 - 2002-05-30 2002.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Mise-en-abyme in When We Dead Awaken. 91st SASS Conference 2001-04-02 - 2001-04-05 2001.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Dikt eller drama? Jon Fosses dramatikk med særlig vekt på Ein sommars dag. Prøveforelesning ved disputas 2000-12-08 - 2000-12-08 2000.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens kontradiktoriske overgangsvisjoner. Ny viten http://www.viten.com/ 2000.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Forholdet mellom kulturkritikk og romandiktning i Knut Hamsuns roman Den siste glæde (1912). Prøveforelesning ved disputas 2000-12-08 - 2000-12-08 2000.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen's When We Dead Awaken and The Concept of Tragedy. The IXth International Ibsen Conference 2000-06-04 - 2000-06-11 2000.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Face Off!" Portraits, Self-Portraits, Faces and Masks. Art and Identity in Ibsen's When We Dead Awaken. Ibsen and Modernity 1999-05-25 - 1999-05-30 1999.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Skulptur og drama i Når vi døde vågner. IASS 1998-08-03 - 1998-08-09 1998.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Vingeskutte ender på ville veier. Terje Johansens Om Vildanden i serien Veier til verket. Nordlit 1998. ISSN 0809-1668.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Historie og retorikk, historiens retorikk. Julians historiske frafall som litterært bilde. Ibsen og historien 1996-10-18 - 1996-10-19 1996.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen – dikter eller historiker?. Dagbladet 1996. ISSN 0805-3766.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. En kritikk av Phil Dahlerups "Middelalderens billedsprog". Det litterære billedsprog 1996-04-20 - 1996-04-24 1996.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Emperor and Galilean and When We Dead Awaken. Two Crucial Images: "The Third Empire" and "Ressurection Day". The VIIth International Ibsen Conference 1994-08-09 - 1994-08-14 1994.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Bevegelsens poesi og poesiens bevegelse. Fem dikt av Eldrid Lunden. Seminar om Paal-Helge Haugen og Eldrid Lundens forfatterskap 1994-03-11 - 1994-03-12 1994.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Flertydighet i Ibsens Når vi døde vågner. Seminar ved Universitetet i Gent 1992-03-17 - 1992-03-17 1992.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ulike måter å lese Ibsen på. Seminar ved Scandinavian School of Brussels 1992-03-16 - 1992-03-16 1992.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Når vi døde vågner. En nylesning. Seminar 1992-06-10 - 1992-06-10 1992.
 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Strukturalistisk kvelertak. Per Thomas Andersens Dekadanse i norsk litteratur 1880-1900. Agora 1992. ISSN 0800-7136.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Filmadaptasjon

  Norsk dramatikk

  Henrik Ibsens forfatterskap

  Jon Fosses forfatterskap

  Tarjei Vesaas' forfatterskap

  Litteratur og etikk

  Sted i litteraturen

  Arktisk litteratur

   

  Lisbeth P. Wærp er fra 2018 president i IIC – The International Ibsen Committee 
  SVHUM A 3005

  Klikk for større kart