Personkort bilde

Wærp, Lisbeth Pettersen

Professor nordisk litteraturvitenskap Institutt for språk og kultur
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Filmadaptasjon

Norsk dramatikk

Henrik Ibsens forfatterskap

Jon Fosses forfatterskap

Tarjei Vesaas' forfatterskap

Litteratur og etikk

Sted i litteraturen

Arktisk litteratur

 

Lisbeth P. Wærp er fra 2018 president i IIC – The International Ibsen Committee 

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Nedslag i nyere norsk dramatikk. Det Norske Samlaget 2020 (.) ISBN 9788234003301. ISSN 0078-1266.s 313 - 345.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Noget af et eksperiment". Harald Schwenzens stumfilmadaptasjon (1922) av Knut Hamsuns roman Pan (1894). Nordlit 2020. ISSN 0809-1668.s 203 - 224.s doi: 10.7557/13.5696.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Struggle for Existence. Ibsen's The Wild Duck (Vildanden , 1884). Ibsen Studies 2020; Volum 20 (1). ISSN 1502-1866.s 3 - 36.s doi: 10.1080/15021866.2020.1757303.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. En avtrollet Peer. Norsk Shakespearetidsskrift 2019. ISSN 2535-4728.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Hvorfor på nordnorsk?. Norsk Shakespearetidsskrift 2019. ISSN 2535-4728.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Framstillingen av en arktisk ekspedisjon – Roald Amundsens Nordvestpassagen. Beretning om Gjøa-ekspeditionen 1903-1907 (1907). Norsk Litterær Årbok 2018. ISSN 0078-1266.s 239 - 258.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Nature, Pathos, Heroism: Victor Sjostrom's Silent Film Adaptation (1917) of Ibsen's "Terje Vigen" (1862). Ibsen Studies 2018. ISSN 1502-1866.s 1 - 33.s doi: 10.1080/15021866.2018.1473092.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Island in Nordic Literature. John Benjamins Publishing Company 2017 (31) ISBN 9789027234681. ISSN 0238-0668.s 146 - 162.s doi: 10.1075/chlel.xxxi.12war.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Drama, idyll og eventyr. Gunnar Sommerfeldts filmadaptasjon (1921) av Hamuns Markens grøde. Nordlit 2016 (38). ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.3762.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Heterotopisk Svalbard-krim. Nordlit 2015 (35). ISSN 0809-1668.s doi: 10.7557/13.3426.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The-play-within-the-film. Peer Gynt in Skjoldbjærg's En folkefiende (A Public Enemy). Nordlit 2015 (34). ISSN 0809-1668.s 411 - 426.s doi: 10.7557/13.3386.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Litteraturvitenskapen. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 100 - 119.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Min första egentliga film". Julius Jaenzons Fiskerlivets farer. Norsk Medietidsskrift 2014; Volum 21 (2). ISSN 0804-8452.s 119 - 137.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Poesi, moderne roman, selvbiografi, litterær livsfrise. Tarjei Vesaas' Båten om kvelden (1968). Akademika forlag 2014 ISBN 978-82-321-0244-0.s 351 - 375.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Mit hjærte sitter med rynker". Sanatoriet som heterotopi i Den siste glæde. Hamsun-selskapets skriftserie 2012. ISSN 0803-2688.s 165 - 191.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Third Empire Reconsidered. Verlag Königshausen & Neumann 2011 ISBN 978-3-8260-4572-1.s 105 - 120.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Umenneskelig? Ibsens Brand i et etisk perspektiv. Vidarforlaget AS 2010 ISBN 978-82-7990-100-6.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Villskap må ikkje tolast"? Kimen (1940) som engasjert litteratur. Tapir Akademisk Forlag 2009 ISBN 978-82-519-2382-8.s 85 - 106.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Cultural Change and Hybridization in Ibsen's Oeuvre. 2008 ISBN 9789984143927.s 156 - 163.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Lesninger og feillesninger i/av Ibsen. 2007 (4) ISBN 978-90-809186-5-8.s 47 - 64.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Tropological Turn to Morality. Dr.Stockmann's Speech as Ibsen's Parody of the Reception of Ghosts. Unipub forlag 2007 (V-2007) ISBN 978-82-91540-10-8. ISSN 1503-2981.s 177 - 184.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Tarjei Vesaas´ Experimental Novels in a European Perspective. 2006 ISBN 88-7472-053-X.s 203 - 214.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Menneskebonn (1923), Sendemann Huskuld (1924) og Guds bustader (1925). Tarjei Vesaas' debutbøker og myten om det store skillet i forfatterskapet". Gyldendal Akademisk 2006 ISBN 82-05-36181-9.s 210 - 228.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Dr. Stockmanns rabiate tale". Tapir Akademisk Forlag 2006 ISBN 8251921759.s 63 - 74.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Den litterære utformingen av det uhyggelige i Tarjei Vesaas' forfatterskap. Nordlit 2005 (17). ISSN 0809-1668.s 107 - 125.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Mise-en-abyme in Ibsen's When We Dead Awaken. Alvheim og Eide akademisk forlag 2005 ISBN 8290359756.s 231 - 242.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Brand og Når vi døde vågner – "den samme Syllogismus"?. Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2005 ISBN 8276346049.s 19 - 50.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Tarjei Vesaas. 2004 ISBN 0-7876-6834-6.s 320 - 335.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Noras forestilling om det vidunderlige. Drømmens betydning i Et dukkehjem. Nordlit 2003. ISSN 0809-1668.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen mellom Nietzsche og Freud. En anmeldelse av Atle Kittangs bok Ibsens heroisme. Frå Brand til Når vi døde vågner. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2003. ISSN 0809-2044.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Poetics. "The tragic Muse", Brand (1866) and When We Dead Awaken (1899). Ibsen Studies 2003. ISSN 1502-1866.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Fra en annen virkelighet. Unipub forlag 2002 ISBN 82-7477-087-0.s 129 - 143.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Forsvinning og fastholdelse. Jon Fosses Ein sommars dag - en dramaestetisk lesning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2002. ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Kulturkritikk og romandiktning i Knut Hamsuns Den siste glæde. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2002. ISSN 0809-2044.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen's When We Dead Awaken and the Concept of Tragedy. Alvheim og Eide akademisk forlag 2001 ISBN 82-90359-65-9.s 257 - 264.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Svar fra doktoranden. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2001. ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Zanmen siren xinglai shi' zhong de yishu yu shenfen (Art and identity in When We Dead Awaken). 2001 ISBN 7-5306-3056-3.s 326 - 341.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Skulptur og drama i Når vi døde vågner. 2000 ISBN 99918-41-25-3.s 535 - 545.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Vingeskutte ender på ville veier. Terje Johansens Om Vildanden i serien Veier til verket. Nordlit 1998. ISSN 0809-1668.s 147 - 155.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Historie og retorikk, retorikk og historie. Keiser Julians historiske frafall som litterært bilde. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 1997. ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsens Kejser og Galilæer. Et verdenshistorisk skuespil. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur 1996. ISSN 0806-8623.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Derridas lesning av Baudelaires prosadikt "Den falske mynten". SKRIFT (Skriftserie for litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo 1996. ISSN 0806-9298.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Bevegelsens poesi og poesiens bevegelse. Fem dikt av Eldrid Lunden. 1995.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Dunkelhetens estetikk. En retorisk lesning av Henrik Ibsens Når vi døde vågner. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 1994. ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "de tusind Skjæbnetraades Spind".En lesning av Kejser og Galilæer (1873) og Når vi døde vågner (1899). Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 1993. ISSN 0800-7136.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Strukturalistisk kvelertak? Per Thomas Andersens doktoravhandling Dekadanse i nordisk litteratur 1880-1900. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 1992. ISSN 0800-7136.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. De onbesliesbaarheid van de tekst, en het postmoderne subject (Tekstens ubestemmelighet og det postmoderne subjekt). Tijdschrift voor Skandinavistiek 1992. ISSN 0168-2148.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Dance of Meaning. Betydningsspill i Eldrid Lundens diktsamling hard, mjuk. Norsk Litterær Årbok 1991. ISSN 0078-1266.

 • Helland, Frode; Wærp, Lisbeth Pettersen. Å lese drama. Innføring i teori og analyse. Universitetsforlaget 2011 ISBN 9788215018997.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Engasjement og eksperiment. Tarjei Vesaas' romaner Huset i mørkret, Signalet og Brannen. Unipub forlag 2009 ISBN 9788274773813.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen; Helland, Frode. Å lese drama. Innføring i teori og analyse. Universitetsforlaget 2005 ISBN 8215003427.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Overgangens figurasjoner. En studie i Henrik Ibsens Kejser og Galilæer og Når vi døde vågner. Solum 2002 ISBN 8256013788.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Livet på likstrå. Henrik Ibsens Når vi døde vågner. Cappelen Damm Akademisk 1999 (120) ISBN 8245605832. ISSN 0805-6048.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen and Place. Gjesteforelesning 2019-04-08 - 2019-04-08 2019.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen's The Wild Duck. Wilderness and Authenticity. Gjesteforelesning 2019-04-03 - 2019-04-03 2019.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen and Place. Bjug Harstad Memorial Lecture 2019-04-02 - 2019-04-02 2019.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Innledning til og samtale med Dag Solstad om Bjørn Hansen-trilogien. Ordkalotten litteraturfestival 2019-11-08 - 2019-11-08 2019.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Nyere norsk dramatikk – kontekst og nedslag. The Drammar of Culture and Nature 2018-05-14 - 2018-05-16 2018.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Nature and landscape in Scandinavian film adaptations of Ibsen. SASS Conference 2018 2018-05-03 - 2018-05-05 2018.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen on Screen – The Power of Place. The XIVth International Ibsen Conference 2018-09-05 - 2018-09-08 2018.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Christine Hamm, Siri Hempel Lindøe og Bjarne Markussen (red.): Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim og Eide Akademisk forlag, Bergen, 2017. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2018. ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Filmfestival og filmjubileum. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Hålogaland Teaters Apene i Himalaya og Hanne Ørstaviks My Sister's Tree. Samtale med innledning 2017-02-04 - 2017-02-04 2017.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Mørkt og uttrykksfullt, men litt for tydelig. Jon Fosses Sonen på HT. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 2017. ISSN 1503-2310.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Nature and Landscape in Victor Sjöström's Silent Movie Terje Vigen (1917, A Man There Was). AASSC Conference 2017-05-28 - 2017-05-31 2017.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. What did Ibsen do for film?. The Scandinavian Moment in World Literature 2016-12-01 - 2016-12-02 2016.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The challenge of place. Ibsen and Theatrical Modernity 2016-12-08 - 2016-12-10 2016.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Coded, Transcoded, Encoded, Mapped – Reading Film Adaptations of Ibsen in the Digital Age. RIDCH Conference Hong Kong Open University 2016-07-04 - 2016-07-06 2016.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Five Film Adaptations of An Enemy of the People. The 2016 SASS Conference 2016-04-28 - 2016-04-30 2016.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Oppholdsvær skaper språkproblemer. 2015.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Blodig kvinneopprør i Kina inspirert av Ibsen. 2015.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Tarjei Vesaas' Båten om kvelden (1968). Litteraturdagane i Vinje 2015-08-28 - 2015-08-30 2015.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Gunnar Sommerfeldts adaptasjon av Hamsuns Markens grøde. Den sjette internasjonale Hamsunkonferansen 2015-09-02 - 2015-09-04 2015.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Shakespeare and Ibsen. Shakespeare and Scandinavia 2015-10-08 - 2015-10-11 2015.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Øya i nordisk litteratur. Gjesteforelesning ved universitetet i Sofia 2014-11-18 - 2014-11-18 2014.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen's Terje Vigen and 1814. The Constitution - A Foundation of Modern Statehood. An international academic conference dedicated to the 200th anniversary of the Constitution of Norway and the 135th anniversary of the Tarnovo Constitution 2014-11-17 - 2014-11-18 2014.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Monica Kristensen's Crime Novels. Arctic Modernities Conference 2014-09-16 - 2014-09-18 2014.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen adapted to Scandinavian film. Gjesteforelesning ved Nanjing University 2013-05-23 - 2013-05-26 2013.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Kinesiske dukkehjem og afrikanske folkefiender. Ibsen i dag. Seniorforum 2012-05-08 - 2012-05-08 2012.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Mit hjærte sitter med rynker". Sanatoriet som heterotopi i Hamsuns Den siste glede. Hamsun-dagene 2012-08-09 - 2012-08-11 2012.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The-Play-Within-the-Film. Peer Gynt in Skjoldbjærg's An Enemy of the People. The XIIIth International Ibsen Conference 2012-06-18 - 2012-06-23 2012.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Hvorfor Ibsen, og hvordan lese han?. Litteraten 2011-05-07 - 2011-05-07 2011.

 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle; Wærp, Lisbeth Pettersen. Godt nytt Ibsen-år!. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, Edda, nr. 4 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (4). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Desertedness of Islands. SASS Conference 2010 2010-04-22 - 2010-04-24 2010.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Hitlers tale var ikkje verst, men –". Engasjement og ideologi i Tarjei Vesaas' forfatterskap. Vossaseminaret 2010 2010-03-10 - 2010-03-11 2010.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, for Edda, nr. 1 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (1). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, for Edda, nr. 2 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (2). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder for Edda, nr. 3 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (3). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (1). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder. I: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (2). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, i: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (3). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (4). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda nr. 1 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (1). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda nr. 2 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (2). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder for Edda, nr. 3 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (3). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda nr. 4 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (4). ISSN 0013-0818.s 1 - 1.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Engagement and Experiment in Tarjei Vesaas' Oeuvre. Gjesteforelesning 2008-12-05 - 2008-12-05 2008.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Aspects of Transition and Passage in Ibsen's Emperor and Galilean. Ibsen-konferanse 2008-04-08 - 2008-04-08 2008.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Samtale med Knut Hoem om Mathias Faldbakkens drama Kaldt produkt. 2007.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Third Empire Revisited. Henrich Steffens-forelesningen ved Humboldt-universitetet i Berlin 2007-06-14 - 2007-06-14 2007.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, for "Edda" nr. 1 2007. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (1). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder for "Edda", nr. 2 2007. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (2). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, Edda nr. 4 2007. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (4). ISSN 0013-0818.

 • Karlsen, Ole; Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (3). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Gengangere. Folkeuniversitetet 2006-05-15 - 2006-05-15 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Gengangere. Forskningsdagene 2006 2006-09-22 - 2006-09-22 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Opus Major. Festival della Scienza 2006-10-26 - 2006-11-07 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Tropological Turn to Morality. Dr. Stockmann's Speech as Ibsen's Parody of the Reception of Ghosts. The XIth International Ibsen Conference 2006-08-21 - 2006-08-27 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Readings and Misreadings in/of Ibsen. Seminar Ibsensenteret 2006-04-19 - 2006-04-19 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Cultural Change and Hybridization in Ibsen's Oeuvre. Communication as Translatio. Nordic-Baltic-Russian Cultural Dialogues 2006-05-09 - 2006-05-11 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Cultural Change and Hybridization in Ibsen's Oeuvre. Seminar Fudan University, Shanghai 2006-05-24 - 2006-05-24 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Lesninger og feillesninger i/av Ibsen. Ibsen i et internasjonalt perspektiv 2006-06-01 - 2006-06-02 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Forurensning og fundamentalisme – Henrik Ibsens aktualitet. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Brand – en fundamentalist?. Dagbladet 2006. ISSN 0805-3766.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Influence on the Norwegian Society. Excellent Norway EQUAL 2006.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, i "Edda", nr. 1 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006. ISSN 0013-0818.s 1 - 2.

 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, i "Edda" nr. 2 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (2). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, i "Edda" nr. 3 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (3). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, i Edda nr. 4 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (4). ISSN 0013-0818.s 1 - 2.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Concept of Freedom in Ibsen's An Enemy of The People. The 3rd International Ibsen Conference in China 2005-05-11 - 2005-05-14 2005.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsens liv og forfatterskap. Seminar Pomoruniversitetet i Arkhangelsk 2005-11-01 - 2005-11-01 2005.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Leif Zern. Det lysande mørket. Om Jon Fosses dramatikk. Tidskrift för litteraturvetenskap 2005. ISSN 1104-0556.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Metaphors of Darkness and Double Exposure in Some Vesaas Novels. SASS Conference 2004 2004-04-15 - 2004-04-17 2004.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Poetics. "The Tragic Muse", Brand and When We Dead Awaken. A Dramatic Epilogue. The Xth International Ibsen Conference 2004-06-01 - 2004-06-06 2004.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Tarjei Vesaas' Experimental Novels in a European Perspective. Emigrated Authors and Emigrate Literature 2003-09-01 - 2003-09-05 2003.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens poetikk. "Den tragiske muse", Brand (1866) og Når vi døde vågner. En dramatisk epilog (1899). Ibsensenterets tiårsjubileum 2003-05-10 - 2003-05-10 2003.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen mellom Nietzsche og Freud. En anmeldelse av Atle Kittangs Ibsens heroisme. Frå Brand til Når vi døde vågner (Oslo 2002). Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2003. ISSN 0809-2044.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Jon Fosse in Noc poje pesmi svoje (Jon Fosse og Natta syng sine songar). 2003.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. A Positive World View?. 2003 ISBN 82-996710-0-0.s 102 - 103.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. A Doll's House: Nora's "det vidunderlige" Reconsidered. The International Conference on Ibsen and China. Toward an Aesthetic Construction 2002-09-12 - 2002-09-16 2002.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Brand og Når vi døde vågner – "den samme Syllogismus"?. I skriftas lys og teatersalens mørke. Ein konferanse om Henrik Ibsen og Jon Fosse 2002-05-29 - 2002-05-30 2002.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Mise-en-abyme in When We Dead Awaken. 91st SASS Conference 2001-04-02 - 2001-04-05 2001.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Dikt eller drama? Jon Fosses dramatikk med særlig vekt på Ein sommars dag. Prøveforelesning ved disputas 2000-12-08 - 2000-12-08 2000.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Forholdet mellom kulturkritikk og romandiktning i Knut Hamsuns roman Den siste glæde (1912). Prøveforelesning ved disputas 2000-12-08 - 2000-12-08 2000.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen's When We Dead Awaken and The Concept of Tragedy. The IXth International Ibsen Conference 2000-06-04 - 2000-06-11 2000.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens kontradiktoriske overgangsvisjoner. Ny viten http://www.viten.com/ 2000.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Face Off!" Portraits, Self-Portraits, Faces and Masks. Art and Identity in Ibsen's When We Dead Awaken. Ibsen and Modernity 1999-05-25 - 1999-05-30 1999.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Vingeskutte ender på ville veier. Terje Johansens Om Vildanden i serien Veier til verket. Nordlit 1998. ISSN 0809-1668.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Skulptur og drama i Når vi døde vågner. IASS 1998-08-03 - 1998-08-09 1998.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Historie og retorikk, historiens retorikk. Julians historiske frafall som litterært bilde. Ibsen og historien 1996-10-18 - 1996-10-19 1996.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. En kritikk av Phil Dahlerups "Middelalderens billedsprog". Det litterære billedsprog 1996-04-20 - 1996-04-24 1996.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen – dikter eller historiker?. Dagbladet 1996. ISSN 0805-3766.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Emperor and Galilean and When We Dead Awaken. Two Crucial Images: "The Third Empire" and "Ressurection Day". The VIIth International Ibsen Conference 1994-08-09 - 1994-08-14 1994.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Bevegelsens poesi og poesiens bevegelse. Fem dikt av Eldrid Lunden. Seminar om Paal-Helge Haugen og Eldrid Lundens forfatterskap 1994-03-11 - 1994-03-12 1994.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Strukturalistisk kvelertak. Per Thomas Andersens Dekadanse i norsk litteratur 1880-1900. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 1992. ISSN 0800-7136.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Flertydighet i Ibsens Når vi døde vågner. Seminar ved Universitetet i Gent 1992-03-17 - 1992-03-17 1992.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ulike måter å lese Ibsen på. Seminar ved Scandinavian School of Brussels 1992-03-16 - 1992-03-16 1992.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Når vi døde vågner. En nylesning. Seminar 1992-06-10 - 1992-06-10 1992.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen and Place. Gjesteforelesning 2019-04-08 - 2019-04-08 2019.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen's The Wild Duck. Wilderness and Authenticity. Gjesteforelesning 2019-04-03 - 2019-04-03 2019.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen and Place. Bjug Harstad Memorial Lecture 2019-04-02 - 2019-04-02 2019.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Innledning til og samtale med Dag Solstad om Bjørn Hansen-trilogien. Ordkalotten litteraturfestival 2019-11-08 - 2019-11-08 2019.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Nyere norsk dramatikk – kontekst og nedslag. The Drammar of Culture and Nature 2018-05-14 - 2018-05-16 2018.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Nature and landscape in Scandinavian film adaptations of Ibsen. SASS Conference 2018 2018-05-03 - 2018-05-05 2018.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen on Screen – The Power of Place. The XIVth International Ibsen Conference 2018-09-05 - 2018-09-08 2018.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Christine Hamm, Siri Hempel Lindøe og Bjarne Markussen (red.): Lidelsens estetikk. Sår, sorg og smerte i litteratur, film og medier. Alvheim og Eide Akademisk forlag, Bergen, 2017. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2018. ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Filmfestival og filmjubileum. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Hålogaland Teaters Apene i Himalaya og Hanne Ørstaviks My Sister's Tree. Samtale med innledning 2017-02-04 - 2017-02-04 2017.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Mørkt og uttrykksfullt, men litt for tydelig. Jon Fosses Sonen på HT. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift 2017. ISSN 1503-2310.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Nature and Landscape in Victor Sjöström's Silent Movie Terje Vigen (1917, A Man There Was). AASSC Conference 2017-05-28 - 2017-05-31 2017.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. What did Ibsen do for film?. The Scandinavian Moment in World Literature 2016-12-01 - 2016-12-02 2016.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The challenge of place. Ibsen and Theatrical Modernity 2016-12-08 - 2016-12-10 2016.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Coded, Transcoded, Encoded, Mapped – Reading Film Adaptations of Ibsen in the Digital Age. RIDCH Conference Hong Kong Open University 2016-07-04 - 2016-07-06 2016.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Five Film Adaptations of An Enemy of the People. The 2016 SASS Conference 2016-04-28 - 2016-04-30 2016.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Oppholdsvær skaper språkproblemer. 2015.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Blodig kvinneopprør i Kina inspirert av Ibsen. 2015.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Tarjei Vesaas' Båten om kvelden (1968). Litteraturdagane i Vinje 2015-08-28 - 2015-08-30 2015.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Gunnar Sommerfeldts adaptasjon av Hamsuns Markens grøde. Den sjette internasjonale Hamsunkonferansen 2015-09-02 - 2015-09-04 2015.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Shakespeare and Ibsen. Shakespeare and Scandinavia 2015-10-08 - 2015-10-11 2015.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Øya i nordisk litteratur. Gjesteforelesning ved universitetet i Sofia 2014-11-18 - 2014-11-18 2014.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen's Terje Vigen and 1814. The Constitution - A Foundation of Modern Statehood. An international academic conference dedicated to the 200th anniversary of the Constitution of Norway and the 135th anniversary of the Tarnovo Constitution 2014-11-17 - 2014-11-18 2014.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Monica Kristensen's Crime Novels. Arctic Modernities Conference 2014-09-16 - 2014-09-18 2014.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen adapted to Scandinavian film. Gjesteforelesning ved Nanjing University 2013-05-23 - 2013-05-26 2013.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Kinesiske dukkehjem og afrikanske folkefiender. Ibsen i dag. Seniorforum 2012-05-08 - 2012-05-08 2012.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Mit hjærte sitter med rynker". Sanatoriet som heterotopi i Hamsuns Den siste glede. Hamsun-dagene 2012-08-09 - 2012-08-11 2012.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The-Play-Within-the-Film. Peer Gynt in Skjoldbjærg's An Enemy of the People. The XIIIth International Ibsen Conference 2012-06-18 - 2012-06-23 2012.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Hvorfor Ibsen, og hvordan lese han?. Litteraten 2011-05-07 - 2011-05-07 2011.

 • Fulsås, Narve; Dingstad, Ståle; Wærp, Lisbeth Pettersen. Godt nytt Ibsen-år!. Klassekampen 2011. ISSN 0805-3839.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, Edda, nr. 4 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (4). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Desertedness of Islands. SASS Conference 2010 2010-04-22 - 2010-04-24 2010.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Hitlers tale var ikkje verst, men –". Engasjement og ideologi i Tarjei Vesaas' forfatterskap. Vossaseminaret 2010 2010-03-10 - 2010-03-11 2010.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, for Edda, nr. 1 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (1). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, for Edda, nr. 2 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (2). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder for Edda, nr. 3 2010. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2010 (3). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (1). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder. I: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (2). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, i: Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (3). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2009 (4). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda nr. 1 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (1). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda nr. 2 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (2). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder for Edda, nr. 3 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (3). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder i Edda nr. 4 2008. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2008 (4). ISSN 0013-0818.s 1 - 1.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Engagement and Experiment in Tarjei Vesaas' Oeuvre. Gjesteforelesning 2008-12-05 - 2008-12-05 2008.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Aspects of Transition and Passage in Ibsen's Emperor and Galilean. Ibsen-konferanse 2008-04-08 - 2008-04-08 2008.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Samtale med Knut Hoem om Mathias Faldbakkens drama Kaldt produkt. 2007.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Third Empire Revisited. Henrich Steffens-forelesningen ved Humboldt-universitetet i Berlin 2007-06-14 - 2007-06-14 2007.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, for "Edda" nr. 1 2007. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (1). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder for "Edda", nr. 2 2007. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (2). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, Edda nr. 4 2007. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (4). ISSN 0013-0818.

 • Karlsen, Ole; Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2007 (3). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Gengangere. Folkeuniversitetet 2006-05-15 - 2006-05-15 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Gengangere. Forskningsdagene 2006 2006-09-22 - 2006-09-22 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Opus Major. Festival della Scienza 2006-10-26 - 2006-11-07 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Tropological Turn to Morality. Dr. Stockmann's Speech as Ibsen's Parody of the Reception of Ghosts. The XIth International Ibsen Conference 2006-08-21 - 2006-08-27 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Readings and Misreadings in/of Ibsen. Seminar Ibsensenteret 2006-04-19 - 2006-04-19 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Cultural Change and Hybridization in Ibsen's Oeuvre. Communication as Translatio. Nordic-Baltic-Russian Cultural Dialogues 2006-05-09 - 2006-05-11 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Cultural Change and Hybridization in Ibsen's Oeuvre. Seminar Fudan University, Shanghai 2006-05-24 - 2006-05-24 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Lesninger og feillesninger i/av Ibsen. Ibsen i et internasjonalt perspektiv 2006-06-01 - 2006-06-02 2006.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Forurensning og fundamentalisme – Henrik Ibsens aktualitet. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Brand – en fundamentalist?. Dagbladet 2006. ISSN 0805-3766.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Influence on the Norwegian Society. Excellent Norway EQUAL 2006.

 • Wærp, Henning Howlid; Wærp, Lisbeth Pettersen; Karlsen, Ole. Leder, i "Edda", nr. 1 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006. ISSN 0013-0818.s 1 - 2.

 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, i "Edda" nr. 2 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (2). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, i "Edda" nr. 3 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (3). ISSN 0013-0818.

 • Wærp, Henning Howlid; Karlsen, Ole; Wærp, Lisbeth Pettersen. Leder, i Edda nr. 4 2006. Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2006 (4). ISSN 0013-0818.s 1 - 2.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. The Concept of Freedom in Ibsen's An Enemy of The People. The 3rd International Ibsen Conference in China 2005-05-11 - 2005-05-14 2005.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsens liv og forfatterskap. Seminar Pomoruniversitetet i Arkhangelsk 2005-11-01 - 2005-11-01 2005.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Leif Zern. Det lysande mørket. Om Jon Fosses dramatikk. Tidskrift för litteraturvetenskap 2005. ISSN 1104-0556.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Metaphors of Darkness and Double Exposure in Some Vesaas Novels. SASS Conference 2004 2004-04-15 - 2004-04-17 2004.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Poetics. "The Tragic Muse", Brand and When We Dead Awaken. A Dramatic Epilogue. The Xth International Ibsen Conference 2004-06-01 - 2004-06-06 2004.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Tarjei Vesaas' Experimental Novels in a European Perspective. Emigrated Authors and Emigrate Literature 2003-09-01 - 2003-09-05 2003.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens poetikk. "Den tragiske muse", Brand (1866) og Når vi døde vågner. En dramatisk epilog (1899). Ibsensenterets tiårsjubileum 2003-05-10 - 2003-05-10 2003.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen mellom Nietzsche og Freud. En anmeldelse av Atle Kittangs Ibsens heroisme. Frå Brand til Når vi døde vågner (Oslo 2002). Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2003. ISSN 0809-2044.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Jon Fosse in Noc poje pesmi svoje (Jon Fosse og Natta syng sine songar). 2003.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. A Positive World View?. 2003 ISBN 82-996710-0-0.s 102 - 103.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. A Doll's House: Nora's "det vidunderlige" Reconsidered. The International Conference on Ibsen and China. Toward an Aesthetic Construction 2002-09-12 - 2002-09-16 2002.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Brand og Når vi døde vågner – "den samme Syllogismus"?. I skriftas lys og teatersalens mørke. Ein konferanse om Henrik Ibsen og Jon Fosse 2002-05-29 - 2002-05-30 2002.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Mise-en-abyme in When We Dead Awaken. 91st SASS Conference 2001-04-02 - 2001-04-05 2001.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Dikt eller drama? Jon Fosses dramatikk med særlig vekt på Ein sommars dag. Prøveforelesning ved disputas 2000-12-08 - 2000-12-08 2000.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Forholdet mellom kulturkritikk og romandiktning i Knut Hamsuns roman Den siste glæde (1912). Prøveforelesning ved disputas 2000-12-08 - 2000-12-08 2000.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen's When We Dead Awaken and The Concept of Tragedy. The IXth International Ibsen Conference 2000-06-04 - 2000-06-11 2000.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens kontradiktoriske overgangsvisjoner. Ny viten http://www.viten.com/ 2000.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. "Face Off!" Portraits, Self-Portraits, Faces and Masks. Art and Identity in Ibsen's When We Dead Awaken. Ibsen and Modernity 1999-05-25 - 1999-05-30 1999.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Vingeskutte ender på ville veier. Terje Johansens Om Vildanden i serien Veier til verket. Nordlit 1998. ISSN 0809-1668.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Skulptur og drama i Når vi døde vågner. IASS 1998-08-03 - 1998-08-09 1998.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Historie og retorikk, historiens retorikk. Julians historiske frafall som litterært bilde. Ibsen og historien 1996-10-18 - 1996-10-19 1996.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. En kritikk av Phil Dahlerups "Middelalderens billedsprog". Det litterære billedsprog 1996-04-20 - 1996-04-24 1996.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Henrik Ibsen – dikter eller historiker?. Dagbladet 1996. ISSN 0805-3766.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsen's Emperor and Galilean and When We Dead Awaken. Two Crucial Images: "The Third Empire" and "Ressurection Day". The VIIth International Ibsen Conference 1994-08-09 - 1994-08-14 1994.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Bevegelsens poesi og poesiens bevegelse. Fem dikt av Eldrid Lunden. Seminar om Paal-Helge Haugen og Eldrid Lundens forfatterskap 1994-03-11 - 1994-03-12 1994.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Strukturalistisk kvelertak. Per Thomas Andersens Dekadanse i norsk litteratur 1880-1900. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon 1992. ISSN 0800-7136.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Flertydighet i Ibsens Når vi døde vågner. Seminar ved Universitetet i Gent 1992-03-17 - 1992-03-17 1992.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ulike måter å lese Ibsen på. Seminar ved Scandinavian School of Brussels 1992-03-16 - 1992-03-16 1992.

 • Wærp, Lisbeth Pettersen. Ibsens Når vi døde vågner. En nylesning. Seminar 1992-06-10 - 1992-06-10 1992.

 • [Loading...]

  Medlem i forskergruppe