Informasjon til mastergradsstudenter

Velkommen som mastergradsstudent ved Institutt for språk og kultur! 

På denne siden finner du informasjon som er viktig og nyttig i din studiehverdag. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med informasjonen du finner her. Dersom du har spørsmål, er du velkommen til å kontakte studiekonsulenten for ditt fag.


Kontrakten er viktig - den dokumenterer dine rettigheter og forpliktelser knyttet til arbeidet med mastergradsoppgaven.

Studenter på mastergradsprogrammene i litteratur, språk, medie- og dokumentasjonsvitenskap og kunsthistorie finner kontrakten her. Når kontrakten er ferdig utfylt og signert, skal den leveres til studiekonsulenten for det aktuelle faget.

Studenter på lektorutdanningen i språk og samfunnsfag finner kontrakten her. Når kontrakten er ferdig utfylt og signert, skal den leveres til studiekonsulenten for mastergradsfaget, som vil videreformidle den til koordinator for lektorutdanninga, Trine Lise Larsen.


Som mastergradsstudent har du anledning til å benytte deg av lesesalsplass på Campus. Institutt for språk og kultur disponerer lesesalsplasser følgende steder:
 
  • Teorifagbygget, hus 5, plan 2 (rom 5.220, 5.223, 5.224, 5.225, 5.226 og 5.233)

Lesesalsansvarlig: ny lesesalsansvarlig fra høsten 2021

Det skal være en lesesalsansvarlig på hver lesesal, som har oversikt over ledige lesesalsplasser. Når du har fått lesesalsplass tildelt av lesesalsansvarlig, kan du ta kontakt med studiekonsulent Line N. Sandanger (se link for kontaktinformasjon), for utlevering av nøkkel til lesesalsplass og signering av nøkkelkontrakt. Når du har avsluttet ditt masterstudie, skal nøkkelen returneres (til Line N. Sandanger). 

Under koronarestriksjonene er det ikke anledning til å dele plass, og det er en rullering på når du kan sitte der. Nærmere informajon om hvordan dette fungerer, får du av tillitsvalgt på den enkelte lesesal. 


Mastergradsstudentene har egne kopi­maskiner utenfor lesesalene. Fra 20. september 2016 ble det innført en begrensning på antallet gratis kopieringer. Hver student for tildelt en kvote på 200,- kr per semester for kopiering. Hvis du har behov for å kopiere mer enn dette, må du selv betale. Du finner mer informasjon om ordningen her.


Instituttet har avsatt midler til å dekke deler av reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med arbeidet med mastergradsoppgaven (f.eks. innsamling av data og deltakelse på konferanser). Søknadsskjema finner du her. I søknaden skal det settes opp nøyaktig kostnads­overslag. Utgiftene dekkes etter faste satser. Skriftlig begrunnelse fra veileder om at reisen er nødvendig for gjennomføring av mastergradsoppgaven, skal legges ved søknaden, som sendes til instituttleder, Gustav Jørgen Pedersen (e-post: gustav.j.pedersen@uit.no).

Utgifter må dokumenteres med kvitteringer. Nedenfor finner du 1) lenke til skjema for reiseregning og 2) lenke til digital innlevering av reiseregning.

Skjema for reiseregning

Digital innlevering av reiseregning


Innenfor enkelte mastergradsprogram er det mulig å ta et spesialemne i språk og/eller litteratur. Et spesialemne er et emne hvor en selv kan velge tema og pensum i samråd med en faglig veileder. Spesialemnet kan legges opp i tilknytning til mastergradsoppgaven, eller en kan følge undervisningen i et emne som blir tilbudt på mastergradsnivå eller andre aktuelle undervisningstilbud. Faglærer skal godkjenne pensum for spesialemnet.
 
Studenter som vil melde seg opp til et spesialemne, må ta kontakt med studiekonsulenten for faget i god tid før semesterregistreringsfristen (1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret), for å få lagt inn dette emnet i sin studieplan.

Mastergradsoppgaven skal leveres som PDF-fil via nettstedet Munin.

Fristene for innlevering av mastergradsoppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Fristen utløper ved midnatt innleveringsdagen, men arbeidstiden for støttepersonell slutter kl. 15 og fakultetet kan etter dette ikke bidra med hjelp ved problemer.

Mal til forside finner du her.

Du finner utfyllende informasjon om innlevering av mastergradsoppgaven her. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med denne informasjonen i god tid før du skal levere oppgaven din.

Avdeling for IT har laget en informasjonsside for oppgaveskriving og formatering av lange Word-dokumenter. UiT tilbyr også kurs i formatering i Word samt kurs i annen nyttig programvare som Endnote. Informasjon om dette finner du på IT-avdelingen eller Universitetsbibliotekets sine hjemmesider. Du kan også finne informasjon om relevante kurs for masterstudenter i høyremargen på denne siden.

Hvis du ønsker å se på tidligere innleverte masteroppgaver kan du finne de i Munin.

Har du spørsmål om levering eller trykking, kan du kontakte din studiekonsulent eller Munin.
Ansvarlig for siden: Kari Mathisen
Sist oppdatert: 07.09.2021 09:51

Fagkontakter:

Engelsk språk: Yulia Rodina

Engelsk litteratur: Minna Niemi

Nordisk: Henning Wærp

Spansk: Randi Davenport

Russisk: Andrei Rogathevski

Samisk: Lene Antonsen

Kvensk og finsk: Leena Niiranen

Kunsthistorie: Hege Olaussen

Medie- og dokumentasjonsvitenskap: Holger Pötzsch

Studiekonsulenter:

Trine Lise Larsen: koordinator for lektorutdanningen trinn 8-13

Line Nilsen Sandanger: studiekonsulent for nordisk

Kari Torill Guldahl: studiekonsulent for finsk/kvensk, kunsthistorie og medie- og dokumentasjonsvitenskap

Kari Mathisen: studiekonsulent for English Literature - master, og studieretning engelsk og tysk i lektorutdanning trinn 8-13

Kristian Osnes Aambø: studiekonsulent for samisk, russisk og russlandsstudier

Lovisa Bergmann: studiekonsulent for English Acquisition and Multilingualism - master og Theoretical Linguistics - master og Spansk og latinamerikanske studier - master

Kurs for studenter: Universitetsbiblioteket tilbyr flere kurs i Endnote hvert semester, både for nybegynnere og viderekommende, og både for PC- og Macbrukere.
Ta kontroll over kildene dine og meld deg på!
Se her for kurs som tilbys.