Informasjon til mastergradsstudenter

Velkommen som mastergradsstudent ved Institutt for språk og kultur! 

På denne siden finner du informasjon som er viktig og nyttig i din studiehverdag. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med informasjonen du finner her. Dersom du har spørsmål, ta kontakt med faglærer, faggruppeleder eller send mail til aisi@hjelp.uit.no


Kontrakten er viktig - den dokumenterer dine rettigheter og forpliktelser knyttet til arbeidet med mastergradsoppgaven.

Studenter på mastergradsprogrammene i litteratur, språk, medie- og dokumentasjonsvitenskap og kunsthistorie finner kontrakten her. Når kontrakten er ferdig utfylt og signert, skal den sendes til faggruppeleder for faget.

Studenter på lektorutdanningen i språk og samfunnsfag finner kontrakten her. Når kontrakten er ferdig utfylt og signert, skal den leveres til studieprogramleder for mastergradsfaget (studieretningen).


Som mastergradsstudent på 2-årig mastergradsprogram har du anledning til å benytte deg av lesesalsplass på Campus. Institutt for språk og kultur disponerer lesesalsplasser følgende steder:
 
  • Teorifagbygget, hus 5, plan 2 (rom 5.220, 5.223, 5.224, 5.225, 5.226 og 5.233)

Lesesalsansvarlig:  Toril Storø (tst128@post.uit.no)

Det skal være en lesesalsansvarlig på hver lesesal, som har oversikt over ledige lesesalsplasser. Når du har fått lesesalsplass tildelt av lesesalsansvarlig, kan du ta kontakt med aisi@hjelp.uit.no, for utlevering av nøkkel til lesesalsplass og signering av nøkkelkontrakt. Når du har avsluttet ditt masterstudie, skal nøkkelen returneres.

Lektorstudenter på 5. året på Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 har mulighet til å få lesesalsplass på LESEHUSET (øst). Kontaktperson er Trine Lise Larsen, trine.lise.larsen@uit.no. Med forbehold om ledige plasser.


Mastergradsstudentene har egne kopi­maskiner utenfor lesesalene. Mer informasjon om hvordan du får utskrift, finner du her


Instituttet har ingen støtteordninger i form av stipend/reisemidler. Ta kontakt med din veileder eller studieprogramleder når det gjelder tema og gjennomføring av masteroppgaven.


Innenfor enkelte mastergradsprogram er det mulig å ta et spesialemne i språk og/eller litteratur. Et spesialemne er et emne hvor en selv kan velge tema og pensum i samråd med en faglig veileder. Spesialemnet kan legges opp i tilknytning til mastergradsoppgaven, eller en kan følge undervisningen i et emne som blir tilbudt på mastergradsnivå eller andre aktuelle undervisningstilbud. Faglærer skal godkjenne pensum for spesialemnet.
 
Studenter som vil melde seg opp til et spesialemne, må ta kontakt med studiekonsulenten for faget i god tid før semesterregistreringsfristen (1. september i høstsemesteret og 1. februar i vårsemesteret), for å få lagt inn dette emnet i sin studieplan.

Mastergradsoppgaven skal leveres som PDF-fil via nettstedet Munin og i WISEflow

Fristene for innlevering av mastergradsoppgaven er 15. mai i vårsemesteret og 1. november i høstsemesteret.

Fristen utløper kl 14.00 innleveringsdagen.

Mal til forside finner du her.

Du finner utfyllende informasjon om innlevering av mastergradsoppgaven her. Vi anbefaler at du gjør deg kjent med denne informasjonen i god tid før du skal levere oppgaven din.

Avdeling for IT har laget en informasjonsside for oppgaveskriving og formatering av lange Word-dokumenter. UiT tilbyr også kurs i formatering i Word samt kurs i annen nyttig programvare som Endnote. Informasjon om dette finner du på IT-avdelingen eller Universitetsbibliotekets sine hjemmesider. Du kan også finne informasjon om relevante kurs for masterstudenter i høyremargen på denne siden.

Hvis du ønsker å se på tidligere innleverte masteroppgaver kan du finne de i Munin.

Ansvarlig for siden: Kari Mathisen
Sist oppdatert: 23.05.2023

Studieprogramledere:

Engelsk språk og teoretisk lingvistikk: Merete Anderssen

Engelsk litteratur: Cassandra Falke

Kunsthistorie: Hege Olaussen

Kvensk og finsk: Mikko Heikkilä

Medie- og dokumentasjonsvitenskap: Roswitha Skare

Nordisk: Kristine Bentzen

Russisk: Yngvar Steinholt

Samisk: Lene Antonsen

Spansk: Petr Pitloun

Tysk: Cathrine Theodorsen

Dersom du har spørsmål om studiet, må du sende en e-post til: aisi@hjelp.uit.no

 

Kurs for studenter: Universitetsbiblioteket tilbyr flere kurs i Endnote hvert semester, både for nybegynnere og viderekommende, og både for PC- og Macbrukere.
Ta kontroll over kildene dine og meld deg på!
Se her for kurs som tilbys.