Studieretning:

Medisinsk teknologi og dataanalyse

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Medisinsk teknologi og dataanalyse

Tilhører studiet:
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Studiested
Tromsø
Søknadsfrist
15. april
Søking og opptak
Slik søker du

Leger og helsepersonell er avhengig av medisinsk teknologi og dataanalyse for å kunne stille diagnoser og behandle sykdommer. Kunstig intelligens brukes blant annet for å finne ut hva som feiler pasienter mer effektivt. Med fordypning i medisinsk teknologi og dataanalyse vil du være ettertraktet i utviklingen av ny teknologi for sykehus og klinikker.

Spørsmål om studiet

Marit Hillestad.jpg
Marit Hillestad

Studierådgiver / Administrasjon


Medisinsk teknologi og dataanalyse er en studieretning i Anvendt fysikk og matematikk. Studieretningen lærer deg hvordan du ved å bruke avansert teknologi og medisinske instrumenter kan oppdage og kjenne igjen sykdommer på et tidlig tidspunkt. Dette gjør at pasienter kan få en mer skånsom behandling.

Du lærer om hvordan informasjon fra medisinske instrumenter brukes, og kan forbedres gjennom å bruke fysikk, matematikk, statistikk og programvareutvikling.

Flere forskningsgrupper ved UiT jobber med medisinsk teknologi, blant annet maskinlæring og statistikk og ultralyd, mikroskopi og optikk.

Med fordypning i medisinsk teknologi og dataanalyse lærer du hvordan fysikk og matematikk brukes til å utvikle nye medisinske instrumenter. Studiet gir deg muligheten til å bruke det du har lært til å skape ny teknologi og tilpasse det til industri. Du lærer om hvordan de forskjellige medisinske instrumentene som eksisterer virker og hvordan du kan samle medisinsk informasjon. Du vet hvordan du skal gjøre informasjon hentet fra pasienter nyttig for leger og helsepersonell.

Studiet gjør deg i stand til å tenke nytt og kreativt i et område som er i stadig utvikling. Du lærer hvordan du skal diskutere faglige problemer med kollegaer med forskjellige bakgrunner for å finne nye løsninger.

Som sivilingeniør i anvendt fysikk og matematikk med medisinsk teknologi og dataanalyse er du attraktiv for en rekke jobber innen helsesektoren og industri. Du kan blant annet jobbe med:

  • Helseforskning
  • Innovasjon av helseinstrumenter
  • Medisinsk fysikk
  • System- og programutvikling
  • Konsulentarbeid

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse, samt følgende spesielle opptakskrav:

Matematikk R1 (S1 + S2) og Matematikk R2 og Fysikk 1

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Mangler du generell studiekompetanse og/eller matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

For ingeniør- og sivilingeniørstudier finnes det flere alternative opptaksveier for å kvalifisere til opptak. Les mer om de ulike opptaksveiene, (forkurs, realfagskurs, Y-vei og 3-semester) og finn opptaket som passer dine kvalifikasjoner.

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.

Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Fullført sivilingeniørstudium kvalifiserer for opptak til ph.d.-studier i fysikk, matematikk eller statistikk, under forutsetning av tilfredsstillende karakternivå.

Utvekslingsopphold ved annen utdanningsinstitusjon i Norge eller utlandet kan inngå i studiet etter avtale. Flere utvekslings- og stipendprogrammer med destinasjoner i ulike verdensdeler er tilgjengelige. Vi har blant annet fagspesifikke avtaler med Aberystwyth University i Wales og University of Saskatchewan i Canada.

Et opphold ved Universitetssenteret på Svalbard er også mulig.

Fagene som planlegges gjennomført ved ekstern institusjon må forhåndsgodkjennes av instituttet. Utvekslingsopphold passer best i fjerde studieår.

Mer informasjon om utveksling finner du her.

Andre studier du kanskje vil like

Klima og miljøovervåkning, sivilingeniør - master
Klima og miljøovervåkning, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Hvordan blir fremtidens klima? Studiet lærer deg om hvordan vi kan observere klimaendringene og hva ...

Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master
Anvendt fysikk og matematikk, sivilingeniør - master ( Tromsø )

Lurer du på hvordan matte og fysikk brukes i utvikling av ny teknologi? Som sivilingeniør i anvendt ...