Open Access-avtaler med forlag

UiT Norges arktiske universitet har avtaler med flere forlag om Open Access (OA) publisering. Avtalene dekker eller gir rabatt på Article Processing Charges (APC) og inkluderer abonnementstidsskrift (hybrid) og rene OA tidsskrift. 

 

 

Universitetsbiblioteket dekker publiseringskostnadene automatisk i de fleste tilfeller, men i noen tilfeller må forfatter søke UiTs publiseringsfond for å få dekket APC. Se detaljer om hver avtale under. Merk at publiseringsfondet også kan dekke APC i rene OA tidsskrift selv om forlaget ikke er nevnt her. Muligheten for å publisere kostnadsfritt i hybridtidsskrift gjelder kun for avtalene i denne oversikten.     

 

Følgende krav må oppfylles for å publisere under avtalene:  

  • «Corresponding author» (hovedansvarlig forfatter, personen som sender inn manuskriptet og håndterer kontakten med forlagetmå være knyttet til UiT.  

  • Identifisering og tilhørighet til UiT må oppgis ved innsendelse av manuskript: 

    1. Oppgi UiT som institusjon. 
    2. Bruk din UiT e-postadresse (slutter på uit.no).   

Spørsmål 

Utgiver

De Gruyter

Avtalens varighet:

1.1.2019–31.12.2019.

Avtaletype:

Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Alle abonnementstidsskrift fra De Gruyter som tilbyr hybrid open access er inkludert i avtalen. 

Publisering i rene OA tidsskrift betales automatisk av UiTs publiseringsfond. 20% rabatt på APC. UiTs publiseringsfond

Kvalifiserte forfattere:

Forfattere tilknyttet UiT Norges Arktiske Universitet og som har rollen "corresponding author".

Artikkeltype: 

Original Paper, Review Paper, Brief Communication, Continuing Education, Case Reports.

Tilgjengelig lisens: 

CC BY-NC-ND og CC BY licences.

Merknader: 

UiT kan publisrere inntil 6 artikler under avtalen. Øvrige artikler publiseres med lukket tilgang eller forfatter selv må betale APC. Begresningen gjelder ikke for artikler i rene open access tidsskrift. 

Informasjon fra forlaget: 

Forlagets nettside (kommer)

Arbeidsflyt: 

Ved aksept av artikkelen, sender korresponderende forfatter en epost til OAfunding@degruyter.com eller tidsskriftredaktøren og ber om at artikkelen publiseres open access. De Gruyter verifiserer forfatterens tilhørighet til UiT og publiserer artikkelen åpent tilgjengelig. Steg of steg guide.

Utgiver

IOP Publishing

Avtalens varighet:

1.1.2017–31.12.2019.

Avtaletype:

offsetting (= fratrekk av betalte APCer fra bibliotekets abonnementsutgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Alle abonnementstidsskrift fra IOP, samt utvalgte partnerne, som tilbyr hybrid open access er inkludert i avtalen. 

Note: Publisering i rene OA tidsskrift dekkes av UiTs publiseringsfond. Søknader til fondet må sendes før innsending av manusskriptet.

Kvalifiserte forfattere:

Forfattere tilknyttet UiT Norges arktiske universitet (ved aksept av artikkel) og som har rollen "korresponderende forfatter"

Artikkeltype: 

Alle typer.

Tilgjengelig lisens: 

CC BY 4.0.

Merknader: 

Ingen.

Informasjon fra forlaget: 

Iopscience.iop.org.

Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil IOP gjøre deg oppmerksom på muligheten til å publisere OA uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiT vil bekreftes av universitetsbiblioteket. 

Utgiver

SCOAP3 – Sponsoring Consortium for OA Publishing in Particle Physics

Avtalens varighet:

1.1.2017–31.12.2019.

Avtaletype:

SCOAP3 partnership.

Inkluderte tidsskrift: 

Tidsskrift innen 'high energy physics': SCOAP3 list.

Kvalifiserte forfattere:

Alle forfattere.

Artikkeltype: 

Alle typer.

Tilgjengelig lisens: 

Creative Commons

Merknader: 

Ingen.

Informasjon fra forlaget: 

SCOAP3.org

Arbeidsflyt: 

Automatisk. Kostnadsfri OA er tilgjengelig for alle SCOAP3-tidsskrift.

Utgiver

Open Library of Humanities (OLH)

Avtalens varighet:

Årlig 

Avtaletype:

Kollektivt finansiert. 

Inkluderte tidsskrift: 

Tidsskrift innen humaniora som publiseres eller støttes av OLH.

Kvalifiserte forfattere:

Alle forfattere. 

Artikkeltype: 

Alle typer.

Tilgjengelig lisens: 

Creative Commons.

Merknader: 

 Ingen.

Informasjon fra forlaget: 

OLHs nettside.

Arbeidsflyt: 

Automatisk. Kostnadsfri OA er tilgjengelig for alle OLHs tidsskrift. 

 

Utgiver

Wiley (kommer)

Avtalens varighet:

 

Avtaletype:

 

Inkluderte tidsskrift: 

 

Kvalifiserte forfattere:

 

Artikkeltype: 

 

Tilgjengelig lisens: 

 

Merknader: 

 

Informasjon fra forlaget: 

 

Arbeidsflyt: 

 

 Ansvarlig for siden: Erik Lieungh
Sist oppdatert: 15.04.2019 14:13

Oppdatert 26.02.2019.