Publiser Open Access: Slik kan du få dekket utgiftene

1. Gjennom avtaler med akademiske forlag

UiT har avtaler om Open Access (OA) publisering med flere akademiske forlag. Gjennom avtalene dekkes publiseringskostnadene automatisk for alle inkluderte tidsskrift.

Liste over inkluderte tidsskrift 

Merk at tidsskriftet må være registrert i NSD kanalregister for å gi publikasjonspoeng.

Krav

  1. Korresponderende forfatter må ha tilhørighet ved UiT.
  2. Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjon ved innsending av artikkelen og/eller ved signering av publiseringsavtale (kan omtales som "License Agreement", "Publishing Agreement", "publishing contract").

Dersom kravene er oppfylt vil forlaget tilby åpen publisering uten ekstra kostnader.

Spørsmål? 

Kontakt samlinger@ub.uit.no  

2. Gjennom UiTs publiseringsfond

For Open Access-tidsskrift som ikke dekkes gjennom avtaler med forlag sendes søknad til UiTs publiseringsfond 

Krav

  1. Tidsskriftet må finnes i NSD kanalregister og Directory of Open Access Journals.
  2. Korresponderende forfatter må ha tilhørighet ved UiT.
  3. Den publiserte fullteksten må lastes opp i CRIStin senest ved publiseringstidspunktet.
  4. Man skal søke før manus sendes inn til tidsskriftet for vurdering. 

Spørsmål? 

Kontakt fond@ub.uit.no

 

UiTs Open Access-avtaler med akademiske forlag

Utgiver

De Gruyter

Avtalens varighet:

1.1.2019–31.12.2019

Avtaletype:

Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Alle abonnementstidsskrift fra De Gruyter som tilbyr åpen publisering er inkludert i avtalen. 

Publisering i rene OA tidsskrift dekkes av UiTs publiseringsfond

Kvalifiserte forfattere:

Forfattere med rollen "corresponding author" som er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet.

Artikkeltype: 

Original Paper, Review Paper, Brief Communication, Continuing Education, Case Reports.

Tilgjengelig lisens: 

Creative Commons CC BY (anbefales) og CC BY-NC-ND licences.

Merknader: 

UiT kan publisere inntil 6 artikler under avtalen. Øvrige artikler publiseres med lukket tilgang eller forfatter selv må betale APC. Begresningen gjelder ikke for artikler i rene Open Access tidsskrift. 

Informasjon fra forlaget: 

Forlagets nettside (kommer)

Arbeidsflyt: 

Ved aksept av artikkelen, sender korresponderende forfatter en epost til OAfunding@degruyter.com eller tidsskriftredaktøren og ber om at artikkelen publiseres Open Access. De Gruyter verifiserer forfatterens tilhørighet til UiT og publiserer artikkelen åpent tilgjengelig. Steg for steg guide 

Universitetsbiblioteket vil også foreta manuelle kontroller for å sikre at kvalifiserte artikler publiseres OA. 


Utgiver

Elsevier

Avtalens varighet:

1.1.2019-31.12.2020

Kvalifiserte artikler må være sendt inn (submitted) til forlaget innenfor avtaleperioden.

Avtaletype:

Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Utvalgte rene Open Access-tidsskrift og abonnementstidsskrift som tilbyr Open Access-publisering er inkludert i avtalen. 

(Omkring 400 tidsskrift utgitt av Elsevier er ikke inkludert, blant annet Cell Press-titlene og The Lancet.)

Kvalifiserte forfattere:

Forfattere med rollen "corresponding author" som er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet eller Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Artikkeltype: 

Alle typer. 

Tilgjengelig lisens: 

Creative Commons CC BY (anbefales) og CC BY-NC-ND

Informasjon fra forlaget: 

Forlagets nettside.

Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Elsevier gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiT eller UNN vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Se arbeidsflyt


Utgiver

Institute of Physics (IOP)

Avtalens varighet:

1.1.2017–31.12.2019

Avtaletype:

offsetting (= fratrekk av betalte APCer fra bibliotekets abonnementsutgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Alle abonnementstidsskrift fra IOP, samt utvalgte partnerne, som tilbyr åpen publisering er inkludert i avtalen. 

Publisering i rene OA tidsskrift dekkes av UiTs publiseringsfond

Kvalifiserte forfattere:

Forfattere med rollen "corresponding author" som er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet.

Artikkeltype: 

Alle typer.

Tilgjengelig lisens: 

CC BY.

Merknader: 

Ingen.

Informasjon fra forlaget: 

Iopscience.iop.org.

Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil IOP gjøre deg oppmerksom på muligheten til å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiT vil bekreftes av universitetsbiblioteket. 

Utgiver

Open Library of Humanities (OLH)

Avtalens varighet:

Årlig 

Avtaletype:

Kollektivt finansiert. 

Inkluderte tidsskrift: 

Tidsskrift innen humaniora som publiseres eller støttes av OLH.

Kvalifiserte forfattere:

Alle forfattere. 

Artikkeltype: 

Alle typer.

Tilgjengelig lisens: 

Creative Commons.

Merknader: 

 Ingen.

Informasjon fra forlaget: 

OLHs nettside.

Arbeidsflyt: 

Automatisk. Kostnadsfri OA er tilgjengelig for alle OLHs tidsskrift. 

Utgiver

SCOAP3 – Sponsoring Consortium for OA Publishing in Particle Physics

Avtalens varighet:

1.1.2017–31.12.2019

Avtaletype:

SCOAP3 partnership.

Inkluderte tidsskrift: 

Tidsskrift innen 'high energy physics': SCOAP3 list.

Kvalifiserte forfattere:

Alle forfattere.

Artikkeltype: 

Alle typer.

Tilgjengelig lisens: 

Creative Commons

Merknader: 

Ingen.

Informasjon fra forlaget: 

SCOAP3.org

Arbeidsflyt: 

Automatisk. Kostnadsfri OA er tilgjengelig for alle SCOAP3-tidsskrift.

Utgiver

Springer Nature

Avtalens varighet:

 1.1.2020–31.12.2022

Kvalifiserte artikler må være akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.

Avtaletype:

Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Alle abonnementstidsskrift som tilbyr åpen publisering (Open Choice) er inkludert i avtalen. 

Kvalifiserte forfattere:

Forfattere med rollen "corresponding author" som er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet eller Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Artikkeltype: 

Original Paper, Review Paper, Brief Communication og Continuing Education.

Tilgjengelig lisens: 

Creative Commons CC BY (anbefales) og CC BY-NC

Informasjon fra forlaget: 

Forlagets nettside (kommer)

Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Springer gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiT eller UNN vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

 

Utgiver

Taylor & Francis

Avtalens varighet:

18.11.2019–31.12.2022

Kvalifiserte artikler må være akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.

Avtaletype:

Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Alle abonnementstidsskrift fra Taylor & Francis som tilbyr åpen publisering er inkludert i avtalen (Open Select journals). 

Publisering i rene OA tidsskrift dekkes av UiTs publiseringsfond

Kvalifiserte forfattere:

Forfattere med rollen "corresponding author" som er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Artikkeltype: 

Original articles.

Tilgjengelig lisens: 

Creative Commons CC BY (anbefales) og CC BY-NC-ND licences.

Informasjon fra forlaget: 

Forlagets nettside 

Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Taylor & Francis gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiT eller UNN vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Utgiver

Wiley 

Avtalens varighet:

 1.5.2019–31.12.2021

Kvalifiserte artikler må være akseptert for publisering innenfor avtaleperioden.

Avtaletype:

Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Alle rene Open Access-tidsskrift og abonnementstidsskrift som tilbyr åpen publisering (OnlineOpen) er inkludert i avtalen. 

Kvalifiserte forfattere:

Forfattere med rollen "corresponding author" som er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet eller Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Artikkeltype: 

Primary research og review articles.

Tilgjengelig lisens: 

Creative Commons

Informasjon fra forlaget: 

Forlagets nettside

Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Wiley gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiT eller UNN vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

 Ansvarlig for siden: Erik Lieungh
Sist oppdatert: 06.01.2020 13:22

Oppdatert 26.02.2019.