Open Access-avtaler med akademiske forlag

UiT Norges arktiske universitet har avtaler om Open Access (OA) publisering med flere akademiske forlag.

 

Krav til forfatteren: 

  • Korresponderende forfatter må ha tilhørighet ved UiT.
  • Oppgi UiT The Arctic University of Norway som institusjon ved innsending av artikkelen og/eller ved signering av publiseringsavtale (kan omtales som "License Agreement", "Publishing Agreement", "publishing contract").

Spørsmål?

 

Utgiver

De Gruyter

Avtalens varighet:

1.1.2019–31.12.2019

Avtaletype:

Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Alle abonnementstidsskrift fra De Gruyter som tilbyr åpen publisering er inkludert i avtalen. 

Publisering i rene OA tidsskrift dekkes av UiTs publiseringsfond. Søknader til fondet må sendes før manus sendes inn til forlaget for vurdering . UiT har 20% rabatt på APC.

Kvalifiserte forfattere:

Forfattere med rollen "corresponding author" som er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet.

Artikkeltype: 

Original Paper, Review Paper, Brief Communication, Continuing Education, Case Reports.

Tilgjengelig lisens: 

CC BY-NC-ND og CC BY licences.

Merknader: 

UiT kan publisere inntil 6 artikler under avtalen. Øvrige artikler publiseres med lukket tilgang eller forfatter selv må betale APC. Begresningen gjelder ikke for artikler i rene Open Access tidsskrift. 

Informasjon fra forlaget: 

Forlagets nettside (kommer)

Arbeidsflyt: 

Ved aksept av artikkelen, sender korresponderende forfatter en epost til OAfunding@degruyter.com eller tidsskriftredaktøren og ber om at artikkelen publiseres Open Access. De Gruyter verifiserer forfatterens tilhørighet til UiT og publiserer artikkelen åpent tilgjengelig. Steg for steg guide 

Universitetsbiblioteket vil også foreta manuelle kontroller for å sikre at kvalifiserte artikler publiseres OA. 

 

Utgiver

Elsevier

Avtalens varighet:

1.1.2019-31.12.2020

Avtaletype:

Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Utvalgte rene Open Access-tidsskrift og abonnementstidsskrift som tilbyr Open Access-publisering er inkludert i avtalen. 

(Omkring 400 tidsskrift utgitt av Elsevier er ikke inkludert, blant annet Cell Press-titlene og The Lancet.)

Kvalifiserte forfattere:

Forfattere med rollen "corresponding author" som er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet eller Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Artikkeltype: 

Alle typer. 

Tilgjengelig lisens: 

CC BY og CC BY-NC-ND

Merknader: 

Ingen. 

Informasjon fra forlaget: 

Forlagets nettside.

Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Elsevier gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiT vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

Se arbeidsflyt


Utgiver

Institute of Physics (IOP)

Avtalens varighet:

1.1.2017–31.12.2019

Avtaletype:

offsetting (= fratrekk av betalte APCer fra bibliotekets abonnementsutgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Alle abonnementstidsskrift fra IOP, samt utvalgte partnerne, som tilbyr åpen publisering er inkludert i avtalen. 

Publisering i rene OA tidsskrift dekkes av UiTs publiseringsfond. Søknader til fondet må sendes før manus sendes inn til forlaget for vurdering.

Kvalifiserte forfattere:

Forfattere med rollen "corresponding author" som er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet.

Artikkeltype: 

Alle typer.

Tilgjengelig lisens: 

CC BY 4.0.

Merknader: 

Ingen.

Informasjon fra forlaget: 

Iopscience.iop.org.

Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil IOP gjøre deg oppmerksom på muligheten til å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiT vil bekreftes av universitetsbiblioteket. 

Utgiver

SCOAP3 – Sponsoring Consortium for OA Publishing in Particle Physics

Avtalens varighet:

1.1.2017–31.12.2019

Avtaletype:

SCOAP3 partnership.

Inkluderte tidsskrift: 

Tidsskrift innen 'high energy physics': SCOAP3 list.

Kvalifiserte forfattere:

Alle forfattere.

Artikkeltype: 

Alle typer.

Tilgjengelig lisens: 

Creative Commons

Merknader: 

Ingen.

Informasjon fra forlaget: 

SCOAP3.org

Arbeidsflyt: 

Automatisk. Kostnadsfri OA er tilgjengelig for alle SCOAP3-tidsskrift.

Utgiver

Open Library of Humanities (OLH)

Avtalens varighet:

Årlig 

Avtaletype:

Kollektivt finansiert. 

Inkluderte tidsskrift: 

Tidsskrift innen humaniora som publiseres eller støttes av OLH.

Kvalifiserte forfattere:

Alle forfattere. 

Artikkeltype: 

Alle typer.

Tilgjengelig lisens: 

Creative Commons.

Merknader: 

 Ingen.

Informasjon fra forlaget: 

OLHs nettside.

Arbeidsflyt: 

Automatisk. Kostnadsfri OA er tilgjengelig for alle OLHs tidsskrift. 

 

Utgiver

Wiley 

Avtalens varighet:

 1.5.2019–31.12.2021

Avtaletype:

Read and publish (dekker både lesetilgang og forfatteravgifter).

Inkluderte tidsskrift: 

Alle rene Open Access-tidsskrift og abonnementstidsskrift som tilbyr åpen publisering (OnlineOpen) er inkludert i avtalen. 

Kvalifiserte forfattere:

Forfattere med rollen "corresponding author" som er tilknyttet UiT Norges arktiske universitet eller Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

Artikkeltype: 

Primary research og review articles

Tilgjengelig lisens: 

Creative Commons

Merknader: 

Ingen.

Informasjon fra forlaget: 

Forlagets nettside

Arbeidsflyt: 

I løpet av publiseringsprosessen vil Wiley gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere Open Access uten ekstra kostnader. Din tilhørighet til UiT vil bekreftes av universitetsbiblioteket.

 Ansvarlig for siden: Erik Lieungh
Sist oppdatert: 19.08.2019 10:06

Oppdatert 26.02.2019.