Egenarkivering via CRIStin

Her kommer en kort oppskrift på hvordan en egenarkiverer publikasjoner via CRIStin.

Hva, hvorfor og hvordan egenarkivere?   

Les mer her

 

Før publiseringen

  • Få aksept fra medforfattere for at du kommer til å egenarkivere artikkelen allerede når dere blir enige om å jobbe sammen om artikkelen (se eksempel på samtykke til egenarkivering)
  • Sørg for å ta vare på/få tak i den siste manuskriptversjonen dere sendte fra dere til tidsskriftet – det er som regel den du får lov å gjøre tilgjengelig i Munin

Dette kan du selvfølgelig også ordne i ettertid, men erfaringsmessig er det mer effektivt å ordne det med én gang. Vi krever ingen dokumentasjon for at det at du egenarkiverer, er avklart med og i orden for dine medforfattere.

Registrering i CRIStin

Med én gang artikkelen er publisert, kan du finne frem til artikkelen i CRIStin, klikke på knappen «Lever fulltekstdokument», klikke på de relevante feltene som dukker opp, og laste opp fila. Om det dukker opp et filnavn øverst på siden når du klikker på knappen, har trolig en av dine medforfattere allerede gjort jobben – du ser hvem som har lastet opp.

Da er i utgangspunktet din jobb gjort. Men du kan gjerne kikke på informasjon om emneord, fagtilknytning og finansiering og sjekke at dette ser OK ut, ev. korrigere og supplere.

 

Se detaljert veiledning om egenarkivering via CRIStin:Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 24.11.2017 14:50