Munin - UiTs åpne vitenarkiv

Hva er Munin

Munin: http://munin.uit.no

Logo MuninMunin er UiTs åpne vitenarkiv. Munins formål er å gjøre åpent tilgjengelig så mye som råd av vitenskapelige og faglige dokumenter produsert av UiTs forskere og høyere grads studenter.

I Munin vil du derfor finne masteroppgaver, doktoravhandlinger, artikler, bokkapitler, forskningsrapporter, konferansebidrag med mer.

Munin er ikke en tradisjonell publiseringskanal, men et sted for åpen tilgjengeliggjøring av dokumenter som er publisert andre steder, eller som ikke er publisert. Vær oppmerksom på at upubliserte rapporter eller annet kan publiseres, uten fagfellevurdering, i serien Septentrio Reports. Rapporten vil da få en publisert referanse, og dette kan være et alternativ til å legge en upublisert forskningsrapport i Munin.

Hvorfor Munin

Vitenskapelige dokumenter kommer best til nytte, og har størst «impact» om de formidles så vidt og effektivt som mulig til de som kan ha nytte av dem. Munin gjør bruk av standarder som sikrer effektiv spredning av innholdet via faglige og vitenskapelige søketjenester, i tillegg til Google og andre generelle søkeredskaper.

Studentarbeider og forskningsresultater og -publikasjoner er som oftest basert på offentlig finansiert utdanning og forskning. Er det offentlig finansiert, så bør det også være offentlig tilgjengelig. Munin gjør det mulig å oppnå dette.

Hvordan

Masteroppgaver og doktoravhandlinger leveres inn til bedømming via innleveringsportalen i Munin. Etter at oppgaven/avhandlingen er godkjent, kan den gjøres tilgjengelig i Munin. Studenten får anledning til å begrense eller utsette tilgjengeliggjøringen av oppgaven/avhandlingen i Munin. UB tar alltid hensyn til slike ønsker og også til de begrensninger som utgiver setter til tilgjengeliggjøring av publiserte artikler og annet.

Kopier av artikler, rapporter, bokkapitler og andre publikasjoner kan gjøres tilgjengelig i Munin gjennom opplasting i CRIStin. Tommelfingerregel: Har du publisert open access, så last opp den publiserte versjonen av artikkelen/dokumentet. I annet fall, last opp en pdf med den siste (fagfellevurderte) manusversjonen av artikkelen/dokumentet. UB tar så jobben med å sjekke hva vi får lov å legge ut før publikasjonen innlemmes i Munin.


 

Kontakt oss

Har du spørsmål rundt dette, så ta kontakt med oss som jobber med Munin: munin@ub.uit.no

Munin: http://munin.uit.noAnsvarlig for siden: Leif Longva
Sist oppdatert: 02.08.2016 12:49