2017–

Utgitte Ottar mellom 2017-

1954-1959   1960-1969   1970-1979   1980-1984   1985-1989   1990-1999   2000-2003  

2004-2006   2007-2009   2010-2012   2013-2016 

314/2017 NORGE OG RUSSLAND: ET SÆREGET NABOSKAP (heftet er også på russisk)
Myklebost, Kari Aga og Nielsen, Jens Petter: Innledning
Nielsen, Jens Petter: Den norsk-russiske grensen av 1826: Norges yngste og Russlands eldste nåværende statsgrense
Karelin, Vladimir A.: Russiske revolusjonære om Norge og nordmenn i begynnelsen av det 20. århundret
Davydov, Ruslan A. og Orekhova, Jekaterina A.: Norske kolonister på Murmankysten 1860–1940
Sørbye, Yngvild: Toner over landegrensene. Om Grieg på russisk og litt til
Myklebost, Kari Aga: Drømmen om det frisinnede Russland
Tevlina, Victoria V.: Et russisk perspektiv på det norske trelasteventyret i Russland
Komarov, Alexey A. og Egge, Åsmund: "Jeg har avsluttet mine nedtegnelser...": Alexsandra Mikhajlovna Kollontaj og hennes erindringer
Kasijan, Anastasia S. og Bones, Stian: Kulturforbindelser i mellomkrigstida
Sjrader, Tatjana A.: Vennskapets hus på Fontanka. Minner om Sambandet Sovjetunionen-Norge
Rowe, Lars: Mot en ny normalitet
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet


315/2017 OLJER - SMÅ DRÅPER MED STOR BETYDNING
Thomsen, Elsebeth: Innledning
Solbakk, Terje og Thomsen, Elsebeth: Nord-norske oljeeventyr
Nilsen, Gøril: Å lage sel- og hvalolje på jernaldervis
Jørgensen, Roger: Den første kommersielle hvalfangsten
Østerud, Bjarne og Elvevoll, Edel O.: I nord og sør, på hav og land, fra sel og oliven
Alm, Torbjørn: Eteriske oljer
Clausen, Helge: Hellige oljer og salving i 3000 år 
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

316/2017 KAMPEN OM TANALAKSEN
Svenning, Martin-A.: Innledning
Svenning, Martin-A.: Tanalaksen fra krybbe til død
Solbakk, Aage: Laksefiskemetoder i Tanavassdraget
Falkegård, Morten og Svenning, Martin-A.: Hvorfor sliter laksen i Tana?
Pedersen, Steinar: Tradisjonell bekjemping av predatorer – en brukbar forvaltningsstrategi?
Falkegård, Morten, Juha-Pekka Vähä og Svenning, Martin-A.: Genetikk – et nytt redskap i lakseforvaltningen
Ween, Gro B.: Om lokalkunnskapens kår i forvaltningen av tanalaksen
Falkegård, Morten: Hvordan skal vi klare å gjenoppbygge tanalaksen?
Fauchald, Per, Niemelä, Eero og Svenning, Martin-A.:Tanalaksen i klimaendringens tidsalder
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

317/2017 DEN LANGSTRAKTE REFORMASJONEN
Bergesen, Rognald Heiseldal, Kristiansen, Roald og Storm, Dikka: Innledning
Berg, Sigrun Høgetveit: Dei nordnorske kannikgjelda
Rasmussen, Siv: Varangersamenes djevelske fasteskikker fra papismens tid
Hagen, Rune Blix: 1617 Forordningen mot trolldom og dens betydning for hekseforfølgelsen i Finnmark
Davenport, Randi Lise: Cervantes på romantokt i nordområdene: Persiles og Sigismundas prøvelser, en nordlig historie
Bergesen, Rognald Heiseldal: Diabolisme i Lapponias bokillustrasjoner
Kristiansen, Roald: De lærde prestene i nord
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

318/2017 OM FUGLER, HVAL OG OPPRØRSKE KVINNER I KAUTOKEINO
Bjørklund, Ivar: Innledning
Jensen, Braastad Eivind: Tromsøseminaristene: Dype spor i nordnorsk kultur- og samfunnsliv
Barrett, Rob: Havsuler flyr mot strømmen
Kalberg, Torbjørn: Trugsmålet mot allmenningane
Bær, Pedersen Anders: Látte-reaissu muitalus
Bær, Pedersen Anders:Fortellingen om en reise til Kvænland
Frafjord, Karl: Kvalfangsteventyret i Finnmark
Zorgdrager, Nellejet: De oprørske flyttsamekvinnene i 1852
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

319/2018 50 ÅR MED UNIVERSITETET I TROMSØ HVORDAN GIKK DET?
Bjørklund, Ivar: Innledning
Eikeland, Sveinung og Husebekk, Anne: Gjennom Nord-Noreg til Arktis
Fulsås, Narve: Universitetet, landsdelen og avviklinga av Nord-Noreg
Arbo, Peter: Universitetet som nyskapingsfabrikk
Rasmussen, Knut: UiT – riktig medisin for helsa i nord?
Olsen, Bjørn Eirik: Kunst og kultur – et nytt vekstområde
Bjørklund, Ivar: Et universitet i Sápmi
Holm, Petter: Håp i havet – fiskerihøgskolens liv og levnet
Kramvig, Britt: Relevansen av det nære
Kristoffersen, Berit og Wassmann, Paul: Barentshavet mellom kunnskap og politikk
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

320/2018 NÅR GRØNT BLIR SVART - SVARTELISTEDE PLANTER
Sortland, Andy B.: Innledning
Sortland, Andy B.: Hva er en svarteliste?
Sortland, Andy B.: Når og hvordan kom de fremmede plantene inn i vår flora?
Alm, Torbjørn: Fri import av planter – galskap satt i system
Alm, Torbjørn: Innførte bartrær – pestplanter som forsterker klimaendringene
Skoglund, Trond: Pøbelgran på ville veier
Alm, Torbjørn, Sortland, Andy B. og Skoglund, Trond: Noen sider fra "pestplante-katalogen"
Sortland, Andy B.: Eksempel på en "dørstokkart" – sosnowskybjørnekjeks
Eide, Bo: Erfaringer fra Tromsø kommune med bekjempelse av tromsøpalme
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

321/2018 SJAMANISME – RELIGIØSE PRAKSISAR I SAMTIDA
Fonneland, Trude: Innleiing
Kraft, Siv Ellen: Sjamanisme som samisk kulturarv
Selberg, Torunn: Sjamanisme – en spirituell kulturarv?
Fonneland, Trude: Isogaisa – sjamanisme i festivaldrakt
Myrhaug, Eirik: Sjamanisme – veien til moderne sjamanisme
Annunen, Linda: Schamanistisk och västafrikansk trummande i finlänska städer
Fonneland, Trude: Sjamanistisk Forbund. Sjamanisme som offentleg religion i Noreg
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

322/2018 JEKTA OG NORDLANDSBÅTEN
Bjørklund, Ivar: Innledning
Eldjarn, Gunnar: Jekta
Eldjarn, Gunnar: Litt om nordlandsbåtens dialekter og varianter
Eldjarn, Gunnar: Eilert Sundt og nordlandsbåtforlisene
Godal, Jon Bojer: Å ta i med kraft og glede
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

323/2018 STEINBRUDD OG EROTIKK, LÆSTADIANISME OG BOTANIKK
Alm, Torbjørn og Jørgensen, Roger: Innledning
Niemi, Anja Roth: Nord-Norges eldste steinbrudd. Utgravning og eksperimenter i Melsvik, Alta
Alm, Torbjørn: Julebotanikk
Graff, Ola: "Kle av serken og dans spille naken". Om kjønn i tradisjonsmusikken
Steinlien, Øystein og Karlstad, Mari: Læstadianisme, nøysomhet og industrialisering
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

324/2019 NYTTEPLANTER – og ikke fullt så nyttige planter
Alm, Torbjørn: Innledning
Alm, Torbjørn: Godluktgress – háissasuoidni – hajuhheinâ
Alm, Torbjørn: Moldfôr
Alm, Torbjørn: Neverluren
Alm, Torbjørn: Folkelig plantegeografi – eller antatt eksotiske opphav for vanlige, ville planter
Alm, Torbjørn: Rosenrot – en moteplantes vekst og fall
Alm, Torbjørn: Nyserot
Alm, Torbjørn: Pors og finnmarkspors
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

325/2019 HVA GIR VERDI?
Skandfer, Marianne: Innledning
Jernsletten, Jounn: "Det vakre" som verneverdi – estetikkens makt
Olsen, Bror: V for vill. Om verdi og naturforstålse
Storli, Inger: Vikingenes sølv
Pétursdóttir, Þóra og Olsen, Bjørnar: Tingenes verdi museets arv
Skandfer, Marianne: Fantes det "gamledager" i steinalderen?

326/2019 MYSTIKK OG LIDELSE I NATUR OG KULTUR
Alm, Torbjørn og Jørgensen, Roger: Innledning
Elvebakk, Arve: Tromsø arktisk-alpine botaniske hage – ein særprega 25-åring
Graff, Ola: "Vi have sorg i våres gammehus" Sanger fra krigens dager –  en illegal tradisjon
Henriksen, Jørn Erik: Mangeromstuftene. Et gåtefullt kulturminne fra mellomalderen i nord
KJærandsen, Jostein: Zombie-fluer – fasinerende skrekk fra virkeligheten
Nilssen, Arne C.: Forskning på reinbreims

327/2019 NORD-NORGE – SAMLET ELLER SPLITTET?
Zachariassen, Ketil og Niemi, Einar: Innledning
Niemi, Einar: Nord-Norge – en oppfinnelse?
Remen, Søgni Gjerløw: Tidsskriftet Håløygminne (1920-2019):
Eit uttrykk for nordnorsk regionalisme gjennom 100 år
Zachariassen, Ketil: Krise og opprør i Finnmark
Falch, Torvald: Sametinget i Nord-Norge
Fjellheim, Skjalg: Det er håpløst, og vi gir oss ikke

328/2019 NILS-ASLAK VALKEAPÄÄ
Ola Graff: Innledning
Gaski, Harald og Graff, Ola: Nils-Aslak Valkeapää – en kort biografi
Magga, Ole Henrik: Nils-Aslak Valkeapää som politiker
Graff, Ola: Dømt til helvete og prisbelønt. Nils-Aslak Valkeapääs betydning for den samiske musikken
Paakkunainen, Seppo "Baron": Nils-Aslak Valkeapää – en samarbeidspartner og venn
Gaski, Harald: Resitasjon og musikk utdyper teksttolkningen. Litt om boka, CDen og teaterstykket Beaivi, áhčázan
Nils-Aslak Valkeapääs: Ruoktu Váimmus/Vindens veier. Oversatt av Laila Stien
Isaksen, Kjellaug: Kunsten og livet. Kraften i Nils-Aslak Valkeapää kunst
Gaski, Harald: Arven etter Áillohas: Laśságámmi som et kultursentrum

329/2020 SKRED OG SKREDUTSATTE VEIER
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Innledning
Jacobsen, Jens Kr. Steen, Leiren Dotterud, Merethe og Saarinen, Jarkko: Vinterveier skaper bekymringer og problemer
Heimtun, Bente: "Vinteren må man bare tåle"
Heimtun, Bente: I gamle dager – før veien åpnet
Hovelsrud, Grete K., Karlsson, Marianne, Olsen, Julia: Forberedt og fleksibel
Heimtun, Bente: Brøyte vei
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Stengte veier gir tap for sjømatbedrifter
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Radarvarsling og snøskred: 
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Fornemmelser for snø
Leiren, Merethe Dotterud og Jacobsen, Jens Kr. Steen: Stengte vinterveier som gjenstridig problem
Dyrrdal, Anita Verpe og Isaksen, Ketil: Klimaendringer og veistenginger i Troms
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Vinterveier for tungtrafikk
Hegtad, Sveinulf: Fotografiet

330/2020 SVALBARDTRAKTATEN 100 ÅR
Hauan, Marit Anne: Etter hundre år huskes alt
Ulfstein, Geir: Svalbardtraktaten – fortid og framtid
Olsen, Ann-Kristin: Å styre under traktaten. Glimt fra et åremål, 1995–1998
Komarov, Alexey A.: Svalbardspørsmålet og forholdet mellom Sovjetunionen og Norge
Kristensen, Monica: Det nye landet
Bones, Stian: Svalbardtraktaten og stormaktspolitikk
Henriksen, Tore: Svalbard og havet
Hegtad, Sveinulf: Fotografiet

331/2020 SAMISKE RETTSFORHOLD
Bjørklund, Ivar: Innledning
Bull, Kirsti Strøm: Vern av samisk ressursgrunnlag – noen trekk ved rettsutviklingen
Sara, Mikkel Nils M.: Landskap, kunnskap og reindrift i Fiettar
Ravna, Øyvind: Statens umatrikulerte grunn i Finnmark, har den noen gang vært statens?
Skoghøy, Jens Edvin A.: Avgjørelser av Høyesterett om samiske retsspørsmål
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

332/2020 BARNELEK MED SKJELL – BONDEGÅRDSLEKEN
Sortland, Andy B.: Innledning
Sortland, Andy B.: Bondegård – en tradisjonell symbol- og rollelek med skjell
Sortland, Andy B.: Beskrivelse av bondegårdsleken med skjell
Sortland, Andy B.: Lokale varisjoner i leken
Andreas, Altenburger: Muslinger
Sortland, Andy B.: Omtale av forskjellige muslinger
Andreas, Altenburger: Snegler
Sortland, Andy B.: Omtale av forskjellige snegler
Sortland, Andy B.: Etymologi – kokkelur, bubbelur og bauhuinn
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

333/2020 REISER I TID OG ROM
Skandfer, Marianne og Topstad, Lasse: Innledning
Elvebakk, Arve: Ei taksonomisk reise frå Gondwanaland til Bønnetuva/Romssavákkivárri
Friis, Pål: Lars Jakobsen Hætta og Jens Andreas Friis: 30 års samarbeid for samisk skriftspråk
Topstad, Lasse: Verdens tøffeste skapninger og deres reise til verdensrommet
Sommerseth, Ingrid: Bjørnejakt og samisk gravtradisjon
Högström, Annette E.S.: Dyp Tid
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

334/2021 GRAV I BÅT OG BÅT I GRAV
Storli, Inger: Innledning
Niemi, Anja Roth: Båtgravene fra Hillesøy
Eldjarn, Gunnar: Båtene fra Ness i Hamarøy og Hillesøy i Tromsø
Fonneland, Trude: Førestellingar om liv og død på Hillsàt (Hillesøy) kring år 800
Lund, Thomas: Sammenføyingsteknikk i nordnorsk jernalderbåter
Storli, Inger: Begravelser i båt
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

335–336/2021 HELSEARBEID: EN BRO MELLOM TROMSØ OG ARKHANGELSK
Lie, Mons: Innledning
Forsdahl, Anders: Døren åpnes – den første kontakten – broene bygges
Lie, Mons: Utvikling av russisk helsetjeneste
Schrøder, Knut E.: Samarbeid med Arkangelsk
Johnsen, Magne: Medisinsk utstyr fra norske sykehus til Nordvest-Russland
Emmanuilov, Sergei Dmitrievitsj: Samarbeid innom helsetjenste mellom Arkhangelsk og Tromsø
Kirov, Mikhail: Tromsø-Arkhangelsk-samarbeid i intensivmedisin, hjertekirurgi og utdanning
Nymoen, Knut og Holen, Øyunn: Norske studenter på legerunde i Arkhangelsk
Lie, Mons: Lungesykdommer og sjefskirurg professor Boris Federov i Arkhangelsk
Sørensen, Trine: Sykepleiesamarbeid med Arkhangelsk
Bye, Svetlana Manankova: Etableringen av telemedisin i Arkhangelsk
Lund, Irene: Fra stillbilder til levende møter: Fjernundervisning i diagnotiske metoder
Lie, Mons: Bistand til utviklingen av hjertekirurgi i Arkhangelsk
Nilssen, Odd R.: Etablering av den første masterutdanningen i folkehelsevitenskap i Russland
Hasvold, Toralf: Allmennmedisinsk samarbeid mellom Nord-Norge og Nordvest-Russland
Nilsen, Geir: Fra MS-rehabilitering til infarktbehandling
Forsdahl, Finn: Til Arkhangelsk for å lage barn
Sørlie, Tore og Rezvy, Grigory: Psykiatrisamarbeid mellom Arkhangelsk og Nord- Norge 1996–2020
Bjærtnes, Lars: Samabeid og vennskap i intensivmedisinsk forskning
Lund, Eiliv: På jakt etter plutonium fra de russiske atombombeprøvene ved Novaya Zemlaye
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

TILBAKE