2017–

Utgitte Ottar mellom 2017-

1954-1959   1960-1969   1970-1979   1980-1984   1985-1989   1990-1999   2000-2003  

2004-2006   2007-2009   2010-2012   2013-2016 

314/2017 NORGE OG RUSSLAND: ET SÆREGET NABOSKAP (heftet er også på russisk)
Myklebost, Kari Aga og Nielsen, Jens Petter: Innledning
Nielsen, Jens Petter: Den norsk-russiske grensen av 1826: Norges yngste og Russlands eldste nåværende statsgrense
Karelin, Vladimir A.: Russiske revolusjonære om Norge og nordmenn i begynnelsen av det 20. århundret
Davydov, Ruslan A. og Orekhova, Jekaterina A.: Norske kolonister på Murmankysten 1860–1940
Sørbye, Yngvild: Toner over landegrensene. Om Grieg på russisk og litt til
Myklebost, Kari Aga: Drømmen om det frisinnede Russland
Tevlina, Victoria V.: Et russisk perspektiv på det norske trelasteventyret i Russland
Komarov, Alexey A. og Egge, Åsmund: "Jeg har avsluttet mine nedtegnelser...": Alexsandra Mikhajlovna Kollontaj og hennes erindringer
Kasijan, Anastasia S. og Bones, Stian: Kulturforbindelser i mellomkrigstida
Sjrader, Tatjana A.: Vennskapets hus på Fontanka. Minner om Sambandet Sovjetunionen-Norge
Rowe, Lars: Mot en ny normalitet
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet


315/2017 OLJER - SMÅ DRÅPER MED STOR BETYDNING
Thomsen, Elsebeth: Innledning
Solbakk, Terje og Thomsen, Elsebeth: Nord-norske oljeeventyr
Nilsen, Gøril: Å lage sel- og hvalolje på jernaldervis
Jørgensen, Roger: Den første kommersielle hvalfangsten
Østerud, Bjarne og Elvevoll, Edel O.: I nord og sør, på hav og land, fra sel og oliven
Alm, Torbjørn: Eteriske oljer
Clausen, Helge: Hellige oljer og salving i 3000 år 
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

316/2017 KAMPEN OM TANALAKSEN
Svenning, Martin-A.: Innledning
Svenning, Martin-A.: Tanalaksen fra krybbe til død
Solbakk, Aage: Laksefiskemetoder i Tanavassdraget
Falkegård, Morten og Svenning, Martin-A.: Hvorfor sliter laksen i Tana?
Pedersen, Steinar: Tradisjonell bekjemping av predatorer – en brukbar forvaltningsstrategi?
Falkegård, Morten, Juha-Pekka Vähä og Svenning, Martin-A.: Genetikk – et nytt redskap i lakseforvaltningen
Ween, Gro B.: Om lokalkunnskapens kår i forvaltningen av tanalaksen
Falkegård, Morten: Hvordan skal vi klare å gjenoppbygge tanalaksen?
Fauchald, Per, Niemelä, Eero og Svenning, Martin-A.:Tanalaksen i klimaendringens tidsalder
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

317/2017 DEN LANGSTRAKTE REFORMASJONEN
Bergesen, Rognald Heiseldal, Kristiansen, Roald og Storm, Dikka: Innledning
Berg, Sigrun Høgetveit: Dei nordnorske kannikgjelda
Rasmussen, Siv: Varangersamenes djevelske fasteskikker fra papismens tid
Hagen, Rune Blix: 1617 Forordningen mot trolldom og dens betydning for hekseforfølgelsen i Finnmark
Davenport, Randi Lise: Cervantes på romantokt i nordområdene: Persiles og Sigismundas prøvelser, en nordlig historie
Bergesen, Rognald Heiseldal: Diabolisme i Lapponias bokillustrasjoner
Kristiansen, Roald: De lærde prestene i nord
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

318/2017 OM FUGLER, HVAL OG OPPRØRSKE KVINNER I KAUTOKEINO
Bjørklund, Ivar: Innledning
Jensen, Braastad Eivind: Tromsøseminaristene: Dype spor i nordnorsk kultur- og samfunnsliv
Barrett, Rob: Havsuler flyr mot strømmen
Kalberg, Torbjørn: Trugsmålet mot allmenningane
Bær, Pedersen Anders: Látte-reaissu muitalus
Bær, Pedersen Anders:Fortellingen om en reise til Kvænland
Frafjord, Karl: Kvalfangsteventyret i Finnmark
Zorgdrager, Nellejet: De oprørske flyttsamekvinnene i 1852
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

319/2018 50 ÅR MED UNIVERSITETET I TROMSØ HVORDAN GIKK DET?
Bjørklund, Ivar: Innledning
Eikeland, Sveinung og Husebekk, Anne: Gjennom Nord-Noreg til Arktis
Fulsås, Narve: Universitetet, landsdelen og avviklinga av Nord-Noreg
Arbo, Peter: Universitetet som nyskapingsfabrikk
Rasmussen, Knut: UiT – riktig medisin for helsa i nord?
Olsen, Bjørn Eirik: Kunst og kultur – et nytt vekstområde
Bjørklund, Ivar: Et universitet i Sápmi
Holm, Petter: Håp i havet – fiskerihøgskolens liv og levnet
Kramvig, Britt: Relevansen av det nære
Kristoffersen, Berit og Wassmann, Paul: Barentshavet mellom kunnskap og politikk
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

320/2018 NÅR GRØNT BLIR SVART - SVARTELISTEDE PLANTER
Sortland, Andy B.: Innledning
Sortland, Andy B.: Hva er en svarteliste?
Sortland, Andy B.: Når og hvordan kom de fremmede plantene inn i vår flora?
Alm, Torbjørn: Fri import av planter – galskap satt i system
Alm, Torbjørn: Innførte bartrær – pestplanter som forsterker klimaendringene
Skoglund, Trond: Pøbelgran på ville veier
Alm, Torbjørn, Sortland, Andy B. og Skoglund, Trond: Noen sider fra "pestplante-katalogen"
Sortland, Andy B.: Eksempel på en "dørstokkart" – sosnowskybjørnekjeks
Eide, Bo: Erfaringer fra Tromsø kommune med bekjempelse av tromsøpalme
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

321/2018 SJAMANISME – RELIGIØSE PRAKSISAR I SAMTIDA
Fonneland, Trude: Innleiing
Kraft, Siv Ellen: Sjamanisme som samisk kulturarv
Selberg, Torunn: Sjamanisme – en spirituell kulturarv?
Fonneland, Trude: Isogaisa – sjamanisme i festivaldrakt
Myrhaug, Eirik: Sjamanisme – veien til moderne sjamanisme
Annunen, Linda: Schamanistisk och västafrikansk trummande i finlänska städer
Fonneland, Trude: Sjamanistisk Forbund. Sjamanisme som offentleg religion i Noreg
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

322/2018 JEKTA OG NORDLANDSBÅTEN
Bjørklund, Ivar: Innledning
Eldjarn, Gunnar: Jekta
Eldjarn, Gunnar: Litt om nordlandsbåtens dialekter og varianter
Eldjarn, Gunnar: Eilert Sundt og nordlandsbåtforlisene
Godal, Jon Bojer: Å ta i med kraft og glede
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

323/2018 STEINBRUDD OG EROTIKK, LÆSTADIANISME OG BOTANIKK
Alm, Torbjørn og Jørgensen, Roger: Innledning
Niemi, Anja Roth: Nord-Norges eldste steinbrudd. Utgravning og eksperimenter i Melsvik, Alta
Alm, Torbjørn: Julebotanikk
Graff, Ola: "Kle av serken og dans spille naken". Om kjønn i tradisjonsmusikken
Steinlien, Øystein og Karlstad, Mari: Læstadianisme, nøysomhet og industrialisering
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

324/2019 NYTTEPLANTER – og ikke fullt så nyttige planter
Alm, Torbjørn: Innledning
Alm, Torbjørn: Godluktgress – háissasuoidni – hajuhheinâ
Alm, Torbjørn: Moldfôr
Alm, Torbjørn: Neverluren
Alm, Torbjørn: Folkelig plantegeografi – eller antatt eksotiske opphav for vanlige, ville planter
Alm, Torbjørn: Rosenrot – en moteplantes vekst og fall
Alm, Torbjørn: Nyserot
Alm, Torbjørn: Pors og finnmarkspors
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

325/2019 HVA GIR VERDI?
Skandfer, Marianne: Innledning
Jernsletten, Jounn: "Det vakre" som verneverdi – estetikkens makt
Olsen, Bror: V for vill. Om verdi og naturforstålse
Storli, Inger: Vikingenes sølv
Pétursdóttir, Þóra og Olsen, Bjørnar: Tingenes verdi museets arv
Skandfer, Marianne: Fantes det "gamledager" i steinalderen?

326/2019 MYSTIKK OG LIDELSE I NATUR OG KULTUR
Alm, Torbjørn og Jørgensen, Roger: Innledning
Elvebakk, Arve: Tromsø arktisk-alpine botaniske hage – ein særprega 25-åring
Graff, Ola: "Vi have sorg i våres gammehus" Sanger fra krigens dager –  en illegal tradisjon
Henriksen, Jørn Erik: Mangeromstuftene. Et gåtefullt kulturminne fra mellomalderen i nord
KJærandsen, Jostein: Zombie-fluer – fasinerende skrekk fra virkeligheten
Nilssen, Arne C.: Forskning på reinbreims

327/2019 NORD-NORGE – SAMLET ELLER SPLITTET?
Zachariassen, Ketil og Niemi, Einar: Innledning
Niemi, Einar: Nord-Norge – en oppfinnelse?
Remen, Søgni Gjerløw: Tidsskriftet Håløygminne (1920-2019):
Eit uttrykk for nordnorsk regionalisme gjennom 100 år
Zachariassen, Ketil: Krise og opprør i Finnmark
Falch, Torvald: Sametinget i Nord-Norge
Fjellheim, Skjalg: Det er håpløst, og vi gir oss ikke

328/2019 NILS-ASLAK VALKEAPÄÄ
Ola Graff: Innledning
Gaski, Harald og Graff, Ola: Nils-Aslak Valkeapää – en kort biografi
Magga, Ole Henrik: Nils-Aslak Valkeapää som politiker
Graff, Ola: Dømt til helvete og prisbelønt. Nils-Aslak Valkeapääs betydning for den samiske musikken
Paakkunainen, Seppo "Baron": Nils-Aslak Valkeapää – en samarbeidspartner og venn
Gaski, Harald: Resitasjon og musikk utdyper teksttolkningen. Litt om boka, CDen og teaterstykket Beaivi, áhčázan
Nils-Aslak Valkeapääs: Ruoktu Váimmus/Vindens veier. Oversatt av Laila Stien
Isaksen, Kjellaug: Kunsten og livet. Kraften i Nils-Aslak Valkeapää kunst
Gaski, Harald: Arven etter Áillohas: Laśságámmi som et kultursentrum

329/2020 SKRED OG SKREDUTSATTE VEIER
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Innledning
Jacobsen, Jens Kr. Steen, Leiren Dotterud, Merethe og Saarinen, Jarkko: Vinterveier skaper bekymringer og problemer
Heimtun, Bente: "Vinteren må man bare tåle"
Heimtun, Bente: I gamle dager – før veien åpnet
Hovelsrud, Grete K., Karlsson, Marianne, Olsen, Julia: Forberedt og fleksibel
Heimtun, Bente: Brøyte vei
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Stengte veier gir tap for sjømatbedrifter
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Radarvarsling og snøskred: 
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Fornemmelser for snø
Leiren, Merethe Dotterud og Jacobsen, Jens Kr. Steen: Stengte vinterveier som gjenstridig problem
Dyrrdal, Anita Verpe og Isaksen, Ketil: Klimaendringer og veistenginger i Troms
Jacobsen, Jens Kr. Steen: Vinterveier for tungtrafikk
Hegtad, Sveinulf: Fotografiet

330/2020 SVALBARDTRAKTATEN 100 ÅR
Hauan, Marit Anne: Etter hundre år huskes alt
Ulfstein, Geir: Svalbardtraktaten – fortid og framtid
Olsen, Ann-Kristin: Å styre under traktaten. Glimt fra et åremål, 1995–1998
Komarov, Alexey A.: Svalbardspørsmålet og forholdet mellom Sovjetunionen og Norge
Kristensen, Monica: Det nye landet
Bones, Stian: Svalbardtraktaten og stormaktspolitikk
Henriksen, Tore: Svalbard og havet
Hegtad, Sveinulf: Fotografiet

TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Norges arktiske universitetsmuseum holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

 

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Polarmuseet holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart