Ottar

Nytt Ottar i salg: Miljøkonsekvenser av næringsvirksomhet i nord

 

Les mer om det nyeste Ottar!

Som høvdingen Ottar ga sitt bidrag til verdenshistorien, vil også Tromsø Museum - Universitetsmuseet fortelle om sin forskning til flest mulig. Det gjøres først og fremst gjennom vårt populærvitenskapelige tidsskrift "Ottar".