Ottar

Nytt Ottar i salg: Om å se med ørene, samisk matematikk, Anders Poulsens tromme og eldgamle tekstiler
 

 


Foto: Karl Frafjord, Siv Ingrid Nordkild, De Samiske Samlinger, Sámild Vourká-Dávvurat og Inger Storli.

Les mer om det nyeste Ottar!

Som høvdingen Ottar ga sitt bidrag til verdenshistorien, vil også Tromsø Museum - Universitetsmuseet fortelle om sin forskning til flest mulig. Det gjøres først og fremst gjennom vårt populærvitenskapelige tidsskrift "Ottar".