Ottar 1990–1999

Utgitte Ottar mellom 1990–1999

1954-1959 - 1960-1969 - 1970-1979 - 1980-1984 - 1985-1989 - 2000-2003 - 2004-2006 - 2007-2009 - 2010-2012 - 2013-2016 - 2017-


179/1990 VERN AV VÅRE LØSMASSER   (UTSOLGT!)
Fjalstad, Arne:
Landformer
Jordarter og formelementer
Strandlinjer dannes
Innlandsisen smelter
Israndstadier
Forklaring på enkelte faguttrykk.


180/1990 SAMISKE KVINNER
 (UTSOLGT!)
Lukkari, Rauni Magga: Samiske kvinner forteller.
Stordahl, Vigdis: Hvorfor er de så få?
Eikjok, Jorunn: Kvinner og menn mellom to verdener.
Balto, Asta: Gutter og jenter i en samisk barnehage.
Rajala, Britt: To kvinnelige samiske lyrikere.
Stordahl, Vigdis: Samekvinnens plass i organisasjonene.
Sara, Maret: Samisk kvinnebevegelse.


181/1990 SOPP GIR FARGER (UTSOLGT!)
Hvoslef van der Hejden, Karin: Sopp gir glede.
Mørkved, Brynhild: Garnfarging med sopp.
Samuelsen, Betsy W: Soppfarging av ull.
Mørkved, Brynhild: Soppene som gir farger.
Torkelsen, Anna-Elise: Fargestoffer i soppene.
Mørkved, Brynhild: Hvor lysekte er soppfarget garn?


182/1990 NORD-NORGE I ENDRING
 (UTSOLGT)
Rydmark, Bjørn: Spildra - bygda som overlevde.
Håkonsen, Wenche: Her vil vi være, her vil vi bo.
Sørensen, Geir: Nytt liv med jentene.
Bjørklund, Ivar: Spildra og framtida.
Dolmen, Astrid B: Røst - liv laga alle daga.
Lysvold, Susanne: Kulturøya.
Almendingen, Marit: Ung framtid på Røst.
Bjørklund, Ivar: Seks spørsmål til fiskeriminister Svein Munkejord og
professor Ottar Brox.
Grytås, Gunnar: Hva skjer i fiskerinæringa?


183/1990 ÅPENT TEMA
(UTSOLGT!)
Bøe, Per: Jan Mayen - en aktiv norsk vulkan.
Rosted, Anne-Marie: Rystende opplevelser på Tromsø Museum.
Thomsen, Elsebeth og Hanken, Nils-Martin: Leirskredet i Balsfjorden i 1988.
Lindbach, Harald: Tromma, sjamanen og verden - litt om sjamanisme i
nordområdene.
Storli, Inger: Fantes det reindriftssamer på Ottars tid?
Reymert, Per Kyrre: Francois-Auguste Biard. Den første kunstmaler på
Svalbard.


184/1991 VÅGEKVALEN OG DEN NORSKE SMÅKVALFANGSTEN (UTSOLGT!)
Folkow, Lars: Vågehvalens vandringer og bestandsidentitet i Nord-Atlanteren.
Christensen, Ivar: Vågehvalens reproduksjon og produksjonsevne.
Nordøy, Erling S.: Vågehvalens økologiske plassering og betydning i norske farvann.
Øien, Nils: Er den nordøstatlantiske vågehvalbestanden truet?
Hoel, Alf Håkon: Den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen ved veis ende?
Hauan, Marit Anne og Mathisen, Stein R: Småkvalfangst og lokalkultur i
Skrova.
Ellingsen, Arnfinn: Kvalen - kjæledyr og ressurs.
Blichfeldt, Georg: Hvalene - havets mennesker?
Aasjord, Bente: Fredning av vågehval, miljøvern eller etikk?
Nordøy, Arne, Nordøy, Erling S. og Lyngmo, Vegar: Hvalkjøtt - delikatesse med helsemessige fortrinn.


185/1991 LAKS, SJØØRRET OG SJØRØYE I NORD-NORGE (UTSOLGT)
Halvorsen, Morten, Kristoffersen, K. og Stensli, John Haakon: Utbredelse i ferskvatn.
Heggberget, Tor G: Laks i Nord-Norge vandringer og reproduksjon.
Halvorsen, Morten: Oppvekst i ferskvann.
Arnesen, Arne M: Fra vassdrag til havets frie vannmasser.
Berg, Ole Kristian og L, Abee-Lund, Jan Henning: Livshistorie og
vandringer hos sjøørret.
Heggberget, Tor G: Sjørøye - en nordnorsk spesialitet.
Kristoffersen, Knut: Beskatning av nordnorsk laks.
Hindar, Kjetil: Rømt oppdrettsfisk truer villfisken.
Johnsen, Bjørn Ove: Gyrodactylus salaris - en parasitt som truer
laksebestandene.
Kristoffersen, Knut og Moen, Kjell: Fiskestelltiltak i nordnorske lakseelver.
Pedersen, Steinar: Laksen - Tanadalens fremste ressurs.
Moen, Kjell: Tana - vårt beste laksevassdrag.
Svenning, Martin-A: Svalbardrøya - storvokst, delikat og truet.


186/1991 KVINNEFORSKNINGSMARATON
 (UTSOLGT!)
Hage, Ingebjørg: Gjenreisningshus i Nord-Troms og Finnmark.
Valestrand, Halldis: Vi kvinner er ordentlige - menn burde være ansvarlige.
Bjørhovde, Gerd: Aphra Behn (1640-89) - den engelske romanens mor.
Munk-Madsen, Eva: Den kvinnelige fiskerstyrke i Norge, anno 1988.
Balsvik, Randi Rønning: Kvinneliv i Vardø omkring århundreskiftet.
Bouvrie, Synnøve des: Kvinner i det gamle greske teater.
Løchen, Maja-Lisa: Fysisk aktivitet og risiko for hjerteinfarkt.
Fredriksen, Åshild: Med radarøyne mot jordas øvre atmosfære.
Lervik, Åse Hiort: Alvilde Prydz.
Broch, Ingvild: Arkadij Gajdars Timur - et forbilde for sovjetiske skolebarn.


187/1991 KVINNEFORSKNINGSMARATON (UTSOLGT!)
Brækhus, Hege: Kvinnediskriminering i rettssystemet.
Svenneby, Elin: Filosofi og feminisme eller omvendt?
Mørkved, Brynhild: Når kom skogstrærne til Nord-Norge?
Sandmo, Anne-Karine: Tromsø-områdets eldste historie.
Svan, Toril: Jenteprat og gutteprat.
Norman, Marjatta: Har det finske språket noen plass i finsk-norske familier?
Grønbech, Dagrunn: Har unge jenter noen framtid i fiskerisamfunn?
Munch, Gerd Stamsø: Høvdinggården Borg i Lofoten.
Lile, Nora: Er kveisen farlig?
Martinussen, Bente: Samiske kvinner og språkskifte i Nord-Norge.
Hamran, Torunn: Oppvurder kvinneyrkene.


188/1991 SAMLEHEFTE (UTSOLGT!)
Petterson, Arvid: Huleboere i Ingenmannsland.
Schanche, Kjersti: En båtbegravelse i Føre, Bø i Vesterålen.
Bergersen, Robert: Ål - en lite utnyttet ressurs i Nord-Norge.
Birketvedt, Beate Fossbakk: Hvem har signert? Et antropologisk perspektiv
på kunst i Nord-Norge.
Persen, Synnøve: Fra en samisk kunstner.
Steinlien, Øystein: John Andreas Savio.
Haverkamp, Frode: Nordnorsk Kunstmuseum.


189/1992 ÆRFUGL (UTSOLGT!)

Strann, Karl-Birger: Ærfuglens utbredelse i Nord-Norge.
Mehlum, Fridtjof: Ærfugl på Svalbard.
Suul, Jon: Ærfuglen i nordnorsk kystkultur og historie.
Rossnes, Gustav: Ærfugl som ressurs på Svalbard.
Bjørn, Tor-Harry: Ærfuglen, havets gjøk?
Parker, Howard og Gabrielsen, Geir Wing: Hvordan beskytter hekkende
ærfugl på Svalbard seg mot rovdyr?
Bustnes, Jan Ove: Ungepass hos ærfuglen: finnes det "tanter"?
Gabrielsen, Geir Wing: Hvordan klarer ærfuglen livet i nord?
Erikstad, Kjell Einar: Hva spiser ærfuglen?
Lind, Truls: Hva gjør edderdunsdynen så spesiell?


190/1992 GEOLOGISKE PROSESSER Fjelldannelse, snøras og isbreer  (UTSOLGT!)
Krogh, Erling J: Geologien i Troms - rester etter gammel fjellkjede.
Krogh, Erling J: Krefter som virker i jordas indre.
Krogh, Erling J: Den kaledonske fjellkjede dannes.
Krogh, Erling J: Ordforklaringer.
Kverndal, Arnt-Ivar: Dramatiske brefremstøt på Svalbard.
Bjelvin, Torgeir og Møller, Jakob: Rundvannet - kraterformet vatn i
Andersdal.


191/1992 KARL PETTERSEN - ILDSJEL OG BANEBRYTER. GAMLEMUSEET (UTSOLGT!)
Vorren, Tore O: Karl Pettersen - ildsjel og banebryter.
Vorren, Tore O: Samfunnsmennesket Karl Pettersen.
Vorren, Tore O: Tromsø Museum blir til.
Vorren, Tore O: Geologen Karl Pettersen.
Vorren, Tore O: Polarforskeren Karl Pettersen.
Simonsen, Povl: Gamlemuseet.
Helskog, Knut: Medarbeidere i dette heftet.


192/1992 NORGE OG RUSSLAND I NORD UTSOLGT!
Terebikhin, Nikolaj og Tsjudinov, Konstantin: Samer og nenetser - urbefolkninger i Nord-Russland.
Sjaljapin, Sergej: Klostrene i Nord-Russland.
Niemi, Einar: Pomorhandelen sett med norske øyne.
Broch, Ingvild: Moja-på-tvoja Pidginspråket russenorsk.
Tsjudinov, Konstantin: Norskundervisning i Nord-Russland i pomortida.
Nielsen, Jens Petter: Russisk fare mot Nord-Norge?
Sveum, Tor: Smugling av revolusjonære skrifter fra Vardø til Nord-Russland.
Saariniemi, Pirjo: Pomorhandelen sett med russiske øyne.
Zasjikhin, Andrej og Tsjudinov, Konstantin: Revolusjon og borgerkrig i
nord (1918-1920).


193/1992 SAMLEHEFTE UTSOLGT!
LAKS. SVAMP. BENDELMARK. SENNEGRAS. SYMBOLER. OVERVINTRING. 
Hope, Anne Mette: Fisk, fugl og bendelmark.
Christiansen, Jørgen S., Malcolm Jobling og Even H. Jørgensen: Oppdrettslaks - svømmeatleter i fangenskap.
Barthel, Dagmar og Chris E. Hopkins: Svamper på havbunnen rundt Tromsø.
Skifte, Ola: Sennegras.
Reymert, Per Kyrre: En gruvearbeiders overvintring på Svalbard 1906-07.
Carpenter, Steven P.: Fra råseil til radar - om bruken av maritime symboler.


194/1993 SLETTNES. KYSTSAMFUNN GJENNOM TI TUSEN ÅR (UTSOLGT!)
Prosjektlederne: Innledning.
Storli, Inger: Slettnes - et stykke nordnosk historie gjennom ti tusen år.
Damm, Charlotte: Den første bosettingen.
Hesjedal, Anders: Finnmarks eldste helleritninger?
Olsen, Bjørnar: Hus mellom steinalder og historisk tid.
Mikkelsen, Oddleif og Arnstein Johnskareng: Sjøsamisk bosetning i
Sørøysundregionen.
Anbefalt litteratur.


195/1993 REIN   (UTSOLGT!)
Tyler, Nicholas: Innledning.
Tyler, Nicholas og Knut Røed: Utbredelse og klassifisering av reinsdyr.
Mathiesen, Svein Disch, Tove Hilde Aagnes og Wenche Sørmo: Reinens
ernæring og fordøyelse.
Gaare, Eldar: Lav, rein og radioaktivitet.
Tyler, Nicholas: Fettreserver hos rein.
Johnsen, Helge Kreützer og James B. Mercer: Kuldetoleranse og
temperaturregulering hos rein.
Skogland, Terje: Reinens adferd.
Tyler, Nicholas: Gevir.
Tyler, Nicholas: Svalbardrein.


196/1993 ROVDYR (UTSOLGT!)
Halvorsen, Morten: Innledning.
Halvorsen, Morten: Forhistorie, slekskap og fellestrekk hos dagens rovdyr.
Bø, Terje: Gaupe, ensom katt på vandring nordover!
Wikan, Steinar: Bjørnen i Nord-Norge.
Henriksen, Gunnar: Ulven.
Overrein, Øystein: Jferven - en fjellets vandrer og hamstrer.
Stensli, Ole Martin: Forvaltning av store rovdyr.
Frafjord, Karl: Blå, kvite og røde rever: Fredelig sameksistens eller
konkurranse?
Nordøy, Erling S.: Bjornens vintersøvn - en unik tilpasning til årstiden.
Heggberget, Thrine Moen: Oter, et sunnhetstegn for miljøet?
Christensen, Hanne: Minden, tar den over for oteren?


197/1993 UNDER NORDPOLEN (UTSOLGT!)
Evjen, Bjørg: Innledning.
Drivenes, Einar Arne: Polarforskning - vitenskap eller politikk?
Evjen, Bjørg: Utenlandske naboer ved Isfjorden på Svalbard.
Bulatov, Vladimir Nikolajevitsj: Stalins politikk i Arktis.
Nielsen, Jens Petter: Novaja Zemlja - "no man's country"?
Shrader, Tatjana A.: På leit i russiske arkiver.
Fagertun, Fredrik: USA i Arktis - fra polareventyr til militær inntrengning.


198/1993 SAMLEHEFTE (UTSOLGT!)
Wold, Helge A og Fremmerlid, A: "Polarlys", god natt..
Alm, Torbjørn: Bunessanden - eller hvordan et sagn blir til.
Wegener, Christina, Bråthen, Kari Anne, Skjevik,Kristin og
Odasz,Ann Mari: Svalbardplanters tilpasning.
Strann, Karl-Birger: Invasjonsfugler.


199/1994 ET BEDRE LIV PÅ KYSTEN (UTSOLGT!)
Sollid, Knut og Forberg, Bjørn Tore: Bidragsyter til et bedre liv på kysten.
Eliassen, Jens-Eric: Torsk og andre kystressurser i nord.
Brataas, Ragnar: Trollkrabbe - en spennende delikatesse.
Midling, Kjell Ø: Garving av fiskeskinn.
Gildberg, Asbjørn: Utnyttelse av fiskeavfall og bruk av enzymer i fiskeindustrien.
Midling, Kjell Ø: Fangst og lagring av levende torsk - garantert ferskfisk.
Sørensen, Nils Kr: Hva er ferskfisk?
Bøgwald,Jarl, Eggset, Guri, Espelid, Sigrunn og Sommer,Ann-Inger: Fiskesykdommen - en svøpe for oppdrettsnæringen.


200/1994 KUNNSKAP OG SAMFUNN (UTSOLGT!)
Rossvær, Viggo og Simonsen, Povl: Sporet etter en tekst.
Brox, Ottar: Kunnskap.
Fulsås, Narve: Universitetet og omforminga av Nord-Norge.
Maurstad, Anita: Fisker og forsker i samme båt.
Paulgaard, Gry: Ungdom mellom fisk og turister. Kunnskapsendring i et kystsamfunn.
Seljelid, Rolf: Mennesket og diagnosen.


201/1994 GRØNLANDSSELEN (UTSOLGT!)
Haug, Tore og Nilssen, Kjell T.: Vandringer og matvaner hos grønlandsselen i Nord-Atlanteren.
Nordøy, Erling S.: Hvor mye mat spiser grønlandsselen?
Eikeland, Sveinung: Moderne selinvasjonar.
Øritsland, Torger: Grønlandsselens forplantningsbiologi og produksjon.
Øien, Nils: Er det nok grønlandssel til at den kan høstes?
Folkow, Lars: Satelitt-overvåkning av selens vandringer og adferd.
Blix, Arnoldus Schytte: Selfangstmetoder hvor mange ganger må hvert dyr drepes?
Skåre, Janneche Utne, Espeland, Oscar og Kleivane, Lars: Grønlandssel og miljøgifter.
Elvevoll, Edel O., Olsen, Ragnar L., Østerud, Bjarne og Sørensen, Nils Kr.: Selfangstens produkter mer enn pelsverk og saltsveiver.
Bjørndal, Trond og Sterkeby, Wenche Iren: Hva forteller økonomiske analyser av komersiell selfangst i etterkrigsårene?


202/1994 FINNMARK I FLAMMER ET 50-ÅRS MINNE (UTSOLGT!)
Alamãki, Yrjõ: Finland ut av krigen men med smertefulle virkninger
Sukharev, Mikhail Ivanovich: Russisk-norske forbindelser under den andre verdenskrigen
Kiselv, Alexei A.: Russland og frigjøringen av Nord-Norge i 1944
Petterson, Arvid: Hverdagen for befolkningen i Finnmark og Nord-Troms 1944 1945
Kristiansen, Tom: Forskning om frigjøringen av Finnmark
Holtsmark, Sven G.: Nord-Norge i sovjetisk planlegging 1944 1945


203/1994 MANGFOLDIGE TROMSØ (UTSOLGT!)
Vader, Wim: Byfuglene i Tromsø
Jørgensen, Lisbeth: Karussen i Prestvannet, en mester ioverlevelse
Blix, Helena og Karlstad, Mari: Mangfoldige Tromsø
Mørkved, Brynhild og Hage, Ingebjørg: Hagekulturen i Tromsø
Hegstad, Sveinulf: Gamle Tromsø et truet bygningsmangfold


204/1995 SKADEDYR I KJØKKENHAGEN 
Johansen, Tor Jacob: Bestemmelse av skadedyrene
Skadedyr på grønnsaker og potet
Skadedyr med mange vertplanter
Tiltak mot skadedyr
Insektangrep og plantenes forsvar
Insekter og vinterkulde
Forskning for det nordligste landbruket


205/1995 MODERNE TIDER 
Fulsås, Narve: Om nokre forskjellar mellom det moderne og det førmoderne
Elstad, Åsa: På spinneriet
Strand, Inge: Nordnorsk modernisering innanfrå
Wold, Helge A.: På sporet av den nye tid
Tjelmeland, Hallvard: Den moderne ungdom mellom sjølvutfalding og gruppekonformisme
Sande, Allan: «Førr kunn eg eldri tenk meg å heng ut klea ut og det gjær eg nå...»
Kramvig, Britt: For fulle seil inn i framtida


206/1995 MULTER (UTSOLGT!)
Engelskjøn, Torstein: Molteplanten mellom skogen og Arktis
Alm, Torbjørn: Multer i folketradisjonen - navn og bruk
Bratrein, Håvard Dahl: Moltebæra i Nord-Norge kommersialisering og eiendomshevd
Robertsen, Eli og Junttila, Olavi: Formering av molte fra ett blad til ti tusen planter
Nilssen, Arne C. og Johansen, Tor Jacob: Bestøvning hos molte
Alm, Torbjørn: Teiebær
Alm, Torbjørn: Åkerbær
Alm, Torbjørn: Bringebær
Alm, Torbjørn og Often, Anders: Bær... og «bær»

207/1995 MENNESKE OG LANDSKAP
Bjerck, Hein Bjartmann: Menneskesteder gjennom 10 000 år
Hatten, Lise, Sickel, Hanne, Eleven, Reidar og Norderhaug,
Ann: Vegetasjonsendringer i et kystkulturlandskap
Stangnes, Helge: Det usynlige landskapet - standnamn som forsvinn
Schanche, Audhild: Det symbolske landskapet - landskap og identitet i samisk kultur


208/1995 OTTARS VERDEN (UTSOLGT!)
Oversettelse ved Arthur O. Sandved: Ottars beretning
Storli, Inger: På sporet etter håløyghøvdingen
Bratrein, Håvard Dahl: Bjarkøy og Finnmark
Eldjarn, Gunnar: Litt om båter og skip på Ottars tid
Blindheim, Charlotte: Ottar: handelsmann og oppdagelsesreisende
Nielssen, Alf Ragnar: Nord-Norge under Rikssamlinga
Sørensen, Preben Meulengracht: Ottars verdensbillede, religion og etik


209/1996 LANDSKAP ETTER SLÅTT OG BEITE (UTSOLGT!)
Alm, Torbjørn og Jensen, Christin: Kulturlandskapets historie
Sommersel, Gunn-Anne og Alm, Torbjørn: Slått - eller ljåens landskap
Alm, Torbjørn og Wegener, Christina: Beite - eller mulens landskap
Jensen, Christin: Gjengroing
Norberg, May-Britt Eriksen: Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap
Alm, Torbjørn, Often, Anders, Simons, Sølvi, Sortland,
Andy, Tveraabak, Unn og Vange, Vibekke: Nordland
Alm, Torbjørn, Bråthen, Kari Anne, Granmo, Alfred, Jensen, Christin, Norberg,May-Britt Eriksen, Often,
Anders og Svensson Lizette : Troms
Alm, Torbjørn, Bråthen, Kari Anne, Iversen, Marianne, Often, Anders og Sommersel, Gunn-Anne: Finnmark


210/1996 TIL SVALBARD? (UTSOLGT!)
Arlov, Thor B.: Svalbards historie på langs
Berg, Roald: Svalbard-traktatens norske forhistorie
Ulfstein, Geir: Svalbard-traktaten
Holtsmark, Sven G.: Norge og Sovjetunionen på Svalbard
Evjen, Bjørg: Gjennomtrekk i Longyearbyen
Hauan, Marit Anne: Fri og vill? Overvintringsfangstens kulturelle betydning

211/1996 REINBEITE (UTSOLGT!)
Alm, Torbjørn, Bråthen, Kari Anne og Wegener, Christina: Reinen og landskapet
Bråthen, Kari Anne og Wegener, Christina: Hvordan påvirkes plantene av reinbeiting?
Johansen, Bernt, Tømmervik, Hans og Karlsen, Stein Rune: Reinbeitene sett fra satelitt
Karlsen, Stein Rune, Johansen, Bernt og Tømmervik, Hans: Reingjerder i Finnmark - virkninger på flora og vegetasjon
Tømmervik, Hans, Karlsen, Stein Rune, og Johansen, Bernt: Reinbeitene gjennom året
Mosli, Jens Halvdan: Reindriften i Finnmark, hvorfor kom den i ulage på 1980-tallet?
Elgvin, Dag T.: Sørsamisk reindrift i etterkrigstiden

212/1996 STRANDNÆR BOSETNING I NORD-NORGE GJENNOM TIDENE (UTSOLGT!)
Møller, Jakob J.: Issmelting og strandforskyving
Sandmo, Anne Karine: En gang for lenge, lenge siden i Simavik
Damm, Charlotte: Fortidsminner og strandlinjer på Slettnes
Thommessen, Toini: Steinalderfunnene på Sarnes, Magerøya
Hesjedal, Anders: Norges eldste helleristninger - slipte helleristninger i Nordland
Schanche, Kjersti: Boplasser og strandlinjeforskyving i Mortensnes i Varanger
Bolstad, Magne og Matland, Susan: Stornaustet på Trondenes
Nilsen, Roy A.: Nausttufter og strandforskyving

213/1996 «NOAHS ARK» 
Halvorsen, Morten: Laks i elv og laks i innsjø
Hauan, Marit Anne: Kveita som mangetydig symbol i fiskerimiljø
Barrett, Rob og Gabrielsen, Geir Wing: Sjøfugl - fridykkere i særklasse
Valen, Gerd Johanne: Hunden som følgesvenn på reisen til dødsriket
Frafjord, Karl: Lemen og lemenår
Bårnes, Vibeke Bårdsdatter: Elgjakt hos dølabefolkninga i Bardu

214/1997 «FORTELLINGER I NORD»(UTSOLGT!)
Skjelbred Bolstad, Ann Helene: På Skattejakt
Engelskjøn, Ragnhild: Mat og klær, død og evighet
Bratrein Dahl, Håvard: Farlige finnmarkinger?
Hansen, Ivar Roger: Ole Tobias Olsen - med folketradisjonen inn i det morderne Nord-Norge
Hauan, Marit Anne og Karlstad, Mari: Draugens mange hensikter

215/1997 BOTANISK HAGE I TROMSØ (UTSOLGT!)
Engelskjøn, Torstein: Fra Skanidinavia til Arktis - litt om de kalde sonene
Alm, Torbjørn: Fra pryd til pest
Mørkved, Brynhild: Urtehagen og nord-norsk tradisjonshage
Engelskjøn, Torstein: Planteliv i Himalaya
Engelskjøn, Torstein: Kirovsk vennskapshage
Elvebakk, Arve: Søe-amerikanske plantar til nord-norsk vinter
Elvebakk, Arve: Plantar frå sju verdsdelar
Elvebakk, Arve: Lewisia - frå Californias sol til nord-norske hagar
Engelskjøn, Torstein: Bergsildrer - Saxifraga. Fjellets perler.
Mørkved, Brynhild: De blåeste blå - søtene (Gentiana)
Mørkved, Brynhild: Anemoner og deres slektninger
Elvebakk, Arve og Thon, Bjørn Magne: Frå auriklar og gudeblom til Himilayas Primula-eldorado
Karlstrøm, Guri: Rhododendron, en utfordring i nord

216/1997 SPOR FRA FORTIDA Kulturminneåret 1997 (UTSOLGT!)
Andreassen, Reidun Laura: Verdens største friluftsmuseum «Forefar mot nord»
Helberg, Bjørn Hebba: Helleristninger i Nord-Norge; bergkunst i krise
Solli, Brit: Forankring fryder?
Hage, Ingebjørg: Industriens kulturlandskap i Troms
Storli, Inger: Beretningen om en oldsaks mangfoldige liv
Hansen, Lars Ivar og Olsen, Bjørnar: Tradisjon og modernitet i kulturminnevernet

217/1997 NOAIDIER OG TROMMER - Samiske religiøse tradisjoner fra vår nære fortid  (pdf) (UTSOLGT!)
Bjørklund, Ivar: Om Lars Olsen og hans beretning
Olsen, Lars: Om runebommen (1885)
Bjørklund, Ivar: Bindalstromma
Vonheim, Herlaug: Runebommen fra Velfjord
Kalstad, Johan Albert: Slutten på trommetida - og tida etter
Sergejeva, Jelena: Noaidiene blant samene på Kola.
Kuropjatnik, Marina: Noaide-begrepet blant de russiske samene.


218/1997 MIT NAVN ER PETTER DASS SOM BOR MOD VERDENS ENDE (UTSOLGT!)
Posti, Per: Petter Dass ? viktige årstall
Knutsen, Nils M.: Til bords med Petter Dass
Bremnes, Ola: Petter Dass og København
Harr, Karl Erik: Petter Dass-monumentet og skulpturen som ble «vekk»
Hansen, Ivar Roger: Petter Dass ? en folkelig trubadur
Hauan, Marit Anne og Karlstad, Mari: Det flyr en engel over Alstahaug. Petter Dass og hans dage

219/1998 MILJØGIFTER I NORD
Innledning: Gabrielsen, Geir Wing og Barrett, Rob
Rudjord, Anne Liv: Menneskeskapte radioaktive stoffer i omgivelsene
Syvertsen, Erik E.: Tungmetaller i arktisk miljø
Gabrielsen, Geir Wing: Organiske miljøgifter hos arktiske dyr
Burkow, Ivan C. og Kallenborn, Roland: Langtransport av miljøgifter til nordområdene
Odland, Jon Øyvind: Hvordan virker miljøgifter på mennesker?
Steinnes, Eiliv: Miljøgifter i planter
Løbersli, Else og Myklebust, Ivar: Overvåking av miljøgifter i naturen
Ringvold, Sigrun: Ingen steder å gjemme seg

220/1998 MEDISINPLANTER (UTSOLGT!)
Innledning: Vange, Vibekke
Skjelbred, Ann Helene Bolstad: Fra folkemedisin til alternativ medisin
Alm, Torbjørn og Mørkved, Brynhild: Nordnorsk etnobotanikk
Alm, Torbjørn og Iversen, Marianne: Samisk etnobotanikk
Alm, Torbjørn: Skjørbuksplanter-eller jakten på C-vitamin
Mørkved, Brynhild: Sår, byller og verk
Vange, Vibekke: Ormekur og luseplager
Alm, Torbjørn: Vond smak og god mage-eller planter mot mageplager
Vange, Vibekke: Blott til lyst
Mørkved, Brynhild: Løk-våre eldste kulturplanter?
Mørkved, Brynhild: Fra kvinne til kvinne
Aasen, Arne Jørgen, Alm, Torbjørn, Andressen, Trude, Stensen, Wenche og Svendsen, John Sigurd Mjøen

221/1998 KART (UTSOLGT!)
Innledning: Blankholm, Hans Peter
Blankholm, Hans Peter: Fra kartografiens historie
Bøe, Per: Berggrunnsgeologiske kart
Møller, Jakob J.: Løsmassekart
Holm-Olsen, Inger Marie: Fornminneregisteret og økonomisk kartverk
Blankholm, Hans Peter: Geografiske informasjonssystemer
Hansen, Lars Ivar: J.A. Friis` etnografiske kart over Troms og Finnmark

222/1998 BIOLOGISK MANGFOLD (UTSOLGT!)
Innledning: Alm, Torbjørn
Alm, Torbjørn og Often, Anders: Hva er biologisk mangfold?
Svenning, Mette Marianne: Bakterier-også en del av mangfoldet
Granmo, Alfred, Mathiassen, Geir og Schumacher, Trond: Biologisk mangfold i soppriket
Granmo, Alfred: Sopptaksonomi
Alm, Torbjørn og Andersen, Johan: Trusler mot mangfoldet
Alm, Torbjørn og Andersen, Johan: Flommark og elveforbygninger
Alm, Torbjørn og Andersen, Johan: Moderne skogbruk: gamle trær og mangfold for fall
Alvestad, Åse: Gjengroing i kulturlandskap
Alm, Torbjørn og Often, Anders: Altaihaukeskjegg og polarflokk-eller artsvern på godt og ondt

223/1998 BLANDINGSHEFTE  (UTSOLGT!)
Innledning: Møller, Jakob J.
Thomsen, Elsebeth: Ishavsfarerne og vitenskapen
Skandfer, Marianne: Skjeer, hendelser og historier på 1600-tallet
Nilssen, Arne C. og Tenow, Olle: Lauvmark
Snarby, Irene Pernille: Samisk billedspråk i moderne tid
Hagen, Rune: Hans H. Lilienskiold. Amtmann i Finnmark 1684-1701
Møller, Jakob J.: Kjempestein på vandring
Norberg, Eriksen May-Britt: Menneskelig ferdsel-en trussel mot arktisk natur

224/1999 BLANDINGSHEFTE (UTSOLGT!)
Innledning: Storm, Dikka 
Frafjord, Karl: Spissmus: spiss snute og umettelig appetitt
Andersen, Oddmund: I Riebevággie er det spor etter tidlig reindrift
Solheim, Jan-Erik: Kosmisk fyrverkeri over Troms
Barrett, Rob: Sjøfugl, lodde og sild
Hauan, Marit Anne: Fortell ei historie! Om SPOR i Ottar og folkloristisk arkiv
Møller, Jakob J.: Fangstsystem for villrein på Nord-Andøya
Storm, Dikka: Rávdnjemuotki-Straumseidet

225/1999 RÅSTOFF TIL REDSKAP (UTSOLGT!)
Innledning: :Bøe, Per
Bøe, Per: Stein som råstoff
Berglund, Birgitta: Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
Hood, Bryan C.: Chertbrudd fra steinalderen i Alta
Sundquist, Øyvind: Asbest som redskapsmateriale
Jørgensen, Roger: Den tidligste jernutvinning i Nord-Norge

226/1999 KVINNER VERDEN (heftet fås også på engelsk)
Innledning: Engelstad, Ericka og Storm, Dikka
Lervik; Åse Hiort: Historien om hvordan jeg vant mitt professorat i Tromsø
Valestrand, Haldis og Flemmen, Anne Britt: Kvinneforskning og kvinner i forskning i samfunnsvitenskapene
Svenneby, Elin: Feministisk filosofi for kvinner og menn
Damm, Charlotte: Kjønnsforskning i arkeologien
Evjen, Bjørg: Kvinnelige polarforskere - eksotiske innslag, inntrengere eller likemenn
Skinningsrud, Tone: Kjønn i klasserommet - sosiale strukturers begrensende og frigjørende potensiale
Blir kvinner utelatt fra medisinsk forskning? Myter og realiteter: Løchen, Maja-Lisa og Njølstad, Inger
Etterord: Bull, Tove

227/1999 KLIMAENDRINGER I NORD (UTSOLGT!)
Innledning: Hald, Morten
Landvik, Jon Y.: Istidene i Arktis
Nesje, Atle: Breer og klima
Hald, Morten: Golfstrømmens historie
Møller, Jakob J.: Strandvoller og vindklima
Vorren, Karl-Dag, Jensen, Christin og Alm, Torbjørn: Klimautviklingen i Troms og Vesterålen de siste 26 000 år
Kirchhefer, Andreas J.: Årringer og klima
Hanssen-Bauer, Inger: Klima i nord de siste 100 år

228/1999 MELLOM HIMMEL OG JORD (UTSOLGT!)
Frafjord, Karl: Innledning
Reymert, Per Kyrre: Søren Zakariassen og det første kullet fra Svalbard
Thorvaldsen, Steinar: Komethistorier fra de siste 1000 år
Kalstad, Johan A.: Moxabrenning-en del av samisk folkemedisin
Vader, Wim: Vinterfugler i Tromsø
Bratrein, Håvard Dahl: "En utillatelig og forargelig kjærlighetsforståelse" anno 1821
Engelskjøn, Torstein: Juleblomster
Thomsen, Elsebeth: Barbara fra Andenes
Frafjord, Karl: Fjellrevhi i Nord-Norge


TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00