Ottar 1990–1999

Utgitte Ottar mellom 1990–1999

1954-1959 - 1960-1969 - 1970-1979 - 1980-1984 - 1985-1989 - 2000-2003 - 2004-2006 - 2007-2009 - 2010-2012 - 2013-2016 - 2017-


179/1990 VERN AV VÅRE LØSMASSER   (UTSOLGT!)
Fjalstad, Arne:
Landformer
Jordarter og formelementer
Strandlinjer dannes
Innlandsisen smelter
Israndstadier
Forklaring på enkelte faguttrykk.


180/1990 SAMISKE KVINNER
 (UTSOLGT!)
Lukkari, Rauni Magga: Samiske kvinner forteller.
Stordahl, Vigdis: Hvorfor er de så få?
Eikjok, Jorunn: Kvinner og menn mellom to verdener.
Balto, Asta: Gutter og jenter i en samisk barnehage.
Rajala, Britt: To kvinnelige samiske lyrikere.
Stordahl, Vigdis: Samekvinnens plass i organisasjonene.
Sara, Maret: Samisk kvinnebevegelse.


181/1990 SOPP GIR FARGER (UTSOLGT!)
Hvoslef van der Hejden, Karin: Sopp gir glede.
Mørkved, Brynhild: Garnfarging med sopp.
Samuelsen, Betsy W: Soppfarging av ull.
Mørkved, Brynhild: Soppene som gir farger.
Torkelsen, Anna-Elise: Fargestoffer i soppene.
Mørkved, Brynhild: Hvor lysekte er soppfarget garn?


182/1990 NORD-NORGE I ENDRING
 (UTSOLGT)
Rydmark, Bjørn: Spildra - bygda som overlevde.
Håkonsen, Wenche: Her vil vi være, her vil vi bo.
Sørensen, Geir: Nytt liv med jentene.
Bjørklund, Ivar: Spildra og framtida.
Dolmen, Astrid B: Røst - liv laga alle daga.
Lysvold, Susanne: Kulturøya.
Almendingen, Marit: Ung framtid på Røst.
Bjørklund, Ivar: Seks spørsmål til fiskeriminister Svein Munkejord og
professor Ottar Brox.
Grytås, Gunnar: Hva skjer i fiskerinæringa?


183/1990 ÅPENT TEMA
(UTSOLGT!)
Bøe, Per: Jan Mayen - en aktiv norsk vulkan.
Rosted, Anne-Marie: Rystende opplevelser på Tromsø Museum.
Thomsen, Elsebeth og Hanken, Nils-Martin: Leirskredet i Balsfjorden i 1988.
Lindbach, Harald: Tromma, sjamanen og verden - litt om sjamanisme i
nordområdene.
Storli, Inger: Fantes det reindriftssamer på Ottars tid?
Reymert, Per Kyrre: Francois-Auguste Biard. Den første kunstmaler på
Svalbard.


184/1991 VÅGEKVALEN OG DEN NORSKE SMÅKVALFANGSTEN (UTSOLGT!)
Folkow, Lars: Vågehvalens vandringer og bestandsidentitet i Nord-Atlanteren.
Christensen, Ivar: Vågehvalens reproduksjon og produksjonsevne.
Nordøy, Erling S.: Vågehvalens økologiske plassering og betydning i norske farvann.
Øien, Nils: Er den nordøstatlantiske vågehvalbestanden truet?
Hoel, Alf Håkon: Den Internasjonale Hvalfangstkommisjonen ved veis ende?
Hauan, Marit Anne og Mathisen, Stein R: Småkvalfangst og lokalkultur i
Skrova.
Ellingsen, Arnfinn: Kvalen - kjæledyr og ressurs.
Blichfeldt, Georg: Hvalene - havets mennesker?
Aasjord, Bente: Fredning av vågehval, miljøvern eller etikk?
Nordøy, Arne, Nordøy, Erling S. og Lyngmo, Vegar: Hvalkjøtt - delikatesse med helsemessige fortrinn.


185/1991 LAKS, SJØØRRET OG SJØRØYE I NORD-NORGE (UTSOLGT)
Halvorsen, Morten, Kristoffersen, K. og Stensli, John Haakon: Utbredelse i ferskvatn.
Heggberget, Tor G: Laks i Nord-Norge vandringer og reproduksjon.
Halvorsen, Morten: Oppvekst i ferskvann.
Arnesen, Arne M: Fra vassdrag til havets frie vannmasser.
Berg, Ole Kristian og L, Abee-Lund, Jan Henning: Livshistorie og
vandringer hos sjøørret.
Heggberget, Tor G: Sjørøye - en nordnorsk spesialitet.
Kristoffersen, Knut: Beskatning av nordnorsk laks.
Hindar, Kjetil: Rømt oppdrettsfisk truer villfisken.
Johnsen, Bjørn Ove: Gyrodactylus salaris - en parasitt som truer
laksebestandene.
Kristoffersen, Knut og Moen, Kjell: Fiskestelltiltak i nordnorske lakseelver.
Pedersen, Steinar: Laksen - Tanadalens fremste ressurs.
Moen, Kjell: Tana - vårt beste laksevassdrag.
Svenning, Martin-A: Svalbardrøya - storvokst, delikat og truet.


186/1991 KVINNEFORSKNINGSMARATON
 (UTSOLGT!)
Hage, Ingebjørg: Gjenreisningshus i Nord-Troms og Finnmark.
Valestrand, Halldis: Vi kvinner er ordentlige - menn burde være ansvarlige.
Bjørhovde, Gerd: Aphra Behn (1640-89) - den engelske romanens mor.
Munk-Madsen, Eva: Den kvinnelige fiskerstyrke i Norge, anno 1988.
Balsvik, Randi Rønning: Kvinneliv i Vardø omkring århundreskiftet.
Bouvrie, Synnøve des: Kvinner i det gamle greske teater.
Løchen, Maja-Lisa: Fysisk aktivitet og risiko for hjerteinfarkt.
Fredriksen, Åshild: Med radarøyne mot jordas øvre atmosfære.
Lervik, Åse Hiort: Alvilde Prydz.
Broch, Ingvild: Arkadij Gajdars Timur - et forbilde for sovjetiske skolebarn.


187/1991 KVINNEFORSKNINGSMARATON (UTSOLGT!)
Brækhus, Hege: Kvinnediskriminering i rettssystemet.
Svenneby, Elin: Filosofi og feminisme eller omvendt?
Mørkved, Brynhild: Når kom skogstrærne til Nord-Norge?
Sandmo, Anne-Karine: Tromsø-områdets eldste historie.
Svan, Toril: Jenteprat og gutteprat.
Norman, Marjatta: Har det finske språket noen plass i finsk-norske familier?
Grønbech, Dagrunn: Har unge jenter noen framtid i fiskerisamfunn?
Munch, Gerd Stamsø: Høvdinggården Borg i Lofoten.
Lile, Nora: Er kveisen farlig?
Martinussen, Bente: Samiske kvinner og språkskifte i Nord-Norge.
Hamran, Torunn: Oppvurder kvinneyrkene.


188/1991 SAMLEHEFTE (UTSOLGT!)
Petterson, Arvid: Huleboere i Ingenmannsland.
Schanche, Kjersti: En båtbegravelse i Føre, Bø i Vesterålen.
Bergersen, Robert: Ål - en lite utnyttet ressurs i Nord-Norge.
Birketvedt, Beate Fossbakk: Hvem har signert? Et antropologisk perspektiv
på kunst i Nord-Norge.
Persen, Synnøve: Fra en samisk kunstner.
Steinlien, Øystein: John Andreas Savio.
Haverkamp, Frode: Nordnorsk Kunstmuseum.


189/1992 ÆRFUGL (UTSOLGT!)

Strann, Karl-Birger: Ærfuglens utbredelse i Nord-Norge.
Mehlum, Fridtjof: Ærfugl på Svalbard.
Suul, Jon: Ærfuglen i nordnorsk kystkultur og historie.
Rossnes, Gustav: Ærfugl som ressurs på Svalbard.
Bjørn, Tor-Harry: Ærfuglen, havets gjøk?
Parker, Howard og Gabrielsen, Geir Wing: Hvordan beskytter hekkende
ærfugl på Svalbard seg mot rovdyr?
Bustnes, Jan Ove: Ungepass hos ærfuglen: finnes det "tanter"?
Gabrielsen, Geir Wing: Hvordan klarer ærfuglen livet i nord?
Erikstad, Kjell Einar: Hva spiser ærfuglen?
Lind, Truls: Hva gjør edderdunsdynen så spesiell?


190/1992 GEOLOGISKE PROSESSER Fjelldannelse, snøras og isbreer  (UTSOLGT!)
Krogh, Erling J: Geologien i Troms - rester etter gammel fjellkjede.
Krogh, Erling J: Krefter som virker i jordas indre.
Krogh, Erling J: Den kaledonske fjellkjede dannes.
Krogh, Erling J: Ordforklaringer.
Kverndal, Arnt-Ivar: Dramatiske brefremstøt på Svalbard.
Bjelvin, Torgeir og Møller, Jakob: Rundvannet - kraterformet vatn i
Andersdal.


191/1992 KARL PETTERSEN - ILDSJEL OG BANEBRYTER. GAMLEMUSEET (UTSOLGT!)
Vorren, Tore O: Karl Pettersen - ildsjel og banebryter.
Vorren, Tore O: Samfunnsmennesket Karl Pettersen.
Vorren, Tore O: Tromsø Museum blir til.
Vorren, Tore O: Geologen Karl Pettersen.
Vorren, Tore O: Polarforskeren Karl Pettersen.
Simonsen, Povl: Gamlemuseet.
Helskog, Knut: Medarbeidere i dette heftet.


192/1992 NORGE OG RUSSLAND I NORD UTSOLGT!
Terebikhin, Nikolaj og Tsjudinov, Konstantin: Samer og nenetser - urbefolkninger i Nord-Russland.
Sjaljapin, Sergej: Klostrene i Nord-Russland.
Niemi, Einar: Pomorhandelen sett med norske øyne.
Broch, Ingvild: Moja-på-tvoja Pidginspråket russenorsk.
Tsjudinov, Konstantin: Norskundervisning i Nord-Russland i pomortida.
Nielsen, Jens Petter: Russisk fare mot Nord-Norge?
Sveum, Tor: Smugling av revolusjonære skrifter fra Vardø til Nord-Russland.
Saariniemi, Pirjo: Pomorhandelen sett med russiske øyne.
Zasjikhin, Andrej og Tsjudinov, Konstantin: Revolusjon og borgerkrig i
nord (1918-1920).


193/1992 SAMLEHEFTE UTSOLGT!
LAKS. SVAMP. BENDELMARK. SENNEGRAS. SYMBOLER. OVERVINTRING. 
Hope, Anne Mette: Fisk, fugl og bendelmark.
Christiansen, Jørgen S., Malcolm Jobling og Even H. Jørgensen: Oppdrettslaks - svømmeatleter i fangenskap.
Barthel, Dagmar og Chris E. Hopkins: Svamper på havbunnen rundt Tromsø.
Skifte, Ola: Sennegras.
Reymert, Per Kyrre: En gruvearbeiders overvintring på Svalbard 1906-07.
Carpenter, Steven P.: Fra råseil til radar - om bruken av maritime symboler.


194/1993 SLETTNES. KYSTSAMFUNN GJENNOM TI TUSEN ÅR (UTSOLGT!)
Prosjektlederne: Innledning.
Storli, Inger: Slettnes - et stykke nordnosk historie gjennom ti tusen år.
Damm, Charlotte: Den første bosettingen.
Hesjedal, Anders: Finnmarks eldste helleritninger?
Olsen, Bjørnar: Hus mellom steinalder og historisk tid.
Mikkelsen, Oddleif og Arnstein Johnskareng: Sjøsamisk bosetning i
Sørøysundregionen.
Anbefalt litteratur.


195/1993 REIN   (UTSOLGT!)
Tyler, Nicholas: Innledning.
Tyler, Nicholas og Knut Røed: Utbredelse og klassifisering av reinsdyr.
Mathiesen, Svein Disch, Tove Hilde Aagnes og Wenche Sørmo: Reinens
ernæring og fordøyelse.
Gaare, Eldar: Lav, rein og radioaktivitet.
Tyler, Nicholas: Fettreserver hos rein.
Johnsen, Helge Kreützer og James B. Mercer: Kuldetoleranse og
temperaturregulering hos rein.
Skogland, Terje: Reinens adferd.
Tyler, Nicholas: Gevir.
Tyler, Nicholas: Svalbardrein.


196/1993 ROVDYR (UTSOLGT!)
Halvorsen, Morten: Innledning.
Halvorsen, Morten: Forhistorie, slekskap og fellestrekk hos dagens rovdyr.
Bø, Terje: Gaupe, ensom katt på vandring nordover!
Wikan, Steinar: Bjørnen i Nord-Norge.
Henriksen, Gunnar: Ulven.
Overrein, Øystein: Jferven - en fjellets vandrer og hamstrer.
Stensli, Ole Martin: Forvaltning av store rovdyr.
Frafjord, Karl: Blå, kvite og røde rever: Fredelig sameksistens eller
konkurranse?
Nordøy, Erling S.: Bjornens vintersøvn - en unik tilpasning til årstiden.
Heggberget, Thrine Moen: Oter, et sunnhetstegn for miljøet?
Christensen, Hanne: Minden, tar den over for oteren?


197/1993 UNDER NORDPOLEN (UTSOLGT!)
Evjen, Bjørg: Innledning.
Drivenes, Einar Arne: Polarforskning - vitenskap eller politikk?
Evjen, Bjørg: Utenlandske naboer ved Isfjorden på Svalbard.
Bulatov, Vladimir Nikolajevitsj: Stalins politikk i Arktis.
Nielsen, Jens Petter: Novaja Zemlja - "no man's country"?
Shrader, Tatjana A.: På leit i russiske arkiver.
Fagertun, Fredrik: USA i Arktis - fra polareventyr til militær inntrengning.


198/1993 SAMLEHEFTE (UTSOLGT!)
Wold, Helge A og Fremmerlid, A: "Polarlys", god natt..
Alm, Torbjørn: Bunessanden - eller hvordan et sagn blir til.
Wegener, Christina, Bråthen, Kari Anne, Skjevik,Kristin og
Odasz,Ann Mari: Svalbardplanters tilpasning.
Strann, Karl-Birger: Invasjonsfugler.


199/1994 ET BEDRE LIV PÅ KYSTEN (UTSOLGT!)
Sollid, Knut og Forberg, Bjørn Tore: Bidragsyter til et bedre liv på kysten.
Eliassen, Jens-Eric: Torsk og andre kystressurser i nord.
Brataas, Ragnar: Trollkrabbe - en spennende delikatesse.
Midling, Kjell Ø: Garving av fiskeskinn.
Gildberg, Asbjørn: Utnyttelse av fiskeavfall og bruk av enzymer i fiskeindustrien.
Midling, Kjell Ø: Fangst og lagring av levende torsk - garantert ferskfisk.
Sørensen, Nils Kr: Hva er ferskfisk?
Bøgwald,Jarl, Eggset, Guri, Espelid, Sigrunn og Sommer,Ann-Inger: Fiskesykdommen - en svøpe for oppdrettsnæringen.


200/1994 KUNNSKAP OG SAMFUNN (UTSOLGT!)
Rossvær, Viggo og Simonsen, Povl: Sporet etter en tekst.
Brox, Ottar: Kunnskap.
Fulsås, Narve: Universitetet og omforminga av Nord-Norge.
Maurstad, Anita: Fisker og forsker i samme båt.
Paulgaard, Gry: Ungdom mellom fisk og turister. Kunnskapsendring i et kystsamfunn.
Seljelid, Rolf: Mennesket og diagnosen.


201/1994 GRØNLANDSSELEN (UTSOLGT!)
Haug, Tore og Nilssen, Kjell T.: Vandringer og matvaner hos grønlandsselen i Nord-Atlanteren.
Nordøy, Erling S.: Hvor mye mat spiser grønlandsselen?
Eikeland, Sveinung: Moderne selinvasjonar.
Øritsland, Torger: Grønlandsselens forplantningsbiologi og produksjon.
Øien, Nils: Er det nok grønlandssel til at den kan høstes?
Folkow, Lars: Satelitt-overvåkning av selens vandringer og adferd.
Blix, Arnoldus Schytte: Selfangstmetoder hvor mange ganger må hvert dyr drepes?
Skåre, Janneche Utne, Espeland, Oscar og Kleivane, Lars: Grønlandssel og miljøgifter.
Elvevoll, Edel O., Olsen, Ragnar L., Østerud, Bjarne og Sørensen, Nils Kr.: Selfangstens produkter mer enn pelsverk og saltsveiver.
Bjørndal, Trond og Sterkeby, Wenche Iren: Hva forteller økonomiske analyser av komersiell selfangst i etterkrigsårene?


202/1994 FINNMARK I FLAMMER ET 50-ÅRS MINNE (UTSOLGT!)
Alamãki, Yrjõ: Finland ut av krigen men med smertefulle virkninger
Sukharev, Mikhail Ivanovich: Russisk-norske forbindelser under den andre verdenskrigen
Kiselv, Alexei A.: Russland og frigjøringen av Nord-Norge i 1944
Petterson, Arvid: Hverdagen for befolkningen i Finnmark og Nord-Troms 1944 1945
Kristiansen, Tom: Forskning om frigjøringen av Finnmark
Holtsmark, Sven G.: Nord-Norge i sovjetisk planlegging 1944 1945


203/1994 MANGFOLDIGE TROMSØ (UTSOLGT!)
Vader, Wim: Byfuglene i Tromsø
Jørgensen, Lisbeth: Karussen i Prestvannet, en mester ioverlevelse
Blix, Helena og Karlstad, Mari: Mangfoldige Tromsø
Mørkved, Brynhild og Hage, Ingebjørg: Hagekulturen i Tromsø
Hegstad, Sveinulf: Gamle Tromsø et truet bygningsmangfold


204/1995 SKADEDYR I KJØKKENHAGEN 
Johansen, Tor Jacob: Bestemmelse av skadedyrene
Skadedyr på grønnsaker og potet
Skadedyr med mange vertplanter
Tiltak mot skadedyr
Insektangrep og plantenes forsvar
Insekter og vinterkulde
Forskning for det nordligste landbruket


205/1995 MODERNE TIDER 
Fulsås, Narve: Om nokre forskjellar mellom det moderne og det førmoderne
Elstad, Åsa: På spinneriet
Strand, Inge: Nordnorsk modernisering innanfrå
Wold, Helge A.: På sporet av den nye tid
Tjelmeland, Hallvard: Den moderne ungdom mellom sjølvutfalding og gruppekonformisme
Sande, Allan: «Førr kunn eg eldri tenk meg å heng ut klea ut og det gjær eg nå...»
Kramvig, Britt: For fulle seil inn i framtida


206/1995 MULTER (UTSOLGT!)
Engelskjøn, Torstein: Molteplanten mellom skogen og Arktis
Alm, Torbjørn: Multer i folketradisjonen - navn og bruk
Bratrein, Håvard Dahl: Moltebæra i Nord-Norge kommersialisering og eiendomshevd
Robertsen, Eli og Junttila, Olavi: Formering av molte fra ett blad til ti tusen planter
Nilssen, Arne C. og Johansen, Tor Jacob: Bestøvning hos molte
Alm, Torbjørn: Teiebær
Alm, Torbjørn: Åkerbær
Alm, Torbjørn: Bringebær
Alm, Torbjørn og Often, Anders: Bær... og «bær»

207/1995 MENNESKE OG LANDSKAP
Bjerck, Hein Bjartmann: Menneskesteder gjennom 10 000 år
Hatten, Lise, Sickel, Hanne, Eleven, Reidar og Norderhaug,
Ann: Vegetasjonsendringer i et kystkulturlandskap
Stangnes, Helge: Det usynlige landskapet - standnamn som forsvinn
Schanche, Audhild: Det symbolske landskapet - landskap og identitet i samisk kultur


208/1995 OTTARS VERDEN (UTSOLGT!)
Oversettelse ved Arthur O. Sandved: Ottars beretning
Storli, Inger: På sporet etter håløyghøvdingen
Bratrein, Håvard Dahl: Bjarkøy og Finnmark
Eldjarn, Gunnar: Litt om båter og skip på Ottars tid
Blindheim, Charlotte: Ottar: handelsmann og oppdagelsesreisende
Nielssen, Alf Ragnar: Nord-Norge under Rikssamlinga
Sørensen, Preben Meulengracht: Ottars verdensbillede, religion og etik


209/1996 LANDSKAP ETTER SLÅTT OG BEITE (UTSOLGT!)
Alm, Torbjørn og Jensen, Christin: Kulturlandskapets historie
Sommersel, Gunn-Anne og Alm, Torbjørn: Slått - eller ljåens landskap
Alm, Torbjørn og Wegener, Christina: Beite - eller mulens landskap
Jensen, Christin: Gjengroing
Norberg, May-Britt Eriksen: Nasjonal registrering av verdifulle kulturlandskap
Alm, Torbjørn, Often, Anders, Simons, Sølvi, Sortland,
Andy, Tveraabak, Unn og Vange, Vibekke: Nordland
Alm, Torbjørn, Bråthen, Kari Anne, Granmo, Alfred, Jensen, Christin, Norberg,May-Britt Eriksen, Often,
Anders og Svensson Lizette : Troms
Alm, Torbjørn, Bråthen, Kari Anne, Iversen, Marianne, Often, Anders og Sommersel, Gunn-Anne: Finnmark


210/1996 TIL SVALBARD? (UTSOLGT!)
Arlov, Thor B.: Svalbards historie på langs
Berg, Roald: Svalbard-traktatens norske forhistorie
Ulfstein, Geir: Svalbard-traktaten
Holtsmark, Sven G.: Norge og Sovjetunionen på Svalbard
Evjen, Bjørg: Gjennomtrekk i Longyearbyen
Hauan, Marit Anne: Fri og vill? Overvintringsfangstens kulturelle betydning

211/1996 REINBEITE (UTSOLGT!)
Alm, Torbjørn, Bråthen, Kari Anne og Wegener, Christina: Reinen og landskapet
Bråthen, Kari Anne og Wegener, Christina: Hvordan påvirkes plantene av reinbeiting?
Johansen, Bernt, Tømmervik, Hans og Karlsen, Stein Rune: Reinbeitene sett fra satelitt
Karlsen, Stein Rune, Johansen, Bernt og Tømmervik, Hans: Reingjerder i Finnmark - virkninger på flora og vegetasjon
Tømmervik, Hans, Karlsen, Stein Rune, og Johansen, Bernt: Reinbeitene gjennom året
Mosli, Jens Halvdan: Reindriften i Finnmark, hvorfor kom den i ulage på 1980-tallet?
Elgvin, Dag T.: Sørsamisk reindrift i etterkrigstiden

212/1996 STRANDNÆR BOSETNING I NORD-NORGE GJENNOM TIDENE (UTSOLGT!)
Møller, Jakob J.: Issmelting og strandforskyving
Sandmo, Anne Karine: En gang for lenge, lenge siden i Simavik
Damm, Charlotte: Fortidsminner og strandlinjer på Slettnes
Thommessen, Toini: Steinalderfunnene på Sarnes, Magerøya
Hesjedal, Anders: Norges eldste helleristninger - slipte helleristninger i Nordland
Schanche, Kjersti: Boplasser og strandlinjeforskyving i Mortensnes i Varanger
Bolstad, Magne og Matland, Susan: Stornaustet på Trondenes
Nilsen, Roy A.: Nausttufter og strandforskyving

213/1996 «NOAHS ARK» 
Halvorsen, Morten: Laks i elv og laks i innsjø
Hauan, Marit Anne: Kveita som mangetydig symbol i fiskerimiljø
Barrett, Rob og Gabrielsen, Geir Wing: Sjøfugl - fridykkere i særklasse
Valen, Gerd Johanne: Hunden som følgesvenn på reisen til dødsriket
Frafjord, Karl: Lemen og lemenår
Bårnes, Vibeke Bårdsdatter: Elgjakt hos dølabefolkninga i Bardu

214/1997 «FORTELLINGER I NORD»(UTSOLGT!)
Skjelbred Bolstad, Ann Helene: På Skattejakt
Engelskjøn, Ragnhild: Mat og klær, død og evighet
Bratrein Dahl, Håvard: Farlige finnmarkinger?
Hansen, Ivar Roger: Ole Tobias Olsen - med folketradisjonen inn i det morderne Nord-Norge
Hauan, Marit Anne og Karlstad, Mari: Draugens mange hensikter

215/1997 BOTANISK HAGE I TROMSØ (UTSOLGT!)
Engelskjøn, Torstein: Fra Skanidinavia til Arktis - litt om de kalde sonene
Alm, Torbjørn: Fra pryd til pest
Mørkved, Brynhild: Urtehagen og nord-norsk tradisjonshage
Engelskjøn, Torstein: Planteliv i Himalaya
Engelskjøn, Torstein: Kirovsk vennskapshage
Elvebakk, Arve: Søe-amerikanske plantar til nord-norsk vinter
Elvebakk, Arve: Plantar frå sju verdsdelar
Elvebakk, Arve: Lewisia - frå Californias sol til nord-norske hagar
Engelskjøn, Torstein: Bergsildrer - Saxifraga. Fjellets perler.
Mørkved, Brynhild: De blåeste blå - søtene (Gentiana)
Mørkved, Brynhild: Anemoner og deres slektninger
Elvebakk, Arve og Thon, Bjørn Magne: Frå auriklar og gudeblom til Himilayas Primula-eldorado
Karlstrøm, Guri: Rhododendron, en utfordring i nord

216/1997 SPOR FRA FORTIDA Kulturminneåret 1997 (UTSOLGT!)
Andreassen, Reidun Laura: Verdens største friluftsmuseum «Forefar mot nord»
Helberg, Bjørn Hebba: Helleristninger i Nord-Norge; bergkunst i krise
Solli, Brit: Forankring fryder?
Hage, Ingebjørg: Industriens kulturlandskap i Troms
Storli, Inger: Beretningen om en oldsaks mangfoldige liv
Hansen, Lars Ivar og Olsen, Bjørnar: Tradisjon og modernitet i kulturminnevernet

217/1997 NOAIDIER OG TROMMER - Samiske religiøse tradisjoner fra vår nære fortid  (pdf) (UTSOLGT!)
Bjørklund, Ivar: Om Lars Olsen og hans beretning
Olsen, Lars: Om runebommen (1885)
Bjørklund, Ivar: Bindalstromma
Vonheim, Herlaug: Runebommen fra Velfjord
Kalstad, Johan Albert: Slutten på trommetida - og tida etter
Sergejeva, Jelena: Noaidiene blant samene på Kola.
Kuropjatnik, Marina: Noaide-begrepet blant de russiske samene.


218/1997 MIT NAVN ER PETTER DASS SOM BOR MOD VERDENS ENDE (UTSOLGT!)
Posti, Per: Petter Dass ? viktige årstall
Knutsen, Nils M.: Til bords med Petter Dass
Bremnes, Ola: Petter Dass og København
Harr, Karl Erik: Petter Dass-monumentet og skulpturen som ble «vekk»
Hansen, Ivar Roger: Petter Dass ? en folkelig trubadur
Hauan, Marit Anne og Karlstad, Mari: Det flyr en engel over Alstahaug. Petter Dass og hans dage

219/1998 MILJØGIFTER I NORD
Innledning: Gabrielsen, Geir Wing og Barrett, Rob
Rudjord, Anne Liv: Menneskeskapte radioaktive stoffer i omgivelsene
Syvertsen, Erik E.: Tungmetaller i arktisk miljø
Gabrielsen, Geir Wing: Organiske miljøgifter hos arktiske dyr
Burkow, Ivan C. og Kallenborn, Roland: Langtransport av miljøgifter til nordområdene
Odland, Jon Øyvind: Hvordan virker miljøgifter på mennesker?
Steinnes, Eiliv: Miljøgifter i planter
Løbersli, Else og Myklebust, Ivar: Overvåking av miljøgifter i naturen
Ringvold, Sigrun: Ingen steder å gjemme seg

220/1998 MEDISINPLANTER (UTSOLGT!)
Innledning: Vange, Vibekke
Skjelbred, Ann Helene Bolstad: Fra folkemedisin til alternativ medisin
Alm, Torbjørn og Mørkved, Brynhild: Nordnorsk etnobotanikk
Alm, Torbjørn og Iversen, Marianne: Samisk etnobotanikk
Alm, Torbjørn: Skjørbuksplanter-eller jakten på C-vitamin
Mørkved, Brynhild: Sår, byller og verk
Vange, Vibekke: Ormekur og luseplager
Alm, Torbjørn: Vond smak og god mage-eller planter mot mageplager
Vange, Vibekke: Blott til lyst
Mørkved, Brynhild: Løk-våre eldste kulturplanter?
Mørkved, Brynhild: Fra kvinne til kvinne
Aasen, Arne Jørgen, Alm, Torbjørn, Andressen, Trude, Stensen, Wenche og Svendsen, John Sigurd Mjøen

221/1998 KART (UTSOLGT!)
Innledning: Blankholm, Hans Peter
Blankholm, Hans Peter: Fra kartografiens historie
Bøe, Per: Berggrunnsgeologiske kart
Møller, Jakob J.: Løsmassekart
Holm-Olsen, Inger Marie: Fornminneregisteret og økonomisk kartverk
Blankholm, Hans Peter: Geografiske informasjonssystemer
Hansen, Lars Ivar: J.A. Friis` etnografiske kart over Troms og Finnmark

222/1998 BIOLOGISK MANGFOLD (UTSOLGT!)
Innledning: Alm, Torbjørn
Alm, Torbjørn og Often, Anders: Hva er biologisk mangfold?
Svenning, Mette Marianne: Bakterier-også en del av mangfoldet
Granmo, Alfred, Mathiassen, Geir og Schumacher, Trond: Biologisk mangfold i soppriket
Granmo, Alfred: Sopptaksonomi
Alm, Torbjørn og Andersen, Johan: Trusler mot mangfoldet
Alm, Torbjørn og Andersen, Johan: Flommark og elveforbygninger
Alm, Torbjørn og Andersen, Johan: Moderne skogbruk: gamle trær og mangfold for fall
Alvestad, Åse: Gjengroing i kulturlandskap
Alm, Torbjørn og Often, Anders: Altaihaukeskjegg og polarflokk-eller artsvern på godt og ondt

223/1998 BLANDINGSHEFTE  (UTSOLGT!)
Innledning: Møller, Jakob J.
Thomsen, Elsebeth: Ishavsfarerne og vitenskapen
Skandfer, Marianne: Skjeer, hendelser og historier på 1600-tallet
Nilssen, Arne C. og Tenow, Olle: Lauvmark
Snarby, Irene Pernille: Samisk billedspråk i moderne tid
Hagen, Rune: Hans H. Lilienskiold. Amtmann i Finnmark 1684-1701
Møller, Jakob J.: Kjempestein på vandring
Norberg, Eriksen May-Britt: Menneskelig ferdsel-en trussel mot arktisk natur

224/1999 BLANDINGSHEFTE (UTSOLGT!)
Innledning: Storm, Dikka 
Frafjord, Karl: Spissmus: spiss snute og umettelig appetitt
Andersen, Oddmund: I Riebevággie er det spor etter tidlig reindrift
Solheim, Jan-Erik: Kosmisk fyrverkeri over Troms
Barrett, Rob: Sjøfugl, lodde og sild
Hauan, Marit Anne: Fortell ei historie! Om SPOR i Ottar og folkloristisk arkiv
Møller, Jakob J.: Fangstsystem for villrein på Nord-Andøya
Storm, Dikka: Rávdnjemuotki-Straumseidet

225/1999 RÅSTOFF TIL REDSKAP (UTSOLGT!)
Innledning: :Bøe, Per
Bøe, Per: Stein som råstoff
Berglund, Birgitta: Middelaldersk klebersteinsindustri på Helgelandskysten
Hood, Bryan C.: Chertbrudd fra steinalderen i Alta
Sundquist, Øyvind: Asbest som redskapsmateriale
Jørgensen, Roger: Den tidligste jernutvinning i Nord-Norge

226/1999 KVINNER VERDEN (heftet fås også på engelsk)
Innledning: Engelstad, Ericka og Storm, Dikka
Lervik; Åse Hiort: Historien om hvordan jeg vant mitt professorat i Tromsø
Valestrand, Haldis og Flemmen, Anne Britt: Kvinneforskning og kvinner i forskning i samfunnsvitenskapene
Svenneby, Elin: Feministisk filosofi for kvinner og menn
Damm, Charlotte: Kjønnsforskning i arkeologien
Evjen, Bjørg: Kvinnelige polarforskere - eksotiske innslag, inntrengere eller likemenn
Skinningsrud, Tone: Kjønn i klasserommet - sosiale strukturers begrensende og frigjørende potensiale
Blir kvinner utelatt fra medisinsk forskning? Myter og realiteter: Løchen, Maja-Lisa og Njølstad, Inger
Etterord: Bull, Tove

227/1999 KLIMAENDRINGER I NORD (UTSOLGT!)
Innledning: Hald, Morten
Landvik, Jon Y.: Istidene i Arktis
Nesje, Atle: Breer og klima
Hald, Morten: Golfstrømmens historie
Møller, Jakob J.: Strandvoller og vindklima
Vorren, Karl-Dag, Jensen, Christin og Alm, Torbjørn: Klimautviklingen i Troms og Vesterålen de siste 26 000 år
Kirchhefer, Andreas J.: Årringer og klima
Hanssen-Bauer, Inger: Klima i nord de siste 100 år

228/1999 MELLOM HIMMEL OG JORD (UTSOLGT!)
Frafjord, Karl: Innledning
Reymert, Per Kyrre: Søren Zakariassen og det første kullet fra Svalbard
Thorvaldsen, Steinar: Komethistorier fra de siste 1000 år
Kalstad, Johan A.: Moxabrenning-en del av samisk folkemedisin
Vader, Wim: Vinterfugler i Tromsø
Bratrein, Håvard Dahl: "En utillatelig og forargelig kjærlighetsforståelse" anno 1821
Engelskjøn, Torstein: Juleblomster
Thomsen, Elsebeth: Barbara fra Andenes
Frafjord, Karl: Fjellrevhi i Nord-Norge


TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Norges arktiske universitetsmuseum holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

 

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Polarmuseet holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart