Ottar 2013–2016

Utgitte Ottar mellom 2013–2016

 

1954-1959   1960-1969    1970-1979   1980-1984   1985-1989   1990-1999   2000-2003   2004-2006   2007- 2009   2010-2012   2017-

 

294/2013 UVÆR, ULYKKER OG UNDERGANG
Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Dyrendal, Asbjørn: Verdens ende. 2012, mayakalendere og apokalypsens kultur
Furseth, Astor: Skredulykker i nord
Bratrein, Dahl Håvard: "Ti søen den tager så mangen" - om storm og uvær på kysten
Danielsen, Dag Inge: Fremtidens naturkatastrofer overvåkes og varsles
Bondevik, Stein: Framleis grøne etter 8150 år i ei tsunami-avleiring i Lyngen
Eng, Vidar: Nord-Norges verste uvær
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet  

295/2013 TROMSØ-OMRÅDET. SAMISK-NORSK MØTEPLASS
Brantenberg, Terje og Storm, Dikka: Innledning
Gjerde, Jan Magne: Frå dei fyrste pionerar til møtestad – Tønsnes i steinalderen
Sommerseth, Ingrid: Arkeologiske spor etter fonnejakt på villrein
Munch, Gerd Stamsø: Tre kvinner fra vikingtidens stor-Tromsø
Hansen, Lars Ivar: Bodde det samer i Tromsø? Hva folketellingene forteller – og ikke forteller
Pedersen, Aud-Kirsti: Gálláferd - Kaldfjorden, eit tidlegare tospråkleg samisk-norsk samfunn
Sveen, Stine Benedicte: Muntlig tradisjon og samiske stedsnavn på Stuoranjárga/Tromsø fastland
Pedersen, Paul og Nyseth, Torill: Bysamer og bysamiske institusjoner i Tromsø - et nytt trekk i byens historie
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

296/2013 INSEKTER OG ANDRE SMÅKRYP
Alm, Torbjørn: Innledning
Kvamme, Torstein: Maur i nord - rikere fauna enn du tror
Nilssen, Arne C. og Lundmo, Stig: Gresshopper i Nord-Norge
Mook, Reinhard: Mikroklima og insekter
Nilssen, Arne C. og Bergersen, Robert: Funn av skolopendere og tusenbein i Nord-Norge
Nilssen, Arne C.: Hvordan fotografere insekter, blomster og små detaljer i naturen
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

297/2013 DOPAMIN - MOLEKYLET FOR LYST, LAST OG LIDELSE
Torgunn, Wærås: Innledning
Ravna, Westrheim Aina: Dopamin - vår naturlige rus
Ravna, Westrheim Aina: Rette i fletta
Ravna, Westrheim Aina og Sylte, Ingebrigt: Drug design på data´n
Sylte, Ingebrigt og Georg, Sager: En pionerforsker
Bekkelund, Svein Ivar: Parkinsons sykdom og psykiatri
Kvernmo, Siv: Spis sild og bli snill
Pettersen, Gunn: Spiseforstyrrelser
Hetland, Audun: Syk i hodet?
Karlsen, Pål Johan: Har du viljestyrke?
Flaten, Magne Arve: Placeboeffekten
Træen, Bente: Dopamin i lys av natur og kultur
Træen, Bente: Jakten på en å elske
Isaksen, Bjarne: Rus i kunsten - kunst i rusen
Wærås, Torgunn: Rusens mange ansiker
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

298/2013 FRA EN SVINDLER SOM STORTINGSMANN TIL 
HARMLØSE VEPS

Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Barrett, Rob: Havet som søppelplass
Helskog, Knut: Ski og truger i fennoskandisk bergkunst
Barstad, Trond Elling, Lønnve, Ole J. og Gammelmo, Øivind: På jakt etter nye insekter i fjellskogen
Jensen, Eivind Bråstad: Ole Martin Gausdal - Tromsøseminaristen som ble Nordlys-redaktør og høyt profilert stortingsmann
Thomsen, Elsebeth: Den eneste i verden - en unik fossil fisk fra Spitsbergen
Eldjarn, Gunnar: "Draken Harald Hårfagre" Verdens største vikingskip
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

299/2014 1814-2014: GRUNNLOVA 200 ÅR
Fulsås, Narve: Innleiing
Fulsås, Narve: 1814: Stormaktspolitikk, skandinavisk rivalisering og norsk opprør
Engelsen, Bente: På tide å skrive historien om?
Niemi, Einar: Finnmark og Eidsvoll 1814: Innenfor eller utenfor, patrioisme eller lokalisme?
Elstad, Hallgeir: Dei nordnorske fullmaktene - innsyn i stemninga frå merkeåret 1814
Michalsen, Dag: Grunnlovens yttergrenser: Unntakstilstand og forfatning
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

300/2014 RETT OG RETTSHISTORIE(R) FRA NORD-NORGE OG HAVET UTENFOR
Ravna, Øyvind og Henriksen, Tore: Innledning
Hansen, Jonas: Grunnloven og stemmerett i nord
Falkanger, Aage Thor: Lagmannen og lagtinget i Hålogaland
Ravna, Øyvind: Kongelige disposisjoner på 1600-tallet og betydingen for bygdefolkets adgang til å eie og forvalte utmark i Nord-Norge
Eriksen, Gunnar: Den halte reinen
Ravna, Øyvind: Retten til land og vann i Finnmark - har et halvt århundres samisk kamp ført frem?
Frostad, Magne: Ramsalte ran og drap
Steinbakk, Annikken: Det var en gang en konge, som hadde et hav...
Dahl, Irene: Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

301/2014 FRA FUGL TIL REIN
Barrett, Rob og Ragazzi, Rossella: Innledning
Nilssen, Arne C. og Bergersen, Robert: Steinsprettens forekomst i Nord-Norge
Bjørklund, Ivar: Anders Larsen - en samisk veiviser
Frafjord, Karl: Kan vi måle evolusjon?
Riseth, Jan Åge: To skritt fram og ett tilbake? Samisk reindrift og kampen for anerkjennelse
Thomsen, Elsebeth, Hurum, Jørn H. og Lauritzen, Stein-Erik: Hva gjorde en ca. 340 000 år gammel bjørn på Kvaløya i Troms?
Vader, Wim: Endringer i nordnorsk fuglefauma 1973-2013
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

302/2014 VARANGERHALVØYA - ET LITE STYKKE ARKTIS
Jensvoll, Ingrid: Innledning
Corner, Geoffrey D.: Geologi og landsklap: en reise i tid
Schanche, Audhild og Schanche, Kjersti: Jakt og fangst i eldre tid
Ravna, Øyvind: Reindriften i Varanger - rettshistorie
Hanssen-Bauer, Inger og Tveito, Ole Einar: Klima og klimaendringer
Jepsen, Jane Uhd og Tømmervik, Hans: Mellom skog og tundra: Skoggrensen
Ravolainen, Virve, Soininen, Eeva og Bråthen, Kari Anne: Den grønne tundraen
Karlsen, Stein Rune: En artsrik flora
Strann, Karl-Birger og Ims, Rolf, A.: Det særegne dyrelivet
Killengreen, Siw T.: Fjellreven på den arktiske tundraen
Niemi, Einar: Grenseland: Streiftokt i Varangers kulturhistorie
Broderstad, Else Grete og Hausner, Vera: Naturbrukeres holdninger til Finnmarkseiendommen
Ims, Rolf A., Henden, John-André og Jensvoll, Ingrid: Varangerhalvøya i klimaendringenes tidsalder
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

303/2014 SPRÅK OG SPRÅKMANGFALD I NORD-NOREG - innblikk i det som er og var
Pedersen, Aud-Kirsti: Innleiing
Bull, Tove: Nordnorsk språk i historisk perspektiv
Pedersen, Aud-Kirsti: Inndeling av nordnorske dialektar - karakteristiske kjenneteikn
Hiss, Florian: Språkholdninger, emosjoner og identiteter - Hva betyr språklige forskjeller for oss?
Junttila, Jorid Hjulstad og Sundelin, Marit: Fleirspråklegheit i barnehagar i Tromsø
Lindgren, Anna-Riitta: Litt før den etniske renessansen - feltarbeid blant kvener på slutten av 1960-tallet
Sollid, Hilde: Kvensk påvirkning på norsk i Nord-Troms
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

304/2015 HAVFORSKING I NORD
Sætra, Gunnar: Innleiing
Sunnanå, Knut: Barentshavet - et globalt spiskammer
Sætra, Gunnar og Fossheim, Maria: Fisk på flyttefot
Sundet, Jan H. og Nøttestad, Leif: Nye arter i nordområdene - makrell møter snøkrabbe
Buhl-Mortensen, Lene og Holte, Børge: Bunndyr varsler om miljøforandringer
Bjørn, Pål Arne og Skardhamar, Jofrid: "Til laks åt alle..."
Johansen, Robert A. og Gabrielsen, Kjersti Lie: Havet som medisinskap og energireserve
Hoel, Alf Håkon: Havforskning i nye farvann
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

305/2015 VIKINGTID - DA OG NÅ!
Hauan, Marit Anne: Innledning
Storli, Inger: Høvdinger i et skiftende politisk landskap
Bratrein, Håvard Dahl: Sagalitteraturen - ei viktig kilde til vikingenes liv
Stylegar, Frans-Arne: Hus og gård i Ottars hjemtrakter
Arntzen, Johan E.: Historia om en gravhaug fra vikingtid på Ness i Hamarøy
Jørgensen, Roger: Vikingenes sverd - bare et drapsvåpen?
Solli, Brit: Fra Odin og Frøya til Jesus og Maria - fra ekstase til askese
Løkka, Nanna: Dagens vikingtid
Hauan, Marit Anne og Mathisen, Stein R.: Mytenes vikinger
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

306/2015 DET EKSOTISKE NORD
Barrett, Rob og Ragazzi, Rosella: Innledning
Elvebakk, Arve: Calandrinia - eksotiske forskningsobjekt i Botanisk hage
Brekke, Mary: Å spre kunnskapens lys over bygd og by. Trondenes seminarium 1826-1848
Nilssen, Arne C. og Åsbakk, Kjetil: Reinbremslarver som parasitter hos mennesker
Hassan, Ammar Ali, Sandanger, Torkjel M. og Brustad, Magritt: Reinkjøtt - en næringsrik og trygg delikatesse fra nord
Baglo, Cathrine: Sameleire i Tromsø som turistmål, fotomotiv og møteplass
Barrett, Rob: "Pingvinen skal bli norsk fugl"
Mook, Reinhard: Risikovær
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

307/2015 NORD-NORGE ETTER OLJEN: FORNYET ELLER FORLATT?
Dale, Brigt: Innledning
Bay-Larsen, Ingrid og Haugan, Peter M.: Et kunnskapsbasert nordområdepolitikk
Dale, Brigt og Kristoffersen, Berit: Petroleumseventyret på (is)kanten? Nord-Norge, oljen og de øvrige ressursene
Mariussen, Åge: En grønn industriframtid i nord?
Gjertsen, Arild og Magnussen, Tone: Gruver, landskap og verdier
Sønvinsen, Signe Annie: Kystsysselsetting når oljen forsvinner
Busch, Kjersti Eline T.: Nye arter - nye muligheter
Førde, Anniken, Kramvig, Britt og Kristoffersen, Berit: Kunnskapsmøter i hvalturisme i Norge og på Island
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

308/2015: ISBJØRN KONGEN AV ARKTIS
Aars, Jon og Vongraven, Dag: Innledning
Aars, Jon: Isbjørnens biologi på Svalbard
Gjertz, Ian, Andersen, Magnus og Wiig, Øystein: Norsk isbjørnfangst
Gjertz, Ian: Isbjørn og folk på Svalbard
Vongraven, Dag og Movik, Eigil: Forvaltning av isbjørn på Svalbard
Vongraven, Dag: Internasjonalt samarbeid under isbjørnavtalen
Aars, Jon og Wiig, Øystein: Isbjørnen og et klima i endring
Routti, Heli: Miljøgifter i isbjørn
Merkel, Benjamin og Lone, Karen: Innsikt fra telemetri før og nå
Wiig, Øystein, Aars, Jon, Bachmann, Lutz og Ingólfsson, Òlafur: Verdens eldste isbjørnfossil og hva det har lært oss
Wærp, Henning Howlid: Isbjørn i norsk litteratur
Jølle, Harald Dag: Nansens første isbjørnjakt
Olaussen, Hege: Fra truende til truet - isbjørn i bilder
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

309/2016: MED ET ØYE PÅ NATURENS TILSTAND
Kjærandsen, Jostein og Hanssen, Sveinn Are: Innledning
Storvold, Rune, Solbø, Stian, Thuestad, Alma, Karlsen, Stein Rune, Johansen, Bernt, Myrvoll, Elin, Barlindhaug, Stine og Tømmervik, Hans: Bruk av ubemannete fly (UAS) i miljøovervåking på Svalbard
Hanssen, Sveinn Are og Moe, Børge: Migrasjon hos sjøfugl, en logger-revolusjon
Reiertsen, Tone Kristin og Erikstad, Kjell Einar: Synlig evolusjon hos sjøfugl
Johnsen, Trond og Bustnes, Jan Ove: Havørn i Nord-Norge
Tveraa, Torkild, Stien, Audun og Langeland, Knut: Reindrift og rovvilt
Bokhorst, Stef, Berg, Matty P. og Bjerke, Jarle W.: Spretthaler i jordsmonnet - en viktig del av vårt skjulte artsmangfold
Ellingsen, Kari E., Tveraa, Torkild og Yoccoz, Nigel G.: Overfiske og klimaeffekter i marine økosystemer
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

310/2016: DEN EVIGE UTOPI? GRUVEDRIFT PÅ SVALBARD
Hauan, Marit Anne og Hultgren, Tora: Innledning
Pedersen, Torbjørn: Gruevdrift og sikkerhetspolitikk
Brugmans, Peter Johannes: Store Norske - 100 år på Svalbard
Portsel, Aleksandr: Russisk kull på Spitsbergen
Jørgensen, Jørgen Holten: Den evige utopi? Gruvedrift og nasjonale interesser
Kruse, Frigga: Selskapsgründernes rolle i britisk gruvedrifts vekst og fall på Spitsberegn
Avango, Dag: Att konstruera naturresurser: Industrielle framtidsvisioner om Svalbard 1870-1930
Ellingsen, Kari E., Tveraa, Torkild og Yoccoz, Nigel G.: Overfiske og klimaeffekter i marine økosystemer
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

311/2016: FRA PÆLEMARK TIL PARTISANER - GLIMT FRA NORDNORSK NATUR SAMFUNNSLIV
Bjørklund, Ivar og Kjærandsen, Jostein: Innledning
Bjørklund, Ivar: Partisanhytta i Syltevik
Tandberg, Anne Helene og Vader, Wim: Amfipoder, Arktis og Tromsø Museum
Niemi, Anja Roth, Gjerde, Jan Magne, KJellmann, Erik og Oppvang, Janne: Helleristninger i Varanger – nye sider av livet i steinalderen
Altermark, Bjørn: Pælemark – Et lite dyr med stor appetitt
Grønbeck, Dagrunn: Kystkvinnen – et liv i gjenvinningens kunst
Nilsen, Frank: Lakselus – frå kvalitetsindikator til problembarn
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

312/2016: OPPDRETT TIL BESVÆR? Om fjordfiske og lakseoppdrett
Bjørklund; Ivar: Innledning
Grytås, Gunnar: Oppdrettsfjordane - eit skatteparadis
Andersen, Svanhild: Fjordfiske, kunnskaper og lakseoppdrett
Brattland, Camilla og Eythòrsson, Einar: Fiskesløyfa: Spildrafiskernes driftsformer og oppdrettsaktiviteten
Bull, Kirsti Strøm: Fjordfiske og oppdrettsnæring - en arealkonflikt i saltvann
Nylund, Are: Fiskehelse - frisk som en fisk?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

313/2016: HVEM EIER HVA I FINNMARK?
Ravna, Øyvind: Innledning
Pedersen, Steinar: Finnmark - tidligere statlig eierskap på sviktende premisser
Ravna, Øyvind: Vitnesbyrd om eldre private eiendommer i Finnmark
Pedersen, Jussi Erik: Rettskartleggingen i Finnmark - siste etappe i "De lange tidsaksers juss"
Eythòrsson, Einar og Thuestad, Alma Elizabeth: NIKUs sakkyndige utredninger for Finnmarkskommisjonen
Selfors, Aila Biret: En sammenligning av rettsakene om Nesseby og Svartskogen
Ravna, Øyvind: Rettskartleggingen i Finnmark og forpliktelser i ILO 169
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Norges arktiske universitetsmuseum holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

 

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Polarmuseet holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart