Ottar 2004–2006

Utgitte Ottar mellom 2004–2006

 

1954-1959 1960-1969 1970-1979 - 1980-1984 - 1985-1989 - 1990-1999 - 2000-2003 - 2007-2009 - 2010-2012 - 2013-2016 - 2017-

 

249/2004 SKYGGER BLANT STJERNENE (pdf) (UTSOLGT!)
Thorvaldsen, Steinar: Innledning
Aspaas, Per Pippin og Johansen, Nils Voje: Astronomen Maximilian Hell: Fra Wien til Vardø for å se Venus
Aspaas, Per Pippin og Johansen, Nils Voje: Venus møter sola 8. juni 2004 i historisk lys
Thorvaldsen, Steinar og Hansen, Truls Lynne: Merkurs møter med sola
Thorvaldsen, Steinar: Solformørkelser
Bruvold, Anne: Solur – skygger som viser tida
Thorvaldsen, Steinar: Måneformørkelser
Solheim, Jan-Erik: Skibotn teleskopet og stjerneformørkelser

250/2004 BOTANISK HAGE 10 ÅR (pdf)  (UTSOLGT!)
Haugli, Finn: Innledning
Haugli, Finn: Botanisk hage 10 år
Haugli, Finn og Giæver, Mariannne: Botanisk hage i opplysningens tjeneste
Mørkved, Brynhild: Fra oldemors hage til moderne genbank: Tradisjonsplantesamlingen
Nilsen, Dagfinn Brønnlund og Haugli, Finn: 20 år med Rhododendron i Tromsø – 10 år med botanisk hage
Haugli, Finn: Valmuesøstrene i Arktisk-alpin botanisk hage
Elvebakk, Arve: Søramerikanske plantar i nordnorske hagar
Haugli, Finn: Saxifraga-samlingen i Arktisk-alpin botanisk hage i Tromsø
Nyvoll, Kristian: Busker og trær til le og hegn. En vandring i Lehaugene i Botanisk hage

251/2004 KUNNSKAP OG BEVISSTGJØRING OTTAR 50 ÅR (pdf)
Wold, Helge A.: Høvdingens stemme
Olsen, Bjørnar: En steinalderarkeolog ved Varangerfjorden
Hauan, Marit Anne og Mathisen, Stein R.: Med fotfeste i folkets røtter
Sørenssen, Bjørn: Den standhaftige finnmarkingen. Knut Erik Jensen og suksessen "Heftig og begeistret"
Wold, Helge A.: Fugleelskerne
Graff, Ola og Karlstad, Mari: "... det finnes en sang ..." Et møte med Kari Bremnes og Mari Boine
Greve, Anniken: Et sted og vite

252/2004 NORDLYSET FRA FANTASI TIL FORSKNING (pdf) (UTSOLGT!)
Brekke, Asgeir: Innledning
Brekke, Asgeir: Det milde nordlyslandet
Brekke, Asgeir: Gerd Gymesdotter og nordlyset
Brekke, Asgeir: Fra Kongsspeilet til Sir Edmund Halley
Brekke, Asgeir: Akevitten og nordlyset
Brekke, Asgeir: Aurora Borealis
Brekke, Asgeir: Nordlysets kamera magica
Brekke, Asgeir: Nordlyset, himmelens eget TV-bilde
Brekke, Asgeir: Fra Haldde til EISCAT
Brekke, Asgeir: Hvor blir det av nordlyset?
Serck-Hanssen, Caroline: Nordlysmotiver i kunsten
Jørgensen, Bjørn: Nordlysjakt med kamera

253/2004 BJØRNØYA – HISTORIE, NATUR OG FORSKNING (pdf)
Christensen, Guttorm N. og Evenset, Anita: Innledning
Barr, Susan og Strøm, Hallvard: Natur og historie
Evenset, Anita og Borgå, Katrine: Livet i havet
Strøm, Hallvard og Bakken, Vidar: Sjøfuglene
Christensen, Guttorm N., Klemetsen, Anders og Svenning, Martin-A.: Røya på Bjørnøya – suveren i karrige innsjøer
Kallenborn, Roland, Christensen, Guttorm N. og Schlabach, Martin: Hvor kommer miljøgiftene på Bjørnøya fra?
Borgå, Katrine, Evenset, Anita og Gabrielsen, Geir Wing: Miljøgifter i havet rundt Bjørnøya
Evenset, Anita og Christensen, Guttorm N.: Ellasjøen – "hot-spot" for miljøgifter
Gabrielsen, Geir Wing og Bustnes, Jan Ove: Er polarmåkene på Bjørnøya påvirket av miljøgifter?
Svenning, Martin-A., Klemetsen, Anders og Christensen, Guttorm N.: Røya i Ellasjøen. Full av PCB, men har det noen negativ effekt?

254/2005 POLARNORGE (pdf)
Reymert, Per Kyrre: Innledning
Hagen, Rune Blix: Christian Kvart og kampen om nordområdene
Haug, Tore: Forvaltning av ishavssel: fra ungproduksjon til fangstkvoter
Sørensen, Tore: Ishavsskipper Johan Hagerup og hans første overvintringstur til Spitsbergen
Kovacs, Kit M. og Lydersen, Christian: Svalbrads fugler og pattedyr i et varmere klima
Hegseth, Else Nøst: Isalgene – det ukjente livet under isen i Arktis
Winther, Jan-Gunnar og Gabrielsen, Geir Wing: Barentshavet – et hav i endring

255/2005 GLØTT FRA NORDNORSK LUFTFARTSHISTORIE (pdf)
Brantenberg, Terje: Innledning
Widerøe, Turi: Da grønne vinger samlet landet
Kleve, Karl L.: Op gjennom luften – bort over havet
Åkra, Kjetil: Senkingen av Tirpitz
Sandring, Fridtjof: Marinens flystasjon i Tromsø 1939–1940

256/2005 ARKTISK LYS (pdf)
Ørbæk, Jon Børre: Innledning
Ørbæk, Jon Børre: Blålyset: polardag, polarnatt og lav arktisk sol
Moen, Jøran: Nordlys: et gåtefullt skuespill
Ørbæk, Jon Børre: Hvitt lys: reflekterende is og snø
Sigernes, Fred: Rødt vinterlys: mystisk rød desemberhimmel over Svalbard
Hole, Lars R.: Spredt lys: arktisk dis og lav sol
Leu, Eva: Skadelig lys: UV-stråling i krystallklart vann
Hegseth, Else Nøst: Levende lys: lys, alger og primærproduksjon
Stokkan, Karl-Arne: Regulerende lys: lys og biologiske rytmer
Hansen, Vidje: Gladlys: blir vi deprimert av lysmangel i mørketiden?

257/2005 KABELVÅG – ET STED Å VÆRE, ET STED Å LÆRE! (pdf)
Hauan, Marit Anne: Innledning
Bertelsen, Reidar: Vágar, et sentrum i bevegelse i tid, i landskapet, i menneskenes forestilling
Vaa, Aaslaug: Kabelvåg i kunsten og kunsten i Kabelvåg
Jacobsen, John Kr. Steen og Haukeland, Jan Vidar: Nyvågar/Storvågan som "iscenesatt fiskevær"
Elstad, Åsa: Lofoten folkehøgskole og Kabelvåg
Tollefsen, Brynjar: Lofotkvelden – deen levende historia
Maurstad, Anita: Kulturstier på sjøen

258/2005 MED BLIKK FOR ARKITEKTUR (pdf)
Ruud, Bodil og Hage, Ingebjørg: Innledning
Skogvang, Hege: Statlig bryggeri på 78 grader nord
Trædal, Vidar: Amtmann Lorch og korskirkene i Finnmark
Ruud, Bodil: "...forhinden den gamle falder ned over prest og menighed. Kirkeforfall og kirkebygging i en trengselstid.
Sundvall, Helen: Musikkpaviljongene i Nord-Norge – reist for byliv og janitsjar
Olaisen, Audhild: Hamarøy kyrkje og korskyrkjene i Nordland på 1700-talet
Bidne, Arlen Synnøve: Drømmenes hus. Kinoer i Tromsø 1909-2005.

259/2006 REINDRIFT I ENDRING (pdf)
Bjørklund, Ivar: Innledning
Sara, Mikkel Nils: Reindrift og grensesperringer – om eldre tiders årssyklus i Kautokeino
Päiviö, Nils Johan: Sirkas sameby – om konsekvenser av beitekatastrofer
Kalstad, Johan Albert: "Gi oss tilbake vårt beiteland" – samisk reindrift på Kolahalvøya
Bjørklund, Ivar: Nomadeskolen – alfabetet som ressurs på tundraen
Anderson, David: Revitalisering av sjamanisme og reindrift øst for Baikal
Petty A. Grey: Privatiseringen på Chukotka og reindriftens (foreløpige) skjebne

260/2006 FORVALTNING AV BARENTSHAVET (pdf)
Sander, Gunnar: Innledning
Johansen, Bjørn Fossli og Sander, Gunnar: Forvaltningsplanen for Barentshavet – hva er nytt?
Quillfeldt, Cecilie H. von: Økologisk særtrekk for Barentshavet
Quillfeldt, Cecilie H. von: Sårbare områder
Sander, Gunnar: Menneskelig påvirkning og konsekvenser på økosystemet
Sander, Gunnar og Dommasnes, Are: Kan vi forutsi hva som vil skje med økosystemet i Barentshavet?
Arbo, Peter: Den nye petroleumsprovinsen
Hoel, Alf Håkon og Sydnes Are K.: Helhetlig havpolitikk – erfaringer fra andre land
Hoel, Alf Håkon: Det folkerettslige rammeverket for ressursforvaltningen
Hønneland, Geir: Samarbeidet med Russland – erfaringer og utgangspunkt
Åtland, Kristian: Barentshavet som sikkerhetspolitisk arena
Arbo, Peter og Sander, Gunnar: Framtidsbilder av nordområdene

261/2006 TROMSØPALMEN OG ANDRE INNFØRTE ARTER (pdf)
Alm, Torbjøn: Innledning
Alm, Torbjørn, Jensen, Christin og Often, Anders: Tromsøpalmens historie
Alm, Torbjørn og Often, Anders: Tromsøpalmen og dens slektninger - et knippe pestplanter
Alm, Torbjørn: Tromsøpalmen i folketradisjonen
Alm, Torbjørn, Often, Anders og Wesenberg, Jan: Innførte planter: fra pryd til problem
Often, Anders og Stabbeltorp, Odd: Planter og dyr som "blindpassasjerer" - eller globaliseringens pris
Barrett, Rob: New Zealand - et skrekkeksempel
Nilssen, Arne C.: Spredning av arter er et stort globalt problem

262/2006 ILDEN I SENTRUM (pdf)
Niemi, Anja Roth: Innledning
Odgaard, Ulla: Ildstedet som livssentrum
Westerdahl, Christer: Ildstedet og menneske
Ramstad, Morten: Melkøya - ild og energi gjennom 11 000 år
Sommerseth, Ingrid: Àrran - levende historier i landskapet
Niemi, Anja Roth: Mennesker og mat i steinalderen
Ramstad, Morten: Nye bål - gammel ved. Treartsbestemmelse, datering og fortidens ildsteder
Henriksen, Jørn: Ild og tranolje: hellegroper og nordnorsk jernalder
Narmo, Lars Erik: Kokegroper og ideologi

263/2006 HELSE OG SJUKDOM HOS REIN (Heftet fås også på samisk) (pdf)
Tryland, Morten: Innledning
Haugerud, Rolf Egil: Historiske gløtt på reinhelseforskning og -forvaltning i nord
Aamot, Herdis Gaup: Reineiers behandling av sjukdom hos rein
Aamot, Herdis Gaup: Klinisk praksis i reindrifta
Josefsen, Terje D. og Mørk, Torill: Sjukdomslære (patologi) hos rein
Aamot, Herdis Gaup: Reinslakting og kjøttkontroll
Josefsen, Terje D., Åsbakk, Kjetil og Oksanen, Annti: Parasitter og sjukdom hos rein
Tryland, Morten, Oksanen, Annti og Neves, Carlos das: Infeksjoner forårsaket av bakterier og virus
Tryland, Morten, Fauchald, Per og Rødven, Rolf: Dyretetthet og sjukdom
Ryeng, Kathrine A.: Frykt og stress som velferdsmessig utfordring i reindrifta
Josefsen, Terje D. og Tryland, Morten: Fôring av rein
Aamot, Herdis Gaup: Dyrevernloven og Matloven – noen aktuelle forskrifter

TILBAKEKontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Norges arktiske universitetsmuseum holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

 

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Polarmuseet holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart