Om Polstjerna

Polstjerna er en besøksarena under Polarmuseet, og er åpen i sommersesongen – se "Planlegg ditt besøk" for mer informasjon.

Selfangstskuta MS Polstjerna ble bygd i 1949, og ble konstruert for å tåle forholdene på Ishavet. Skuta ble brukt i 33 fangstsesonger og førte hjem over 97 000 sel fra Vestisen og Østisen.

I dokken under skuta kan du se utstillingen SNOWHOW. Den viser hvordan den norske polare «knowhow» særlig hviler på kunnskapen fra arktiske urfolk og nordnorsk ishavsmiljø – kunnskap som både Nansen og Amundsen brukte på sine polare ekspedisjoner.

Vær oppmerksom på at trappene om bord er svært bratte, og noen steder er det svak belysning. Vi anbefaler derfor at besøkende med bevegelses- og synsvansker har med følge.

Vil du vite mer om polarhistorie anbefaler vi mer enn gjerne et besøk på Polarmuseet.

MS Polstjerna i isen.