Ottar 2010–2012

Utgitte Ottar mellom 2010–2012

 

1954-1959  1960-1969  1970-1979   1980-1984   1985-1989   1990-1999   2000-2003 
2004-2006   2007-2009   2013-2016   2017-


279/2010 POPULÆRVITENSKAPELIGE GLIMT
Nilssen, Arne C. og Graff, Ola: Innledning
Barstad, Trond Elling: Ikke all veps stikker
Strann, Karl-Birger: En smak av Sibir. Blant mygg og vadefugler i Indre Finnmark
Henriksen, Siv, Skandfer, Marianne og Valen, Christian Roll: Unike steinalderhus ved Tromsø
Borgos, Johan I.: Hvorfor Petter Dass frøs på beina
Graff, Ola: Brurmarsj fra Lødingen og andre godbiter
Storm, Dikka: Peter Schnitler og grenseundersøkelsene i 1740-årene
Nilssen, Arne C.: Er skogflåtten i ferd med å innta Nord-Norge?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

280/2010 HVAL I SIKTE! 
Frafjord, Karl og Haug, Tore: Innledning
Haug, Tore og Lindstrøm, Ulf: Vågehvalens beitevaner i våre økosystemer
Skaug, Hans Julius, Haug, Tore og Øien, Nils: Hva kan et register over vågehvalens DNA fortelle om atferd og biologi?
Mauritzen-Skern, Mette: Hvor allsidig er bardehvalens kosthold?
Pastene, Luis A., Fujise, Yoshihiro og Hatanaka, Hiroshi: JARPN II - flerfaglig forskning i det nordvestlige Stillehavet
Fujise, Yoshihiro, Hatanaka, Hiroshi og Ohsumi, Seiji: Hva skjedde med vågehvalen i Antarktis?
Kvadsheim, Petter, Kleivane, Lars og Miller, Patrick: Hval og sonar - hvorfor driver Forsvaret hvalforskning?
Lydersen, Christian, Wiig, Øystein og Kovacs, Kit. M.: Hvaler blat isflak
Øen, Egil Ole: Hvordan avlive en vågehval?
Øien, Nils: Knølhvalen - en langpendler mellom Karibia og Barentshavet
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

281/2010 GJENGROING - TAP AV MANGFOLD, TAP AV MINNER 
Jacobsen, Jens Kr. Steen og Tømmervik, Hans: Innledning
Tømmervik, Hans, Bjerke, Jarle og Tombre, Ingunn: Landskapsendringer i Vesterålen 1985-2005
Strann, Karl-Birger: Effekter på fuglefaunaen som følge av gjengroing av kulturlandskapet i Vesterålen
Myrvoll, Elin Rose og Holm-Olsen, Inger Marie: Gjengroing av kulturminner... og av historier
Tombre, Ingunn, Madsen, Jesper, Eythórsson, Einar, Tømmervik, Hans og Gullestad, Nils: Kulturlandskapet og vårrastende gjess - en plage eller et potensial for nye aktører?
Bjerke, Jarle W., Tømmervik, Hans, Holm-Olsen Inger Marie og Myrvoll, Elin Rose: Granplantefelt i kystlandskapet
Jacobsen, Jens Kr. Steen, Fyhri, Aslak og Tømmervik, Hans: Utenlandske turister foretrekker uberørte landskap
Alm, Torbjørn: Illtuer og andre botaniske plager
Nilssen, Arne C.: Granplantefeltene i Lofoten og Vesterålen - ny ressurs også for insekter?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

282/2010 SAMISK KUNST (UTSOLGT!)
Stien, Hanne Hammer: Innledning
Stien, Hanne Hammer: Fotografi som makt og kritikk
Bydler, Charlotte: Forhandlinger om det samtidige - Anders Sunnas kunstnerskap
Wajstedt, Liselotte: Kiruna skal rives og jevnes med jorda
Thørring Tingvoll, Tone Kristine: Et stykke samisk og nordisk kunsthistorie - Britta Marakatt-Labbas broderier
Hansen, Hanna Horsberg: Mellom det hellige og det profane
Nango, Joar: Nødvendighetens estetikk
Haugdal, Elin: "Det skal råtne". Materialretorikk i Sápmi
Gullickson, Charis: Modernisten Iver Jåks
Aikio, Matti: Crime Scene
Kintel, Thomas:Forhandlinger om en samisk kunstverden
Snarby, Irene: På vei mot et samisk kunstmuseum
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

283/2010 SJØFUGL - SPEILER HAVETS TILSTAND  (hefet fås også på engelsk)
Brit Veie-Rosvoll: Innledning
Barrett, Rob: Hva er en sjøfugl?
Anker-Nilssen, Tycho: Den lange veien til kunnskap
Systad, Geir: Sjøfugl i Norge - hvor er de?
Lorentsen, Svein-Håkon og Strøm, Hallvard: Status for sjøfugl i Norge
Bustnes, Jan Ove og Helberg, Morten: Hva skjedde med sildemåkene i Nord-Norge?
Fauchald, Per, Grønningsæter, Eirik og Murray, Stuart: Sjøfugl i åpent hav
Strøm, Hallvard og Steen, Harald: Nye metoder i sjøfuglforskningen
Bustnes, Jan Ove og Systad, Geir Helge: Hvor kommer de fra? Overvintrende sjøender i Nord-Norge
Christensen-Dalsgaard, Signe og Barrett, Rob: Sjøfugl og fiskerier - må vi velge?
Anker-Nilssen, Tycho og Strøm, Hallvard: Nytt klima for sjøfugl?
Erikstad, Kjell Einar og Reirertsen, Tone Kristin: Vil våre sjøfugler overleve?

284/2011 HELSE, SYKDOM OG PLEIE 
Hauan, Kjellaug, Elstad, Ingunn og Jensen, Eivind Bråstad: Innledning
Fause, Åshild: Det maa ha vært mange "gale" i Finnmark den gang. Pleiehjemmet for sinnsyke i Hammerfest.
Thraning, Sissel: Folkeidrett og hverdagsaktivitet
Nilsen, Gudrun: Når naturen lindrer smerter - å leve med langvarige, usynlige smerter
Immonen, Ingrid: Sykepleie i Finnmark under annen verdenskrig
Hamran, Torunn: Frelse og helse, Norges samemisjon i Finnmark
Elstad, Ingunn: Sjukehusa i Nord-Noreg
Sørensen, Tore: Gud veed hvad Ende det vil faae. Skjørbuk på Svalbard
Bjerck, Kari: Er du født på St. Elisabeth?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

285/2011 FRA FOSSILER TIL OLJEKRANGEL 
Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Westergaard, Kristine Bakke: Karplanter har overlevd i Norge under siste istid
Zaikov, Konstantin: Grensedragning mellom Norge og Russland i 1826: myter og realiteter
Högström, Anette E.S.: HVordan var det? - Å tolke fossiler
Furuseth, Astor: Isvinteren 1880-1881 - og dei store snøskredkatastrofane i Nord-Noreg
Gjerde, Jan Magne: Eit eventyr i bjørnens rike - om eit feltarbeid i Russlands villmark
Nielsen, Birgit Dorothea: Lyngshesten - en Nordkalott-hest?
Nesbakken, Anneli og Risbøl, Ole: Med laserblikk på villreinfangst i Varanger
Buck, Marcus og Kristoffersen, Berit: Boring etter olje og gass i nord: Lokal strid langs nasjonale skillelinjer
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

286/2011 DA DET NORDLIGE BLE EN DEL AV NORGE  (UTSOLGT!)
Storm, Dikka og Hesjedal, Anders: Innledning
Holt, Richard: Ble Norge samlet nordfra?
Bertelsen, Reidar: Vágar som regional og nasjonal arena fra 1000- til 1400-tallet
Hesjedal, Anders: Ottars beretning og Querinis forlis - to reiseskildringer fra det nordlige Norge
Hansen, Lars Ivar: Nyrydning, gjenrydning og finnerydning
Figenschow, Stefan: Da korstogene kom til Tromsø...?
Bergesen, Rognald: Birgitta-skapet i Trondenes kirke
Berg, Sigrun Høgetveit: Ei romaferd frå nord?
Bratrein, Håvard Dahl: Pels og politikk
Bruun, Inga Malene: "De bor snart hist, snart her" Nordnorske fiskevær i middelalder
Rasmussen, Siv: Prester og prestefruer i Kautokeino pastorat
Storm, Dikka: Statsmakt og misjon (pdf)
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

287/2011 MOT ET VARMERE OG VÅTERE NORD? 
Øseth, Ellen: Innledning
Øseth, Ellen og Njåstad, Birgit: Arktis - en viktig brikke i klimasystemet
Førland, Eirik J., og Hanssen-Bauer, Inger: Framtidig klimautvikling i norsk Arktis
Drange, Helge: Havstigning i Nord-Norge
Loeng, Harald og Ingvaldsen, Randi: Oseanografi og klima i Barentshavet
Stien, Audun: Hva skjer med naturmiljøet rundt oss?
Loeng, Harald og Otersen, Geir: Klimaendringer og effekter på økosystemet i Barentshavet
Hovelsrud, Grete K.: Vær, vind og folk: klimaendringer og lokalsamfunn i nord
Buanes, Arild og Mikkelsen, Eirik: Klimaendringens påvirkning på lakseoppdrett i nord
Grønlund, Arne og Haugland, Espen: Nord-norsk landbruk i et endret klima
Halvorsen, Morten: Hva skjer med blinken (sjørøya) i Nord-Norge?
Retter, Gunn-Britt: Samisk kultur under et klima i endring
Sander, Gunnar: Skipsfart i Arktis
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

288/2011 POLARE JUBILEER - KUNNSKAP OG POLITIKK I NORD 
Hauan, Marit Anne: Innledning
Drivenes, Einar-Arne: Norsk polarforskning på 1900-tallet. Fra nasjonsbygging til internasjonalt forskningssamarbeid?
Sörlin, Sverker: Sverige - landet utan polarpolitikk?
Aarekol, Lena: Polare heltefortellinger?
Myklebost, Kari Aga: Fridjof Nansen og det russiske nord
Nielsen, Jens Petter: Han åpnet et vindu mot nord - Mikhajlo Lomonosov og hans tre hundre år
Mathisen, Mariann: Polarskuta Fram - den fjortende deltaker?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

289/2012 FRA DEN MYTISKE SMEDEN TIL VÅRENS FUGLETREKK 
Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Rämä, Teppo: Sopp i sjøen?
Jørgensen, Roger: Jernaldersmeden. Altmuligmann eller proff?
Barrett, Rob: Trekkfuglene kommer tidligere - omsider tilpasser de seg klimaendringene
Hage, Ingebjørg: Jansvannsveien i Hammerfest. Turvei og park fra 1800-tallet.
Frafjord, Karl: Øyeblikk fra våndens verden 
Sommerseth, Ingrid: Barnegrava på Kveøy. Hvem var hun som lå der?
Sørensen, Jane Bruus: En dag i Engelskmandens havn
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

290/2012 SPRÅKUTVIKLING, DIALEKT OG GRAMMATIKK
Vangsnes, Øysetin A.: Innleiing
Svenonius, Peter: Språk er ikke skapt for kommunikasjon
Westergaard, Marit, Anderssen, Merete og Bentzen, Kristine: Det vil æ ikke eller Det vil ikke æ. Ordstilling i nordnorsk barnespråk
Anderssen, Merete, Westergaard, Marit og Bentzen, Kristine: Min bil eller bilen min. Eiendomskonstruksjoner i norsk barnespråk og amerikanorsk
Bentzen, Kristine, Westergaard, Marit og Anderssen, Merete: Vet du kor du bør helst sette inn verbet hen? Om verbplassering i nordnorsk
Vangsnes, Øysetin A.: Korsn korsn har nordnorsk?
Taraldsen, Knut Tarald: Om kjønnsskifte og greie jenter på Senja og ellers i verden
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

291/2012 PLAGSOMME INSEKTER OG ANNET SKUMMELT
Alm, Torbjørn og Graff, Ola: Innledning
Nilssen, Arne C.: Insekter som stikker mennesker
Kristiansen, Roald E.: To nordnorske svartebøker
Thomsen, Elsebeth: X-files noen eksempler på "mystiske" prøver i den geologiske samlingen 
Morén-Duolljá, Bruce: Ordenes makt: språk, etnisitet og politikk
Frafjord, Karl: På flagggermusvinger 
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet 

292/2012 ORKIDEER. FRA SOMMERENS BLOMSTERPRAKT TIL VINTERENS PLAGER
Alm, Torbjørn: Innledning 
Strann, Karl-Birger og Bjerke, Jarle W.: Orkideer i Nord-Norge
Alm, Torbjørn: Orkideenes rolle i folketradisjonen
Thomsen, Elsebeth, Bendix-Almgreen, Svend Erik og Mikkelsen, Peter Schmidt: Flygeøglen som falt i fisk - Om Meyer Olsens samling fra "Foldviks Grønlandsekspedisjon 1926/1928"
Riseth, Jan Åge, Labba, Niklas og Tømmervik, Hans: Samisk tradisjonskunnskap om snø og is - en veiviser i klimaforskningen
Alm, Torbjørn: Andre verdenskrig satte spor i Sør-Varangers flora
Mook, Reinhard: Glatt flyrullebane 
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet  

293/2012 HEKSEBRENNING I NORD UTSOLGT!
Hagen, Rune Blix: Innledning
Alm, Ellen: Kriminalisering av samisk trolldom i 1609 - et militærpolitisk tiltak
Willumsen, Liv Helene: Den historiske trollkvinne i nord
Niemi, Einar: Hekseprosesser og økonomi
Hagen, Rune Blix: John Cunningham - en skotte i Finnmark 1619-1651
Graff, Ola: Trolldomsransakingene i Sverige. En kamp for krone og katadral
Balsvik, Randi Rønning: Steilneset minnested
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet  

 

 TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Norges arktiske universitetsmuseum holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

 

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Polarmuseet holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart