Ottar 2007–2009

Utgitte Ottar mellom 2007–2009

 

1954-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1984 - 1985-1989 - 1990-1999 - 2000-2003 -

2004-2006 - 2010-2012 - 2013-2016 - 2017-

 

264/2007 FRA FJÆRE TIL FJELL (pdf)
Nilssen, Arne C.: Innledning
Møller, Jakob J. og Fredriksen, Per Tore: Hullet gjennom Torghatten
Aak, Anders: Spyfluer og tørrfiskproduksjon
Barrett, Rob: 12. mars, død eller levende
Frafjord, Karl: Flygende pattedyr
Jørgensen, Roger: Den første kommersielle kvalfangsten i Nord-Norge
Sagerup, Kjetil og Gabrielsen, Geir Wing: Er Mack-øl og måsegg en saga blott?
Nilssen, Arne C.: Invasjon av vindelsvaremere i Nord-Norge høsten 2005 og 2006

265/2007 KLIMA I FORTID OG FRAMTID (pdf)
Lebesbye, Erland: Innledning
Hald, Morten og Lebesbye, Erland: Klima i fortid, nåtid og fremtid
Larsen, Eiliv: Istider i fortid og framtid
Elverland, Ellen, Vorren, Karl-Dag, Alm, Torbjørn, Hufthammer, Anne Karin og Vorren, Tore O.: Plante- og dyrefossiler forteller om fortidens klima på Andøya
Bakke, Jostein, Birks, John og Birks, Hilary: Planter og fortidens klima
Koc, Nalân og Kristensen, Dorthe Klitgaard: Naturlige endringer i Golfstrømmen
Jansen, Eystein: Da havet var varmere enn nå
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

266/2007 BARNELEK MED PLANTER (pdf)
Innledning: Alm, Torbjørn og Elverland, Ellen.
Alm, Torbjørn og Elverland, Ellen: Barnelek med planter – med røtter i en fjern fortid
Alm, Torbjørn og Elverland, Ellen: Planter til pryd og pynt
Elverland, Ellen: Bind deg en blomsterkrans
Alm, Torbjørn: Prest, prost, enkemann, ungkar – planter til spådom og varsel
Elverland, Ellen og Sortland, Andy B.: Lurte dæ! – noen narrestreker med planter
Elverland, Ellen: Grønne gleder: spiselige planter sett med barneøyne
Alm, Torbjørn og Sortland, Andy B.: Fra konglekrig til kappestrid: planter som våpen
Sortland, Andy B.: Planter i rollelek
Mørkved, Brynhild og Hanssen, Øistein: Lyd og ulyd fra planter
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

267/2007 SAMER PÅ UTSTILLING (pdf)
Baglo, Cathrine: Ustillinger av samer i tida 1822-1934
Mathisen, Stein R.: Mr. Bullock´s Exhibition of Laplanders
Rothfels, Nigel: Carl Hagenbecks utstillinger av mennesker
Jünge, Åke: Sørsamar på utstilling i Paris 1889
Hætta, Odd Mathis: Samer på utstilling i Tyskland 1930
Danielsen, Bente Waage: Min far har råkjørt med reinsdyr i pulk - i Paris!
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

268/2007 PÅ LAND OG HAV (pdf)
Møller, Jakob J.: Funn av olje og gass på land i Norge
Elverland, Ellen: Barns botaniske byggverk
Frafjord, Karl: Hva skjedde med fjellereven i Norge?
Hansen, Jesper: Vandringsmønstre for en 460 millioner år gammel brakiopodfauna i Oslo
Nilssen, Arne C.: En ny art lauvmakk har kommet til Nord-Norge
Frafjord, Karl: Vårt aller, aller minste rovpattedyr
Elvevoll, Edel O. og Østerud, Bjarne: Fisk som helsekost – enda bedre enn sitt rykte
Maurstad, Anita: Har lakseoppdrett betydning for torskens gyting?
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

269/2008 KVENENE - I GÅR OG I DAG (pdf)
Niemi, Einar: Hvem er kvenene?
Sundelin, Egil W.: Norske kveners forbund/Ruijan Kveeniliitto. Fra idé til virkelighet
Söderholm, Eiria: Som perler i et kjede. Språksplittelse på Nordkalotten og eget skriftsspråk for kvener
Aarekol, Lena: Om å kle seg kvens
Andreassen, Irene: "Maanantai on fasta kalapäivä"
Ryymin, Teemu: "De nordligste Finner": Kvenene sett fra finsk side
Lane, Pia: Språkskifte og identitet blant kvener og Canada-finner
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

270/2008 TING - OM UNIVERSITETET (pdf) (UTSOLGT!)
Innledning: Christensen, Karen Marie
Aarbakke, Jarle: Et forskningsuniversitet i nord
Hauan, Marit Anne: Ting
Jensen, Eivind Bråstad: Universitetet i Tromsø - noen gløtt fra 40 års virke i og for Nord-Norge
Seljelid, Rolf: En liten fortelling om vind og skiftende strømmer
Presentasjon av fakultetene og sentrene ved Universitetet i Tromsø
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

271/2008 SPISELIGE PLANTER (pdf)
Alm, Torbjørn: Innledning
Alm, Torbjørn: Matplanter i fjæra
Mørkved, Brynhild: Suppeplanter
Sortland, Andy B.: Salat og pasta - hverdagsmat i nord
Mørkved, Brynhild: Krydder - det lille ekstra
Vange, Vibekke og Elverland, Ellen: Sommerens leskende drikker
Alm, Torbjørn: Kvann - vår eldste grønnsak?
Elverland, Ellen, Hans K. Elverland Henriksen og Bjerke W. Jarle: Lav som mat - festmåltid for viderekomne?
Vange, Vibekke: På tur etter mat
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

 

272/20008 DET INTERNASJONALE POLARÅRET (pdf)
Gotaas, Geir: Innledning
Reigstad, Marit, Hansen, Edmond og Gerland, Sebastian: Framstredet tar tempen på Arktis
Lane, Pia og Räisänen, Anna-Kaisa: LICHEN-prosjektet - et humanioraprosjekt i polarårsbuketten
Pedersen, Ønvik Åshild og Blom, Kirsti: Svalbardrypa og andre ryper - ei bok for barn
Hoogensen, Gunhild: Olje, gass, sikkerhet - og deg
Ehrich, Dorothée, Ims, Rolf A, Lecomte, Nicolas og Yoccoz, Nigel: Arktiske rovdyr som klimaindikator
Ytterstad, Andreas, Sojtaric, Maja og Løvø, Gudmund: Polarforskning i beste sendetid?
Hanssen, Svenn Are og Moe, Børge: Arktisk superslanker
Gotaas, Geir: Polarår nummer fire i rekka
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet


273/2008 FERSKVANNSFISK (pdf)
Amundsen, Per-Arne og Kristoffersen, Roar: Innledning
Amundsen, Per-Arne og Kristoffersen, Roar: Anders Klemetsen - en pioner i nordnorsk ferskvannsforskning
Kristoffersen, Roar, Amundsen, Per-Arne og Knudsen, Rune: Ferskvann og ferskvannsfisk i Nord-Norge
Knudsen, Rune, Per-Arne og Kristoffersen, Roar, Primicerio, Raul, Dalsbø, Laina og Evjen, Jan: Takvatnprosjektet - vellykket kultiverings- og forskningssamarbeid
Knudsen, Rune, Siweertsson, Anna og Amundsen, Per-Arne: Darwins fisker? Spennende evolusjon evolusjon hos røye og sik
Per-Arne og Kristoffersen, Gjelland, Karl Øystein, Siwertsson, Anna, Lien, Cesilie, Dalsbø, Laina og Jensen, Hallvard: Invasjon av lagesild i Pasvikvassdraget
Rikardsen, Audun H.: "To sea or not to sea? - that is the question"
Rikardsen, Audun H., Davidsen, Jan G., Halttunen, Elina, Jensen, Jenny L.A., og Gjelland, Karl Øystein: Datateknologi avslører fiskens hemmligheter!
Johansen, Morten, Svenning, Marin-A. og Rikardsen, Audun H.: Liten bekk gir stor laks - litt om laksen i Tana
Gabler, Heidi-Marie og Amundsen, Per-Arne : Ferskvannsulker - en konkurrent for laksunger?
Kristoffersen, Roar, Knudsen, Rune og Amundsen, Per-Arne: Fiskeparasitter
Kristoffersen, Roar, Winger, Anja C., Knudsen, Rune og Rikardsen, Rune H.: Gyrodactylus salaris - laksedreper og røyeplager
Svernning, Martin-A., Godiksen, Jane A. og Bjørvik, Eigil T.: Svalbardrøya arkiverer historiske klimadata
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

274/2009 LIV I NORD (pdf)
Nilssen, Arne C., og Christensen, Karen Marie: Innledning
Nilssen, Arne C.: Charles Darwin, den komplette naturhistoriker
Brustad, Magritt, Engelsen, Ola og Sundanger, Torkjel: D-vitamin i nord - sola, mølja og miljø
Pedersen, Torstein, Amundsen, Colin og Wickler, Stephen: Hva forteller torskens øresteiner om fisket i middelalderen og nå?
Gjerde, Jan Magne: Berga fortel - historier i berg
Johansen, Tor J.: Poteten til heder og verdighet igjen
Graff, Ola: Fra skurker til helter
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

275/2009 KNUT HAMSUN. Nordlending, nobelprisvinner og nazist  (pdf) (heftet fås også på engelsk)
Arntzen, Even: Innledning
Altinius, Ronald Nilsen: Et tårn for Hamsun
Arntzen, Even: Hamsun som nordlending
Knutsen, Nils M.: "Teologen i Æventyrland" - Lokalpatrioten Hamsun
Wærp, Henning Howlid: Nordlandsnatur eller symbollandskap? - Litt om Pan
Egeberg, Erik: Knut Hamsun i Russland
Knutsen, Nils M.: Hamsun og samene
Arntzen, Even:Nazisten Hamsun
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet
(Innslag fra NRK)

276/2009 DRIVGODS - SKATTER FRA HAVET (pdf)
Alm, Torbjørn: Innledning
Alm, Torbjørn: Frø fra fjerne kyster
Alm, Torbjørn: Eksotiske drivfrø i folketradisjonen
Alm, Torbjørn og Johansen, Stein: Drivved på norskekysten - tømmer fra fjerne skoger?
Bratrein, Håvard Dahl: Rekved, drivtømmer, vrakgods og andre nordnorske herligheter
Nilssen, Arne C. og Bergersen, Robert: Dyr som spres med havstrømmer
Alm, Torbjørn: Drivgods av mange slag
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

277/2009 EN BOPLASS MED MANGE OVERRASKELSER (pdf) UTSOLGT!
Arntzen, Johan Eilertsen og Grydeland, Sven Erik: Innledning
Edvardsen, Tom André: Eldre steinalder på Skålbunes
Grydeland, Sven Erik: Livet i eldre steinalder
Hole, Johan Terje: Jernalder på Eidet - vage tufter, komplekse bosetningsspor
Olsen, Morten: Skåla på Skålbunes
Floor, Rune: Essa på Skålbunes
Tveraabak, Unn: Det forhistoriske landskapet på Skålbunes ved Saltstraumen
Arntzen, Johan Eilertsen: Jordbruk i eldre jernalder - Hva kan jorda fortelle?
Grydeland, Sven Erik: Fra kosmos til kaos - sluttord
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

278/2009 EN FORSVUNNET VERDEN - FIN FLORA OG FRYKTINNGYTENDE FAUNA! (pdf)
Thomsen, Elsebeth: Innledning
Thomsen, Elsebeth og Manum, Svein B.: Andøyas mesozoiske fauna og flora - et eksotisk innslag i Norges geologiske historie
Norborg, Arne Kristoffer: Fiskeøglen fra juraavleiringen på Andøya
Blomeier, Dierk og Maisch, Michael: Fiskeøglen "Øgli" - et enormt rovdyr fra triashavet på Svalbard
Knutsen, Espen M., Hurum, Jørn og Nakrem, Hans Arne: Svalbards unike fiske- og svaneøgler fra juratiden - utgravning, konservering og forskning
Hurum, Jørn: Norske dinosaurer
Thomsen, Elsebeth: Miss Mary Anning (1799-1847) "Paleontologiens prinsesse"
Hegstad, Sveinulf: Fotografiet

TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Norges arktiske universitetsmuseum holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

 

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Polarmuseet holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart