Når grønt blir svart – svartelistede planter

Innførte arter utgjør en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet globalt, og det nordlige Norge er ikke noe unntak. Dette heftet omhandler noen av de mest problematiske artene i Nord-Norge, blant det nærmest eksplosjonsartede antallet fremmede karplantearter som er kommet til Norge med menneskenes hjelp.
 

Parkslirekne i Svolvær. Foto: Andy B. Sortland.

Innledning: Andy B. Sortland
Hva er en svarteliste?: Andy B. Sortland
Når og hvordan kom de fremmede plantene inn i vår flora? Vågan som eksempel: Andy B. Sortland
Fri import av planter – galskap satt i system: Torbjørn Alm
Innførte bartrær – pestplanter som forsterker klimaendringene: Torbjørn Alm
Pøbelgran på ville veier: Trond Skoglund
Noen sider fra "pestplante-katalogen": Torbjørn Alm, Andy B. Sortland og Trond Skoglund
Erfaringer fra Tromsø kommune med bekjempelse av tromsøpalme: Bo Eide
Fotografiet: Sveinulf Hegstad