Ottar 1960–1969

Utgitte Ottar mellom 1960–1969

1954-1959   1970-1979   1980-1984    1985-1989   1990-1999    2000-2003   2004-2006   2007-2009  2010-2012   2013-2016   2017-


23/1960 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM X (UTSOLGT!)
Berg, Magnus: Litt om relikte lakseformer.
Christansen, Bengt O.: Beveren i Nord-Norge.
Rø nning, Olaf I.: Blomsterduft og parfyme.
Hognestad, Per: Hvordan og hvor fort svømmer fisk.
Munch, Jens Storm: Vikingesverdet fra Eltoft, Borge i Lofoten.
Skifte, Ola: Vaid.
Simonsen, Povl: Det steinfattige Nord-Norge.
Hognestad, Per: Akkar.

24/1960 Sætersdal, Gunnar: FISKERIENE I NORD-NORGE (UTSOLGT!)

25/1960 Eidnes, Asbjørn: SKOLEN OG KULTURLIVET I NORD-NORGE (UTSOLGT!)


26/1960 Landmark, Kåre: FJELLGRUNN OG LANDSKAP I NORD-NORGE (UTSOLGT!)


27/1961 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XI. (UTSOLGT!)
Christansen, Bengt O.: Ekorn.
Munch, Jens Storm: Et østlig importstykke fra Senjas vikingetid.
Hognestad, Per: Stillehavslaks på Norskekysten.
Christophersen, Carlos: Hettemåken.
Munch, Jens Storm: Sølvfunnet fra Botnhamn på Senja.
Skifte, Ola: Litt om sopp og sopprø ter.
Munch, Jens Storm: Sølvspennen fra Nævelen i Sørfold.
Christiansen, Bengt O.: Vipa.
Rø nning, Olaf I.: På skens blomster.
Christiansen, Bengt O.: Rådyr i Norge.

28/1961 Christiansen, Bengt O.: DYRELIV I NORD-NORGE (UTSOLGT!)

29/1961 Flovik, K. og Tyssø , J.: JORDBRUKET I NORD-NORGE (UTSOLGT!)

30/1961 Aune, Leif: NORD-NORGES INDUSTRI OG BERGVERK (UTSOLGT!)

31/1962 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XII. (UTSOLGT)

Svendsen, Per: Tang og tare.
Johannessen, Odd: Einer.
Christiansen, Bengt O.: Ubudne gjester.
Christiansen, Marit E.: Hummer og krabbe.
Christophersen, Carlos: Rognkjeksen.
Berg, Magnus: Atlanterhavslaks og laks i Stillehavet.
Simonsen, Povl: Vassdragsutbygging og arkeologi.
Vorren, Ørnulv: Pulk.
Vorren, Ørnulv: Akkj'ia - nok en pulk.
Gotaas, Per: Alterskapet fra Andenes.

32-33/1962 Simonsen, Povl: NORD-NORGES BOSETNINGSHISTORIE I OLDTIDEN (UTSOLGT!)

34/1962 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XIII  (UTSOLGT!)
Berg, Magnus: Litt om relikte laksefo
Skifte, Ola: Humle.
Christiansen, Bengt O.: Husedderkoppen.
Christiansen, Bengt O.: Tjelden.
Christiansen, Bengt O.: Kjempestrutser og andre utdødde fugler.
Hognestad, Per: Zoologi i religion og folkeovertro.
Simonsen, Povl: Om rekved.
Munch, Jens Storm: Avlsteiner av kleber.

35/1963 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XIV. (UTSOLGT)
Skifte, Ola: Vinterrotsopp.
Christiansen, Marit E.: Geirfuglen.
Simonsen, Povl: Skifersmeden fra Lenangen.
Munch, Gerd Stamsø : Et nytt gammelt skattefunn fra Tjeldsund.
Brox, Ottar: Tussemerke.
Munch, Jens Storm: Å ttekantete kirker i Nord-Norge.
Brox, Ottar: Epitafiet fra Vå gan kirke.
Simonsen, Povl: Sigvart Kildals kunst.
Vorren, Ørnulv: Savio.

36/1963 Brox, Ottar: TRADISJONELL VINTERFORING I NORD-NORGE (UTSOLGT!)

37/1963 Simonsen, Povl: BOSETNINGEN I HISTORISK TID NORD FOR POLARSIRKELEN (UTSOLGT!)

38/1963 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XV (UTSOLGT!)
Landmark, Kåre: Bergarten fra Balsfjord so
m ble verdensberømt.
Skifte, Ola: Bjørkebeltet.
Sivertsen, Sigm.: Champignons.
Stellander, Odd: Søl.
Hognestad, Per: Lysprikkfisk.
Skaland, Sverre: Nordlandshesten.

39/1964 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XVI (UTSOLGT)
Wishman, Erik: Perlemorskyer.
Landmark, Kåre: Om kalkfjell og underjordiske elver.
Sivertsen, Sigm.: Ildkjuke.
Christiansen, Marit E.: Korallrev i Nord-Norge.
Christiansen, Bengt O.: Snøuglen.
Munch, Jens Storm: Kvalbeinplater fra vikingetid.
Brox, Ottar: Rorhoder.
Simonsen, Povl: Hvorfor heter det kroner og ører.

40/1964 Stagnes, Erling: LITT OM FUGLELIVET PÅ STONGLANDET (UTSOLGT)

41/1964 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XVII (UTSOLGT!)
Ramstad, Yngvar: Utgravningene på Trondenes.
Ramstad, Yngvar: Runepinnen fra Trondenes prestegård.
Vorren, Ørnulv: Barkebrød - hungersnød.
Brox, Ottar: Bygdehå ndverkeren.

42/1964 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XVIII. (UTSOLGT!)
Binns, Richard: Rester av landkrypdyr på Svalbard.
Skifte, Ola: Ekte morkler.
Slettjord, Skjalg: Bergfruen.
Stellander, Odd: Lav kan også være mat.
Berg, Magnus: Sjørøya.
Christiansen, Bengt: Zoologiske utstillinger.
Christiansen, Bengt: Havsulen og stormfugler i Nord-Norge.
Munch, Gerd Stamsø: En navneplate fra Steigen kirke.
Simonsen, Povl: En ny redskapstype fra norsk steinalder.
Vorren, Ørnulv: Samesølv.

43/1965 Brox, Arthur og Munch, Gerd Stamsø: GÅRDSHAUGER OG
TUFTEGRUPPER
(UTSOLGT!)

44/1965 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XIX. (UTSOLGT)
Wishman, Erik: Solen og været.
Berg, Magnus: Kunstig klekking av ferskvannsfisk.
Munch, Jens Storm: Registrering av fortidsminner i Harstad.
Grieg, Sigurd: To nordnorske drikkehorn fra 1400-å rene.

45/1965 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XX. (UTSOLGT!)
Hognestad, Per: Salper.
Hognestad, Per: Polartorsk.
Christiansen, Marit E.: Nordnorske kråkefugler.
Munch, Jens Storm: En bronsealders støpeform fra Grøtavær i Trondenes.
Vorren, Ørnulv: Stallos plystrepipe.

46/1965 Munch, Gerd Stamsø, Munch, Jens Storm og Simonsen Povl:
GREIPSTAD (UTSOLGT!)


47/1966 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XXI. (UTSOLGT!)
Vorren, Ørnulv: Navnetuer og navnesystem.
Grotnes, Ola: Barking og reiing av huder og skinn.
Stellander, Odd: En "sjelden" brunalge.
Binns, Richard: Funn av obsidian på Tromsøya.
Brox, Ottar: Kokfisk.

48/1966 TROMSØ MUSEUM OG DETS UTSTILLINGER (UTSOLGT!)

49/1966 Wishman, Erik: NORD-NORGES KLIMA (UTSOLGT!)

50/1966 Vorren, Ørnulv: FLYTTSAMENS HUSFORMER (UTSOLGT!)

51/1967 Vorren, Karl-Dag: EVIG TELE I NORGE (UTSOLGT)

52/1967 FRA NORDLYSOBSERVATORIET (UTSOLGT!)

53/1967 Vorren, Ørnulv: MUSEET OG SKOLEN (UTSOLGT!)

54/1967 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XXII. (UTSOLGT)
Aune, Ola Arne: Hva bestemmer viltbestandens størrelse?
Christiansen, Marit E.: Hvor langt nord i landet finnes strandkrabben?
Brun, Einar: Dvergmåke.
Aune, Ola Arne: Hare.
Andersen, Johan H.: Insektenes tilpasning og krav til omgivelsene.
Brun, Einar: Sjøstjerner.

55/1968 Simonsen, Povl: STEINALDEREN PÅ SØRØY (UTSOLGT!)

56/1968 JAN MAYEN (UTSOLGT!)
Grieg, Nordahl: Øya i ishavet.
Munch, Jens Storm: Innledning.
Binns, Richard: Geologi.
Rø nning, Olaf I.: Planteliv.
Skreslet, Stig og Andersen, Johan: Dyreliv.
Syse, Olav: Klima.
Richter, Søren: Historie.

57/1968 Vorren, Ørnulv: SAMENE I NATUR- OG KULTURMILJØET (UTSOLGT!)

58/1968 DE TRE STAMMERS MØTE I FINNMARK (UTSOLGT!)
Vorren, Ørnulv: Den samiske bosetning.
Simonsen, Povl: Den norske bosetning.
Eriksen, Hans Kr.: Finnenes innvandring.
Aarseth, Bjørn: Finnmarksfolket.

59/1969 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XXIII. (UTSOLGT)
Mehus, Harald: Kvann - en gammel nytteplante.
Andersen, Johan H.: Krypdyr i Nord-Norge.
Brun, Einar: Jomfrutrane ved Harstad.
Hvamstad, Per: Bjø rn og ulv i "Senjen og Tromsøe Sorenskriveri" 1817-1845.

60/1969 MINNER FRA DET GAMLE TROMSØ (UTSOLGT!)
Munch, Jens Storm: Innledning.
Kristoffersen, Johan Martin: Kirkehelg og storhelg i gamle dager.
Nordheim, Hanna: Til byen med melk.
Berg, Hildur: Hushjelp i byen.
Bratsberg, Korn.: Ungan i gata.
Kruse, Johanne Emilie: Erindringer fra barndommen.
Figenschou, Einar: Minner fra det gamle Tromsø .

61/1969 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XXIV. (UTSOLGT)
Berg, Magnus: Fiskeriene og forskningen.
Klemetsen, Anders: To særpregede nordnorske ferskvannskrypdyr.
Simonsen, Povl: Ny bergkunst i Finnmark.

62/1969 Andersen, Johan H.: DYRELIVET I JORDBUNNEN (UTSOLGT!)

TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00