Ottar 1960–1969

Utgitte Ottar mellom 1960–1969

1954-1959   1970-1979   1980-1984    1985-1989   1990-1999    2000-2003   2004-2006   2007-2009  2010-2012   2013-2016   2017-


23/1960 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM X (UTSOLGT!)
Berg, Magnus: Litt om relikte lakseformer.
Christansen, Bengt O.: Beveren i Nord-Norge.
Rø nning, Olaf I.: Blomsterduft og parfyme.
Hognestad, Per: Hvordan og hvor fort svømmer fisk.
Munch, Jens Storm: Vikingesverdet fra Eltoft, Borge i Lofoten.
Skifte, Ola: Vaid.
Simonsen, Povl: Det steinfattige Nord-Norge.
Hognestad, Per: Akkar.

24/1960 Sætersdal, Gunnar: FISKERIENE I NORD-NORGE (UTSOLGT!)

25/1960 Eidnes, Asbjørn: SKOLEN OG KULTURLIVET I NORD-NORGE (UTSOLGT!)


26/1960 Landmark, Kåre: FJELLGRUNN OG LANDSKAP I NORD-NORGE (UTSOLGT!)


27/1961 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XI. (UTSOLGT!)
Christansen, Bengt O.: Ekorn.
Munch, Jens Storm: Et østlig importstykke fra Senjas vikingetid.
Hognestad, Per: Stillehavslaks på Norskekysten.
Christophersen, Carlos: Hettemåken.
Munch, Jens Storm: Sølvfunnet fra Botnhamn på Senja.
Skifte, Ola: Litt om sopp og sopprø ter.
Munch, Jens Storm: Sølvspennen fra Nævelen i Sørfold.
Christiansen, Bengt O.: Vipa.
Rø nning, Olaf I.: På skens blomster.
Christiansen, Bengt O.: Rådyr i Norge.

28/1961 Christiansen, Bengt O.: DYRELIV I NORD-NORGE (UTSOLGT!)

29/1961 Flovik, K. og Tyssø , J.: JORDBRUKET I NORD-NORGE (UTSOLGT!)

30/1961 Aune, Leif: NORD-NORGES INDUSTRI OG BERGVERK (UTSOLGT!)

31/1962 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XII. (UTSOLGT)

Svendsen, Per: Tang og tare.
Johannessen, Odd: Einer.
Christiansen, Bengt O.: Ubudne gjester.
Christiansen, Marit E.: Hummer og krabbe.
Christophersen, Carlos: Rognkjeksen.
Berg, Magnus: Atlanterhavslaks og laks i Stillehavet.
Simonsen, Povl: Vassdragsutbygging og arkeologi.
Vorren, Ørnulv: Pulk.
Vorren, Ørnulv: Akkj'ia - nok en pulk.
Gotaas, Per: Alterskapet fra Andenes.

32-33/1962 Simonsen, Povl: NORD-NORGES BOSETNINGSHISTORIE I OLDTIDEN (UTSOLGT!)

34/1962 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XIII  (UTSOLGT!)
Berg, Magnus: Litt om relikte laksefo
Skifte, Ola: Humle.
Christiansen, Bengt O.: Husedderkoppen.
Christiansen, Bengt O.: Tjelden.
Christiansen, Bengt O.: Kjempestrutser og andre utdødde fugler.
Hognestad, Per: Zoologi i religion og folkeovertro.
Simonsen, Povl: Om rekved.
Munch, Jens Storm: Avlsteiner av kleber.

35/1963 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XIV. (UTSOLGT)
Skifte, Ola: Vinterrotsopp.
Christiansen, Marit E.: Geirfuglen.
Simonsen, Povl: Skifersmeden fra Lenangen.
Munch, Gerd Stamsø : Et nytt gammelt skattefunn fra Tjeldsund.
Brox, Ottar: Tussemerke.
Munch, Jens Storm: Å ttekantete kirker i Nord-Norge.
Brox, Ottar: Epitafiet fra Vå gan kirke.
Simonsen, Povl: Sigvart Kildals kunst.
Vorren, Ørnulv: Savio.

36/1963 Brox, Ottar: TRADISJONELL VINTERFORING I NORD-NORGE (UTSOLGT!)

37/1963 Simonsen, Povl: BOSETNINGEN I HISTORISK TID NORD FOR POLARSIRKELEN (UTSOLGT!)

38/1963 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XV (UTSOLGT!)
Landmark, Kåre: Bergarten fra Balsfjord so
m ble verdensberømt.
Skifte, Ola: Bjørkebeltet.
Sivertsen, Sigm.: Champignons.
Stellander, Odd: Søl.
Hognestad, Per: Lysprikkfisk.
Skaland, Sverre: Nordlandshesten.

39/1964 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XVI (UTSOLGT)
Wishman, Erik: Perlemorskyer.
Landmark, Kåre: Om kalkfjell og underjordiske elver.
Sivertsen, Sigm.: Ildkjuke.
Christiansen, Marit E.: Korallrev i Nord-Norge.
Christiansen, Bengt O.: Snøuglen.
Munch, Jens Storm: Kvalbeinplater fra vikingetid.
Brox, Ottar: Rorhoder.
Simonsen, Povl: Hvorfor heter det kroner og ører.

40/1964 Stagnes, Erling: LITT OM FUGLELIVET PÅ STONGLANDET (UTSOLGT)

41/1964 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XVII (UTSOLGT!)
Ramstad, Yngvar: Utgravningene på Trondenes.
Ramstad, Yngvar: Runepinnen fra Trondenes prestegård.
Vorren, Ørnulv: Barkebrød - hungersnød.
Brox, Ottar: Bygdehå ndverkeren.

42/1964 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XVIII. (UTSOLGT!)
Binns, Richard: Rester av landkrypdyr på Svalbard.
Skifte, Ola: Ekte morkler.
Slettjord, Skjalg: Bergfruen.
Stellander, Odd: Lav kan også være mat.
Berg, Magnus: Sjørøya.
Christiansen, Bengt: Zoologiske utstillinger.
Christiansen, Bengt: Havsulen og stormfugler i Nord-Norge.
Munch, Gerd Stamsø: En navneplate fra Steigen kirke.
Simonsen, Povl: En ny redskapstype fra norsk steinalder.
Vorren, Ørnulv: Samesølv.

43/1965 Brox, Arthur og Munch, Gerd Stamsø: GÅRDSHAUGER OG
TUFTEGRUPPER
(UTSOLGT!)

44/1965 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XIX. (UTSOLGT)
Wishman, Erik: Solen og været.
Berg, Magnus: Kunstig klekking av ferskvannsfisk.
Munch, Jens Storm: Registrering av fortidsminner i Harstad.
Grieg, Sigurd: To nordnorske drikkehorn fra 1400-å rene.

45/1965 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XX. (UTSOLGT!)
Hognestad, Per: Salper.
Hognestad, Per: Polartorsk.
Christiansen, Marit E.: Nordnorske kråkefugler.
Munch, Jens Storm: En bronsealders støpeform fra Grøtavær i Trondenes.
Vorren, Ørnulv: Stallos plystrepipe.

46/1965 Munch, Gerd Stamsø, Munch, Jens Storm og Simonsen Povl:
GREIPSTAD (UTSOLGT!)


47/1966 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XXI. (UTSOLGT!)
Vorren, Ørnulv: Navnetuer og navnesystem.
Grotnes, Ola: Barking og reiing av huder og skinn.
Stellander, Odd: En "sjelden" brunalge.
Binns, Richard: Funn av obsidian på Tromsøya.
Brox, Ottar: Kokfisk.

48/1966 TROMSØ MUSEUM OG DETS UTSTILLINGER (UTSOLGT!)

49/1966 Wishman, Erik: NORD-NORGES KLIMA (UTSOLGT!)

50/1966 Vorren, Ørnulv: FLYTTSAMENS HUSFORMER (UTSOLGT!)

51/1967 Vorren, Karl-Dag: EVIG TELE I NORGE (UTSOLGT)

52/1967 FRA NORDLYSOBSERVATORIET (UTSOLGT!)

53/1967 Vorren, Ørnulv: MUSEET OG SKOLEN (UTSOLGT!)

54/1967 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XXII. (UTSOLGT)
Aune, Ola Arne: Hva bestemmer viltbestandens størrelse?
Christiansen, Marit E.: Hvor langt nord i landet finnes strandkrabben?
Brun, Einar: Dvergmåke.
Aune, Ola Arne: Hare.
Andersen, Johan H.: Insektenes tilpasning og krav til omgivelsene.
Brun, Einar: Sjøstjerner.

55/1968 Simonsen, Povl: STEINALDEREN PÅ SØRØY (UTSOLGT!)

56/1968 JAN MAYEN (UTSOLGT!)
Grieg, Nordahl: Øya i ishavet.
Munch, Jens Storm: Innledning.
Binns, Richard: Geologi.
Rø nning, Olaf I.: Planteliv.
Skreslet, Stig og Andersen, Johan: Dyreliv.
Syse, Olav: Klima.
Richter, Søren: Historie.

57/1968 Vorren, Ørnulv: SAMENE I NATUR- OG KULTURMILJØET (UTSOLGT!)

58/1968 DE TRE STAMMERS MØTE I FINNMARK (UTSOLGT!)
Vorren, Ørnulv: Den samiske bosetning.
Simonsen, Povl: Den norske bosetning.
Eriksen, Hans Kr.: Finnenes innvandring.
Aarseth, Bjørn: Finnmarksfolket.

59/1969 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XXIII. (UTSOLGT)
Mehus, Harald: Kvann - en gammel nytteplante.
Andersen, Johan H.: Krypdyr i Nord-Norge.
Brun, Einar: Jomfrutrane ved Harstad.
Hvamstad, Per: Bjø rn og ulv i "Senjen og Tromsøe Sorenskriveri" 1817-1845.

60/1969 MINNER FRA DET GAMLE TROMSØ (UTSOLGT!)
Munch, Jens Storm: Innledning.
Kristoffersen, Johan Martin: Kirkehelg og storhelg i gamle dager.
Nordheim, Hanna: Til byen med melk.
Berg, Hildur: Hushjelp i byen.
Bratsberg, Korn.: Ungan i gata.
Kruse, Johanne Emilie: Erindringer fra barndommen.
Figenschou, Einar: Minner fra det gamle Tromsø .

61/1969 GLØTT FRA TROMSØ MUSEUM XXIV. (UTSOLGT)
Berg, Magnus: Fiskeriene og forskningen.
Klemetsen, Anders: To særpregede nordnorske ferskvannskrypdyr.
Simonsen, Povl: Ny bergkunst i Finnmark.

62/1969 Andersen, Johan H.: DYRELIVET I JORDBUNNEN (UTSOLGT!)

TILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00

Norsk flagg   The flag of United Kingdom   Die deutsche Flagge     Le Pavillon français   La bandera española

Åpningstider og priser

Norges arktiske universitetsmuseum holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

 

Vintersesong 1.9. - 31.5:
Mandag-fredag: 10.00-16.30
Lørdag: 12.00-15.00
Søndag: 11.00-16.00 

Andre åpningstider i 2019

Sommersesong 1.6. - 31.8.:

alle dager 9:00 - 18:00

Museet holder åpent alle dager i året unntatt 1.5 og 17.5., 24. og 25.12.

Priser:

Voksne: kr 70,-
Barn over 7 år/studenter/vernepliktige/pensjonister/honnør: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.):  kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

Fullstendig liste, se her

Café Rotunden er åpen på

søndager 12:00 - 15:30. Selvbetjening mandag - lørdag.

Polarmuseet holder stengt

Som et forebyggende tiltak mot smittespredning av koronaviruset er det besluttet å stenge utstillingene inntil videre. I første omgang avlyses også alle arrangementer fram til 19. april. Vi beklager ulempen dette medfører, og ser fram til å ønske alle våre besøkende velkommen tilbake.

Vintersesong 1.9–31.5:
Alle dager: 11.00–17.00

Sommersesong 1.6–31.8:
Alle dager: 09.00–18.00

1. mai og 17. mai holder museet stengt.


Priser

Voksne: kr 70,-

Barn (7-18)/studenter/pensjonister: kr 35,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett (2 voksne + barn): kr 140,-

Grupper (minimum 10 stk.): kr 50,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Tromsø Museum: kr 100,-/50,-/200,-

Studenter og ansatte ved UiT: gratis

 

Email: postmaster@polarmuseum.no

OBS: MUSEUMSSKUTA MS POLSTJERNA ER STENGT INNTIL VIDERE, I PÅVENTE AV REPARASJONSARBEID.

 

Priser:

Voksne: kr 50,-
Barn (7-18)/student/honnør): kr 25,-
Barn under 7 år: gratis
Familiebillett: kr 100,-

Grupper over 10 personer: kr 35,- pr. pers.

Kombinasjonsbillett Ms Polstjerna/Tromsø Museum/Polarmuseet: kr 100,-/50,-/200,- 

Kombinasjonsbillett MS Polstjerna/Polaria:

Voksen: kr 115,- 

Barn: kr 60,- 

Studenter: kr 75,- 

Honnør: kr 90,-

 

Åpent 24/7, gratis adgang

Kafé Hansine Hansen er åpen i sommer.
1.6. -1.9. kl. 11:30 - 15:30, alle dagar.


Klikk for et større kart