50 år med Universitetet i Tromsø Hvordan gikk det?

Vårt universitet er inne i sitt femtiende år og tidsskriftet «Ottar» markerer jubileet med et utvidet nummer som spør «Hvordan gikk det?»  Svarene peker ikke bare bakover, men søker også å vise ulike veier fremover. Enten det handler om helse, samfunn, kultur eller næringsliv, så gir artiklene et mangeartet inntrykk av hvor universitetet står i dag og hva vi har oppnådd som kunnskapsinstitusjon.

«Beskrivelse over Finnmarkens lapper», Knud Leem, 1767.
Innledning: Ivar Bjørklund
Gjennom Nord-Noreg til Arktis: Sveinung Eikeland og Anne Husebekk
Universitetet, landsdelen og avviklinga av Nord-Noreg: Narve Fulsås
Universitetet som nyskapingsfabrikk: Peter Arbo
UiT – riktig medisin for helsa i nord?: Knut Rasmussen
Kunst og kultur – et nytt vekstområde: Bjørn Eirik Olsen
Et universitet i Sápmi: Ivar Bjørklund
Håp i havet – fiskerihøgskolens liv og levnet: Petter Holm
Relevansen av det nære: Britt Kramvig
Barentshavet mellom kunnskap og politikk: Berit Kristoffersen og Paul Wassmann
Fotografiet: Sveinulf Hegstad