Ottar 1985–1989

Utgitte Ottar mellom 1985–1989

 

1954-1959   1960-1969   1970-1979    1980-1984   1990-1999    2000-2003   2004-2006    2007-2009   2010-2012    2013-2016   2017-

 

152/1985 GARNFARGING MED SOPP (UTSOLGT!)
Høiland, Klaus: Historikk.
Høiland, Klaus: Fargesoppens kjemiske natur.
Mørkved, Brynhild: Sopp og soppfarger.

153/1985 HEKSETRO (UTSOLGT!)
Johnsen, Marit Hauan: "En trollkvinne må du ikke la leve".
Bratrein, Håvard Dahl: Sissel på Slettnes - kvinne og "heks" i vår tid.
Brynleifsson, Siglaugur: Trolldom på Island.
Alver, Bente Gullveig: Tankens magt.
Willumsen, Liv: Nord-norske hekseskikkelser i litteraturen.

154/1985 ELVEBÅTEN (UTSOLGT!)
Rønbeck, Nils Fredrik:
Elvebåtens utbredelse på Nordkalotten.
Stakeelevene.
Elvebåtstaking i svensk og finsk Lappland.
Elvebåten i Finnmark og Reisadalen.
Staketeknikk.
Staking i stryk.
Elvebåtstakingens historie.
Elvestaking og friluftsliv.

155/1985 SAUEN (UTSOLGT!)
Jørgensen, Roger: Det tidligste småfeholdet i nord.
Westrheim, Sonja: "Røgtes Faaret med Godhed og Omhu, Giver det Hygge og Indtægt i Løn".
Høegh, Margrethe: Sauehold og bruk av ull i Nord-Norge.
Westrheim, Sonja: En liten smakebit av saueost fra Finnmark.
Mosli, Jens Halvdan: Sauen, ku vadis?
Mikkelsen, Magnar: Det store diktet om sauen.

156/1985 BJØRNEN I NORD-NORGE (UTSOLGT)
Wikan, Steinar: Bjørnen i kulturhistorien og i naturen.
Helskog, Knut: Bjørnejakt og ritualer for 6200-3700 år siden.
Wikan, Sveinar: Samiske ritualer under bjørnejakt.
Gaski, Harald: Bjørnen forstår ikke metaforer.
Kolstad, Morten: Glimt fra gamle bjørnejakter i nord.
Kolstad, Morten: Utbredelse og bestand av bjørn i Nord-Norge.
Sørensen, Ole Jakob og Kvam, Tor: Bjørnens predasjon.
Mysterud, Ivar: Er bjørnen farlig?
Jaren, Vemund: Forvaltning av bjørn i Nord-Norge.
Wikan, Steinar: Rovviltforskning i nord.

157/1985 AKVAKULTUR I NORD-NORGE (UTSOLGT)
Seiring, Jan: Fiskeoppdrett - fra hobbyvirksomhet til millionindustri.
Herstad, Tor-Jahn og Jakola, Karl Johan: Laks og ørret - ryggraden i dagens nordnorske oppdrett.
Refstie, Terje: Avl og spredning av avlsmessig framgang.
Jørgensen, Trond: Sykdomsproblemer i oppdrettsnæringa.
Stene, Anne: Forurensning fra oppdrettsanlegg.
Reinsnes, Trond Geir og Wallace, Jeff: Sjørøye - en kommende oppdrettsfisk.
Kjørsvik, Elin og Haug, Tore: Saltvannsfisk i oppdrett og kulturbetinget fiskeri.
Ringø, Einar og Tande, Kurt: Startforing av yngel -en bioteknologisk
utfordring innen havbruk/akvakultur.
Aasjord, Dagfinn og Fieler, Reinhold: Oppdrett av skjell.
Gulliksen, Bjørn: Oppdrett av andre marine organismer: Alger, krepsdyr, pigghuder, sjøpunger, sjøanemoner og flerartskulturer.

158/1986 GJENREISING ELLER NYREISING? (UTSOLGT)
Hauglid, Anders Ole: Gjenreisningen i et rikspolitisk perspektiv.
Dancke, Trond: Regionplanarbeidet i Finnmark 1945-48.
Nilsen, Dag: "Brente Steders Regulering" - fra norsk byplanleggings historie.
Bjørklund, Ivar: Gjenreisning og fornorsking. Opprop fra 78
kvænangsværinger, 15.august 1945.
Enoksen, Ragnhild: Intervju med Ruth og Sverre Sørensen.
Niemi, Einar: Gjenreisningen av Vadsø sentrum og ideene bak.
Hage, Ingebjørg: Gjenreisningsbebyggelsen: Planlegging, hustyper og
arkitektur.

159/1986 LYS OG LIV  (UTSOLGT)
Henriksen, Kjell: Måling av solstråling - redskap for tverrfaglig forskning.
Stamnes, Knut: Atmosfærens innvirkning på solstrålingen og dens betydning for livsbetingelsene på jorda.
Sydnes, Leif K.: Fotokjemi i naturen.
Mook, Reinhard: Været som bindeledd mellom lys og liv.
Junttila, Olavi: Fotosyntese hos grønne planter - grunnlaget for livet.
Nilsen, Jarle: Plantenes reaksjoner på daglengde og spektral energifordeling.
Stokkan, Karl-Arne: Lyset bestemmer tiden.
Volden, Gunnar: Solens virkninger på huden.
Hansen, Thormar og Bratlid, Trond: Søvnstudier i Nord-Norge - litt om
bakgrunnen for søvnlaboratoriet v/Åsgård sykehus.


160/1986 GRUVEHISTORIE   (UTSOLGT!)
Bøe, Per: Nord-norsk gruvehistorie - en oversikt.
Steen, Steinar: Bals gruver - landsdelens eldste gruvedrift.
Endresen, Bjørne Astor: Rana - et pionerområde i nord.
Bøe, Per: Skjerping.
Drivenes, Einar Arne: Gruvearbeideren - rallar eller fiskarbonde.

161/1986 PARASITTER HOS REIN  (UTSOLGT!)
Halvorsen, Odd: Parasitter og parasittisme.
Hemmingsen, Willy: Hjernemark.
Bye, Karstein: Rundmark i løpe og tarmer.
Haugerud, Rolf Egil og Hemmingsen, Willy: Lungemark.
Skorping, Arne: Ikter og bendelmark hos rein.
Haugerud, Rolf Egil og Nilssen, Arne C.: Reinens bihulemark.
Nilssen, Arne C. og Anderson, John R.: Reinens svelgbrems.
Folstad, Ivar; Hudbrems hos rein.
Korbi, Kjell A.: Parasitter i Reinkjøttkontrollen.
Norberg, Hans S.: Bekjempelse av parasitter.

162/1986 NORDNORSK KULTURHISTORIE (UTSOLGT!)
Høegh, Margrethe: Barseltradisjoner.
Bratrein, Håvard Dahl: "Spålunna og verfisk". Litt om folkelig barometer i Nord-Norge.
Rossnes, Gustav: Dunsanking på Svalbard.
Graff, Ola: Fra bygdemusikk til kalottspel. Den organiserte
spellmannsvirksomheta i Målselv etter krigen.
Bratrein, Håvar Dahl: Falkefangst i Nord-Norge.
Høegh, Margrethe og Johnsen, Marit Hauan: Gløtt fra magasinet.
Høegh, Margrethe: "Stjerneguttene" - en gammel tradisjon.
Wold, Helge A.: Nytt og bedre Ottar fra nr.1/1987.

163/1986 SAMISKE RETTIGHETSSPØRSMÅL (UTSOLGT!)
Bratrein, Håvard Dahl: Samiske rettigheter til jord i Nord-Troms på 1500- tallet.
Hansen, Lars Ivar: "Finneodelen" i Sør-Troms på 1600-tallet: En garanti for samiske rettigheter til jord.
Bjørklund, Ivar: Samiske rettigheter til jord i Nord-Troms på 17- og 1800- tallet.
Pedersen, Steinar: Staten, Samerettsutvalget og jordeiendomsforholdene i Finnmark.
Korpijaakko, Kaisa: Samenes rettigheter til jord i Sverige - Finland.

164/1987 TORSKEN - LIVSNERVE I NORD (UTSOLGT!)
Wold, Helge A.: "Og miste vi hannem, da lide vi nød..."
Mork, Jarle: Torskens utbredelse, vandringer og genetiske struktur.
Godø, Olav R.: Beskatning og forvaltning av torsken.
Per Solemdal: Hvorfor blir det gode og dårlige årsklasser av torsk?
Eliassen, Jens-Eric: Torskens plass i naturens økosystem - kan vi påvirke dette?
Kvenseth, Per Gunnar: Torsk som husdyr.
Falk-Petersen, Inger-Britt: Torsk og forurensing.

165/1987 SAMI DUODJI (UTSOLGT!)
Eira, Mari Teigmo: Duodji i et historisk perspektiv.
Andersen, Jon Ole: Produktutvikling av duodji.
Nilsson, Marianne: Lokal variasjon og vekst i duodji.
Aagård, Maja Dunfjeld: Konsulentvirksomhet og duodji i de sørsamiske
områdene.
Fossbakk, Beate: Duodji - samisk tradisjon i en moderne tid.

166/1987 VÆR OG VANN (UTSOLGT)
Mook, Reinhard:
Vann og varme henger sammen.
Årstidene i Nord-Norge.
Tåke er en sky på bakken.
Skyer og nedbør.
Fuktig vær smelter snøen hurtig.
Mer snø enn smeltevann gir breer.
Snøskred.
Dugg og rim.
Mye vann gjør jorda sleip.
Det underjordiske vann.
Tele samler vann.
Temperaturen i vann.
Overflatestrøm i sjøen.
Vindbølger på vann.
Flo og fjære.

167/1987 SOPP ER MAT (UTSOLGT!)
Mehus, Harald: Litt om sopp.
Mehus, Harald: Skivesopp.
Mehus, Harald: Kremler.
Skifte, Ola: Risker.
Mørkved, Brynhild: Vokssopp.
Mørkved, Brynhild: Musseronger.
Skifte, Ola: Fluesopp.
Mathiassen, Geir: Svartsporinger.
Mathiassen, Geir: Brunsporinger.
Mørkved, Brynhild: Rørsopp.
Skifte, Ola: Røyksopp.
Mehus, Harald: Noen andre matsopper.
Mørkved, Brynhild: Sopp - også forbundet med fare.
Mehus, Harald: Fra skog til matbord.

168/1987 ÅPENT TEMA (UTSOLGT!)
Knutsen, Nils M.: Barske gleder. Noen litteraturhistoriske notater om
nordnorsk humor.
Strann, Karl-Birger: Polarsnipa - trekkfugl med utrolig utholdenhet.
Albrethsen, Svend B.: Ikke bare en historie om tran.
Wold, Helge A.: Lennart Nilsson - stjernereporter på Lofothavet.

169/1988 "DØDEN SKAL DU LIDE" (UTSOLGT!)
Inger Marie Holm-Olsen: Gravhauger i nord-norsk arkeologi.
Ingegerd Holand: Graver - monoment for levende og døde.
Reidun Laura Andreassen: Grav og dødskult i yngre steinalder i Varanger.
Inger Storli: Begravelse i steinur - en gammel samisk gravskikk.
Povl Simonsen: Husgraver.
Gerd Stamsø Munch: Begravelser under kirkegolvet.
Håvard Dahl Bratrein: Den kristne begravelse.

170/1988 HANESKJELL - FISKERINÆRINGAS NYE "KJENDIS"  (UTSOLGT!)
Jan H. Sundet: Haneskjellets biologi.
Jan H. Sundet: Haneskjellets utbredelse og fangst av haneskjell.
Kjell Espen Langseth: Oppdrett av haneskjell.
Svein Fevolden: Haneskjell og populasjonsteknikk.
Øystein Jakobsen: Eventyret haneskjell.
Dag Eivind Opstad: Skjelltrålerutbygginga - hva skjedde.
Povl Simonsen: Bruk av skjell i forhistorisk tid.
Håvard Dahl Bratrein: Agnskjell.
Marit Hauan: ...det er det beste æ vet...

171/1988 NYBYGGERE I NORD (UTSOLGT!)
Helge A. Wold: Kultur i ei jubileumstid.
Kjell Jacobsen: Døler i Vefsn-bygdene.
Svein Fygle: Dølene i Salten med hovedvekt på Steigen.
Dagfinn Granlund og Vidkunn Haugli: Innvandringa til indre Troms.
Ernst Håkon Jahr: Dialektane i indre Troms - Bardu og Målselv.
Steinar Wikan: Dølene i Sør-Varanger.

172/1988 RYPE (UTSOLGT!)
Myrberget, Svein: Variasjoner i bestanden av ryper.
Steen, Johan B.: Revirkamp og hønevalg.
Gabrielsen, Geir Wing: Fryktresponser hos ryper, en rovdyrtilpasning?
Parker, Howard: Kråkebekjempelse som viltstelltiltak for lirype.
Spidsø, Tor K.: Næringsvalg hos kyllinger av lirype.
Erikstad, Kjell Einar: Kullvandringer.
Jørgensen, Even: Temperaturregulering og klima.
Steen, Johan B.: Ryper - tilberedning og matoppskrifter.


173/1988 SAMLEHEFTE (UTSOLGT!)
Wold, Helge A.: Il famoso stoccafisso - eller tørrfesk på italiensk.
Dybwig, Dagfinn og Møller, Jacob: Myrfenomen på Andøya - et uløselig
mysterium?
Strann, Karl-Birger: Trollfuglan - ukjente, men vanlige sjøfugler i Nord-
Norge.
Skifte, Ola: Trekk fra floaren på Svalbard.
Hauan, Marit: Kvinner på fangst eller fangstkvinner.
Mæhlum, Brit: Dialektkontakt i Longyearbyen.


174/1989 BARENTSHAVET   (UTSOLGT!)
Jan H. Sundet: Barentshavets historie og klima
Hans Chr. Eilertsen: Planteplankton - det første ledd i næringskjeden i
Barentshavet.
Kurt Tande og Tore Haug: Åta - sentralt i Barentshavets økosystem.
Jens-Eric Eliassen: Fiskeressurser i Barentshavet.
Rob Barrett og Tore Haug: Fugl og pattedyr - topp-predatorer i Barentshav- systemet.
Ola Flåten: Økologi og økonomi.
Pål Christensen: Fiskerienes betydning i eldre og nyere nordnorsk historie.
Helge A. Wold: Uten torsken kan vi berre pakke sammen.

175/1989 REISELIV  (UTSOLGT!)
Edvard Hoem: Midnattsol og champagne.
Nils M. Knutsen: Avsides inn i eventyret ligg det. Om reiseskildringer fra Nord-Norge.
Ann Helene Arntzen: Turistmagnetene og den kommersielle fantasi.
Jens Kristian Jacobsen: Før reisen fantes oppdagelsen. Etter reisen finnes turismen.

176/1989 RØYA I TAKVATNET (UTSOLGT!)
Anders Klemetsen: Røya - Nord-Norges laksefisk.
Martin-A.Svenning: Fiskehistoria om Takvatnet.
Anders Klemetsen: Takvassrøyas livskretsløp.
Per-Arne Amundsen: Mange munner å mette.
Geir A. Dahl-Hansen: Pelagisk røye - en effektiv planktonspiser.
Roar Kristoffersen: Parasittene hos Takvassrøya.
Hans Kristian Drægni: Teinefisket.
Per Grotnes og Anders Klemetsen: Et storstilt økologisk eksperiment.
Per Grotnes og Roar Kristoffersen: Ferskvannsrøye til oppdrett?
Per Grotnes: Røyevatn - en rik ressurs.
Anders Klemetsen: Rakrøye og annet snadder.
Anders Klemetsen og Per Grotnes: Nye ferskvannsbiologer.

177/1989 STEINALDEREN I 1980-ÅRA   (UTSOLGT!)
Ericka Engelstad: Var de alle menn?
Anne-Karine Sandmo: Stein og tilhørighet - litt om fortidas symbolbruk.
Elin Myrvoll: Stil og kunst i arkeologisk forskning.
Reidun Laura Andreassen: Om samvær og folkeliv i Vest-Finnmarks
tidligste historie.
Kjersti Schanche: Hus og samfunn i steinalderen.

178/1989 DIVERSE (UTSOLGT!)
Arne C. Nilssen: Innledning.
Franck Pettersen: Betlehemsstjerna - legende eller astronomisk fenomen?
Per Kyrre Reymert: Svalbards første kvalfangst.
Hans Ragnar Mathisen: Samisk reindrift i Tromsø-området.
Rolf Egil Haugerud: Rådyret vandrer mot nord.
Karl-Birger Strann: Fjæreplytten - en hardhaus blant våre fuglerTILBAKE

Kontakt:
E-post: ottar@uit.no 
Telefon: 77 64 40 00