Om Norges arktiske universitetsmuseum

Norges arktiske universitetsmuseum er Nord-Norges eldste vitenskapelige institusjon og har bidratt til kunnskap og innsikt i nordnorsk natur- og kulturhistorie, samfunn og livsgrunnlag siden 1872. Som ett av seks nasjonale universitetsmuseum er våre hovedoppgaver forskning og forskningskommunikasjon, utvikling og bevaring av vitenskapelige samlinger, formidling, forvaltning og undervisning. 

Norges arktiske universitetsmuseums samlinger og forskning favner bredt. Gjennom våre fire utstillingsarenaer kan du bli kjent med både natur, kultur, historie og kjente personligheter fra nord. 

Årlig besøker til sammen rundt 200 000 mennesker våre utstillinger.

Velkommen til oss!

Norges arktiske universitetsmuseum er en del av Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag