En kunnskapsbasert utvikling i Arktis

Koronapandemien har vist hvor sårbare samfunnene våre kan bli, men også hva samarbeid, kapasitet og kunnskap betyr. I forkant av en ny nordområdemelding stiller vi noen spørsmål om framtidens Arktis: Blir vi mer sårbare? Øker sikkerhetsutfordringene? Hvordan sikre en bærekraftig utvikling av natur og samfunn?

Statssekretær Audun Halvorsen (øverst til venstre) deltar på webinaret sammen med rektor Anne Husebekk, Jonas Stein, Sameline Grimsgaard, Martin Rypdal, Marit Reigstad, Ingvild Jakobsen, Stian Bones, Berit Kristoffersen, Alf Håkon Hoel, Else Grete Broderstad og Gunhild Hoogensen Gjørv. 
Statssekretær Audun Halvorsen (øverst til venstre) deltar på webinaret sammen med rektor Anne Husebekk, Jonas Stein, Sameline Grimsgaard, Martin Rypdal, Marit Reigstad, Ingvild Jakobsen, Stian Bones, Berit Kristoffersen, Alf Håkon Hoel, Else Grete Broderstad og Gunhild Hoogensen Gjørv. 

Forskningsbasert kunnskap står sentralt i utviklingen av et bærekraftig Arktis. Her bidrar UiT med forskning og innovasjon på en rekke områder, som klima og miljø, bærekraftig bruk av ressurser, teknologi- og samfunnsutvikling, samiske forhold og helse.

UiT-rektor Anne Husebekk inviterer til et åpent webinar der noen av forskerne ved UiT presenterer smakebiter fra sin forskning, etterfulgt av en kort paneldiskusjon med Utenriksdepartementet om hvordan UiT kan bidra til å sikre en god, kunnskapsbasert utvikling i Arktis også i framtida. 

Meld deg på webinaret her! 

Program:

Introduksjon ved UiT-rektor Anne Husebekk

Hvordan kan et forskningsprosjekt bygge broer mellom forskere og forskningsmiljø som aldri har samarbeidet, og hvorfor er det viktig at de samarbeider nå?
Professor Marit Reigstad, Institutt for arktisk og marin biologi, leder for Arven etter Nansen

Hvordan kan jussen og havretten bidra til en rettferdig fordeling av marine ressurser og til en bærekraftig utvikling av havet?
Professor Ingvild Jakobsen, Norsk senter for havrett

Mye av sikkerhetspolitikken i Arktis kan forstås historisk. Når stormaktenes interesser i dag kolliderer – hva er nytt og hva er gammelt?
Professor Stian Bones, Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi

Folkehelse i nord, Heart2Heart 
Professor Sameline Grimsgaard, leder av Tromsøundersøkelsen

Kunnskap og ansvar i relasjonene stat-urfolk-industri
Professor Else Grete Broderstad
, Senter for samiske studier

Kan vippepunkter føre til raske og uventede klimaendringer i Arktis? Og hvordan kan matematikk brukes til å studere dette?
Professor Martin Rypdal
, Institutt for matematikk og statistikk

Nordting er en del av Art VAPO. Her fra en tidligere forestilling med Amund Sjølie Sveen (t.v.), Liv Hanne Haugen og Erik Stifjell.
Nordting er en del av kunstprosjektet Art VAPO. Her fra en tidligere forestilling med Amund Sjølie Sveen (t.v.), Liv Hanne Haugen og Erik Stifjell. Foto: privat

En kunstbasert utvikling i Arktis 
Art VAPO – True North
, et prosjekt som utforsker Nord og nordlighet gjennom kunst

Paneldiskusjon om sikkerhetspolitikk og totalforsvar, forvaltning av havet nord for polarsirkelen, demografiutviklingen i nord og overgangen til et grønt skifte. Innledning av statssekretær Audun Halvorsen (H), Utenriksdepartementet.

Paneldeltakere:

Moderator: Skjalg Fjellheim, politisk redaktør i Nordlys

Når: 17. juni 2020 kl. 15.30–16.45
Hvor: Åpent webinar
Studiested: Tromsø
Målgruppe: Studenter, Gjester / eksterne, inviterte, Ansatte
Kontakt: Lars Buseth
E-post: lars.buseth@uit.no
Legg i kalender