#
#
Norsk senter for havrett ingvild.jakobsen@uit.no +4777646208 Tromsø TEO-H4 4.333B

Ingvild Ulrikke Jakobsen


Professor, Leder for Norsk senter for havrett


 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Elise Johansen, Philipp Peter Nickels:
  The Law of the Sea as Part of the Climate Change Regime Complex
  Cambridge University Press 2020
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Marine Protected Areas and Climate Change
  Cambridge University Press 2020
 • Tore Henriksen, Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Svalbardtraktaten og miljøvern
  Fagbokforlaget 2020
 • Tore Henriksen, Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Havretten og nyere miljørett
  Fagbokforlaget 2019
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Integrated Ocean Management in the Arctic: Comparative Analyses of the Implementation and Use of Marine Protected Areas in Canada and Norway
  Ocean Yearbook 2018 Ekstern lenke
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Rettslig regulering av marin plastforurensning i havområdene utenfor Svalbard
  Fagbokforlaget 2018
 • Margherita Paola Poto, Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Biodiversity protection: the Norwegian perspective Biodiversity conservation: from the Convention on Biological Diversity to the national level
  Environmental Liability 2016
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Elise Johansen:
  Efforts of the Arctic Council to Protect Sensitive Sea Areas from the Impacts of Shipping
  MarIus 2016
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Nele Matz-Lück:
  Environmental standards for deep seabed mining: Introduction
  Marine Policy 2016 Ekstern lenke
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Extractive industries in the Arctic: The International Legal Framework for the Protection of the Environment
  Nordisk miljörättslig tidskrift 2014
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Petroleumsvirksomhet i nord - hvilken rettslig betydning har miljøhensyn ved beslutningen av om nye områder skal åpnes og konsesjon tildeles?
  Nordisk miljörättslig tidskrift 2013
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  The adequacy of the law of the sea and international environmental law to the marine arctic: integrated ocean management and shipping
  Michigan State International Law Review 2013 Ekstern lenke
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Marine Protected Areas as a Tool to Ensure Environmental Protection of the Marine Arctic: Legal Aspects
  Springer Publishing Company 2013 Ekstern lenke
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Conservation of Marine Biodiversity by the use of Marine Protected Areas (MPAs)
  Northern Arctic Federal University 2012
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Marine verneområder i Arktis: Kyststatens forpliktelser og rettigheter
  Gyldendal Juridisk 2012
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Tore Henriksen:
  Prinsippene om føre var og økosystemtilnærming - Hvilken betydning har lovfestingen for marin ressursforvaltning?
  Universitetsforlaget 2012
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  The treaty on maritime delimitation between Norway and Russia
  Arctic Review on Law and Politics 2010
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Bevaring av biologisk mangfold ved marine beskyttede områder og uskyldig gjennomfart
  2004
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Natur og miljøvernhensyn i skog og skogbruk
  Det juridiske fakultets skriftserie 2001
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Elise Johansen, Signe Veierud Busch:
  The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints
  Cambridge University Press 2021
 • Elise Johansen, Signe Veierud Busch, Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints
  Cambridge University Press 2020
 • Trude Haugli, Gunnar Ketil Eriksen, Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol
  Fagbokforlaget 2018
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Developing good ocean governance of the changing Arctic by implementing ecosystem-based management
  2022
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Havrettslige rammer i lys av klimaendringer i Arktis
  2022
 • Elise Johansen, Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Hvor er fokuset i norsk klimapolitikk?
  Rett24.no 01. juli 2022
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Regjeringens plan for bevaring av marin natur får kritikk
  Fiskeribladet 25. april 2021
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Hilde Woker, Iva Parlov:
  Launch of a New Research Project at NCLOS: Developing Good Ocean Governance of the Arctic in Times of Unpredictable and Rapid Changes (DOGA)
  NCLOS Blog 2021 Ekstern lenke
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Comment - The OSPAR Convention
  2019
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Linda Finska:
  Global, regional and national regulation of marine debris in the Arctic: legal gaps and opportunities
  2019
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  The implementation and use of MPAs in the Arctic region
  2019
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Borgernes rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen etter Grunnlovens § 112
  2019
 • Trude Haugli, Ingvild Ulrikke Jakobsen, Gunnar Ketil Eriksen:
  Forord
  Fagbokforlaget 2018
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Hva skulle vi gjort uten havretten?
  Nordlys 19. november 2018
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Hvordan fikk vi det store havet?
  2018
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Protecting sensitive sea areas in the Arctic from risks posed by international shipping
  2017
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – ikke bare et politisk spørsmål
  Nordlys 24. oktober 2016
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Marine protected areas in the Arctic
  2016
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Hvilken rettslig betydning har miljøhensyn ved åpning av nye områder for petroleumsaktivitet?
  2016
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Marine Protected Areas in International Law - an Arctic perspective
  Brill|Nijhoff 2016
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Tore Henriksen:
  Norway and Arctic Marine Shipping
  2015
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Efforts under the Arctic Council to protect sensitive sea areas from the impact of shipping
  2015
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Paris-avtalen
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Marine Environmental Protection of the Arctic, with an emphasis on Marine Protected Areas.
  2015
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Prinsippet om økosystemtilnærming/samlet belastning
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Marine Pollution from Seabed Activities
  2014
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  The role of environmental considerations in the opening process of new northern sea areas to petroleum exploration: the case of Norway
  2014
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Tore Henriksen:
  Oljeboring, miljøaksjoner og havrett
  Nordlys 10. juni 2014
 • Tore Henriksen, Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Oljeboring, miljøaksjoner og havrett
  Nordlys 10. juni 2014
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Miljøparagrafen i grunnloven: Et symbol eller grunnlag for å handle?
  2014
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  International legal framework for the protection of the environment
  2013
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  The adequacy of the law of the sea and international environmental law to the marine arctic
  2013
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  The adequacy of the law of the sea and international environmental law to the Arctic Ocean
  2013
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Internasjonale rettslige rammer for økosystembasert forvaltning
  2012
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Fisheries in plans of integrated management of oceans: A comparision between the Norwegian plans and the EU Marine Strategic Framework Directive
  2012
 • Tore Henriksen, Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Rettsutviklingen i Arktis
  2011
 • Maja Sojtaric, Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Norge kan verne mer
  10. mai 2011
 • Tom Erik Økland, Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Med plikt til å verne marint mangfold
  10. april 2011
 • Alf Håkon Hoel, irene vanja Dahl, Ingvild Ulrikke Jakobsen, Harald Loeng, Gunnar Sander, Hein Rune Skjoldal:
  The Arctic Ocean Review
  2011
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Shipping in the Arctic
  2011
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  The Law of the Sea in the Arctic
  2010
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Marine protected areas in international law: a Norwegian perspective
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Helhetlig havforvaltning - Hvordan samordne olje, fiskeri og miljø?
  2010
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Protection of marine biological diversity by the use of Marine Protected Areas (MPAs)
  2010
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Folkerettslige spørsmål knyttet til marine verneområder for bevaring av biologisk mangfold
  2010
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  "Sedvanerett" og "softlaw" som rettskilder i folkeretten. Om hvordan de anvendes og hvorfor
  2010
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Oljeutvinning i nordlige havområder – hvordan skal hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas?
  2010
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Is there an obligation to establish Protected Areas under the Convention on Biodiversity?
  2007
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen:
  Marint vern internasjonalt - rettslige rammer
  2006
 • Se alle arbeider i Cristin →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Publikasjoner

   

   “The Arctic Ocean Review”, Akureyri: PAME International Secretariat( with Hoel, Alf Håkon; Dahl, Irene Vanja; Loeng, Harald; Sander, Gunnar; Skjoldal, Hein Rune), 2011

  Norway and Arctic Marine Shipping”, Legal report to the Fram Centre in Tromsø (with Tore Henriksen), 2011.

  "Marine Protected Areas in International Law - A Norwegain Perspective", PhD thesis, University of Tromsø 2009.


  "Natur og miljøvernhensyn i skog og skogbruk". Det juridiske fakultet skriftserie nr.48, 2001.

   


  Forskningsinteresser

  Undervisning
  Havrett, miljørett, folkerett og forvaltningsrett

  Aktuelle forskningsinteresser
  Internasjonal miljø- og havrett

  TEO-H4 4.333B

  Klikk for større kart