Ingvild Ulrikke Jakobsen


Professor, Leder for Norsk senter for havrett


 • Linda Finska, Ludmila Ivanova, Ingvild Ulrikke Jakobsen, Heidi Rapp Nilsen, Anne Katrine Normann, Jan Jakub Solski :
  Waste Management on Fishing Vessels and in Fishing Harbors in the Barents Sea: Gaps in Law, Implementation and Practice
  Ocean Development and International Law 2022 ARKIV / DOI
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Elise Johansen, Philipp Peter Nickels :
  The Law of the Sea as Part of the Climate Change Regime Complex
  Cambridge University Press 2020
 • Tore Henriksen, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Svalbardtraktaten og miljøvern
  Fagbokforlaget 2020
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Marine Protected Areas and Climate Change
  Cambridge University Press 2020
 • Tore Henriksen, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Havretten og nyere miljørett
  Fagbokforlaget 2019
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Rettslig regulering av marin plastforurensning i havområdene utenfor Svalbard
  Fagbokforlaget 2018
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Integrated Ocean Management in the Arctic: Comparative Analyses of the Implementation and Use of Marine Protected Areas in Canada and Norway
  Ocean Yearbook 2018 DOI
 • Margherita Paola Poto, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Biodiversity protection: the Norwegian perspective Biodiversity conservation: from the Convention on Biological Diversity to the national level
  Environmental Liability 2016
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Elise Johansen :
  Efforts of the Arctic Council to Protect Sensitive Sea Areas from the Impacts of Shipping
  MarIus 2016
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Nele Matz-Lück :
  Environmental standards for deep seabed mining: Introduction
  Marine Policy 2016 DOI
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Extractive industries in the Arctic: The International Legal Framework for the Protection of the Environment
  Nordisk miljörättslig tidskrift 2014
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  The adequacy of the law of the sea and international environmental law to the marine arctic: integrated ocean management and shipping
  Michigan State International Law Review 2013 DOI
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Elise Johansen, Signe Veierud Busch :
  The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints
  Cambridge University Press 2021
 • Elise Johansen, Signe Veierud Busch, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  The Law of the Sea and Climate Change: Solutions and Constraints
  Cambridge University Press 2020
 • Trude Haugli, Gunnar Ketil Eriksen, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol
  Fagbokforlaget 2018
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Marine Protected Areas in International Law - an Arctic perspective
  Brill|Nijhoff 2016
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Vito De Lucia :
  Mot en rettslig bindende avtale om biologisk mangfold utenfor nasjonal jurisdiksjon?
  Rett24.no 2023 FULLTEKST
 • Anna Wargelius, Muath K Alsheikh, Espen Gamlund, Camilla Tøndel, Aina Bartmann, Arne Holst-Jensen m.fl.:
  Genteknologi i en bærekraftig fremtid
  2023 FULLTEKST
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Maritime Spatial Planning: tool for sustainable and inclusive economic development
  2022
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Tore Henriksen :
  Med behandlingen av Snøkrabbe II i plenum kommer sannhetens øyeblikk
  Rett24.no 02. november 2022
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  UNCLOS - 40 year Anniversary Symposium. What significance has UNCLOS had for smaller maritime states such as Norway?
  2022
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Krigen i Ukraina og forvaltningen av våre nordlige havområder
  Lov og Rett 2022
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Norge trenger en ny havmiljølov
  Forskersonen.no 21. september 2022
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Irene Vanja Dahl :
  Havets grunnlov - hvilke områder og ressurser råder vi over i nord?
  2022
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Havrettslige rammer i lys av klimaendringer i Arktis
  2022
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Developing good ocean governance of the changing Arctic by implementing ecosystem-based management
  2022
 • Elise Johansen, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Hvor er fokuset i norsk klimapolitikk?
  Rett24.no 01. juli 2022
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Hilde Woker, Iva Parlov :
  Launch of a New Research Project at NCLOS: Developing Good Ocean Governance of the Arctic in Times of Unpredictable and Rapid Changes (DOGA)
  NCLOS Blog 2021 FULLTEKST
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Regjeringens plan for bevaring av marin natur får kritikk
  Fiskeribladet 25. april 2021
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Borgernes rett til kunnskap om naturmiljøets tilstand og om virkningene av planlagte og iverksatte inngrep i naturen etter Grunnlovens § 112
  2019
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  The implementation and use of MPAs in the Arctic region
  2019
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Linda Finska :
  Global, regional and national regulation of marine debris in the Arctic: legal gaps and opportunities
  2019
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Comment - The OSPAR Convention
  2019
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Hvordan fikk vi det store havet?
  2018
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Hva skulle vi gjort uten havretten?
  Nordlys 19. november 2018
 • Trude Haugli, Ingvild Ulrikke Jakobsen, Gunnar Ketil Eriksen :
  Forord
  Fagbokforlaget 2018
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Protecting sensitive sea areas in the Arctic from risks posed by international shipping
  2017
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Marine protected areas in the Arctic
  2016
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Oljevirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja – ikke bare et politisk spørsmål
  Nordlys 24. oktober 2016
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Hvilken rettslig betydning har miljøhensyn ved åpning av nye områder for petroleumsaktivitet?
  2016
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Tore Henriksen :
  Norway and Arctic Marine Shipping
  2015
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Efforts under the Arctic Council to protect sensitive sea areas from the impact of shipping
  2015
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Marine Environmental Protection of the Arctic, with an emphasis on Marine Protected Areas.
  2015
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Prinsippet om økosystemtilnærming/samlet belastning
  2015 FULLTEKST
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Paris-avtalen
  2015 FULLTEKST
 • Tore Henriksen, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Oljeboring, miljøaksjoner og havrett
  Nordlys 10. juni 2014
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen, Tore Henriksen :
  Oljeboring, miljøaksjoner og havrett
  Nordlys 10. juni 2014
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Miljøparagrafen i grunnloven: Et symbol eller grunnlag for å handle?
  2014
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Marine Pollution from Seabed Activities
  2014
 • Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  The role of environmental considerations in the opening process of new northern sea areas to petroleum exploration: the case of Norway
  2014

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Publikasjoner

   

   “The Arctic Ocean Review”, Akureyri: PAME International Secretariat( with Hoel, Alf Håkon; Dahl, Irene Vanja; Loeng, Harald; Sander, Gunnar; Skjoldal, Hein Rune), 2011

  Norway and Arctic Marine Shipping”, Legal report to the Fram Centre in Tromsø (with Tore Henriksen), 2011.

  "Marine Protected Areas in International Law - A Norwegain Perspective", PhD thesis, University of Tromsø 2009.


  "Natur og miljøvernhensyn i skog og skogbruk". Det juridiske fakultet skriftserie nr.48, 2001.