Else Grete Broderstad


Professor, urfolksstudier

Stillingsbeskrivelse

Koordinator på masterprogrammet Indigenous Studies.

Underviser på kursene introduction to indigenous studies; methodology and methods in indigenous studies; master thesis in indigenous studies; Indigenous peoples - politics, institutions and tools; negotiations and consultations in northern and indigenous areas og norsk politikk: institusjoner og prosesser.

Veileder studenter på masterprogrammene Indigenous Studies og Governance and Entrepreneurship in Northern and Indigenous Areas. 

Leder forskningsgruppa Indigenous Peoples, Governance, Rights, Institutions and Democracy • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes :
  Sannhet for forsoning? Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
  Nytt Norsk Tidsskrift 2024 PROSJEKT / ARKIV / DOI
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad, Hans Kristian Hernes :
  Sannhet for forsoning? Om den norske sannhets- og forsoningskommisjonens rapport
  Nytt Norsk Tidsskrift 2024 DOI
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  The Norwegian TRC: Truth, Reconciliation, and Public Engagement
  International Journal on Minority and Group Rights 19. juli 2023 ARKIV / DOI
 • Else Grete Broderstad :
  Sámi education between law and politics – The Sámi-Norwegian context
  Universitetsforlaget 2022 DOI
 • Else Grete Broderstad :
  Om departemental politisk spagat og folkerettens kulturvern
  Tidsskriftet UTMARK 2022 ARKIV
 • Sigrid Engen, Vera Helene Hausner, Per Fauchald, Audun Ruud, Else Grete Broderstad :
  Small hydropower, large obstacle? Exploring land use conflict, Indigenous opposition and acceptance in the Norwegian Arctic
  Energy Research & Social Science 2022 ARKIV / DOI
 • Nina Monica Tennberg, Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes :
  Revisiting the governance triangle in the Arctic and beyond
  Routledge 2021
 • Else Grete Broderstad :
  International law, state compliance and wind power. Gaelpie (Kalvvatnan) and beyond
  Routledge 2021
 • Camilla Brattland, Else Grete Broderstad, Catherine Howlett :
  Indigenous agency in aquaculture development in Norway and New Zealand
  Routledge 2021
 • Hans-Kristian Hernes, Else Grete Broderstad, Nina Monica Tennberg :
  Indigenous rights and governance theory
  Routledge 2021
 • Sigrid Engen, Vera Helene Hausner, Georgina G. Gurney, Else Grete Broderstad, Rose Keller, Aase Kristine Aasen Lundberg m.fl.:
  Blue justice: A survey for eliciting perceptions of environmental justice among coastal planners’ and small-scale fishers in Northern-Norway
  PLOS ONE 2021 ARKIV / DOI
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Comprehending the mandate and interactions of land tenure reform in Finnmark, Norway
  Routledge 2020 ARKIV
 • Nina Monica Tennberg, Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes :
  Indigenous Peoples, Natural Resources and Governance. Agencies and Interactions
  Routledge 2021
 • Timo Koivurova, Else Grete Broderstad, Dorothee Cambou, Dalee Dorough, Florian Stammler :
  Routledge Handbook of Indigenous Peoples in the Arctic
  Routledge 2020
 • Sigrid Engen, Else Grete Broderstad, Jannike Falk-Andersson, Per Fauchald, Georgina G. Gurney, Vera Helene Hausner m.fl.:
  Blue justice: eliciting perceptions of environmental justice related to planning and use of coastal areas in Northern-Norway
  2024
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad :
  Hva kan og bør forsoning innebære?
  nordnorskdebatt.no 29. februar 2024 DATA
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Who governs our stories? The gathered narratives of the Norwegian Truth and Reconciliation Commission
  2023
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Vi trenger etiske retnings­linjer for forskning på materialet til Sannhets- og forsoningskommisjonen
  Forskersonen.no 2023 DATA
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Hvem skal forvalte våre historier?
  2023
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Reconciliation, justice and injustice: the Nordic context.
  2023
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Hva kan føre til forsoning?
  nordnorskdebatt.no 2023
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad :
  Media coverage, reconciliation and recommendations
  2023
 • Else Grete Broderstad :
  Om Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport – hva kan føre til forsoning?
  2023
 • Else Grete Broderstad :
  International law, state compliance and wind power on reindeer herding lands: Cases from Norway
  2022
 • Else Grete Broderstad :
  Introduction to the Nasafjell case
  2022
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad :
  Følgeforskning og salmehefte
  12. mai 2022 DATA
 • Else Grete Broderstad :
  Historie, samepolitisk utvikling og institusjonsbygging
  2022
 • Else Grete Broderstad :
  Indigenous peoples, natural resources and governance
  2022
 • Else Grete Broderstad, Berit Merete Nystad Eskonsipo :
  Sámi vuoigatvuođabarggu ovdáneapmi. Vuorrováikkuhus gaskal akšuvnnaid ja organisašuvdnabarggu
  2022
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  Samarbeidsutfordringene mellom FeFo, Sametinget og fylkeskommunen
  2022
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad :
  Sagt om kommisjonen: intervjudata, foreløpige funn
  2022
 • Eva Josefsen, Else Grete Broderstad :
  Den tause kommisjon?
  2022
 • Else Grete Broderstad :
  Problematiserte kommisjonens taushetsstrategi
  06. mai 2022
 • Ana Luisa Sanchez Laws, Else Grete Broderstad, Anna Nordahl Carlsen, Emma Mary Louisa Arnold, Lena Gross :
  Civil disobedience, non-violence, democracy and climate change
  2021
 • Sigrid Engen, Georgina G. Gurney, Aase-Kristine Aasen Lundberg, Rose Keller, Francisco Javier Ancin Murguzur, Emma Annika Salminen m.fl.:
  Blue Justice: a survey for eliciting perceptions of environmental justice among coastal planners’ and small-scale fishers in Northern-Norway
  2021
 • Morten Kræmer, Else Grete Broderstad :
  NRK Helgemorgen, intervju om Lappekodisillen
  24. oktober 2021
 • Lena Gross, Else Grete Broderstad :
  Urfolkskunnskap, planlegging og beslutninger i miljøforvaltningen. Lokal forankring av konsekvensutredninger
  2021
 • Else Grete Broderstad :
  Implementing Indigenous Self-Determination: The Case of the Sámi in Norway
  2021
 • Else Grete Broderstad, Eva Josefsen :
  The Norwegian TRC’s investigation of state assimilation policy towards the Indigenous Sámi and the Kven minority – mandate and public engagement
  2021
 • Else Grete Broderstad, Hans-Kristian Hernes :
  Approaches and strategies to mining on Sámi lands
  2020
 • Else Grete Broderstad, Dalee Dorough :
  The fundamental importance of land, territories and resources
  Routledge 2020 DATA
 • Else Grete Broderstad :
  De nordiske sametingene
  2020
 • Else Grete Broderstad :
  Samspill mellom urfolks- og nordområdepolitikken
  2020
 • Else Grete Broderstad :
  Aspects of the policy field of Sámi education– the Norwegian-Sámi context
  2020
 • Else Grete Broderstad, Torjer Andreas Olsen :
  Dekolonisering, samifisering og forsoning. Hva handler det om i en samisk og norsk kontekst?
  2020
 • Else Grete Broderstad :
  Kunnskap og ansvar i relasjonene stat-urfolk-industri
  2020 DATA
 • Else Grete Broderstad :
  «Fra «Fjordfolket i Kvænangen» til Sannhetskommisjonen»
  2020
 • Else Grete Broderstad :
  Samepolitisk utvikling og institusjonsbygging
  2020
 • Else Grete Broderstad :
  Samiske erfaringer: fra "fattigfinn" til usynlig til medborger
  2019
 • Else Grete Broderstad :
  Introduksjon: forskning i og for det markasamiske området. Presentasjon av seniorforsker Dikka Storm og professor emeritus Lars Ivar Hansen
  2019

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →


  Forskningsinteresser

  Statsvitenskap. Politisk teori, deliberativt demokrati.

  Forholdet mellom urfolksrettigheter og statsborgerrettigheter. Grenseoverskridende reindrift.

  Politiske prosedyrer i forholdet mellom urfolksorganer og statlige myndigheter, konsultasjoner.

  Governance ordninger - forskjeller og likheter i det sirkumpolare nord, hjemmestyre- og selvstyreordninger, lokal, regional og nasjonal forvaltning av utmarksressurser, ressursforvaltning, konflikter mellom urfolk og industri.

  Undervisning

  STV 1002 Norsk politikk, institusjoner og prosesser

  IND 3025 Introduction to indigenous studies

  IND 3014 Negotiations and consultations in norhtern and indigenous areas

  IND 3026 Methodology and methods in indigenous studies

  IND 3004 Master thesis in indigenous studies 

  STV 3020 Indigenous peoples - politics, institutions and tools

  STV 3040 Northern governance 

     CV