Bilde av Bones, Stian
Bilde av Bones, Stian
Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi stian.bones@uit.no +4777623147 90101016 Her finner du meg

Stian Bones


Professor i historie

Stillingsbeskrivelse

Min forskning og undervisning er hovedsakelig knyttet til norsk og internasjonal historie på 1900-tallet


 • Stian Bones :
  A Defense Dilemma and a Possible Security Dilemma: Norway, the United States, and the Defense of Northern Norway, 1960–1980
  Routledge 2024
 • Stian Bones :
  Et forsvarsproblem og et mulig sikkerhetsdilemma. Allierte forsterkninger og sikkerhetspolitikk i Nord, 1960–1980
  Cappelen Damm Akademisk 2023 ARKIV
 • Stian Bones, Gunnar D. Hatlehol :
  Devastation and Forced Evacuation: The Actors and Their Motives
  T.M.C. Asser Press 2023 DOI
 • Stian Bones, Gunnar D. Hatlehol :
  The Inclusion of Finnmark’s Devastation and Forced Evacuation Charge in Hostage
  T.M.C. Asser Press 2023 DOI
 • Fredrik Fagertun, Bjørg Evjen, Stian Bones :
  Om bokverket Andre verdenskrig i nord.
  Orkana Forlag 2022
 • Hallvard Tjelmeland, Stian Bones :
  Svalbard ut av krigen
  Orkana Forlag 2022
 • Tom Kristiansen, Stian Bones :
  Nordkalotten, Nord-Norge og forspillet til krigen
  Orkana Forlag 2022
 • Stian Bones :
  Frihet, liv og rett. Sluttrefleksjoner
  Orkana Forlag 2022
 • Stian Bones :
  Kald krig
  Orkana Forlag 2022
 • Stian Bones, Gunnar D. Hatlehol, Marianne Neerland Soleim :
  Krigsforbryterne
  Orkana Forlag 2022
 • Stian Bones, Nina Planting Mølmann :
  Det første frigjorte Norge
  Orkana Forlag 2022
 • Fredrik Fagertun, Stian Bones :
  Norsk og alliert motstand i Nord-Norge
  Orkana Forlag 2022
 • Stian Bones, Fredrik Fagertun, Marianne Neerland Soleim :
  Ut av tysklands grep: militær frigjøring og tysk avvikling
  Orkana Forlag 2022
 • Stian Bones, Gunnar D. Hatlehol :
  Evakueringens aktører
  Orkana Forlag 2022
 • Stian Bones :
  Andre verdenskrig i nord. Kampen om frihet
  Orkana Forlag 2022
 • Kari Aga Myklebost, Stian Bones :
  Slik har Norge blitt brukt i russisk propaganda. Beskrives som minnealliert
  02. februar 2024 FULLTEKST
 • Stian Bones :
  Frigjøring og frihet
  Ottar 2023
 • Stian Bones :
  Kald krig i Tromsø
  2023
 • Stian Bones :
  Om "Den finske fare" - en kommentar
  2023
 • Stian Bones :
  Untold Arctic Wars
  16. februar 2022
 • Stian Bones :
  Noen hastet opp denne trappa for å gjemme unna viktige dokumenter
  12. februar 2022
 • Stian Bones :
  UiT-professor om Norges sikkerhet: - Vi er i en helt annen kategori enn Ukraina
  21. februar 2022
 • Stian Bones :
  The State and the Freedom. The Norwegian Ministry of Foreign Affairs and the Meaning of the Second World War
  2022
 • Stian Bones :
  Om Russlands overfall på Ukraina
  26. februar 2022
 • Stian Bones :
  Russlands overfall på Ukraina
  25. februar 2022
 • Stian Bones :
  Norden i Nato
  2022
 • Stian Bones :
  Gerhard Schønings norgeshistorie
  2022
 • Stian Bones :
  Historie og nasjon hos Gerhard Schøning
  2022
 • Stian Bones :
  Forholdet Norge-Russland etter angrepet på Ukraina
  2022
 • Stian Bones :
  Hvem er du når verden brenner?
  Museumsutstilling 2022
 • Stian Bones :
  Norge, Russland og minnemarkeringer knyttet til andre verdenskrig
  08. mai 2022
 • Stian Bones :
  UiT-forskere: Risikerer å sette russiske kolleger i fare
  26. mars 2022
 • Kari Aga Myklebost, Stian Bones :
  Spionskandale og etterretningstrusler: Ny forskningshverdag i Tromsø
  11. november 2022 DATA
 • Kari Aga Myklebost, Stian Bones :
  Den norsk-russiske grensa gjennom 200 år.
  2022
 • Stian Bones, Kari Aga Myklebost :
  Kremls invasjon: Sikkerhetsdilemma og stormaktsideolog
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022
 • Stian Bones :
  Vant krigen, tapte freden
  18. oktober 2021
 • Stian Bones :
  Svalbard og krigen
  2021
 • Stian Bones :
  Krigen og kvenene
  2021
 • Stian Bones :
  Inclusion of Finnmark´s Devastation Charge Against Rendulic
  2021
 • Stian Bones :
  Reflections on Norwegian WWII Memory Culture
  2021
 • Kari Aga Myklebost, Stian Bones :
  Norge, Russland og krigen
  Klassekampen 2021
 • Stian Bones :
  Om krig og kunnskap
  Nordnorsk debatt - Nordlys 09. desember 2020
 • Stian Bones :
  Krigen og nordområdene
  Nordnorsk debatt - Nordlys 08. desember 2020
 • Stian Bones :
  Om. "Slaget om Narvik"
  29. mai 2020
 • Stian Bones :
  Russland har alltid utfordret Norge på Svalbard. Men nå er deler av kritikken annerledes
  07. februar 2020
 • Petia Mankova, Stian Bones :
  Russlands baser i Arktis
  Nordlys 12. juni 2020 ARKIV
 • Stian Bones :
  Protest fra øst (om Svalbard)
  06. februar 2020
 • Stian Bones :
  Om Svalbardtraktaten
  07. februar 2020
 • Stian Bones :
  Naboforholdet blir neppe endret
  30. juni 2020
 • Stian Bones :
  Svalbardtraktaten 100 år
  07. februar 2020

 • De 50 siste resultatene fra Cristin vises på siden. Se alle arbeider i Cristin her →

  Publikasjoner utenom Cristin

  Enkelte utvalgte arbeid: 

  • (central contributer to), Sven G. Holtsmark (ed.), Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917–2014 [Neighbours in Fear and Expectation. Norway and Russia 1917–2014] (Oslo: Pax forlag 2015)
  • I oppdemmingspolitikkens grenseland. Nord-Norge i den kalde krigen 1947-70, dr. art.-avhandling, Universitetet i Tromsø 2007. 
  • Med dragning mot nord. Gerhard Schøning som historiker, hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 1999.

  Utvalgte artikler:

  • “SCAR as a healing process? Norwegian Science Diplomacy in a Divided Arctic”, in Peder Roberts, Lize-Marié van der Watt & Adrian Hawkins (eds.), Antarctica and the Humanities (London: Palgrave Macmillan 2016), pp. 231–249
  • “Sputnik effects” in Norden? Science and modernisation in Arctic Norway and Sweden, in Valur Ingimundarson and Rósa Magnúsdóttir (eds.), Nordic Cold War Cultures: Ideological Promotion, Public Reception, and East-West Interactions (Helsinki: Aleksanteri Cold War Series, 2015), s. 57–74.
  • «Hvordan sikre vestens utpost? Norsk og amerikansk grensepolitikk i Nord-Norge 1950–1965» [How to Secure the Western Outpost. Norwegian and American Border Politics in North Norway 1950–1965], in Lars Elenius (ed.), Nordiska gränser i historien. Linjer och rum, konstruktion och dekonstruktion (Joensuu: University Press of Eastern Finland 2014), pp. 206–227
  • «Science In-between: Norway, The European Arctic and the Soviet Union”, in Sverker Sörlin (ed.), Science, Geopolitics and Culture in the Polar Region – Norden Beyond Borders (London: Ashgate 2013), pp. 143–169
  • "Den ureine fronten. Nordkalotten som sikkerhetspolitisk problem", i Solveig Halvorsen, Terje Halvorsen, Einar Niemi og Helge Pharo (red.), I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen, Oslo 2009, s. 289-307
  • "Gerhardsen og sikkerhetspolitikken sett fra et amerikansk synspunkt", i Arbeiderhistorie: Årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, 2009, s. 29-47
  • "Norway and past International Polar Years - a historical account", i Polar Research nr. 2 2007, s. 195-203
  • "Med viten og vilje. Einar Gerhardsens reise til Sovjetunionen i 1955", i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 3 2006, s. 276-286
  • "Gerhard Schøning, Gothicism and the Re-evaluation of Northern Landscapes", i Acta Borealia nr. 2 2001, s. 61-84


  Forskningsinteresser

  1. Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder forholdet til Sovjetunionen og Russland, norsk polarpolitikk og forholdet mellom USA og Norge

  2. Den kalde krigen, med vekt på Norge og Norden

  3. Norge og den andre verdenskrigen

  4. Utforskninga av nordområdene: Vitenskap og politikk

  Undervisning

  HIS-1003: Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850-2000

  HIS-1008: Norge i internasjonal politikk

  HIS-1025: Norge og den andre verdenskrigen (nettstudium)

  HIS-2005: Frå Jalta til Malta. Den kalde krigens oppkomst, utvikling og avvikling

  HIS 2009: Det russiske arktis. Norge og Russland i nord

  HIS-3001: Forskningsdesign med metode for mastergrad i historie

  HIS-3008: Forskingslitteratur

  HIS-3021: Fra nordfront til isfront. Nordområdene på 1940-tallet