Personkort bilde

Stian Bones

Professor i historie Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

1. Norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk, herunder forholdet til Sovjetunionen og Russland, norsk polarpolitikk og forholdet mellom USA og Norge

2. Den kalde krigen, med vekt på Norge og Norden

3. Norge og den andre verdenskrigen

4. Utforskninga av nordområdene: Vitenskap og politikk

HIS-1003: Nasjonalisme, imperialisme og globalisering 1850-2000

HIS-1008: Norge i internasjonal politikk

HIS-1025: Norge og den andre verdenskrigen (nettstudium)

HIS-2005: Frå Jalta til Malta. Den kalde krigens oppkomst, utvikling og avvikling

HIS 2009: Det russiske arktis. Norge og Russland i nord

HIS-3001: Forskningsdesign med metode for mastergrad i historie

HIS-3008: Forskingslitteratur

HIS-3021: Fra nordfront til isfront. Nordområdene på 1940-tallet

Min forskning og undervisning er hovedsakelig knyttet til norsk og internasjonal historie på 1900-tallet

Enkelte utvalgte arbeid: 

 • (central contributer to), Sven G. Holtsmark (ed.), Naboer i frykt og forventning. Norge og Russland 1917–2014 [Neighbours in Fear and Expectation. Norway and Russia 1917–2014] (Oslo: Pax forlag 2015)
 • I oppdemmingspolitikkens grenseland. Nord-Norge i den kalde krigen 1947-70, dr. art.-avhandling, Universitetet i Tromsø 2007. 
 • Med dragning mot nord. Gerhard Schøning som historiker, hovedoppgave i historie, Universitetet i Tromsø 1999.

Utvalgte artikler:

 • “SCAR as a healing process? Norwegian Science Diplomacy in a Divided Arctic”, in Peder Roberts, Lize-Marié van der Watt & Adrian Hawkins (eds.), Antarctica and the Humanities (London: Palgrave Macmillan 2016), pp. 231–249
 • “Sputnik effects” in Norden? Science and modernisation in Arctic Norway and Sweden, in Valur Ingimundarson and Rósa Magnúsdóttir (eds.), Nordic Cold War Cultures: Ideological Promotion, Public Reception, and East-West Interactions (Helsinki: Aleksanteri Cold War Series, 2015), s. 57–74.
 • «Hvordan sikre vestens utpost? Norsk og amerikansk grensepolitikk i Nord-Norge 1950–1965» [How to Secure the Western Outpost. Norwegian and American Border Politics in North Norway 1950–1965], in Lars Elenius (ed.), Nordiska gränser i historien. Linjer och rum, konstruktion och dekonstruktion (Joensuu: University Press of Eastern Finland 2014), pp. 206–227
 • «Science In-between: Norway, The European Arctic and the Soviet Union”, in Sverker Sörlin (ed.), Science, Geopolitics and Culture in the Polar Region – Norden Beyond Borders (London: Ashgate 2013), pp. 143–169
 • "Den ureine fronten. Nordkalotten som sikkerhetspolitisk problem", i Solveig Halvorsen, Terje Halvorsen, Einar Niemi og Helge Pharo (red.), I politikkens irrganger. Festskrift til Knut Einar Eriksen, Oslo 2009, s. 289-307
 • "Gerhardsen og sikkerhetspolitikken sett fra et amerikansk synspunkt", i Arbeiderhistorie: Årbok for arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, 2009, s. 29-47
 • "Norway and past International Polar Years - a historical account", i Polar Research nr. 2 2007, s. 195-203
 • "Med viten og vilje. Einar Gerhardsens reise til Sovjetunionen i 1955", i Nytt Norsk Tidsskrift nr. 3 2006, s. 276-286
 • "Gerhard Schøning, Gothicism and the Re-evaluation of Northern Landscapes", i Acta Borealia nr. 2 2001, s. 61-84

[Loading...]