#
#
Institutt for samfunnsvitenskap jonas.stein@uit.no +4777646190 48064583 +47 480 64583 Tromsø SVHUM D 2025

Jonas Stein


Førsteamanuensis

Stillingsbeskrivelse

Førsteamanuensis i statsvitenskap. Primærområde er norsk og europeisk politikk. Underviser i statistikk og metode, sammenlignende politikk og EU. Har publisert en rekke internasjonale artikler på valgadferd, tillit og effekter av politiske reformer i tidsskrifter som Regional & Federal Studies, Territory, Politics, Governance, Local Government Studies, Arctic Review of Law and Politics, og Marine Policy

 


 • Stein, Jonas; Saghaug Broderstad, Troy; Bjørnå, Hilde. Territorial reforms, mobilisation, and political trust: a case study from Norway. Local Government Studies 2022. ISSN 0300-3930.s doi: 10.1080/03003930.2021.2025360.
 • Luca, Davide; Terrero-Davila, Javier; Stein, Jonas; Lee, Neil. Working Paper: Progressive Cities: Urban-rural polarisation of social values and economic development around the world. (data) LSE International Inequalities Institute 2022.
 • Buck, Marcus; Markussen, Joakim Aalmen; Midtbø, Tor; Stein, Jonas. Brent jord: langsiktige politiske konsekvenser av nedbrenning og tvangsevakuering i Nord-Troms og Finnmark. (data) Tidsskrift for samfunnsforskning 2022; Volum 63 (2). ISSN 0040-716X.s 79 - 101.
 • Buck, Marcus; Markussen, Joakim Aalmen; Midtbø, Tor; Stein, Jonas. Brent jord: langsiktige politiske konsekvenser av nedbrenning og tvangsevakuering i Nord-Troms og Finnmark. Tidsskrift for samfunnsforskning 2020. ISSN 0040-716X.s doi: 10.18261/tfs.63.2.1.
 • Stein, Jonas; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again. Regional & Federal Studies 2020. ISSN 1359-7566.s doi: 10.1080/13597566.2020.1840364.
 • Iversen, Audun; Asche, Frank; Buck, Marcus; Henriksen, Edgar; Stein, Jonas; Svalestuen, Sigbjørn. The growth and decline of fisheries communities: Explaining relative population growth at municipality level. (data) Marine Policy 2020; Volum 112:103776. ISSN 0308-597X.s 1 - 9.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.103776.
 • Stein, Jonas. The local impact of increased numbers of state employees on start-ups in Norway. (data) Norsk Geografisk Tidsskrift 2019; Volum 73 (3). ISSN 0029-1951.s 156 - 167.s doi: 10.1080/00291951.2019.1644369.
 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Bjørnå, Hilde. The centre–periphery dimension and trust in politicians: the case of Norway. (data) Territory, Politics, Governance 2019; Volum 9 (1). ISSN 2162-2671.s 37 - 55.s doi: 10.1080/21622671.2019.1624191.
 • Stein, Jonas. The striking similarities between northern Norway and northern Sweden. (data) Arctic Review on Law and Politics 2019; Volum 10. ISSN 1891-6252.s 79 - 102.s doi: 10.23865/arctic.v10.1247.
 • Buck, Marcus; Haugen, Kristian H.; Stein, Jonas; Svalestuen, Sigbjørn. Oppslutningen om Ap, H, Sp og FrP ved sametingsvalg sammenliknet med stortingsvalg 1989–2017: Er det nasjonale valgvinder eller samepolitikken som teller?. (data) Sámi allaskuvla 2018 ISBN 978-82-7367-021-2.s 16 - 41.
 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Markussen, Joakim Aalmen; Midtbø, Tor. Tyskernes «brente jords taktikk» i Nord-Norge fikk langsiktige politiske konsekvenser. (data) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2022. ISSN 0804-3116.
 • Stein, Jonas; Broderstad, Troy Saghaug; Bjørnå, Hilde. Skapte tvangssammenslåingen av fylkeskommunene en tillitskrise?. (data) Nordlys 2022. ISSN 0805-5440.
 • Stein, Jonas. Statsråder avgang. (data) 2022.
 • Bjørkvold, Tuva; Wollebæk, Gro; Blikstad-Balas, Marte; Stein, Jonas. Forskningsrådet kveler satsningen på barns vitenskapelige utvikling. Det er uholdbart.. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2021. ISSN 0804-3116.s 31 - 31.
 • Ingeborgrud, Lina; Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Bratland-Sanda, Solfrid; Tjønndal, Anne; Stein, Jonas. Karriere etter korona? En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge. (fulltekst) 2021.
 • Thorsen, Dag Einar; Stein, Jonas; Olsen, Daniel Lundby. EKSPERTER OM SV-EXIT: – Det er kun ett alternativ nå. (fulltekst) 2021.
 • Stein, Jonas; Falkum, Ingrid Lossius. Yngre forskere bør også inviteres inn i styrerommene. (fulltekst) Khrono.no 2021. ISSN 1894-8995.
 • Stein, Jonas. Treffer de lokale korona-tiltakene blink?. iTromsø 2021.
 • Stein, Linda; Stein, Jonas. Treffer de lokale korona-tiltakene blink?. iTromsø 2021.
 • Stein, Jonas; Brattland, Camilla; Solvang, Øystein. Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset. (data) 2020.
 • Stein, Jonas; Norman, Victor; Syse, Astri; Aasbrenn, Kristian; Bønå, Hans-Jacob; Krogsæter, Åslaug; Dehli, Wenche P. Norges offentlige utredninger 2020: 15 - Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. (fulltekst) 2020.
 • Stein, Jonas; Syse, Astri. Det må eksperimenteres mer i distriktspolitikken. (data) VG : Verdens gang 2020. ISSN 0805-5203.
 • Stein, Jonas. How do write a cover article (the kappa)?. Cover article seminar for PhD students 2020-11-24 - 2020-11-24 2020.
 • Stein, Jonas; Vik, Jostein; Iversen, Maren. Sakkyndigrapport Bachelor i statsvitenskap ved Bjørknes høyskole. (data) 2020.
 • Stein, Jonas. Valgsending presidentvalg i USA 2020. 2020.
 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Midtbø, Tor. What Happened in Northern Norway? - A comparative and quantitative analysis of political and demographic development in Northern Norway from 1950 to 2015. (data) (fulltekst) 2019 ISBN 9788282442213.
 • Pedersen, Christer; Stein, Jonas. Sp ligger an til brakvalg: – De kan bli «kongemakere» i nord. (data) 2019.
 • Stein, Jonas. Tenkes det feil rundt digitale verktøy i norsk akademia?. (data) Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.
 • Stein, Jonas. Nord-Norges fremste vitenskapsmann. (data) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.
 • Stein, Jonas. Nye tanker i distriktspolitikken. (data) Agenda Magasin 2018.
 • Stein, Jonas. Rødgrønn «thriller» i Troms: Han kan stjele hennes stortingsplass. (data) 2017.
 • Stein, Jonas. Hva er egentlig et utjevningsmandat. (data) 2017.
 • Stein, Jonas. Slik har valgene vært i Troms siden 1945. (data) 2017.
 • Stein, Jonas. Flest stemmer i et valg betyr ikke flertall – og derfor er det bra for Nord-Norge. (data) 2017.
 • Stein, Jonas. De unge flytter fra Nord-Norge – redaktør mener løsningen er større byer i nord. (data) 2017.
 • Stein, Jonas. Fem ting vi lærte av valget i Nord-Norge. (data) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Stein, Jonas. Hvor spennende blir valget i Nord-Norge?. (data) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.
 • Stein, Jonas. Miljørevolusjonen som aldri kom. (data) Dagbladet 2017. ISSN 0805-3766.s 29 - .
 • Stein, Jonas. Måling: Sp tar to mandater fra Ap etter betent forsvarsstrid i Nordland. (data) 2017.
 • Stein, Jonas. Drømmen om å være Macron. (fulltekst) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 2 - 2.
 • Stein, Jonas. Franske forviklinger. (data) NRK Ytring 2017.
 • Stein, Jonas. Myter og fakta om norsk og svensk distriktspolitikk. (data) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.
 • Stein, Jonas. Nytt sjokk i Frankrike?. (data) NRK Ytring 2016.
 • Stein, Jonas. A comparative and quantitative analysis of the social and economic development in the High North from 1945 until today.. The Changing Arctic – Environment and governance (data) 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.
 • Stein, Jonas. Agenda Nord-Norges dilemmaer. (data) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.
 • Johansen, Glenn Slydal; Stein, Jonas. Universitets-forsker kritiserer Nordlys for misvisende alkoholforside. (data) 2016.
 • Se alle arbeider i CRIStin →


  Forskningsinteresser

  Kvantitative og komparative analyser. Forsker på norsk og europeisk politikk, tillit og effekter av politiske reformer. Har forsket på politisk og demografisk utvikling i Nord-Norge, Norge og Skandinavia. Blant annet har jeg funnet ut at utviklingen i Nord-Norge og Nord-Sverige er mye likere enn det mange tror. Dette på tross av at det har vært ført svært forskjellig politikk på en del områder (distriktspolitikk, EU-medlemskap og kommunereform i Sverige).

  Har også forsket årsaker til forskjeller i politisk tillit internt i Norge. Det som var interessant for den internasjonale forskningslitteraturen var at vi kunne identifisere en geografisk faktor som en del av forklaringen til variasjon i tillit blant innbyggerne. Men for Norge sin del var det spennende å kunne identifisere at en del faktorer; utdanning, tilfredshet med offentlige tjenester, frivillighet og valgdeltakelse forklarer veldig mye av forskjellene i det norske samfunnet. Det er som forventet ut i fra internasjonal litteratur, men likevel ikke gjort før i Norge.

  Undervisning

  UiT – Norges arktiske universitet

  STV-1000 Politisk analyse og skrivekurs (emneansvarlig)

  STV-1003 Komparativ europeisk politikk (foreleser og emneansvarlig)

  STV-2003 Den europeiske union - Institusjoner og politikk (foreleser)

  STV-2011 Amerikansk politikk (foreleser)

  STV-2020 Bachelorgradsoppgave (foreleser og veileder)

  STV-3019 Comparative Political Economy (foreleser og emneansvarlig)

  STV-3076 Moderne politisk analyse (foreleser og emneansvarlig)

  SVF-1051 Kvantitative forskningsmetoder (bachelornivå) (foreleser og emneansvarlig)

  SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder (masternivå) (foreleser og emneansvarlig)

  SVF-3021 Integrated Peace & Conflict Studies (foreleser)

  PED-3055 Forskningsmetode og vitenskapsteori (foreleser i kvantitative metoder)

   

  University of Melbourne

  PPMN90037 - Governance, University of Melbourne (Teaching Assistant)

   

  Ekstern sensor

  Erfaring som ekstern sensor på statsvitenskapelige emner og bachelor/masteroppgaver fra UiO, NTNU, UiB og Nord universitet

  Pedagogisk mappe Jonas Stein
  CV

  Utdanning

  Ph.d.-grad i statsvitenskap 2019
  Årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning (PPU) fra Universitet i Tromsø 2011
  MA i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø 2010.
  BA i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø 2007.
  BA-studies i European Studies, King’s College, London 2005
  Baccalauréat français sosialøkonomisk linje, Rouen, Frankrike 2004

  Undervisnings/forskerstillinger

  Førsteamanuensis i statsvitenskap, UiT - Norges arktiske unisversitet 2019-nå
  Visiting PhD-student, University of Melbourne, 2018-2019
  Stipendiat i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø fra 2016-2019
  Lektor ved Kongsbakken videregående skole, Tromsø 2010-2011

  Utmerkelser
  Vinner HSL-fakultets ærespris for forskningsfomidling 2020
  Vinner HSL-fakultets ærespris for undervisning med prosjektet "Gators metode" 2020
  Medlem Akademiet for Yngre Forskere 2019-2023

  Annen arbeidserfaring

  Universitetsstyrerepresentant UiT – Norges arktiske universitet, 2019-2020
  Gjesteskribent Itromsø, 2019-nå
  Formannskapsmedlem Tromsø kommune, 2015-2018
  Finansbyråd Tromsø kommune, 2015
  Byråd for næring, kultur og idrett Tromsø kommune, 2011-2015
  Styreleder, Norges arktiske studentsamskipnad 2010-2011
  Nestleder og generalsekretær Norges Unge Venstre 2007-2009
  Kommunestyrerepresentant Tromsø kommune, 2007-2011

  Full CV


  SVHUM D 2025

  Klikk for større kart  Vedlegg: