Personkort bilde

Jonas Stein

Førsteamanuensis Institutt for samfunnsvitenskap
Engelsk flaggikon Samisk flaggikon

Kvantitative og komparative analyser. Forsker på norsk og europeisk politikk, tillit og effekter av politiske reformer. Har forsket på politisk og demografisk utvikling i Nord-Norge, Norge og Skandinavia. Blant annet har jeg funnet ut at utviklingen i Nord-Norge og Nord-Sverige er mye likere enn det mange tror. Dette på tross av at det har vært ført svært forskjellig politikk på en del områder (distriktspolitikk, EU-medlemskap og kommunereform i Sverige).

Har også forsket årsaker til forskjeller i politisk tillit internt i Norge. Det som var interessant for den internasjonale forskningslitteraturen var at vi kunne identifisere en geografisk faktor som en del av forklaringen til variasjon i tillit blant innbyggerne. Men for Norge sin del var det spennende å kunne identifisere at en del faktorer; utdanning, tilfredshet med offentlige tjenester, frivillighet og valgdeltakelse forklarer veldig mye av forskjellene i det norske samfunnet. Det er som forventet ut i fra internasjonal litteratur, men likevel ikke gjort før i Norge.

Utdanning

Ph.d.-grad i statsvitenskap 2019
Årsstudium i praktisk pedagogisk utdanning (PPU) fra Universitet i Tromsø 2011
MA i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø 2010.
BA i statsvitenskap fra Universitetet i Tromsø 2007.
BA-studies i European Studies, King’s College, London 2005
Baccalauréat français sosialøkonomisk linje, Rouen, Frankrike 2004

Undervisnings/forskerstillinger

Førsteamanuensis i statsvitenskap, UiT - Norges arktiske unisversitet 2019-nå
Visiting PhD-student, University of Melbourne, 2018-2019
Stipendiat i statsvitenskap, Universitetet i Tromsø fra 2016-2019
Lektor ved Kongsbakken videregående skole, Tromsø 2010-2011

Utmerkelser
Vinner HSL-fakultets ærespris for forskningsfomidling 2020
Vinner HSL-fakultets ærespris for undervisning med prosjektet "Gators metode" 2020
Medlem Akademiet for Yngre Forskere 2019-2023

Annen arbeidserfaring

Universitetsstyrerepresentant UiT – Norges arktiske universitet, 2019-2020
Gjesteskribent Itromsø, 2019-nå
Formannskapsmedlem Tromsø kommune, 2015-2018
Finansbyråd Tromsø kommune, 2015
Byråd for næring, kultur og idrett Tromsø kommune, 2011-2015
Styreleder, Norges arktiske studentsamskipnad 2010-2011
Nestleder og generalsekretær Norges Unge Venstre 2007-2009
Kommunestyrerepresentant Tromsø kommune, 2007-2011

Full CV

UiT – Norges arktiske universitet

STV-1000 Politisk analyse og skrivekurs (emneansvarlig)

STV-1003 Komparativ europeisk politikk (foreleser og emneansvarlig)

STV-2003 Den europeiske union - Institusjoner og politikk (foreleser)

STV-2011 Amerikansk politikk (foreleser)

STV-2020 Bachelorgradsoppgave (foreleser og veileder)

STV-3019 Comparative Political Economy (foreleser og emneansvarlig)

STV-3076 Moderne politisk analyse (foreleser og emneansvarlig)

SVF-1051 Kvantitative forskningsmetoder (bachelornivå) (foreleser og emneansvarlig)

SVF-3004 Kvantitative forskningsmetoder (masternivå) (foreleser og emneansvarlig)

SVF-3021 Integrated Peace & Conflict Studies (foreleser)

PED-3055 Forskningsmetode og vitenskapsteori (foreleser i kvantitative metoder)

 

University of Melbourne

PPMN90037 - Governance, University of Melbourne (Teaching Assistant)

 

Ekstern sensor

Erfaring som ekstern sensor på statsvitenskapelige emner og bachelor/masteroppgaver fra UiO, NTNU, UiB og Nord universitet

Pedagogisk mappe Jonas Stein

Førsteamanuensis i statsvitenskap. Forsker på norsk og europeisk politikk, tillit og effekter av politiske reformer. Underviser i statistikk, sammenlignende politikk og EU.

 

 • Iversen, Audun; Asche, Frank; Buck, Marcus; Henriksen, Edgar; Stein, Jonas; Svalestuen, Sigbjørn. The growth and decline of fisheries communities: Explaining relative population growth at municipality level. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X19304555) Marine Policy 2020; Volum 112:103776. ISSN 0308-597X.s 1 - 9.s doi: 10.1016/j.marpol.2019.103776.

 • Stein, Jonas; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob; Christensen, Dag Arne. The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again. Regional & Federal Studies 2020. ISSN 1359-7566.s doi: 10.1080/13597566.2020.1840364.

 • Stein, Jonas. The striking similarities between northern Norway and northern Sweden. (https://doi.org/10.23865/arctic.v10.1247) Arctic Review on Law and Politics 2019; Volum 10. ISSN 1891-6252.s 79 - 102.s doi: 10.23865/arctic.v10.1247.

 • Stein, Jonas. The local impact of increased numbers of state employees on start-ups in Norway. (https://doi.org/10.1080/00291951.2019.1644369) Norsk Geografisk Tidsskrift 2019; Volum 73 (3). ISSN 0029-1951.s 156 - 167.s doi: 10.1080/00291951.2019.1644369.

 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Bjørnå, Hilde. The centre–periphery dimension and trust in politicians: the case of Norway. (https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1624191) Territory, Politics, Governance 2019; Volum 9 (1). ISSN 2162-2671.s 37 - 55.s doi: 10.1080/21622671.2019.1624191.

 • Buck, Marcus; Haugen, Kristian H.; Stein, Jonas; Svalestuen, Sigbjørn. Oppslutningen om Ap, H, Sp og FrP ved sametingsvalg sammenliknet med stortingsvalg 1989–2017: Er det nasjonale valgvinder eller samepolitikken som teller?. (http://samilogutmuitalit.no/nb/2018/oppslutningen-om-ap-h-sp-og-frp-ved-sametingsvalg-sammenliknet-med-stortingsvalg-1989-2017-er) Sámi allaskuvla 2018 ISBN 978-82-7367-021-2.s 16 - 41.

 • Ingeborgrud, Lina; Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Bratland-Sanda, Solfrid; Tjønndal, Anne; Stein, Jonas. Karriere etter korona? En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge. (Fulltekst: https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2021/06/Ayf-Karriere-etter-korona-2021-PRINT.pdf 2021.

 • Stein, Jonas; Brattland, Camilla; Solvang, Øystein. Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset. (https://doi.org/10.18710/NMKI2B) 2020.

 • Stein, Jonas; Norman, Victor; Syse, Astri; Aasbrenn, Kristian; Bønå, Hans-Jacob; Krogsæter, Åslaug; Dehli, Wenche P. Norges offentlige utredninger 2020: 15 - Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/contentassets/3b37c1baa63a46989cb558a65fccf7a1/no/pdfs/nou202020200015000dddpdfs.pdf 2020.

 • Stein, Jonas; Syse, Astri. Det må eksperimenteres mer i distriktspolitikken. (https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/39Bjoe/det-maa-eksperimenteres-mer-i-distriktspolitikken) VG : Verdens gang 2020. ISSN 0805-5203.

 • Stein, Jonas. How do write a cover article (the kappa)?. Cover article seminar for PhD students 2020-11-24 - 2020-11-24 2020.

 • Stein, Jonas; Vik, Jostein; Iversen, Maren. Sakkyndigrapport Bachelor i statsvitenskap ved Bjørknes høyskole. (https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/akkreditering-hu/2020/statsvitenskap_bachelor_bjorknes-hoyskole_2020.pdf) 2020.

 • Stein, Jonas. Valgsending presidentvalg i USA 2020. 2020.

 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Midtbø, Tor. What Happened in Northern Norway? - A comparative and quantitative analysis of political and demographic development in Northern Norway from 1950 to 2015. (https://munin.uit.no/handle/10037/16364) (Fulltekst: https://munin.uit.no/handle/10037/16364 2019 ISBN 9788282442213.

 • Pedersen, Christer; Stein, Jonas. Sp ligger an til brakvalg: – De kan bli «kongemakere» i nord. (https://www.itromso.no/pluss/eksklusiv/2019/06/27/Sp-ligger-an-til-brakvalg-%E2%80%93-De-kan-bli-%C2%ABkongemakere%C2%BB-i-nord-19381049.ece) 2019.

 • Stein, Jonas. Tenkes det feil rundt digitale verktøy i norsk akademia?. (https://khrono.no/digitalisering-jonas-stein/tenkes-det-feil-rundt-digitale-verktoy-i-norsk-akademia/278827) Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Stein, Jonas. Nord-Norges fremste vitenskapsmann. (https://nordnorskdebatt.no/article/nord-norges-fremste) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Nye tanker i distriktspolitikken. (https://agendamagasin.no/debatt/nye-tanker-distriktspolitikken/) Agenda Magasin 2018.

 • Stein, Jonas. Myter og fakta om norsk og svensk distriktspolitikk. (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Myter-og-fakta-om-norsk-og-svensk-distriktspolitikk--Jonas-Stein-614941b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.

 • Stein, Jonas. Rødgrønn «thriller» i Troms: Han kan stjele hennes stortingsplass. (https://www.nordlys.no/valg2017/stortingsvalg/meningsmalinger/rodgronn-thriller-i-troms-han-kan-stjele-hennes-stortingsplass/s/5-34-697897?key=2017-10-04T08:42:19.000Z/retriever/7a49f268cd4455b2feb18c) 2017.

 • Stein, Jonas. Hva er egentlig et utjevningsmandat. (https://www.nrk.no/troms/hva-er-egentlig-et-utjevningsmandat_-1.13675205) 2017.

 • Stein, Jonas. Slik har valgene vært i Troms siden 1945. (http://www.itromso.no/pluss/2017/09/08/Slik-har-valgene-v%C3%A6rt-i-Troms-siden-1945-15278768.ece) 2017.

 • Stein, Jonas. Flest stemmer i et valg betyr ikke flertall – og derfor er det bra for Nord-Norge. (http://www.itromso.no/nyheter/2017/09/12/Flest-stemmer-i-et-valg-betyr-ikke-flertall-%E2%80%93-og-derfor-er-det-bra-for-Nord-Norge-15297159.ece) 2017.

 • Stein, Jonas. De unge flytter fra Nord-Norge – redaktør mener løsningen er større byer i nord. (https://www.nrk.no/nordland/de-unge-flytter-fra-nord-norge-_-redaktor-mener-losningen-er-storre-byer-i-nord-1.13675349) 2017.

 • Stein, Jonas. Fem ting vi lærte av valget i Nord-Norge. (http://nordnorskdebatt.no/article/fem-ting-vi-laerte-valget-i-nord) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Hvor spennende blir valget i Nord-Norge?. (http://nordnorskdebatt.no/article/hvor-spennende-blir-valget-i) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Miljørevolusjonen som aldri kom. (https://www.dagbladet.no/kultur/miljorevolusjonen-som-aldri-kom/68699104) Dagbladet 2017. ISSN 0805-3766.s 29 - .

 • Stein, Jonas. Måling: Sp tar to mandater fra Ap etter betent forsvarsstrid i Nordland. (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2017/maaling-sp-tar-to-mandater-fra-ap-etter-betent-forsvarsstrid-i-nordland/a/24131242/) 2017.

 • Stein, Jonas. Drømmen om å være Macron. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/MVkgm/Drommen-om-a-vare-Macron--Jonas-Stein Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 2 - 2.

 • Stein, Jonas. Franske forviklinger. (https://www.nrk.no/ytring/franske-forviklinger-1.13477789) NRK Ytring 2017.

 • Johansen, Glenn Slydal; Stein, Jonas. Universitets-forsker kritiserer Nordlys for misvisende alkoholforside. (http://journalisten.no/2016/08/nordlys-vi-drikker-mer-alkohol-enn-noensinne-forsker-alkholforbruket-har-gatt-ned) 2016.

 • Stein, Jonas. Agenda Nord-Norges dilemmaer. (http://nordnorskdebatt.no/article/agenda-nord-norges-dilemmaer-0) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. A comparative and quantitative analysis of the social and economic development in the High North from 1945 until today.. The Changing Arctic – Environment and governance (http://site.uit.no/rokkangruppen/files/2016/10/Presentation-Gator-october-2016.pptx) 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.

 • Stein, Jonas. Nytt sjokk i Frankrike?. (https://www.nrk.no/ytring/nytt-sjokk-i-frankrike_-1.13242902) NRK Ytring 2016.

 • Ingeborgrud, Lina; Falkum, Ingrid Lossius; Busterud, Guro; Bratland-Sanda, Solfrid; Tjønndal, Anne; Stein, Jonas. Karriere etter korona? En studie av hvordan koronapandemien har påvirket yngre forskere i Norge. (Fulltekst: https://akademietforyngreforskere.no/wp-content/uploads/2021/06/Ayf-Karriere-etter-korona-2021-PRINT.pdf 2021.

 • Stein, Jonas; Brattland, Camilla; Solvang, Øystein. Covid-19 Municipal Level (Norway) Social Science Dataset. (https://doi.org/10.18710/NMKI2B) 2020.

 • Stein, Jonas; Norman, Victor; Syse, Astri; Aasbrenn, Kristian; Bønå, Hans-Jacob; Krogsæter, Åslaug; Dehli, Wenche P. Norges offentlige utredninger 2020: 15 - Det handler om Norge. Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene. (Fulltekst: https://www.regjeringen.no/contentassets/3b37c1baa63a46989cb558a65fccf7a1/no/pdfs/nou202020200015000dddpdfs.pdf 2020.

 • Stein, Jonas; Syse, Astri. Det må eksperimenteres mer i distriktspolitikken. (https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/39Bjoe/det-maa-eksperimenteres-mer-i-distriktspolitikken) VG : Verdens gang 2020. ISSN 0805-5203.

 • Stein, Jonas. How do write a cover article (the kappa)?. Cover article seminar for PhD students 2020-11-24 - 2020-11-24 2020.

 • Stein, Jonas; Vik, Jostein; Iversen, Maren. Sakkyndigrapport Bachelor i statsvitenskap ved Bjørknes høyskole. (https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/akkreditering-hu/2020/statsvitenskap_bachelor_bjorknes-hoyskole_2020.pdf) 2020.

 • Stein, Jonas. Valgsending presidentvalg i USA 2020. 2020.

 • Stein, Jonas; Buck, Marcus; Midtbø, Tor. What Happened in Northern Norway? - A comparative and quantitative analysis of political and demographic development in Northern Norway from 1950 to 2015. (https://munin.uit.no/handle/10037/16364) (Fulltekst: https://munin.uit.no/handle/10037/16364 2019 ISBN 9788282442213.

 • Pedersen, Christer; Stein, Jonas. Sp ligger an til brakvalg: – De kan bli «kongemakere» i nord. (https://www.itromso.no/pluss/eksklusiv/2019/06/27/Sp-ligger-an-til-brakvalg-%E2%80%93-De-kan-bli-%C2%ABkongemakere%C2%BB-i-nord-19381049.ece) 2019.

 • Stein, Jonas. Tenkes det feil rundt digitale verktøy i norsk akademia?. (https://khrono.no/digitalisering-jonas-stein/tenkes-det-feil-rundt-digitale-verktoy-i-norsk-akademia/278827) Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Stein, Jonas. Nord-Norges fremste vitenskapsmann. (https://nordnorskdebatt.no/article/nord-norges-fremste) Nordlys 2019. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Nye tanker i distriktspolitikken. (https://agendamagasin.no/debatt/nye-tanker-distriktspolitikken/) Agenda Magasin 2018.

 • Stein, Jonas. Myter og fakta om norsk og svensk distriktspolitikk. (http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/Myter-og-fakta-om-norsk-og-svensk-distriktspolitikk--Jonas-Stein-614941b.html) Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.

 • Stein, Jonas. Rødgrønn «thriller» i Troms: Han kan stjele hennes stortingsplass. (https://www.nordlys.no/valg2017/stortingsvalg/meningsmalinger/rodgronn-thriller-i-troms-han-kan-stjele-hennes-stortingsplass/s/5-34-697897?key=2017-10-04T08:42:19.000Z/retriever/7a49f268cd4455b2feb18c) 2017.

 • Stein, Jonas. Hva er egentlig et utjevningsmandat. (https://www.nrk.no/troms/hva-er-egentlig-et-utjevningsmandat_-1.13675205) 2017.

 • Stein, Jonas. Slik har valgene vært i Troms siden 1945. (http://www.itromso.no/pluss/2017/09/08/Slik-har-valgene-v%C3%A6rt-i-Troms-siden-1945-15278768.ece) 2017.

 • Stein, Jonas. Flest stemmer i et valg betyr ikke flertall – og derfor er det bra for Nord-Norge. (http://www.itromso.no/nyheter/2017/09/12/Flest-stemmer-i-et-valg-betyr-ikke-flertall-%E2%80%93-og-derfor-er-det-bra-for-Nord-Norge-15297159.ece) 2017.

 • Stein, Jonas. De unge flytter fra Nord-Norge – redaktør mener løsningen er større byer i nord. (https://www.nrk.no/nordland/de-unge-flytter-fra-nord-norge-_-redaktor-mener-losningen-er-storre-byer-i-nord-1.13675349) 2017.

 • Stein, Jonas. Fem ting vi lærte av valget i Nord-Norge. (http://nordnorskdebatt.no/article/fem-ting-vi-laerte-valget-i-nord) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Hvor spennende blir valget i Nord-Norge?. (http://nordnorskdebatt.no/article/hvor-spennende-blir-valget-i) Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. Miljørevolusjonen som aldri kom. (https://www.dagbladet.no/kultur/miljorevolusjonen-som-aldri-kom/68699104) Dagbladet 2017. ISSN 0805-3766.s 29 - .

 • Stein, Jonas. Måling: Sp tar to mandater fra Ap etter betent forsvarsstrid i Nordland. (http://www.vg.no/nyheter/innenriks/stortingsvalget-2017/maaling-sp-tar-to-mandater-fra-ap-etter-betent-forsvarsstrid-i-nordland/a/24131242/) 2017.

 • Stein, Jonas. Drømmen om å være Macron. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/MVkgm/Drommen-om-a-vare-Macron--Jonas-Stein Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.s 2 - 2.

 • Stein, Jonas. Franske forviklinger. (https://www.nrk.no/ytring/franske-forviklinger-1.13477789) NRK Ytring 2017.

 • Johansen, Glenn Slydal; Stein, Jonas. Universitets-forsker kritiserer Nordlys for misvisende alkoholforside. (http://journalisten.no/2016/08/nordlys-vi-drikker-mer-alkohol-enn-noensinne-forsker-alkholforbruket-har-gatt-ned) 2016.

 • Stein, Jonas. Agenda Nord-Norges dilemmaer. (http://nordnorskdebatt.no/article/agenda-nord-norges-dilemmaer-0) Nordlys 2016. ISSN 0805-5440.

 • Stein, Jonas. A comparative and quantitative analysis of the social and economic development in the High North from 1945 until today.. The Changing Arctic – Environment and governance (http://site.uit.no/rokkangruppen/files/2016/10/Presentation-Gator-october-2016.pptx) 2016-10-14 - 2016-10-14 2016.

 • Stein, Jonas. Nytt sjokk i Frankrike?. (https://www.nrk.no/ytring/nytt-sjokk-i-frankrike_-1.13242902) NRK Ytring 2016.

 • [Loading...]