PIRM

Supported Parenting Intervention for Families with Refugee BackgroundOM PROSJEKTET

Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy for å hjelpe norske foreldre til å utvikle gode foreldreferdigheter. Nå skal forskere undersøke effekten av foreldreveiledningen for familier med flyktningbakgrunn.    

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) skal i en femårig periode samarbeide med de tre andre regionale kunnskapssentrene RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør om å implementere og evaluere foreldreveiledning samt et «Measurment feedback system» (MFS) i arbeidet med nyankomne flyktninger og etniske minoriteter. Prosjektet støttes av Kavli Trust og ledes av førsteamanuensis Joshua Patras ved RKBU Nord.

Studien

Prosjektet tilbyr nyankomne flyktninger og minoriteter med barn i alderen 6 – 12 år foreldreveiledning ledet av gruppeledere i kommunale tjenester. Med utgangspunkt i dette fokuserer studien på følgende:

PIRM-studien går over fem år fra 2019 til 2024 og gjennomføres ved hjelp av et mixed methods design, som både involverer randomisert faktorielt forskningsdesign, intervju og observasjoner. 

Tilbakemeldingssystem 

I samarbeid med ECHO prosjektet og UsiT har vi utviklet en app som skal gjøre det mulig for gruppeledere som jobber med foreldreveiledning å få ukentlig tilbakemledinger fra familiene. 

Foreldreveiledning

Som ny forelder i Norge er det obligatorisk å delta i foreldreveiledning. PIRM-studien skal undersøke effekten av foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. I studien vil flere gruppeledere bli intervjuet om deres erfaring med å veilede foreldre med flyktningbakgrunn. 

Familienes erfaringer og refleksjoner 

Foreldre og barn vil bli intervjuet om deres erfaringer mecd det å være på flukt, være ny i Norge og delta i foreldreveiledning. 

Informasjon til foreldre

Vil du delta på foreldreveiledning?

Alle har et ønske om å være gode foreldre for sine barn. Å være foreldre i et annet land enn man selv er vokst opp i,
kan by på nye utfordringer. Vi ønsker å invitere deg og din familie med i et forskningsprosjekt om foreldreveiledning.
Vi søker familier med flyktningbakgrunn som har barn i alderen 6-12 år og bor i Norge.

Hva handler studien om?
Styrke foreldre i foreldrerollen og i samspill med barna. Finne ut om foreldreveiledning kan hjelpe familier med flyktningbakgrunn.

Hva innebærer det å delta?

Dere deltar på ett av disse foreldreveiledningstilbudene (tilfeldig fordelt):
International Child Development Programme (ICDP) foreldreveiledningskurs i 12 uker
De Utrolige Årene (DUÅ) foreldreveiledningskurs i 15 uker
Alle som deltar vil bli spurt om å fylle ut spørreskjema. Noen familier vil også bli trukket ut til å delta på intervju. I tillegg vil halvparten av familiene bli spurt ut om å gi tilbakemelding via en app. Alle opplysninger om dere behandles trygt og sikkert.

Fordeler ved å delta

Dere får delta i gruppebasert foreldreveiledningsprogram (DUÅ/ ICDP). I gruppene møter dere andre foreldre som dere kan utveksle erfaringer med. Målet er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Dere mottar en gave ved besvarelse av tredje og fjerde spørreskjema.

Hvem kan delta?

Familier med barn i alderen 6-12 år som har bosatt seg i Norge i løpet av de siste ni årene.

Informasjon til gruppeledere

Informasjon kommer

MFS

Informasjon kommer

Informasjon til kommunale tjenester

Informasjon kommer

Nyheter

NOK 12.3 million to the researh project "Parenting Intervention for Refugees and Ethnic Minorities"

25 millioner til forskning på barn og unges psykiske helse

Medlemmer


PIRM – Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background


UiT- Norges arktiske universitet, Postmottak, Postboks 6050, Langnes, 9037 TROMSØ
Universitetsvegen 61, MH2 plan L-9 og L-10

PIRM@uit.no Show map