PIRM

Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background

 
 

OM PROSJEKTET

Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy for å hjelpe norske foreldre til å utvikle gode foreldreferdigheter. Nå skal forskere undersøke effekten av foreldreveiledningen for familier med flyktningbakgrunn.    

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) skal i en femårig periode samarbeide med de tre andre regionale kunnskapssentrene RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør, samt Spisskompetansemiljø (SKM) for foreldrestøtte og forebygging i Bufetat om å implementere og evaluere foreldreveiledning og et «Measurement feedback system» (MFS) i arbeidet med nyankomne flyktninger. Prosjektet støttes av Kavli Trust og ledes av førsteamanuensis Lene-Mari P. Rasmussen ved RKBU Nord.

STUDIEN
Prosjektet tilbyr nyankomne flyktninger med barn i alderen 6 – 12 år foreldreveiledning ledet av gruppeledere i kommunale tjenester. Med utgangspunkt i dette fokuserer studien på følgende:

  • Vurdere effekten av gruppebaserte foreldreprogram, når det handler om å redusere foreldres symptomer på stress og barns atferdsproblematikk
  • Vurdere om eventuelle effekter er stabile etter en periode på 12 måneder
  • Vurdere om et tilbakemeldingssytem som brukes i forbindelse med intervensjonen har en fordelaktig betydning for gruppelederne som ivaretar foreldregruppene.
  • Belyse de ulike opplevelsene og utfordringene som flyktningene og etniske minoritetsfamilier i Norge står overfor.

PIRM-studien går over fem år fra 2019 til 2024 og gjennomføres ved hjelp av et mixed methods design, som både involverer randomisert faktorielt forskningsdesign, intervju og observasjoner. 

Tilbakemeldingssystem 
I samarbeid med ECHO prosjektet og USIT har vi utviklet en app ("MittEcho") som skal gjøre det mulig for gruppeledere som jobber med foreldreveiledning å få ukentlig tilbakemledinger fra familiene. 

Foreldreveiledning
Som ny forelder i Norge er det obligatorisk å delta i foreldreveiledning. PIRM-studien skal undersøke effekten av foreldreveiledning for familier med flyktningbakgrunn. I studien vil flere gruppeledere bli intervjuet om deres erfaring med å veilede foreldre med flyktningbakgrunn. 

Familienes erfaringer og refleksjoner 
Foreldre og barn vil bli intervjuet om deres erfaringer med det å være på flukt, være ny i Norge og delta i foreldreveiledning.

Samarbeidspartnere

[Loading...]