PIRM

Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background

MFS

MFS

Hvert semester blir foreldregrupper trukket ut til å teste et innovativt verktøy for økt treffsikkerhet i tilbudet til brukerne. Verktøyet er et tilbakemeldingssystem (MFS) for å ukentlig samle inn tilbakemeldinger fra foreldrene i gruppen.

Under er informasjon og videosnutter for deg som er trukket ut til å teste MFS.

Her ligger en veileder for bruk av MFS (PDF). Den inneholder en beskrivelse av systemet, hvordan bruke det, tips til implementering og anbefalinger for å håndtere tilbakemeldingen.

Her er en kort video om hvordan dere søker tilgang til resultatene i TSD. Dette gjør du bare første gang du er gruppeleder i PIRM-studien. Vi går også gjennom dette på webinar som arrangeres hvert semester.

Når du har søkt tilgang og foreldregruppene er kommet i gang finner du resultatene her: https://mittecho.uio.no/login

MFS brukerveiledninger (Video)

Introduksjon til MittEcho 1. Last ned og logg inn2. Lage mål i appen 3. Spørsmål og påminnelse 4. Hvordan søke tilgang til resultatene?