PIRM

Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background

Informasjon til gruppeledere

Spørsmål som egner seg både for deltager, gruppeleder og tjenesteleder: 

Hva kreves for å delta i studien?  

For å delta i studien kreves det at: 

  • du har flyktningbakgrunn 
  • du ikke har bodd i Norge i mer enn 9 år 
  • du har et barn i alderen 6-12 år.  

I tillegg er det en forutsetning at du kan svare på spørreskjema på et av de åtte språkene studien tilbyr: norsk, engelsk, fransk, tyrkisk, arabisk, somalisk, tigrinja eller swahili. Studien vil tilby teknisk hjelp og hjelp til å lese til de som trenger det.   

Jeg kan ikke lese og skrive. Kan jeg likevel delta?  

Ja. Studien vil tilby lese og skrivehjelp, og teknisk og praktisk hjelp til å fylle ut spørreskjema, der det trengs. 

 

Jeg har flere enn et barn i alderen 6-12 år. Hvilket barn skal jeg fokusere på i foreldreveiledningen og spørreundersøkelsene? 

Hvis du har flere enn et barn i alderen 6-12 år, skal du fokusere på det eldste av barna dine i denne alderen. Det gjelder både for spørreundersøkelsene i studien, og for arbeidet i foreldreveiledningen. 

 

Hvis jeg oppfyller vilkårene for å delta i studien og takker ja – veit jeg da hvilken gruppe jeg kommer med i (ICDP eller DUÅ)? 

Nei. Når du har sagt ja til å delta, er det tilfeldig om du havner i en ICDP- eller DUÅ-gruppe. Grunnen til det er at det er nødvendig for at funnene i studien skal være vitenskapelige.   

 

Hvorfor tas DUÅ-gruppene opp på video?

Gruppelederne i DUÅ filmes som en standard del av programmet, primært brukt til veiledning og oppfølging av gruppene. I PIRM-studien vil forskerne benytte et utvalg av videoene som allerede tas opp til å se på samhandlingsprosesser mellom gruppelederne og familiene.  o 

 

Hvilke språk har dere oversatt informasjon/samtykker og spørreskjemaer til? 

norsk, engelsk, fransk, tyrkisk, arabisk, somalisk, tigrinja og swahili 

 

Det står at vi får en gave ved tredje og fjerde spørreskjema. Vet dere hva gaven vil være? 

Vi ønsker å gi en pengegave.  

 

Spørsmål som er mer tekniske / detaljerte, og som egner seg som spørsmål fra gruppeleder og / eller tjenestefolk i kommunen:  

 

Når et av vilkårene i studien er at familien må ha et barn i alderen 6–12 år, hvordan bestemmer vi det i praksis? 

Barnet må være mellom 6 og 12 år regnet fra fødselsdagsdatoen til barnet. I de tilfellene der barnet er fem år på selve samtykketidspunktet men hvor det vil fylle seks år i løpet av foreldreveiledningen, vil familien likevel kunne delta. Det samme gjelder de tilfellene der en kan anta at barnet vil fylle 13 år mot slutten av foreldreveiledningen. 

 

Siden mange av våre deltagere er avhengig av tolk eller teknisk hjelp, hadde det vært fint om vi kunne gjennomføre både samtykke-møte og forundersøkelsen (t1) på samme tid. Er det mulig? 

Nei, dessverre. Tekniske grunner gjør at det i praksis ikke vil være mulig å gjennomføre samtykke og forundersøkelse i et og samme møte med familiene.  ]   

 

Avklaring om familiegjenforening og deltakelse: 

En deltaker som har en ektefelle eller samboer som har fått oppholdstillatelse som flyktning i Norge, og har kommet til Norge gjennom familieinnvandring fyller også kriteriene for deltakelse i studien 

Må DUÅ og ICDP grupper starte samtidig? 

Nei, det kan variere, men vi ønsker at begge DUÅ og ICDP gruppene er ferdige på samme halvår.

  

Hvor mange familier må ha samtykket før vi kan starte gruppene? 

Gruppene må ha et minimum antall deltakere for å kjøre gruppene. Dette er etablert av behovene til foreldreintervensjonen.

MFS: Jeg kommer meg ikke inn for å se resultatene til deltakerne. 

Sjekk at du har fått tilgang via TSD, du skal ha fått en epost om du har fått tilgang. Ta kontakt med pirm@uit.no om du har fått tilgang i TSD, men allikevel ikke får sett resultatene til foreldrene i publikasjonsportalen MittEcho.uio.no. 

MFS: Hvordan logge inn i appen MittEcho? 

Du logger inn i appen med en deltaker ID som er tildelt deg i studien, og din gruppeleder/kommune har oversikt over hva det er. Ta kontakt med din gruppeleder for hjelp til å logge inn i appen.