PIRM

Supported Parenting Intervention for Families with Refugee Background

Informasjon til foreldre

INFORMASJON TIL FORELDRE

Vil du delta på foreldreveiledning?
Alle har et ønske om å være gode foreldre for sine barn. Å være foreldre i et annet land enn man selv er vokst opp i, kan by på nye utfordringer. Vi ønsker å invitere deg og din familie med i et forskningsprosjekt om foreldreveiledning. Vi søker familier med flyktningbakgrunn som har barn i alderen 6-12 år og bor i Norge.

Hva handler studien om?
Styrke foreldre i foreldrerollen og i samspill med barna. Finne ut om foreldreveiledning kan hjelpe familier med flyktningbakgrunn.

Hva innebærer det å delta?
Dere deltar på ett av disse foreldreveiledningstilbudene (tilfeldig fordelt):
International Child Development Programme (ICDP) foreldreveiledningskurs i 12 uker
De Utrolige Årene (DUÅ) foreldreveiledningskurs i 15 uker
Alle som deltar vil bli spurt om å fylle ut spørreskjema. Noen familier vil også bli trukket ut til å delta på intervju. I tillegg vil halvparten av familiene bli spurt ut om å gi tilbakemelding via en app. Alle opplysninger om dere behandles trygt og sikkert.

Fordeler ved å delta
Dere får delta i gruppebasert foreldreveiledningsprogram (DUÅ/ ICDP). I gruppene møter dere andre foreldre som dere kan utveksle erfaringer med. Målet er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna. Dere mottar en gave ved besvarelse av tredje og fjerde spørreskjema.

Hvem kan delta?
Familier med barn i alderen 6-12 år som har bosatt seg i Norge i løpet av de siste ni årene.