Observasjoner av vipe i 2017

Dato Antall Hvor? Av hvem?
09.04.
2 Rå, Kvæfjord Brynjar Wikeland
20.04. 2 Langhamn, Dyrøy Gunn Bergheim

Tilbake
Ansvarlig for siden:
Sist oppdatert: 24.04.2017 14:38