Trekkfugler i nord

Hva kan du gjøre?

Vi vil at du skal rapportere til oss på Tromsø Museum - Universitetsmuseet når du ser de første trekkfuglene i ditt nærmiljø. Vi er først og fremst interessert i de følgende 19 artene, som er lette å kjenne igjen og som vi forventer kommer tilbake i denne rekkefølge:

Linerle webb (Bredde: 560px)

Linerle: Foto: Rob Barrett

i mars: tjeld, fiskemåse, stær, snøspurv, vipe
i april: bokfink, grågås, linerle, rødstilk, bjørkefink, rødvingetrost
i mai: gransanger, heilo, fjellvåk, svarthvit fluesnapper, brushane, løvsanger, rødnebbterne, gjøk

Kontakt oss!
En kort omtale av hver av disse artene finner du her, og flere detaljer angående forventet ankomstdato finner du her. Når du ser en av disse fuglene for første gang, kan du sende en e-post (rob.barrett@uit.no) med opplysninger om hvilken art du så, når og hvor. Vi vil da plotte observasjonen inn på et kart en gang pr. uke som etter hvert vil vise hvor i landsdelen arten har landet.

Man kan observere fuglene alene eller sammen med en klasse. Det letteste for skoleklassene er å samle sammen observasjonene og inn-rapportere dem i samarbeid med læreren. Vi har laget et rapporteringsskjema til dette arbeidet. Du kan laste ned skjemaet. Skjemaet finnes også på samisk og på lulesamisk.


Vinn et gaveabonement på Ottar
Fra bunkene av innsendte observasjoner vil vi ved loddtrekning regelmessig plukke ut en vinner som får et abonnement på Ottar for i premie.

Vinner

Vi har trukket ut en vinner: Jan Magne Olsen, Rolvsøy, får et abonnement på Ottar. Gratulerer!