Trekkfugler i nord

Når kommer fuglene?

Forventet ankomst av de første individene av noen av de vanligste trekkfuglene i Troms. Vær obs på at noen få individer av artene merket * ofte overvintrer i fylket.

Art

Gjennomsnitt

Tidligst observasjon

Fiskemåse* 11. mars 18. februar
Tjeld* 12. mars 03. mars
Snøspurv* 17. mars 14. februar
Stær* 18. mars 18. februar
Vipe* 26. mars 07. mars
Bokfink* 04. april 21. mars
Grågås* 06. april 23. mars
Ringdue 08. april 24. mars
Bjørkefink* 11. april 14. mars
Fjellvåk* 15. april 07. mars
Linerle 17. april 21. mars
Rødvingetrost* 24. april 03. april
Rødstilk 25. april 23. mars
Heilo 27. april 05. april
Gransanger 27. april 03. april
Svarthvit fluesnapper 04. mai 22. april
Brushane 10. mai 18. april
Løvsanger 10. mai 20. april
Rødnebbterne 16. mai 11. mai
Gjøk 19. mai 03. mai

Utenom disse 19 artene, finnes det minst 50 andre i Nord-Norge som er typiske trekkfugl.

Her kan du lese om hvordan temperaturen om våren påvirker fuglens ankomst.