Trekkfugler i nord

Tidligere observasjoner

Rødvingetrost
Rødvingetrost. Foto: Frode Falkenberg ©

Her kan du lese kort oppsummeringer av fuglenes ankomst til landsdelen hvert år siden 2003:


2003-2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012 
2013
2014
2015
2016
2017

Her kan du lese om hvordan observasjonene brukes i forskningen.
Fra "Ottar" nr.264 (nr.1, 2007)

Fra "Ottar" nr. 289 (nr. 1, 2012)