Trekkfugler i nord

Årets trekk 2017

Her kan du lese om årets observasjoner, og av hvem og hvor de forskjellige fuglene ble observert.