Trekkfugler i nord

Observasjoner av Tjeld i 2017

Dato Antall Hvor? Av hvem?
 05.03. 1 Hersøya, Karlsøy Per Olav Akselsen
 11.03. 1 Evenskjer, Skånland Frank Torvik
 13.03. 3 Musvær, Tromsø Jarle Enoksen
 14.03.
1 Pollfjæra, Lyngen Ernst Høgtun
 15.03. 4 Bleik, Andøya Enok Olsen
16.03. 1 Tønsnes, Tromsø Trnd-Helge Jensen
17.03. 3 Brøstadbotn, Dyrøy Åse K. Kristiansen
19.03. - Burfjord, Kvænangen Elling Larsen
20.03. 2 Rolvsøy, Måsøy Jan Magne Olsen
22.03. 2 Breivikbotn, Sørøya Ingunn Kvil Gamst
22.03. - Sørstraumen, Kvænangen Elling Larsen
24.03. 1 Rå, Kvæfjord Brynjar Wikeland
24.03. 8 Tromsdalen, Tromsø Erik K. Jæger
27.03. 2 Hamneset, Salangen Brynjar Wikeland
28.03. - Sultindvik, Lenvik Reidar Ernstsen
03.04. 1 Vorterøy, Skjervøy John E. Olsen
16.04. - Rafsbotn, Alta Alf Breines

Tilbake