Trekkfugler i nord

Observasjoner av Stær i 2017

 

Dato Antall Hvor? Av hvem?
 01.03. 2 Sandsøy, Harstad Sverre Andreassen
21.03. 2 Evenskjer, Skånland Frank Torvik
31.03. 2 Rå, Kvæfjord Brynjar Wikeland
03.04. 3 Musvær, Tromsø Jarle Enoksen
04.04. 1 Vorterøy, Skjervøy John E. Olsen
06.04. - Bakkejord, Tromsø Jon Olav Hanssen
06.04. - Skånland, Steigen Jorunn Johansen

Tilbake