Trekkfugler i nord

Observasjoner av Snøspurv i 2017Dato Antall Hvor? Av hvem?
07.02. 3 Musvær, Tromsø Jarle Enoksen
18.03. 20-30 Evenskjer, Skånland Frank Torvik
19.03. 1 Langvann, Peska, Alta Alf Breines
20.03. 20 Rolvsøy, Måsøy Jan Magne Olsen
21.03. ca 10 Brøstadbotn, Dyrøy Ronald Kristiansen
21.03. 30 Evenskjer, Skånland Frank Torvik
22.03. 25-30 Breivikbotn, Sørøya Vera van Roie
23.03. 1 Vorterøy, Skjervøy John E. Olsen
24.03. 3-10 Holmesletta, Tromsø Erik K. Jæger
29.03. store flokker Nymoen, Malangen Erik K. Jæger
30.03. 15 Tønsnes, Tromsø Trond-Helge Jensen
10.04 6-8 Bossekop, Alta Torill Iversen
12.04. flokker Rå, Kvæfjord Brynjar Wikeland
15.04. ca 35 Brensholmen, Tromsø Egon Holstad

Tilbake