Trekkfugler i nord

Observasjoner av Rødnebbterne i 2017

 

Dato Antall Hvor? Av hvem?
 19.05. 2 Evenskjer, Skånland Frank Torvik
24.05. 15+ Tønsnes, Tromsø Trond-Helge Jensen
24.05. 12 Vorterøy, Skjervøy John E. Olsen
24.05. 15 Tromsdalen, Tromsø Erik K. Jæger
25.05. 50+ Sultindvik, Lenvik Reidar Ernstsen
25.05. 1 Langnes, Tromsø Berna Solheim og John-Rolf Ellila
26.05. ca 20 Skogsfjord, Karlsøy Berna Solheim og John-Rolf Ellila

Tilbake